ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ...ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ!!!

Πιάνει τούς λαθρομετανάστες καί ἀντί να τούς στείλει στήν "Ελλάδα, τούς στέλνει στίς πατρίδες τους !...
Δέν ξέρουν οἱ γείτονες ὃτι ἐμεῖς κάνουμε συλλογές ἀπό αὐτούς;..
Δέν σκεφτήκανε τόν πόνο τοῦ Κοτζιᾶ πού πασχίζει να τούς βοηθήσει  να μποῦν καί ἒχει ἐπιστρατεύει τό λιμενικό νά μήν μᾶς φύγει κανένας ;..
Ἐδῶ εἶναι ἀκριβῶς τό σημεῖο πού μποροῦν να διαταραχθοῦν οἱ διπλωματικές σχέσεις ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες ...
Ὃσο για τίς σημμαχίες Ἀλβανίας με τήν Τουρκία, αὐτές δέν μποροῦν νά ἀποτελοῦν διπλωματικό πρόβλημα διότι οἱ Τοῦρκοι προωθοῦν τίς ροές ...
(Πηγή εἰδήσεως ἐδῶ)
(Ἓλληνες ἀριστερά καί περισεύματα τῆς ὓβρεως δεξιά ...)
Δεν υπάρχουν σχόλια: