ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Σκάνδαλο Στο F.B.I.: Χειρότερο Από Το Γουότεργκεϊτ!

Ζοῦμε σ΄ἓναν παγκόσμιο βόθρο πού ὂζει παντοῦ  !!!

Νά μέσα ἀπό αὐτόν προέρχονται καί ὃλες οἱ "ἰδεολογίες" πού τυραννοῦν τήν ἀνθρωπότητα καί φτιάχνουν τίς βάσεις γιά νά στηρίζεται καί ἀναπαράγεται ἡ παγκόσμια βοθροκοινωνία !
Ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες, μποροῦμε να δώσουμε ἀπάντησι σέ ὃλα αὐτά μόνον με τήν  μαζική  ἐπιστροφή στίς ἐθνικές μας ἀξίες !
Γεγονός πού δέν ἒχει τοπική  σημασία, ἀλλά πού ἀποτελεῖ παγκόσμια ἀναγκαιότητα !

Δεν υπάρχουν σχόλια: