ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Επεισόδιο Στα Ίμια: Μια Ακόμη Ήττα.

Εἲχαμε δυνατές πολεμικές βιομηχανίες τίς ὁποῖες τά ἀπο...κόμματα τῆς συμφορᾶς μετέτρεψαν σε ἐρείπια καί σε περίγελω τῶν συνδηκα...ληστῶν τους !

Οἱ Τοῦρκοι στόν ἲδιο χρόνο, ξεκινοῦν ἀπό τό μηδέν καί παράγουν σύγχρονες πολεμικές μηχανές ἀποδεικνύοντας καταφανέστατα μαζί μέ ὃλες τίς ἆλλες ἐνέργειές τους ὃτι ἑτοιμάζονται γιά πόλεμο!

Ἐδῶ τήν τελευταία ἑπταετία, πέρα ἀπό τόν "ἐκσυγχρονισμό" καί τήν ἀγορά κάποιων σκουριασμένων ὁπλικῶν συστημάτων, δέν προχώρησε κανένα πρόγραμμα ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ στρατοῦ, ἑνῶ ἐκεῖ προχωροῦν με ὑπερ ἐντατικούς ρυθμούς τά έξοπλιστικά τους προγράμματα !

Ἐδῶ, στούς χώρους τῆς παιδείας, ἀντί να καλλιεργεῖται ἡ ἐλεύθερη σκέψις πού  ἐπεξεργάζεται τά ἱστορικά μας δεδομένα, ψευτοπροοδευτικά ὂργανα σκοτεινῶν κύκλων καλλιεργοῦν ἐπί δεκαετίες  ἀπόψεις ψεύτικης εἰρήνης καί οὐτοπικῆς συνυπάρξεως, ἑνῶ ἐκεῖ, καλλιεργεῖται ὡς ἐθνικό τους καύχημα ἡ ὁποιαδήποτε μορφῆς ἁρπαγή τῶν ἀγαθῶν τῶν ἂλλων !

Ἐδῶ, καλλιεργεῖται ἡ μοιρολατρία  ἀπέναντι στα δυτικά ἀφεντικά , ἐνῶ ἐκεῖ, καλλιεργεῖται ἡ διπλωματική πονηρία ἀπέναντί τους !.

Ἑδῶ, δέν μποροῦμε να ἀγοράσουμε ὁπλικά συστήματα ἀπό  ἆλλες χῶρες πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἃμυνά μας καί προσιτά στίς οἰκονομικες μας δυνατότητες διότι μᾶς τό "απαγορεύουν" οἱ "σύμμαχοι" τῶν ὁποίων ἀπολαμβάνουμε τήν πλήρη ἀπαξίωσι !

Ἐκεῖ, τούς γράφουνε καθαρά τούς "συμμάχους",  πορεύονται πρός τό ἐθνικό τους συμφέρον καί ἀπολαμβάνουν τόν σεβασμό τους!

Ἐδῶ οἱ "σύμμαχοι", τό μόνον πού σοῦ παρέχουν  εἶναι ἡ ὑποχρέωσις να κυκλοφορᾶς ξυπόλητος ἀνάμεσα σε ὀχιές τίς ὁποῖες οἱ ἲδιοι ρίχνουν στόν δρόμο σου !...

Τί δέν κατάλαβες ἡλίθιε ;..

Τά ἒθνη πορεύονται ὀρθια μπροστά, μέ προγράμματα καί ὁράματα, με σχεδιασμούς γιά τό αὒριο καί μεθαύριο, ἑνῶ ἐσύ φτωχέ Γρεκῦλε πορεύεσαι  προσκυνώντας τά χεσμένα σώβρακα τῆς οἰκογενειοκρατίας πού σέ ἒκανε "Ευρωπαῖο" τῆς καρπαζιᾶς καί ἀγωνιᾶς μήν σοῦ στερήσουν τήν ὀσμή τους !!!...

Κρῖμα !

Δεν υπάρχουν σχόλια: