ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΦΑΪ ΑΥΤΗ Η ΕΙΔΗΣΙΣ ...

Ἀφορᾶ ἰδιαίτερα τήν "ἱερή οἰκογένεια" καί ὂχι μόνον  ...
Αὐτά εἶναι τα κόμματα πού ἐξακολουθοῦν να κρατοῦν ποσοστά ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν πυροβολημένων !!!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: