ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Γ.Αδαλής: O Ιδιωτικός Μισθοφορικός Στρατός Του Ερντογκάν

Ὁ πλανήτης δουλεύει στούς δικούς του ρυθμούς καί ἡ Ἑλλάδα χορεύει ἀκόμη στήν  δική της "ἀριστερή" καί "δεξιά" "ἰδεολογική" της μοναξιά !!!

Ἀλλά ὑπάρχουν καί δημοσιογράφοι, ἀρκεῖ να μονωθοῦμε ἀπό τά δημόσια καί ἰδιωτικά τηλεχαυνεῖα καί να ψάξουμε ...

Ἐδῶ εἶναι οἱ ἀλήθειες πού θα φέρουν σόκ στίς ἀποχαυνωμένες ἀπό τίς "ἰδεολογίες", τα ρουσφέτια  καί τήν ἀνεπαρκῆ πληροφόρησι συνειδήσεις ...

Πρόκειται γιά ἓναν ἰδιότυπο πολεμο πού ἒχει ἀρχίσει, ὁ ὁποῖος πόλεμος δέν ἒχει ἲχνη ἀνθρώπινης ἠθικῆς,  πού διεξάγεται ἀπό πολεμοχαρεῖς μισθοφόρους καί πού φέρνουν εἰκόνες μεσαιωνικῶν ἐγκλημάτων !

Δέν γράφουμε γιά νά γράψουμε ...

Γράφουμε γιά να συμβάλλουμε στήν πραγματική εἰκόνα πού ἀποτελεῖ προϋπόθεσι γιά τίς ἀνάλογες ἑτοιμασίες... 

Ὁ ὓπνος καί ἡ "ἰδεολογική" ἀποβλακωμάρα κάνει ἀνεπανόρθωτο κακό !!!.... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: