ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΕΔΩ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ...

Θέλουμε να στείλουμε τό μήνυμα στούς πολιτικούς ἂν οἱ συγκεντρώσεις στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα εἶχαν χαρακτῆρα ἀποκλειστικά το Μακεδονικό ἢ ἂν εἶχαν καί ἆλλα στοιχεῖα μαζί. Δηλαδή τήν οἰκονομική, κοινωνική καί ἐθνική ἀποδόμησι τῶν Ἑλλήνων  ....
Δεξιά τῆς σελίδας,  μποροῦμε να ψηφίζουμε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: