ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Από τα ζευγάρια κινέζων που παντρεύτηκαν στην Ελλάδα - MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τί παράγουμε ; 
Λένε οἱ δειλοί καί οἱ βολεμένοι Εὐρωλυγούρηδες !!!
Δέν μποροῦμε να σταθοῦμε στά πόδια μας γιατί δέν παράγουμε τίποτα  !!!
Ἒτσι ὀφείλουμε να σκύβουμε μπρός στά ἀφεντικά τοῦ Βορρᾶ καί να τούς μεταφέρουμε δωρεάν καί τίς τελευταῖες  παραγωγικές μας ὑποδομές, ὃπως εἶναι τά ἀεροδρόμια !
Πού καί αὐτά, δέν τούς ἦσαν ἀρκετά γιά να σκάσουν ἀπό τό ἀναίσθητο φαγοπότι ! 
Ἀποφάσισαν να μᾶς βγάζουν καί ἀπό τά σπίτια μας !
Ξεκινώντας ἀπό χρόνια, τούς ἒδωσαν οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες τά πᾶντα, βοηθούμενοι  ἀπό μία ἀντιπαραγωγική καί ὓπουλη ἀριστερή ἀντιπολίτευσι ἡ ὁποία ὑπενόμευε σέ ὃλα τά ἐπίπεδα καί ἰδίως μέσω τοῦ κομματικοῦ συνδικαλισμοῦ, γιά να ἀπαξιωθεῖ ἰδιαίτερα στά μάτια τοῦ λαοῦ ὁ δημόσιος τομέας τῆς οἰκονομίας καί να γίνει εὒκολο τό μελλοντικό  του ξεπούλημα ...
Ἒκλεισαν τόν Μαρκότση γιά μήν παράγουμε μηχανήματα καί να στραφοῦμε στίς ἀγορές τους !
Ἒκλεισαν τήν μεγάλη Ἑλληνική φαρμακοβιομηχανία ΧΡΩΠΕΙ  γιά να στραφοῦμε στήν Γερμανική Bayer καί στήν Ἀμερικανική Novartis τῆς ὁποίας σήμερα εἰσπνέουμε τήν μπόχα !
Ἒκλεισαν τήν μεγάλη βιομηχανία λιπασμάτων τοῦ Πειραιᾶ γιά να ἀγοράζουμε σήμερα πανάκριβα τά λιπάσματα ἀπό τήν Γερμανία καί νά πέφτει κάθετα ἡ ἀνταγωνιστικότητα τῶν προϊόντων μας!
Ἒκαψαν τά Ἑλληνικά πολυκαταστήματα τῆς Ἀθήνας τα ὁποῖα ἐνοχλοῦσαν τήν "ἀριστερή πρόοδο" γιατί ἀποτελοῦσαν ἱστορία ...ἁμαρτωλή καί ἒφεραν τά ξένα πολυκαταστήματα τά ὁποία δέν ἐνοχλοῦν γιατί ἒχουν ξεπηδήσει μέσα ἀπό τήν κολυμβήθρα τῆς ἀγνότητας....
Ἒδιωξαν τίς ναυτηλιακές ἑταιρίες ἀπό τόν Πειραιᾶ ὡς κάτι τό ἀποκρουστικά ἁμαρτωλό καί τίς ἒστειλαν στόν Λονδῖνο! Ἐκεῖ ...ἐξαγνήστηκαν ἠθικά καί τά παιδιά τῶν "ἁγωνιστῶν τῆς δημοκρατίας καί τῆς προόδου" μετανάστευσαν γιά να δουλέψουν ἐκεῖ δίνοντας  ἒτσι  Εὐρωπαϊκή διάστασι στήν ἰδεολογική  τσαρουχίλα  τῶν γονιῶν τους πού νοιώθουν να ἒγιναν Εύρωπαῖοι...
Οἱ Ἓλληνες πλοιοκτῆτες ἒδιναν ἐργασία στά Ἑλληνικά ναυπηγεῖα γεγονός πού προκαλοῦσε μῖσος καί ἀποστροφή στούς  γεννημένους μέσα ἀπό ἠθική παρθενογέννεσι ἀριστερούς συνδικα ληστές καί ἒκαναν τα πᾶντα να ὑπονομεύουν τό μεροκάματο πού  ἒδιναν στούς ἐργαζόμενους οἱ "σκυλοπνίχτες" ἐφοπλιστές τούς ὁποίους ἒστειλαν τελικά στά ναυπηγεῖα τῆς Κορέας !
Τώρα οἱ πρώην ἐργαζόμενοι στα ναυπηγεῖα μέσα ἀπό τήν πεῖνα γίνονται ὁσιομάρτυρες ἑνῶ οἱ καθοδηγητές προσπαθοῦν να τούς στηρίξουν μέ προσευχές καί ὃ,που αὐτές δέν εἰσακούονται, ἀλλάζουν στέκια ...
Ὑπάρχουν ἀμέτρητες ἀναφορές στό τί ἒκανε προγραμματισμένα καί συντονισμένα ὃλο τό πολιτικό φᾶσμα, μέσα σέ μία πορεία καταστροφικοῦ διαλόγου τοῦ ὁποίου σήμερα ἀπολαμβάνουμε μέρος τῶν καρπῶν οἱ ὁποίοι ἂν δέν ὑπάρξουν ἒκτακτες καταστάσεις ἀνατροπῆς, αὐτοί θα εἶναι βρωμερότεροι!
Ἀλλά τό πάρα πάνω βίντεο, ἒρχεται να σοῦ πεῖ ὃτι εἶναι ψέματα καί δέν στέκεται τό φαῦλο ἐπιχείρημά τους πώς δέν μποροῦμε να ξεφύγουμε ἀπό τά νύχια τῶν ξένων ἁρπακτικῶν γιατί δέν παράγουμε τίποτα !
Ὁ τουρισμός μας ἀποτελεῖ μία εὐχάριστη ἀπασχόλησι διότι κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ φυσικοῦ μας συναισθηματισμοῦ, μεγάλη καί σχετικά εὒκολη πηγή πλούτου πού γιά να τόν ἀποκτήσουν σέ ἆλλες χῶρες θά χρειάζονταν μεγαλες βιομηχανικές μονάδες !
Οἱ ἀγροτικές μας παραγωγές αὐτή τήν στιγμή, σύμφωνα με στοιχεῖα τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ, καλύπτουν πρίπου τό 90% τῶν ἀναγκῶν μας  σέ ἀγροτικά προϊόντα καί ἂν προσθέσεις τήν δυναμική πού ἒχει ὁ ἀγροτικός τομέας, σέ ἐλλάχιστους μῆνες μπορεῖ να ὑπερβεῖ κατά πολύ τό 100% αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν.
Τό ἲδιο καί στα ναυπηγεῖα . Ἡ δυναμική εἶναι μεγάλη καί γρήγορα ἀξιοποιήσημη ! 
Τό ἲδιο καί στήν ΕΑΒ καί σε ὃλο τό φᾶσμα τῶν πολεμικῶν μας βιομηχανιῶν .
Τό ἲδιο σε ὃλους τούς κλάδους δημιουργίας.
Δέν μᾶς λείπουν λοιπόν οἱ προοπτικές .  Λείπει ἡ ἀποφασιστικότης πού νομιζω ὃτι με τά συλλαλητήρια ἒχει ἀρχίσει να βάζει μπρός τίς μηχανές της...

Δεν υπάρχουν σχόλια: