ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ι. Μάζης: "Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε απώλεια εθνικού χώρου χωρί...

Δέν μᾶς λείπουν λοιπόν οἱ σπουδαῖοι ἐγκέφαλοι πού γνωρίζουν τα πράγματα καί στέλνουν τα μηνύματα τους !
Ποῦ τά στέλνουν ὃμως  ;
Σ'ἓνα ἀδύναμο καί δουλοπρεπές σέ ξένα συμφέροντα πολιτικό κατεστημένο καί σέ μία κοινωνία ἡ ὁποία ἀκόμη δέν ἒχει συνειδητοποιήσει τα μηνύματα τῶν καιρῶν με ἀποτέλεσμα να μένει προσκολημένη σ'αὐτό ἐπειδή ἒτσι διασφαλίζονται τά ἰδιαίτερα συμφέροντα τοῦ καθ'ἑνός   !
Ἒτσι, ἐπιδερμικά δέχεται τα μηνύματα τοῦ κάθε κ. Μάζη διότι τήν ἲδια στιγμή στηρίζει τήν κάστα τῶν ἀνεπαρκῶν  κοροϊδεύοντας τον ἑαυτόν της με τήν μεταπήδησι σε διαφορετική πολιτική μουτσούνα πού φοροῦν οἱ ἲδιες  δυνάμεις ...
Πρόκειται γιά ὃλες αὐτές πού ὑπέταξαν τά ἐθνικά καί κοινωνικά μας δίκαια στά ἂνομα μνημόνια καί στήν κλίκα τῶν ξένων πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτά .
Ἀφοῦ ἒριξαν ὁλόκληρο λαό στήν φτώχια καί δυστυχία, θα σκεφτοῦν γιά τήν ἀμυνά του ;...
Αὐτή, στηρίζεται μόνον στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν οἱ ὁποῖοι  παρά τό γεγονός τῆς πενίας τους δέν ἒχασαν τήν ψυχή τους !
Διότι ξέρουν ὃτι θα ὑπερασπιστοῦν τίς οἰκογένειές τους. 
Εἶναι πραγματικά μεῖζον το μήνυμα τοῦ κ.Μάζη ὃτι αὐτή τήν στιγμή ἒπρεπε να ἐκμεταλλευτοῦμε τήν συμπεριφορά τῶν Τούρκων καί να φέρουμε στήν ἐπικαιρότητα τήν ἐπέμβασι στήν Β. Κύπρο .
Ὃπως εἶναι μειζονος σημασίας ἡ ἐπαναφορά τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Δόγματος με τήν Κύπρο τό ὁποῖο κατήργησε ὁ Σημίτης καί δέν ἐπανέφεραν οἱ "πατριῶτες" διάδοχοί του ...
Ἀλλά εἶναι μείζονος σημασίας καί οἱ ἐπείγοντες βραχυπρόθεσμοι ἐξοπλισμοί με τά ἀπαραίτητα ὁπλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: