ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Σκηνές ἀπό το μέλλον μας ;...

Σκηνές ἀπό μελλοντική Ἑλλάδα, μελλοντική Εὐρώπη !!!...

Πολιτική σκέψις, σημαίνει ὃτι μέ βάσι τά δεδομένα τοῦ παρόντος μπορεῖς να διανοηθεῖς τό μέλλον ἒστω κατά προσέγγισιν...

Αὐτό βέβαια δέν θά τό καταλάβεις ὃταν εἶσαι ὁπαδός διότι ἐδῶ ἂλλοι σκεφτονται, ἐνῶ ἐσύ, ἁπλῶς καταναλώνεις τήν σκέψι τους...

Καί μήν μοῦ πεῖς ὃτι αἰσθάνεσαι ἀποστροφή γιά τούς Ταλιμπάν διότι εἶναι σάν να ἀποστρέφεσαι τό ἲδιο σου τό αἷμα...

Ἁπλῶς ὁ καθ' ἓνας Ταλιμπανίζει στά δικά του πλαίσια ...

Αὐτοί με τήν θρησκεία σκοτώνουν τούς συνανθρώπους τους, ἐνῶ ἐσύ με τήν πολιτική "ἰδεολογία" δολοφονεῖς, διώχνεις ἀπό τήν πατρίδα του ἢ ἐξαναγκάζεις σέ αὐτοκτονία τόν διπλανό σου !

Καί μετά τρέχεις να ... συμπονέσεις στά μνημόσυνα !

Τέτοιος εὐτελισμός δέν σημαίνει τίποτε ἂλλο ἀπό ἐπίσημη σφραγίδα τοῦ τέλους τῆς κοινωνίας !

Ζοῦμε ἆραγε σε κοινό πλανήτη ἢ ἐγώ εἶμαι Ἀνδρομέδιος ;...

Δεν υπάρχουν σχόλια: