ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

'Αληθειες πού σπᾶνε κόκκαλα ....


Ὁ "δημοκρατικός"  φασισμός ἒχει ἐπιβἀλλει καί τήν δική του ὁρολογία στούς πολίτες....
Ὃποιος τούς ἀντιστέκεται ούσιαστικά, εἶναι "φασίστας"!!! 
Ένῶ ὃποιος ὑποκρίνεται  ὃτι κάνει "ἀντιπολίτευσι" προωθεῖται ἀπό τά δημόσια καί ἰδιωτικά ἐργαλεῖα ἐλέγχου τῶν συνειδήσεων....
Τό εἲδαμε πρίν λίγα χρόνια μέ τόν Καμμένο καί μέ τά διάφορα ...βοθροπαραπόταμα...
Ἒτσι, μ'αυτές  τίς βρώμικες στρατηγικές ἐγκλόβισαν τούς πολίτες καί ἃρπαξαν τήν ψῆφο τους γιά να δημιουργήσουν τα δικά τους ἀναχώματα...
Θα προωθοῦσαν λοιπόν τόν Καμμένο πού ὃλοι μας παρακολουθούσαμε μέ θαυμασμό ἂν δέν ἦταν δικός τους ;  (Ἂλλο ἓνα πάθημα πού σε πολλούς  ἒγινε μάθημα ... Ἀλλά πόσα παθήματα ἆραγε μᾶς μένουν νά πάθουμε  μέχρι να μᾶς ἀφανήσουν μέσα ἀπό τα σατανικά τους σχέδια;...)
Ἀλλά θεωρῶ ὃτι ὀφείλουμε να παρακολουθοῦμε οἱ πολίτες ὃλους ὃσους δέν ἐπιθυμεῖ τό σύστημα νά ἀκοῦμε ...
Θεωρῶ ὃτι ὀφείλουμε  νά σπᾶμε τίς προκαταλήψεις καί να παλεύουμε γιά πραγματικό διάλογο καί ἑνότητα ἀνάμεσα σε ὃλους τούς πολίτες πού ἒχουν τήν αἲσθησι τῶν καταστἀσεων καί μέ ὃσες πολιτικές δυνάμεις δέν ἒχουν μολυνθεῖ μέ μνημόνια...
Ἂκουσε λοιπόν  με παρρησία κάθε φωνή πού ἐνοχλεῖ τόσύστημα καί ὂχι ἀπό τίς κλειδαρότρυπες ἀπό τόν φόβο μήν σε χαρακτηρήσουν "φασίστα" οί ψευτοδημοκράτες ὀλετῆρες σου ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: