ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Τούρκοι και Αλβανοί συνεργάζονται στενά για την επανοθωμανοποίηση των Βαλκανίων

Ἡ εἲδησις
ἐδῶ
Καί πῶς ἀπαντᾶ ἡ Ἑλλαδική  κυβέρνησις σ' αὐτή τήν ἀθλιότητα ;   
Μέ ἐκτίναξι τῶν Ἑλληνοποιήσεων κατά 138% τό 2016 , ἐκ τῶν ὁποίων το 86% εἶναι Ἀλβανοί !
(Για λεπτομέρειες  ἐδῶ )
Ἀλλά δέν φτάνει αὐτό ...
Στέλνουμε κάθε πλωτό μέσο πού θά διευκολύνει τήν εἲσοδο στήν χώρα τῶν μελλοντικῶν "Ἑλλήνων" οἱ ὁποῖοι ἂν διανοηθοῦν νά μᾶς φύγουν,  εἲτε ἐμποδίζονται ἀποτελεσματικά ἀπό τό λιμενικό,  εἲτε ἐπιλύονται οἱ ἀπαιτήσεις τους ὃπως θα δοῦμε ἐδῶ   !!!!!
Δέν ἐπιλύονται βέβαια με κανένα ζῆλο οἱ ἀπαιτήσεις καί τά προβλήματα τῶν νέων τῆς Ἑλλάδας γιά νά μήν μεταναστεύσουν ἀπό τήν χώρα ...
Πράγματα καί θαύματα πού λαμβάνουν χώρα στό κρᾶτος τῶν νεογραικύλων  !!! ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: