ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ" !!!... ...καί  κάτω  ἀπό τήν σκιά τῆς ψυχῆς τοῦ Κολοκοτρώνη !!!


Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Παλαιό Δημαρχείο, παρουσία του αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα κ. Phillipe Leclerc θα μπουν οι τελικές υπογραφές και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ESTIA για υποδοχή και φιλοξενία «προσφύγων»   


Δέν ξέρουμε ἂν ἀνέβασαν καί σέ ποιό περίοπτη  θέσι  τίς εἰκόνες τῶν Κολοκοτρωναίων ....

ἢ ἂν θα τούς προσέφεραν καί θυμιάματα εὐγνωμοσύνης ... 

Γιατί οἱ κάτοικοι τῆς ἱστορικῆς Τριπολιτσᾶς, φαίνεται ὃτι ἀποτελοῦν ἐξαίρεσι ἀπό τήν γενική εἰκόνα που χαρακτηρίζει τήν Ἑλλάδα... 

Στήν ὑπόλοιπη χώρα,  ἑκατομύρια αὐτόχθονες πολίτες στενάζουν  κάτω ἀπό τήν βάρβαρη καί ἐπιστημονικά σχεδιασμένη σκλαβιά τῶν μνημονίων καί τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων μαζί, γιά τήν ὁποία  οἱ δήμαρχοι δέν καλέσαν  κάποια ... εὐαίσθητη "Ὓπατη Ἁρμοστεία"  να λύσει το πρόβλημά τους...

Κανείς ἐκεῖ δέν ἂκουσε καί δέν κατάλαβε τόν ἒντονο ψυχισμό πού ὁδηγεῖ σε πρωτοφανεῖς πράξεις ἀπογνώσεώς των πού φθάνουν μέχρι τήν ἑκούσια ἒξοδο ἀπό τήν ζωή.

Βέβαια στόν δῆμο Τριπόλεως, φαίνεται καθαρά ὃτι δέν ὑπάρχουν τέτοια προβλήματα... Ἐδῶ οἱ κτηνοτρόφοι πουλᾶνε σέ καλές τιμές τα προϊόντα τους, ἡ βιομηχανική ζώνη βρίσκεται σέ ἂνθησι, ὁ κάμπος ἐξακολουθεῖ να πλουτίζει τούς κατοίκους μέ τίς κύριες παραγωγές πού εἶναι τα σιτηρά, οἱ πατάτες καί τα μῆλα, ἒτσι οἱ νέοι βρίσκουν ἐργασία καί δέν μεταναστεύουν, τα νοικοκυριά ζοῦν καλά, δέν ὑπάρχουν ψυχολογικές πιέσεις, οὒτε ἂστεγοι,  οὒτε αὐτοκτονίες ...

Ἀφοῦ λοιπόν ἒχουμε λυμένα τα δικά μας προβλήματα, χρέος μας εἶναι να εἲμαστε καί φιλόξενοι σ'αὐτούς πού μᾶς στέλνονται  ἀπό  ἂλλες χῶρες...Μιά καί ἀποτελοῦν ἂλλη κατάστασι στήν Τριπολιτσᾶ ἂς μήν κάνουν μισό ἒργο ...  Ἂς προσφέρουν ὁλοκληρωμένη φροντίδα στούς "κακόμοιρους οἰκονομικούς μετανάστες"  πού νά ἀνταποκρίνεται πλήρως στίς ἀνάγκες τους καί στα πολιτιστικά τους δεδομένα....  Ἒτσι γιά πλῆρες θυμίαμα στήν ψυχή τῶν Κολοκοτρωναίων...

Πρῶτο βῆμα τους  να κτίσουν μεγαλοπρεπές τέμενος στήν Κεντρική πλατεῖα, ἒτσι για τήν ψυχή τοῦ Κολοκοτρώνη...

Δεύτερον, ἂς ψάξουν τα δημοτικά συμβούλια να βροῦν καί κάποια παραμελημένα ἢ ἐρειπωμένα Τουρκικά χαμάμ γιά να ὁλοκληρώσουν τήν φιλοξενεία... 

Ἒτσι γιά τήν ψυχή καί τῶν ἂλλων ἀγωνιστῶν...

Ὃπως ἀκριβῶς ἒκαναν ἐδῶ χωρίς τύμπανα καί ἀλλαλαγμούς ...

(Πρώτη πηγή γιά τήν εἲδησι ἐδῶ... )

Δεν υπάρχουν σχόλια: