ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Γ.Αδαλής To Mirage 2000-5 ΔΕΝ έπεσε από ατύχημα

Μιά  σοβαρή συζήτησις πού ἐνισχύει προηγούμενους προβληματισμούς μας !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: