ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΕΓΩ Ο ΚΑΝΕΝΑΣ...

Ὁ ἐλεύθερος ἂνθρωπος ψάχνει, ἀκούει, κρίνει, ἀποφασίζει ...

Ὁ ἐλεύθερος ἂνθρωπος ψάχνει γυροσκοπικά 360 μοῖρες, χωρίς προκατάληψι, χωρίς φόβο ὃτι θά ἁλωθεῖ ἢ ὃτι θα μολυνθεῖ ἀπό τόν ἐχθρό, διότι τόν κάθε ἐχθρό, πρέπει να τόν γνωρίσεις γιά να τόν πολεμησεις. Δέν ἀφήνει οὒτε μία μοῖρα ἀνεξερεύνητη, διότι μέσα σ'αὐτήν μπορεῖ να βρίσκεται τό στοιχεῖο πού θα ἀποτρέψει κακές καταστάσεις ἢ θά φέρει ζωτικές ἀνατροπές.

Εἶναι ἂλλη μία σοβαρή πηγή σκέψεων, προβληματισμῶν καί προτάσεων πού ἀπευθύνονται στόν πολύπαθο σύγχρονο Ἓλληνα .

Ἓνας πρακτικός συλλογισμός πού τάσσει τόν ἂνθρωπο στήν  πραγματική του θέσι μέσα στήν κοινωνία, μέσα ἀπό τήν ὁποία θέσι ἀποτρέπει τήν χειραγώγησι του ἢ της, ἀπό ὃλους αὐτούς τούς τύραννους μασκοφόρους "σωτῆρες" ψευτοδημοκράτες οἱ ὁποῖοι ἒγιναν κυρίαρχοι τοῦ κοινωνικοῦ πλούτου καί ἐμπορεύονται τό ἒθνος στα σκοτεινά καταγώγεια τῶν ξένων συμφερόντων εἰπράττοντας πλουσιοπάρωχα μεσητικά ...

Ἐγώ ὁ κανένας λέγεται τό κίνημα...

Ὁ κανένας πού εἶμαι μέλος τῆς κοινωνίας καί ἐξουσιάζω ὡς σύνολο ὂχι ὡς αὐθαίρετη καί καταχρηστική μονάδα, οὒτε ὡς συμπλεγματική προσωπικότητα πού θέλει να ἐπιβάλλει στούς ἂλλους τίς δικές της κακοτροπίες ἢ ἰδεοληψίες.

Ἡ ἰδέα καί τα μηνύματα βγαίνουν μέσα ἀπό τήν μεγάλη Ὁδύσσεια ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τήν παιδεία τοῦ λαοῦ γιά χιλιάδες χρόνια καί αὐτός ἦταν ὁ λόγος πού δέν κατάφεραν να τήν ἀφανίσουν οἱ αἰώνιοι ἀντίπαλοι τοῦ φωτός. 

Τό ἱστολόγιο τῆς πρωτοποριακῆς ὁμάδας  Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: