ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ...

Τήν περιμένω ἀπό το 2012...
Δυστυχῶς, μετά ἀπό 6 χρονια, οἱ δήμαρχοι με τά συμβούλιά τους, ἒμειναν δραματικά πίσω ἀπό τά γεγονότα...(Πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων με τά ἐθνικά...)
Σέρνονται ρετάλια τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν πού δούλεψαν μόνον γιά τά συμφέροντα πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτούς...
Ἒτσι, ἀντί να ὁδηγήσουν μπροστά τίς κοινωνίες τους καί να ἡγηθοῦν τῶν ἀντιστάσεων ἀπέναντι στό γενικό καί ξεδιάντροπο ξεπούλημα τῆς πατρίδας, κατήντησαν μέρος τοῦ κατασταλτικοῦ σκοτεινόδουλου κομματικοῦ μηχανισμοῦ  πού ἐπιτάχυνε τήν κάθοδο τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας στα σημερινά σκοτεινά βασιλεια τοῦ Ἃδη ...
Ἀκόμη καί αὐτή τήν πρώτυπη πετυχημένη κοινότητα τῆς Ἀναύρας, καταφεραν να διαλύσουν!  (Ἂν θέλει κάποιος να μάθει τί σημαίνει Τοπική Αὐτοδιοίκησις, ἂς δεῖ αὐτό τό βίντεο... )
Ἐκτεθειμένοι εἶσθε ὃλοι κύριοι δήμαρχοι με τά συμβούλιά σας διότι δεχτήκατε νόμους καί  ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν τον θεσμό οἱ ὁποίοι δέν προέκυψαν μέσα ἀπό ἐμπειρικές  προτάσεις !
Ἦσαν ἀποτέλεσμα αὐθαίρετων, ὑστερόβουλων κυβερνητικῶν  ἀποφάσεων τίς ὁποῖες δεχτήκατε χωρις ἀντίδρασι γιά να μήν δυσαρεστησετε τό σύστημα τό ὁποῖο σᾶς διασφάλιζε ἐπαγγελματικη σταδιοδρομία στα κοινά ...
Ἀλλά μεγάλο θέμα να μήν κατηγορηθεῖς γιά παράβασι κομματικῆς πειθαρχιας...
(Τό παλιό μου ἆρθρο τοῦ 2012 ἐδῶ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: