ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

6 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γιατί ἆραγε τά κανάλια παίζουν πᾶντα τόν ρόλο τοῦ συνηγόρου τοῦ διαβόλου μέχρι σημείου δουλοπρεποῦς γελοιότητας ; ...

Ὁ κύριος Πατσίκας εἶναι ἀπόλυτος, ἐμβαθής γνώστης τῶν πραγμάτων, ἀφοπλιστικός, δυνατός !

Ἒχουμε λοιπόν ἐκλεκτούς συντονιστές ! 

Αὐτό πού μᾶς μένει εἶναι νά τούς  ἀκολουθήσουμε σύσσωμοι, ἀκομμάτιστοι καί με σημαῖες Ἑλληνικές .

Δεν υπάρχουν σχόλια: