ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΙΣΤΟΡΙΑ Πως οι Γερμανοί «άρπαξαν» μαγαζιά των Ρωμιών στην Μικρασία και την Πόλη το 1914

Μᾶς φέρνει στόν νοῦ ἆραγε αὐτή ἡ ἱστορία κάτι πού να ἒχει σχέσι μέ τό σήμερα καί πού θα τήν βροῦμε ἐδῶ  ;...

Δεν υπάρχουν σχόλια: