ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Γι' αὐτό δέν θέλουν να γνωρίζεις ἱστορία ...

....γιά νά βιώσεις αὐτά πού βίωσαν προγενέστερες γενιές ἀπό τούς ἲδιους αἰώνιους ἐχθρούς καί ἀπό τούς ἲδιους "συμμάχους"!

Ποιά "Εὐρώπη" !

Ποιό ΝΑΤΟ ! 

Ἀλλά δέν θά εἲχαμε πρόβλημα μέ ὃλους αὐτούς, ἂν δέν εἶχε φάει τήν "ἰδεολογική" τους φόλα μία σημαντική μερίδα τοῦ λαοῦ !

Ἡ φόλα δουλεύει ἀκόμη γιά λογαριασμό τους κι' ἐμεῖς ἀκόμη να συνειδητοποιήσουμε τα τεκτενόμενα ! 

Καί ὃ,τι ἒγινε ἐχθές ἐπαναλαμβάνεται σήμερα  !...

Ἀκριβῶς, διότι παρά τήν πλούσια ἱστορία μας, προτιμήσαμε να γίνουμε δραματικά ἀνιστόρητοι ! 

Ἒτσι μᾶς ἢθελαν τα ἀπο...κόμματα τῆς συμφορᾶς πού ἐλέγχουν τό σύστημα τῆς παιδείας !

Δές αύτό τό συνταρακτικό  βίντεο έδῶ γιά να μάθεις αὐτά πού δέν θέλουν να ξέρεις... 

Αὐτά πού σοῦ ἑτοίμαζαν καί πού ἂρχισε να ζεῖ  καί ἡ δική σου γενιά !

Αὐτά πού ζεῖ σήμερα ὁ ἡρωϊκός ἀδελφικός λαός τῆς Συρίας καί πού τά στέλνουν καί πρός τά δῶ...

Καί  ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι εἲτε "ἀριστερή" ὀνομάζεται ἡ φόλα , εἲτε "δεξιά", κάνει τήν ἲδια δουλειά ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: