ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

κατέβασαν και έκαψαν ...Ευρωπαϊκή σημαίαΣυμβολική Κίνησις ... Σ'αὐτή τήν πόλι δέχτηκε τα δεσμά του ὁ σύγχρονος Ἑλληνισμός πρίν διακόσια χρόνια , στήν ἲδια ἐκφράζεται σήμερα ἡ συλλογική ἀπέχθεια μέ μία κίνησι σημειολογική πού ἀποτελεῖ ἐκδήλωσι δυναμικῆς τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ ... Ἂς δείξουμε σύνεσι, ὁμονοια ( ὁμοῦ + νοῦς = δηλαδή κοινή γλώσσα)  διότι ξεκίνησε ἡ πορεία πού δέν ἒχει ἐπιστροφή ...Διότι ἡ έπανάστασις τοῦ 21 δέν ὁλοκληρώθηκε ἀκόμη ... Μὰς ἐπιβάλλει ἐπειγόντως να ντυθοῦμε πάλι τίς παλαιές ἀρετές ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: