ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ ...


Μέ βάσι παλαιότερη δημοσιεύσι μας για  τα Α7 corsair :
Ἀφοῦ στήν σύγχρονη πρακτική τα πολεμικά ἀεροσκάφη μετατρέπονται σε πλατφόρμες πολέμου, πού σημαίνει ὃτι ἀποφεύγουν τις ἂμεσες ἐμπλοκές, ἀφοῦ ἡ ἠλεκτρονική τεχνολογία εἶναι ἱκανή να στοχοποιεῖ καί τό πλέον προστατευμένο ἀντίπαλο ἶχνος, γιατί τό συγκεκριμενο τύπο ἀεροσκάφους, με τα μεγάλα πλεονεκτήματα,  δέν τό ἐκσυγχρόνησαν με τά ἀπαραίτητα ὁπλικά καί ἠλεκτονικά συστήματα ὣστε να γίνει ἀποτελεσματικό καί να ἀποφευχθεῖ τό κόστος μεγάλων ἀγορῶν οἱ ὁποῖες ἃλωστε στα ἠλεκτρονικά στηρίζονται; ...
Σήμερα οἱ βομβαρδισμοί γίνονται μέ κατευθυνόμενες βόμβες ἀπό ἀποστάσεις ἀσφαλείας καί πρέπει να γνωρίζουμε ὃτι οἱ Τοῦρκοι μέ τίς μεγάλες πολεμικές ἀγορές, ἐκσυγχρονίζουν τίς βόμβες που διαθέτουν γι'αὐτές τίς προοπτικές.
Οἱ Ἰράνοι ἐκσυγχρονίζουν παλαιά τους ἀεροσκάφη τά ὁποία ἐμεῖς  ἒχουμε ἀποσύρει. 
Θεωρεῖτε ὃτι ἡ πρακτική τοῦ να πάρεις τήν οὐρά τοῦ ἀντιπάλου θα ἒχει ἰσχῦ στά προσεχῆ χρόνια;
 Ἂς δοῦμε αὐτό τό βίντεο .  Λίγα μέτρα πάνω ἀπό την θάλασσα, μέ μεγάλες δεξαμενές καυσίμου, με δυνατούς, οἰκονομικούς κινητῆρες πού τοῦ ἐπέτρεπε να κτυπήσει στά βάθη τον ἀντίπαλο ἀπό πλευρές πού δέν περιμένει...
Ἢ μήπως ὑπάρχει πρόβλημα με τό ποιές ἑταιρίες θα ἀνελάμβαναν τό ἒργο ; 
Μήπως ἆλλες δυνάμεις ἐπιβάλλουν  τίς ἀγορές μας ;
Λέτε οἱ Ἰρανοί να ἒχουν τάσεις αὐτοκτονικές ;...
Μήπως ;........
http://dermatas.blogspot.com/2018/01/7-corsair_4.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: