ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Τί ὀνόμασαν "Χούντα" ;

   

    Μία ὁμάδα ἀξιωματικῶν πού ἀνέλαβε να στερήσει τήν ἐξουσία ἀπό τρεῖς βασικά οἰκογένειες πού μᾶς κυβερνοῦν μέχρι σήμερα μέσα ἀπό σύστημα μοναρχιακῆς διαδοχῆς καί οἱ ὁποῖες ἰδεολογικά εἶναι ἀκραῖα "ἀντιμοναρχικές"...
    Τό μεσοδιάστημα τῶν ἑπτά ἐτῶν πού ἡ Ἑλλάδα στερήθηκε αὐτές τίς οἰκογένειες τό ὀνόμασαν περίοδο τῆς "Χούντας",  ἑνῶ αὐτές ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία" ...
     Στήν "δημοκρατία" τους ὁ λαός ἐπενδύει τό μέλλον του καί τήν ὓπαρξί του στά παιδοβούβαλα τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν οἱ ὁποῖες εἶναι "ἀντίπαλες" ἀλλά τά παιδιά τους σπουδάζουν στά ἲδια ἰδιωτικά πανεπιστήμια...
     Καί γιά να σπάσει ἡ μονοτονία τοῦ συστήματος, αὐτοί πού κρατοῦν τά νήματα τῶν καταστάσεων, παίρνουν καί κάποιον ἀγράμματο "ἐπαναστάτη" τοῦ κ....λου καί τόν χρήζουν μέλλοντα  ἡγέτη στόν ὁποῖο ἐπενδύει τό μέλλον του καί τίς ἐλπίδες ὁ τεχνητά ἀμόρφωτος πολίτης τοῦ ὁποίου ἡ πανεπιστημιακή παιδεία δέν ξεπέρασε τά σχονάκια καί τίς ἀντιγραφές ἢ τοῦ ἀγράμματου τηλεθεατῆ τῆς τσόντας καί τοῦ φτηνοῦ σείριαλ...
     Μ΄ αὐτόν τόν "ἐπαναστάτη" τοῦ κ...λου, πού εἶναι καί ἀκραῖος "ἀντιαμερικανός" καί "ἀντικεφαλαιοκράτης" καί κάθε εἲδους "ἀντί",  εἶναι ὑποχρεωμένα να συνεργάζωται καί τά παιδοβούβαλα διάδοχοι τῶν ...ἀντιμοναρχιακῶν πολιτικῶν οἰκογενειῶν .
     Διότι ἒτσι αίσθάνονται να τούς μεταγγίζεται καί κάποιος στοιχεῖο "ἐπαναστατικῆς" αἲγλης τήν ὁποία στερήθηκαν κλεισμένοι μέσα στα ἰδιωτικά πανεπιστημιακά σανατόρια ...
     Ὃλο λοιπόν αὐτό τό συνολο, ἡ μεγάλη "δημοκρατική" παρέα, μέ τούς λαμπρούς "δημοκρατικούς" της ἀγῶνες, πού σήμερα ἑορτάζει τῆς μαύρη ἐπέτειο ἐναντια σ' αὐτούς πού τῆς στέρησαν γιά ἑπτά χρόνια τήν ἐξουσία, μᾶς διασφάλησε τήν ἀνείπωτη εὐτυχία !!!...
     Τήν πολύ ... εὐτυχία ὃμως,  πολλοί δέν τήν ἀντέχουν καί βάζουν θηλιές γύρω ἀπό τόν λαιμό τους, ἂλλοι πηδοῦν στό κενό, ἂλλοι φεύγουν γιά να ζήσουν συμβατούς τρόπους ζωῆς ἐξω ἀπό τήν χώρα, ἑνῶ κάποιοι ἠθικά προχωρημένοι δοκιμάζουν ἀπό συμπάθεια να βροῦν κάτι στά σκουπίδια γιά να βιώσουν καί αὐτή τήν ἐμπειρία τῶν ζητιάνων ...
    Ἒτσι ὃπως κάποτε ὁ μεγάλος ὁπλαρχηγός Νικηταρᾶς, τότε πού μήν ἀντέχοντας τήν εὐτυχία ἀπό τούς Μαυροκορδάτους και Κωλέτηδες οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τά ἀρχέτυπα τῶν σημερινῶν,  ζητειάνευε ἒξω ἀπό τήν ἐκκλησία καί εἶπε στόν ξενο πρέσβυ ὃτι τό ἒκανε αὐτό γιά να βιώσει τόν πόνο τῶν ζητιάνων...
    Τί δέν κατάλαβες ἂνθρωπέ μου ; 
     Τό πρόβλημα δέν εἶναι να ἐρίζουμε μεταξύ μας ἂν ἡ "Χούντα" ἦταν καλή ἢ κακή .
     Τό πρόβλημα εἶναι ὃτι οἱ ἲδιες οἰκογένειες ἦσαν πρίν τήν "Χούντα" , οἱ ἲδιες καί μετά ...
      Ποιά λοιπόν ἡ διαφορά γιά αὐτόν πού αἰσθάνεται φανατικός δημοκράτης; 
      Θά μοῦ πεῖς βέβαια ὃτι σήμερα μπορεῖς να φωνάζεις ὃσο θέλεις, νά λές ὃ,τι θέλεις καί νά εἶσαι βέβαιος ὃτι δέν πρόκειται να ἀντιδράσουν οἱ τοῖχοι πού σέ ἀκοῦνε ...
    Ἁπλῶς διότι δέν ἒχουν αὐτιά ἑνῶ  τοτε ἂκουγαν καί οἱ τοῖχοι ...
    Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς βασικές  διαφορές ...
    Τίς ἂλλες, τίς ἒθαψαν τά πετρέλαια τῆς Θάσου μέ ἐργαλεῖα τούς "ἀγωνιστές τῶν πολυτεχνείων"...
    Καί γιά να μήν πέσουν στήν ἲδια παγίδα οἱ ἂλλοι, οἱ "δημοκράτες" καταργοῦσαν τό ΙΓΜΕ   καί ἐπί πέντε δεκαετίες διεκήρυσσαν ὃτι τό Αἰγαῖο δέν ἒχει πετρέλεια ...
    Ὃσο γιά τίς ἂλλες λεπτομέρειες, ἂς περιοριστοῦμε στήν σημερινή "δημοκρατική" κατάκτησι να αὐτοπροσδιορίζουν τά παιδια στα σχολεῖα ἂν αἰσθάνονται γένους ἀρσενικοῦ ἢ θηλικοῦ ἢ οὐδέτερου ἢ ὁτι, δήποτε ...
     Γιατί καί ἡ παιδεία στήν ἐποχή τῆς "Χούντας"  ἦταν  ὑποανάπτυκτη προσκολημενη σ'αὐτό τό "πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια", ἑνῶ σήμερα βιώνει τίς νέες "ἀντιρατσιστικές" ἀρετές καί εἰσάγει σε νέα πρωτόγνωρα πεδια "ἐλευθεριῶν" ...
   Ξέρεις τί θά πεῖ να ἒχεις καταπιεσμένο τό συναίσθημα τῆς σεξουαλικῆς ἰδιαιτερότητας καί να ἀνακαλύπτεις ὃτι μπορεῖ να ὁλοκληρώνεις τό λίμπινό σου μέ μια κατσίκα ;..
    Μεγάλο πρᾶγμα ἡ "δημοκρατία"  τους !!!...
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: