ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Sukhoi 35 for GreeceΠρέπει  να ἒχεις γερά νεῦρα για να διαβάσεις αὐτήν τήν εἲδησι ἐδῶ ....
Καί γερότερα ὃταν δεῖς τό σχετικό βίντεο  ...
Τελικά ποιούς ἐπιβήτορές μας στήριξε τό ἐθνικό μας σπόρ πού λέγεται συλλογική μαλ@@@@@κία !!!..
Στούς ἀρχαίους χρόνους πού ἀπαξιώθηκαν ἀπό τήν σύγχρονη ἀπαιδεία, ἒλεγαν ὃτι μία κοινωνία κυβερνᾶται καλῶς ὃταν αὐτοί πού δέν ἀδικοῦνται, ἀγανακτοῦν ἐξ ἲσου μ' αὐτούς πού ἀδικοῦνται ...
Ἐδῶ ἀδικήθηκε ὁ πλησίον, ἡ χώρα, ἡ διεθνής τάξις καί εἰρήνη !

Ἐδῶ ὁ βολεμένος πού ἐκπόρνεψε τήν ψυχή του για τό βόλεμα, θά ἀγανακτήσει  μόνον ὃταν ἡ συμφορά κτυπήσει τήν δική του ὓβρι πού μετέτρεψε σέ φθηνές πολυτέλειες καί σε ἂψυχα παλάτια μέσα στά ὁποῖα ἐξέθρεψε ἂνευρα παιδοβούβαλα τοῦ ἀναστήματός του!!!
Γι΄αὐτό τό κόστος τῆς συλλογικῆς ἀφροσύνης θα εἶναι δραματικότερο...
Ἀλλά, πᾶντα τό βάρος της τό σήκωσαν οἱ λίγοι...
Ἂς εἲμαστε ἀπό τούς λίγους!  Καί ἂν ἒτσι πῆραν αὐτήν τήν πορεία τά πράγματα, ἂς κρατήσουμε στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τοῦ Λεωνίδα...
Διότι μόνον τό πνεῦμα ταξιδεύει αἰώνιο, ἀσφαλές καί ζωογόνο μέσα στόν χρόνο καί στήν οἰκουμένη... 
Μέσα ἀπό αὐτό, θα φυτρώσουν νέες  ζωντανές συνθέσεις...
Καί ἂς μήν μᾶς διαφεύγει ὃτι ὁ μεγάλος ἐχθρός τοῦ πνεύματος, ἒχει τό ὂνομα φόβος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: