ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ξευτίλας συνεχεια...
 Τελικά πόσο φτηνά μετρᾶται ἡ ἀξία τοῦ Ἓλληνα ἀπό τούς αἰώνιους Ἑλληνόφωνους  πολιτικούς τυχοδιῶκτες;

Προφανῶς, ἐπειδή δέν στηρίζονται στόν λαό ἀλλά κάπου ἀλλοῦ, τόν λαό τόν ἒχουν ὡς ἀσήμαντους ἀριθμούς πού σκπρώχνονται στήν αὐτοκτονία, προκειμένου να μήν κινδυνέψουν να δεχτοῦν οὒτε τόν ἐλάχιστο ψόγο ἀπό τα σκοτεινά τους ἀφεντικά...
Μέ τρομερό ζῆλο ἐφαρμώζουν τίς ξένες ἀποφάσεις γιά τό ξεπούλημα τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς περιουσίας, μέ τόν ἀντίστοιχο ζῆλο διευκολύνουν σκοτεινῆς προελεύσεως ἂτομα να μπαίνουν αὐθαίρετα στήν χώρα καί μάλιστα να τούς προσφέρωνται παροχές πού τίς στεροῦνται δραματικά οἱ νόμιμοι πολίτες καί ὂχι μόνον, ἀλλά καί Ἑλληνική ἰθαγένεια, μέ ζῆλο διευκολύνουν τούς Ἓλληνες νέους να φεύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα ἐνῶ παράλληλα στέλνουν τό λιμενικό νά ἐμποδίζει τούς ἀλλοδαπούς μήν μᾶς φύγουν (!) , μέ ζῆλο στέλνουν τούς Ἓλληνες χειριστές να ἐκπαιδεύουν  ἀναχαιτίζοντας τούς αὐθάδεις  εἰσβολεῖς καί πληρώνοντας τό τίμημα μέ ἀθῶο τους αἷμα καί μέ κόστος ὑλικῶν πανάκριβα ἀγορασμένων ἀπό τούς κυρτωμένους ἀχθοφόρους τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, μέ ζῆλο καλύπτουν τούς πραγματικούς εἰσβολεῖς καί κατασκόπους πού μπαίνουν μέσα στήν χώρα μας ὡς ἀντίτιμο στόν ξευτελισμό τῆς χώρας, τοῦ στρατοῦ, τῆς Ἑλλάδας μέ τήν ὀργανωμένη ἂνανδρη σύλληψι δύο παλικαριῶν μας μέσα στήν ἲδια μας τήν χώρα με το αἰτιολογικό ὃτι ἒκαναν ...κατασκοπεία στήν Τουρκία !  Ποιοί ; Αὐτοί πού κατασκοπεύουν κάθε μας βῆμα μέ τρόπους προκλητικούς, θρασύτατους καί δουλοπρεπῶς ἀτιμώρητους!
Καί τό ἐρώτημα : Ὣς πότε θα συμπεριφερόμαστε ὡς γκιαούρηδες ἀπέναντι σέ μία πολιτική ἐλίτ πού συμπεριφέρεται γκιαούρικα ἀπέναντι ἀκόμη καί στούς λακέδες τῶν ἀφεντικῶν της  !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: