ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

-Άκυρα όλα τα μνημόνια & μήνυση για Εσχάτη Προδοσία από το Ε.ΠΑ.Μ...

|Ὃλες οἱ ἀντιμνημονιακές δυνάμεις πού ἒχουν τήν αἲσθησι τῶν πραγμάτων στήν χώρα μας, ὀφείλουν να πάρουν τό μήνυμα, να συναντηθοῦν και συνυπογράψουν αὐτή τήν καταγγελία  !

Σπάζοντας τίς προκαταλήψεις ἐνώπιον τῶν κοινῶν κινδύνων ! 

Οἱ καιροί δέν μᾶς πιστώνουν μέ ἀναβολές  ἐξ αἰτίας τῆς ἀνόητης καί στείρας πολιτικῆς πολυγλωσίας .

Ἡ καταγγελία αὐτή ἀποτελεῖ ἓνα σημαντικό βῆμα !

Πού σημαίνει ὃτι θά ἀκολουθήσουν  καί ἆλλα μετα ἀπό αὐτήν τήν παραγωγική συνύπαρξι !

Τά γεγονότα ἂρχισαν ἢδη να τρέχουν μετά τό πρῶτο συλλαλητήριο για το ὁποῖο γράψαμε :  Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους των !

Προσοχή στό βίντεο ! Εἶναι σημαντικό  !

Δεν υπάρχουν σχόλια: