ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ἡ εἲδησις τῆς ἡμέρας ....

Πηγή τῆς εἰδήσεως ἐδῶ
Ἑλλάδα, χώρα τῆς καταθλίψεως καί ξευτίλας :
«Πονοκέφαλος» η στέγαση 4.000 παράνομων μεταναστών: Σχέδια για αξιοποίηση παλιών στρατοπέδων !!!...  _(πηγή ἐδῶ  )
Ἐνῶ ἀντί γιά τά ἐσκεμμένα προβλήματα πού δολοφονοῦν τίς Ἑλληνικές οἰκογένειες, το συνολο τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημόσιου ραδιοτηλεοπτικοῦ συστήματος, ἀσχολεῖται ὑπέρμετρα με τίς φουστο...παρελάσεις  !!!  ἐδῶ 
Καί μετά λέμε ὃτι πρόβλημα εἶναι τό Μακεδονικό....
Πρόβλημα δυστυχῶς εἶναι ὃλοι αὐτοί, ἐνῶ τό Μακεδονικο εἶναι μέρος τοῦ προβλήματος, διότι χωρίς τούς Ἓλληνες πού μεθοδικά δολοφονοῦνται δέν εἶναι ἂχρητη  μόνον ἡ Μακεδονία !  Εἶναι ὃλη ἡ Ἑλλάδα !Δεν υπάρχουν σχόλια: