ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Ναί, πρέπει να τήν παρακοκουθοῦμε καθημερινά!!! ....

Διότι ὂχι ἁπλῶς τα λέει ὃλα ὃπως ἀκριβῶς ἒχουν, ἀλλά καί γιάτόν λόγο ὃτι προτείνει δράσεις. 
Ἡ χώρα ἒχει παραδοθεῖ ἀπό τούς πολιτικάντηδες ! Σέ ὃλα τα ἐπίπεδα !  
Καί οἱ τηλεπερσόνες τοῦ συστήματος, ἑτοιμάζουν τούς πολίτες για να δεχτοῦν στά μαλακά  τήν προδοσία !
Ἓνα ἀπό τά σημεῖα τῆς σοβαρῆς αὐτῆς συνεντεύξεως, εἶναι καί τό θέμα τῆς παράνομης ἁλιείας ἀπό τούς Τούρκους ψαράδες στό Αἰγαῖο καί στά χωρικά μας ὓδατα καί οἱ ὁποῖοι ἐπιδοτοῦνται ἀπό τό κράτος τους να ψαρεύουν ἀνεξέλεκτα, χωρίς τούς αὐστηρούς Εὐρωπαϊκούς κανόνες πού ρυθμίζουν τήν ἁλιεία, στούς ὁποίους ὑπόκεινται  οἱ Ἓλληνες ἁλιεῖς !
Στήν συνέχεια τα προϊόντα, ἀντί να κατασχεθοῦν ἀπό τά τελωνεῖα, διοχετεύονται στήν Ἑλληνική ἀγορα ! 
Τί δέν καταλάβαμε λοιπόν ;
Τό ὃτι στήν χώρα γίνεται ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ με εἰσαγόμενους ἀπό τοῦ διαβόλου τήν μάνα καί στούς ὁποίους δίνεται ἀφειδῶς ἰθαγένεια καί κάθε εἲδους διευκολύνσεις τίς ὁποῖες στεροῦν ἀπό τόν Ἓλληνα;
Τό ὃτι τα νησιά μας  τά ἒχουν καταστήσει γκρίζες ζῶνες ;
Τό ὃτι ὃλη ἡ χώρα ἒχει καταστεῖ ἓνα φθηνό προτεκτορᾶτο πάνω στό ὁποῖο ἀσελγοῦν οἱ ἡγεσίες τῶν ἀπάνθρωπων βιαστῶν καί ἐκμεταλλευτῶν τοῦ πλανήτη ;
Τό ὃτι ὃλα αὐτά ἒγιναν ἐπειδή ὁ Ἓλληνας ἂφησε τίς ἱστορικές του ἀξίες καί φιλοξένησε στόν ἐγκέφαλο του πολιτικές θεωρίες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τούς δούρειους ἳππους τῶν ἐχθρῶν του;
Ἂν λοιπόν συνειδητοποιήσαμε τήν κατάστασι, ἂς πιάσουμε τά μηνύματα αὐτῆς τῆς σύγχρονης Μπουμπουλίνας πού μιλᾶ μέσα στό βίντεο!
Λέει πολλά ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: