ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Προσοχή ! Ὁ χῶρος εἶναι ἱερός !!!...

Νῦψε τήν ψυχή σου πρίν τόν ἐπισκεπτεῖς...

Πρίν τολμήσει κάποιος να δεῖ αὐτό τό βίντεο, πρέπει πρῶτα να πετάξει ἀπό πάνω του τήν κομματική σαλιάρα ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τήν νηπιακή του κατάστασι ...

Διότι μόνον νήπια στήν ἠθική καί στήν παιδεία δεν θά νοιώσουν τήν χαοτική διαφορά ἀνάμεσα στόν ἣρωα και στόν χαμαιλέοντα καιροσκόπο τῆς πολιτικῆς...

Ὁ ἣρωας ὑπερασπίζεται τόν ἱερό του χῶρο μαζί με ὃλες τίς ἀξίες πού τον περιβάλλουν, ἐνῶ ὁ καιροσκόπος ἐμπορεύεται χῶρο και ἀξίες στά σκοτεινά καταγώγεια τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν...

Ὁ ἣρωας ἀφήνει στά παιδιά του ὡς παρακαταθήκη αὐτές τις ἀξίες οἱ οποῖες τά χορταίνουν καί τά κρατοῦν ζωντανά, ἐνῶ ὁ καιροσκόπος κλεμμένα πλούτη μέ λάμψεις πλαστικές, μέσα στις ὁποῖες  θά πεθαίνουν καθημερινά καί ἀχόρταστα ...

Ὁ ἣρωας ζεῖ καθημερινά με συντροφιά τόν θάνατο, με μισθό ἀνεπαρκέστατο ἀκόμη γιά τήν συντήρησι τῆς οἰκογένειάς του , φυλάσσοντας τα σύνορα τῆς πατρίδας, ἐνῶ  τό χαμαιρπές πολιτικο ὑποκείμενο, παραχωρεῖ τα πάντα στούς ἐχθρούς ἒναντι σκοτεινῶν ἀμοιβῶν !

Παραχωρεῖ τήν Θράκη, ἐπιτρέποντας να λειτουργεῖ προξενεῖο τῶν εχθρῶν σέ ἀπάντησι πού ξεκλήρησαν τούς Ἓλληνες στά παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, στον Πόντο, στήν Κωνσταντινούπολι, στήν Ἲμβρο , στήν Τένεδο, στήν Κύπρο και παντοῦ, παραχωρεῖ τούς τίτλους τοῦ οἰκοπέδου που λέγεται Μακεδονία, διαγράφει ὃλα τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων πού ἒμειναν μειοψηφίες στόν περίγυρο και καταδυναστεύονται ἀβοήθητες, ἐνῶ γιά χάρι τοῦ βιοπορισμοῦ τοῦ ἲδιου και τῆς αἰσχρῆς του οἰκογένειας, ἐκλιπαρεῖ τούς ἐχθρούς του για "διάλογο" πάνω στήν ἐθνική μας ἰδιοκτησία !!!...

Γιά τό κομματικό τομάρι τῶν ὑποχθόνιων συμβιβασμένων, οἱ Ἓλληνες πού καταδυναστεύονται στόν περίγυρο δέν ἒχουν δικαιώματα !!!  Ἒτσι, τά τομάρια αὐτά,κτυπιῶνται σάν φτηνιάρες ἐργάτισες τῶν νυχτερινῶν πεζοδρομίων γιά τά "δικαιώματα" τῶν ἀπεσταλμένων τῶν προαιώνιων ἐχθρῶν μας πού πλημμυρίζουν τήν χώρα και ἐπιδοτοῦνται ἀπό τό οἰκονομικό καί κοινωνικό θάνατο ἡμῶν  τῶν ἰδίων!

Ὁ ἣρωας χρειάζεται σύγχρονα μηχανήματα γιά ν' ἀντιμετωπίσει τους ἐχθρούς ἐνῶ ὁ σκοτεινός μαυραγορίτης πολιτικάντης, δουλεύοντας γιά τούς αἰώνιους ἐχθρούς πού σήμερα ἐμφανίζονται ὡς "ἑταίροι" και οἱ ὁποίοι εἶχαν βάλει τό χέρι τους σε ὃλες τις πάρα πάνω τραγωδίες, στερεῖ πονηρά ἀπό τον ἣρωα αὐτά τά μηχανήματα .

Αὐτό, γιά να πληρωθοῦν με τον ἱδρῶτα τῶν πολιτῶν διεθνεῖς ἀπατεῶνες πού ἃρπαξαν τον ἐθνικό πλοῦτο, γιά να ὑπονομευτεῖ ἡ ἀξιοσύνη τῶν ἡρώων,  γιά να λυγίσουν  οἱ ἒξ ἲσου ἡρωϊκές γυναῖκες που στηρίζουν μέ το δικο τους μερίδιο θυσίας τήν ἀνδρειοσύνη τῶν συζύγων τους καί τελικά, γιά να παύσει νά ὑπάρχει αὐτή ἡ πατρίδα !

Παρακαλῶ εἰλικρινα, ἂν εἶσαι ὁπαδός ὃλων αὐτῶν οἱ ὁποίοι εἶναι ὑπόδικοι στούς ἠθικούς καί ἀνθρώπινους νόμους γιά προδοσία τῆς πατρίδας, μην δεῖς αὐτό τό βίντεο και διέγραψε κάθε ἐπαφή μ΄αὐτό το ἱστολόγιο ...


Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Τελευταία εἲδησις ...
Διαγράφτηκε ὁ λογαρισμός σας ἀπό τό  fb ! ..
Πρῶτα εἲχαμε πάρει εἰδοποιησι ὃτι δέν μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε γιά 24 ὦρες ἐπειδή παραβιάσαμε τούς κανόνες τους και διασπείραμε μῖσος.
Στό ἐρώτημα ποιό εἶναι τό "μῖσος", δέν ἀπάντησαν ...
Ἀλλά μόλις πέρασε αὐτο τό χρονικό ὃριο, βρήκαμε κλειδωμένο τόν λογαριασμό καί τήν πάρα κάτω εἰδοποίησι :

Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε
Ο λογαριασμός σας έκλεισε. Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα συχνών ερωτήσεων εδώ.
Δοκιμάστε ξανά  Ακύρωση

Δοκιμάσαμε καί προσθέσαμε ἓνα μηδέν πάνω στό μηδέν...
Ἀλλά ὑπάρχει καί προηγούμενο...
Ἡ σελίδα μας "Τό βῆμα τοῦ πολίτη" εἶχε τήν προηγούμενη 23.600 ἐπικέψεις σε 24ὦρες πάνω σε θέμα πού ἀμφισβητοῦσε τήν κυβέρνησι Μητσοτάκη ...

Πίσω ὃμως ἀπό αὐτά τά γεγονότα, ὑπάρχει καί ἓνα σοβαρό ἠθικό στοιχεῖο  : Μέσα στον λογαριασμό μου, ὑπάρχει ἀρχεῖο ἀπό προσωπικά δεδομένα πολλά ἀπό τά ὁποία ἒχουν καί ἱστορική σημασια .
Μέ ποιό δικαίωμα, αὐθαίρετα, καταχρηστικά καί σε κανόνες σκοτεινῆς ἀδιαφάνειας μπορεῖ κάποιος να σέ ἀποκλείσει ἀπό ἰδιόκτητα πράγματα ἢ νά σοῦ τά καταργήσει ;

Δηλαδή ὁ νόμος ἐδῶ ἒχει τον λόγο...

Ὃσο γιά τά "ἀπαγορευμένα" βιντεο" μέ το κίνημα "Ἓλληνες" αὐτό πού κατάφεραν, εἶναι να πείσουν ἀνέξοδα  ὃτι ὁ ἐχθρος τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου...

ΑΥΤΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ !

Νά γιατί πέταξαν τήν ἀρχαία σκέψι ἀπό τά σχολεῖα  !!!
Γιά νά μην σκεφτώμαστε ...
Καί ὃταν κάποιος ἢ κάποιοι ἀδυνατοῦν νά σκεφτοῦν , πέφτουν στήν συμπεριφορά τοῦ ζώου ....
Δηλαδή, αὐτοῦ πού το πουλᾶνε και τό ἀγοράζουν...
Πού τό φορτώνουν μέ μνημόνια καί αὐτό ἀντέχει ὃλα τά ἂνομα βάρη...
Πού τό ξεσπιτώνουν γιά να βάλουν μέσα περισσότερο ζῶα τα ὁποία εἰσάγουν ἀπό χῶρες ἀγρίων...
Πού τό ποδοπατοῦν αἰσχροί καί ἀναιδεῖς ἐκμεταλλευτές του οἱ ὁποίοι ὂντες χείριστης μορφῆς ζῶα, τοῦ κάνουν καί ἐπιδειξι τοῦ πλούτου πού ἀπέκτησαν ἀπό την σανοφαγία του...
Μᾶθε λοιπόν ποιός πρέπει να εἶναι ὁ ἡγέτης σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική παιδεία ἡ ὁποία γαλούχησε ἀναρίθμητους ἡγέτες σέ ὃλη τήν ἱστορική μας διαδρομή !
Πᾶψε ἐπί τέλους νά στηρίζεις αὐτούς πού πλουτίζουν αἰσχρότατα καί ἀναιδέστατα σε βάρος σου, πού σέ πουλᾶνε στούς ἒμπορους τῶν ἐθνῶν, ἐνῶ σ' ἐσένα προσφέρουν πλούσια δεμάτια ἀπο σανό μέσα ἀπό τά ἐργαλεῖα τῆς ψυχικῆς σου δουλείας !
Δηλαδή ἀπό τό σύστημα ἐθνικῆς ἀπαιδείας, ἀπό τόν ἐπί χρήμασι ἐκδιδόμενο "πολιτισμό" καί ἀπό τά ἐργαλεία μεταγγίσεως τῆς παραγωγῆς ὃλων αὐτῶν τῶν εὐτελῶν ὑποπροϊόντων τους....

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Ἁπλῶς, ,μπράβο !!!

Αὐτή θά εἶναι ἡ δημιουργική Ἑλλάδα ἀπό τήν μία ἂκρη ὣς τήν ἂλλη, ἀφοῦ γκρεμίσουμε πρῶτα τό κράτος τό κομματικό !!!

Αὐτό τῆς ρεμούλας, τῆς ἁρπαχτῆς, τῶν σκοτεινιασμένων ψυχῶν, τῶν διαρκῶν ἐθνικῶν και ἀτομικῶν ταπεινώσεων, τό ἀντικοινωνικό, τό φρικτά ἀπάνθρωπο, πού σκοτώνει τις ἀξίες γιά να βολέψει τούς κηφῆνες του, πού αντί νά δώσει διέξοδο στίς δημιουργικές ἀνησυχίες τῶν νέων, τούς ἐξανάγκασε να φύγουν ἀπό τήν πατρίδα καί να δώσουν τόν δυναμισμό τους σέ ξένες κοινωνίες οἱ ὁποῖες δέν ξόδεψαν ἁπολύτως τίποτα γιά τίς σπουδές των!

Ἂς παρατηρήσουμε τά πρόσωπα αὐτῶν τῶν δημιουργῶν... Εἶναι φωτεινά ὃπως τά δημιουργήματά τους !

Ἀντίθετα μέ τόν ψεύτικο και ἀπατεωνίστικο ὓφος τῶν ἐπιβητόρων τῆς ἐξουσίας μας πού μετέρχονται κάθε ψέμα και ἀπάτη προκειμένου να παραπλανήσουν και να μετατρέψουν την μειοψηφική τους ἰσχῦ σέ ἂθλια ἁπολυταρχία !

Ὂχι ρέ που@@@@@@@στή μοῦ !!!....


Δέν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να σχολιάσετε γιά 24ώρες
Αυτό συμβαίνει επειδή δημοσιεύσατε παλιότερα κάτι πού δέν ακολουθούσε τούς Όρους τής κοινοτητάς μας .

Καί ἐξηγεῖ πάρα κάτω ὃτι τό πρόβλημα που παραβίασε τούς Ὃρους τῆς κοινότητας τοῦ fb  εἶναι ὃτι παρουσιάσαμε βίντεο τοῦ κ. Κασιδιάρη μέ τήν ἀναγγελία τῶν πρώτων στελεχῶν
τῆς παρατάξεώς του μαζί μέ τίς σκέψεις μας .

Ἂν ἦταν καί παρουσιάζαμε βίντεο πού να ἐξυμνοῦσε τίς "'αρετές" τῶν μνημονιακῶν  βιαστῶν μας, βέβαια τότε, δεν θα ὑπῆρχε
πρόβλημα !!!...

Οὒτε θά ὑπῆρχαν τόσοι  Νέο  καί σοσιάλ "δημοκράτες" πού παρακολουθοῦν ἀπό  τις κλειδαρότρυπες, πρόθυμοι στό
ἱερό ἒργο τοῦ κουκουλοφόρου καταδότη ...


(Πιθανότατα ἒμμισθοι... )

Σ' αυτό το ἱστολόγιο, ἒχουν παρουσιαστεῖ πολλές
πατριωτικές φωνές.  Δέν θά ἒφθασαν ὃμως νά εἶναι τοσο ἐπικίνδυνες γιά τούς ἐκπροσώπους τῶν ξένων κατοχικῶν δυνάμεων...
 

Γι' αὐτό, μέ αὐτή τήν εὐκαιρία, πρέπει ὃλοι αὐτοί να το καταλάβουν διότι μοναχικούς, τούς ἒφαγε ἢδη ὁ λύκος... Ἂς σπεύσουν μέσα σέ πνεῦμα γνήσιας ἑνότητας να πλαισιώσουν κάτι τό δυνατό ἀφήνοντας στήν ἂκρη ἰδεοληψίες καί προσωπικές φιλοδοξίες....

Καί ἐπειδή ἡ πρᾶξις αὐτή τοῦ να κρύβεις τον κάθε ἀντίλογο ἀποτελεῖ ὠμή παραβίασι τοῦ δικαίου, τῆς ἀλήθειας καί τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν, ἀκόμη καί ἂν δέν συμφωνεῖς με τις θέσεις τῆς μερίδας τῶν πολιτῶν πού θίγονται, ὀφείλεις να
ἀντιδρασεις διότι ἡ κάθε σιωπή ἀπέναντι στήν παραβίασι τῆς ἐλευθερίας στήν ἒκφρασι καί στά δικαιώματα τοῦ συμπολίτη, σημαίνει συμμετοχή στό ἂδικο...


Καί τό ἂδικο ὃ,που ἐπικρατεῖ, δέν ἒχει ὃρια...

Πόσο περισσότερο ὃμως ὀφείλεις να ἀντιδράσεις ὃταν συνειδητοποιήσεις ὃτι ὁ ἐχθρός τῶν ἐχθρῶν σου, εἶναι μᾶλλον φίλος σου....

Καί στίς δύο περιπτώσεις, αὐτό πού σοῦ ἀπαγορεύουν, το κοινοποιεῖς μέ πεῖσμα !!!....


Τώρα, ὃσο ἒχεις καιρό, διότι τα γεγονότα τρέχουν με ἰλιγγιώδεις ταχύτητες... 

Διαβάζοντας ἐδῶ βλέπετε τί παραβιάσαμε ἀπό τα "δικαιώματα" τῶν βιαστῶν καταδοτῶν μας...

Ἀκροτελεύτειο....  Σε τελευταία προσπαθεια γιά κοινοποίησι λάβαμε : Το μήνυμά σας δεν στάλθηκε, επειδή περιλαμβάνει περιεχόμενο που έχει αναφερθεί ως προσβλητικό από άλλους χρήστες του Facebook.

Παρακαλῶ, ὑποδείξετέ μας στα σχόλια σας τό σημεῖο προσβολῆς...

 

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Κασιδιάρης: Πρώτη παρουσίαση στελεχών - ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα!


Δυνατή φωνή !!!
Ἀδύνατο νά τήν παρακάμψεις !!!
Τά πρῶτα ὀνόματα ἐντυπωσιάζουν διότι δέν περιβάλλονται ἀπό πλαστικά περιτυλίγματα...
Εἶναι ἀθόρυβοι ἂνθρωποι τῆς ἐργασίας καί τοῦ καθήκοντος!
Τό κάτω βίντεο, πέρα ἀπό τις σκληρές ἀλήθειες, δείχνει και τήν ἀνάρμωστη συμπεριφορά τοῦ δημάρχου, τῶν συμβούλων του, καθώς καί τῶν συμβούλων τῆς εὐρύτερης "ἀντιπολιτεύσεως" οἱ ὁποίοι τίς καταγγελίες τίς ἀντιμετωπίζουν με τήν ἀπαξιωτική φυγή ἀπό τήν αἲθουσα τοῦ συμβουλίου !
Ὂχι κύριοι ! Στα ἐπιχειρήματα θα ἀπαντήσετε με ἀντεπιχειρήματα !!! Δεν ἒχετε δικαίωμα ὂχι μόνον τόν ἐκπρόσωπο τοῦ 10%  τοῦ λαοῦ να ἀπαξιώνετε, ἀλλά οὒτε ἓναν μεμονωμένο πολίτη που παλεύει γιά τά δίκαιά του ὃσο καί αὐτός να μην σᾶς ἀρέσει!
Δέν ἒχετε δικαίωμα νά θάβετε ὃποια φωνή σᾶς ἀντιστέκεται, ἐνῶ παράλληλα να βομβαρδίζετε τήν κοινωνία μέ τά ραδιοτηλεοπτικά σκουπίδια πού ἐλέγχετε καί παράγετε ...
Μήπως αὐτή ἡ φυγή, σημαίνει μαύρη φτώχια ἀπό ἐπιχειρήματα ;.... 
Τό ἐρώτημα ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά σε τυχόν ἒντιμους ὁπαδούς... 
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Άλληλεγγύη στόν λαό τῶν ΗΠΑ !!!...

.... καί τους Ἓλληνες θύματα τῶν σύγχρονων πολιτικῶν νεοναζί, ἂς τούς πάρει ὁ διάβολος...


Τήν στιγμή που κάποιες ἀγέλες ἀπό  παιδοβούβαλα ἀναθρεμένα ἀπό γονεῖς παράσιτα καί μέ την ἀρωγή κάποιας μερίδας διορισμένων στίς πλάτες μας κομματικῶν παλιάτσων, κυλίονταν στό ἒδαφος οὐρλιάζοντας βαρβαρηστί, γιά τήν "ἀδικία " ἀπέναντι σε κάποιον ἀμφιβόλου ἠθικῆς στάθμης ἀφροαμερικανό, τήν ἲδια στιγμή,  σημεῖα καί τέρατα συμβαίνουν σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας !

Τἀ σημεῖα αὐτά, δἐν θα τα καταλάβουν οὒτε οἱ γονεῖς τους πού βολεύτηκαν ἀπό τά ἀπο...κόμματα,  πολύ περισσότερο τά ἲδια τά ὁποία ἀπαλάσσονται λόγω ἂγνοιας, οὒτε βεβαια κάποιοι πού πῆραν φτυχεῖα μέσα ἀπό τά κομματικά καταγώγεια καί βρίσκονται σε κομματική ἀποστολή μέσα στους χώρους τῆς παιδείας  διοτι ὃλοι μαζί, δέν ἒχουν τήν συναίσθησι τοῦ πόνου καί τῶν στερήσεων αὐτῶν πού ἀναγκαστικά τούς συντηροῦν .

Ἡ ἱστορία προσπαθεῖ νά ἐπαναληφθεῖ με τρόπο πού προκαλεῖ ἀγανάκτησι. Ἒτσι ὃπως στην ἐποχή που μέ πρόσχημα τόν φόνο τοῦ Γρηγορόπουλου, ἒβαζαν μπουρλότο στούς μαθητές γιά να γίνουν φασαρίες καί να ὑπονομευτοῦν συμφέρουσες συμφωνίες ἐθνικῆς σημασίας μεταξύ τῶν ὁποίων ἐμπορικές τῶν ὁποίων  τό κόστος πληρώσαμε ἰδιαίτερα οἱ ἀγροτες.

Καί ὃταν συμβαινουν ὃλα αὐτά, δέν σημαίνει ὃτι ἐμεῖς οἱ ἀχθοφόροι τους  πρέπει να κρυβώμαστε στίς γωνίες...

Διότι εἶναι σοβαρό το γεγονός ὃτι οἱ χῶροι τῆς παιδείας, άντί για ἑστίες ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν προβληματισμῶν, ἒχουν καταντήσει ἐκτροφεῖα πού παραγουν ἀγέλες εἰδικῶν σκοπῶν ...

Ἒτσι δέν θα καταλάβει ὁ ἀνθρωπόμορφος τοῦ κοπαδιοῦ τόν πόνο τοῦ ἂνεργου,  αὐτοῦ πού τόν φτωχοποίησαν με σκοπό να τον διώξουν ἀπό την ἱερή του κατοικία καί να ἀποκαταστήσουν ἐκεῖ ἀλλόθρησκους εἰσαγόμενους εἰσβολεῖς !  Δέν θα καταλάβει τόν πόνο τοῦ μεροκαματιάρη πού ἀφοῦ συμπίεσαν το μεροκάματο του μέσα ἀπό τήν ὑπερπροσφορά εἰσγόμενων ἐργατῶν, στό τέλος τοῦ ἁρπάζουν μέ τούς φόρους  καί αὐτό τό πενιχρό εἰσόδημα !  Δέν θα καταλάβει ὃτι ὃλο το στρίμωγμα γίνεται γιά τα συμφέροντα αὐτῶν πού πετσόκοψαν τό μυαλό του καί τόν ἒβαλαν να κυλιέται οὐρλιάζοντας ἀκατονόμαστα οὐρλιαχτά στό ὂνομα τῆς "παιδειας"  !  Δέν θα καταλάβει τόν πονο τοῦ ἐπαγγελματία πού τον δολοφονοῦν μεθοδικά γιά να πάψει νά ὑφίσταται.

Καί ἐπειδή αὐτοῦ τοῦ εἲδους οἱ καθοδηγητές, δέν ἒχουν καμία σχέσι μέ τήν ἱστορία διότι ἒμαθαν να τήν συχαίνονται και να τήν θεωροῦν βαρίδι στήν ἐκφυλισμένη τους ἀνέλιξι, ἂς ποῦμε στά θύματά τους λίγα ἀπο τά γεγονότα πού συνέβησαν...

Τότε, τό 1918 στήν Σμύρνη καί στα ὑπόλοιπα Μικρασιατικά παράλια ὃπου οἱ Τοῦρκοι κάτω ἀπό τήν αἰσχρή καθοδήγησι τῶν αἰώνιων Γερμανῶν ΝΑΖΙ, ἃρπαζαν τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων καί τίς ἒδιναν σ’αὐτούς.  

Τότε, στήν Κωνσταντινούπολι, τό ἒτος  1955 πού κάτω ἀπο τήν καθοδήγησι τῶν ἲδιων Γερμανῶν, ἒβαζαν στούς Ἓλληνες τούς ἲδιους ἀκριβῶς μέ σήμερα φόρους, μέ σκοπό να ἐγκαταλείψουν τις περιουσίες τους καί να φύγουν ἀπο τίς πατρογονικές τους ἑστίες στίς ὁποίες εἶχαν τίτλους  χιλιετιῶν.

Καί ἂς μάθει ὁ ἀνιστόρητος κομματικός «ἐκπαιδευτικός» πού πληρώνεται ἀπό το ὑστέρημα τῶν θυμάτων τοῦ σημερινοῦ Γερμανικοῦ Ναζισμοῦ ὁ ὁποῖος ἒφερε σκότος, χάος, δυστυχία, ἀβεβαιότητα καί θανατίλα στήν ἱερή μας χώρα, ὃτι ἒχει ἐκτεθεῖ  ἀνεπανόρθωτα στήν κοινωνία.

Ἂς μήν μᾶς τό παίζει «δημοκράτης» καί «ἀντι ΝΑΖΙ»  ὃταν ὁ ἲδιος ἐξυπηρετεῖ διαχρονικά τούς πραγματικούς ΝΑΖΙ κατά τον ἀθλιότερο τρόπο.

Σήμερα τό Γερμανικό ναζιστικό κράτος το ὁποῖο  ἒχει ξεγραμμένους και τούς ἲδιους τούς πολίτες του καί με έργαλεῖα ὃλα αὐτά τά ψώνια τοῦ εἲδους τους τα ὁποία ἒχουν μεταξύ τους κοινό παρονομαστή τήν ἐλαφροτητα τῆς ψυχῆς καί το βόλεμα, ἒχει καταφέρει να βάλει στήν μέγγενη ἓναν ὁλόκληρο λαό καί να τόν ἐξοντώνει μέ ἂπειρο σαδισμό .

Καί αὐτός ὁ λαός, ἀντί να βρεῖ ἐμπνευσμένους καί καλλιεργημένους μπροστάρηδες οἱ ὁποίοι φυσικά πρεπει να προέρχωνται ἀπό τους χώρους τῶν σπουδῶν, σέ καθημερινή βάσι κρατάει τήν μύτη του ἀπό τήν μπόχα τους.

Τρίβω στήν μούρη τους αὐτό το κείμενο που ἒγραψε ἀπό ἀπελπισία καί ἀγανάκτησι ἓνα σεβαστό μου πρόσωπο, πυροβολώντας ἒτσι ἀνέλπιστα στο κενό καί τούς λέω : Εἶστε ἀνάξιοι να δεχτεῖτε τέτοια ἱερα μηνύματα μέσα άπό τά ὁποια καταξιώνονται οἱ ἂνθρωποι τῆς ἱστορίας.

Νά λοιπόν στό παράδειγμα που ἀκολουθεῖ, πῶς ἐξολοθρεύουν οἱ σύγχρονοι ἐκτελεστές τῶν σημερινῶν ΝΑΖΙ ἓναν Ἓλληνα ἐπαγγελματία !

 Τί πληρώνει ἓνας ἐλεύθερος ἐπαγγελματιας:  Ἂς ὑποθεσουμε ὃτι με βάσι τά  "τεκμήρια" τοῦ δίνουν εἰσόδημα 10.000 (δέκα χιλιάδες)  εὐρὠ. Ἀπό αυτά θα πληρώσει 22% φόρο εἰσοδήματος, σύν 22% φόρο εἰσοδήματος ἑπόμενου ἒτους και τό ὁποῖο φυσικά δεν ἒχει εἰσπράξει. Σύνολο, 4.400 εὐρώ. Ἒχει να πληρώσει καί "φόρο ἐπιτηδέυματος" , ἆλλα 650 Ευρω,  Σύνολο 5.050 .  Σύν 2640 ἡ μικρότερη εἰσφορά στόν ΕΦΚΑ . Σύνολο 7690.  Ἀλλά επειδή ἒτσι ἀρέσει στο σύστημα, βάζει καί 3.500 εἰσόδημα ἀέρα πατέρα, στό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ 1540 εὐρώ φόρος. Φθάνουμε ἒτσι νέο σύνολο 9230 . Δηλαδή θεωρητικά θα μείνει "καθαρό" ἐτήσιο εισοδημα 770 Εὐρώ.  Δηλαδή, 64 Εύρώ τόν μῆνα ἀφοῦ ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγεματίας δεν ἒχει καθόλου ἀφορολόγητο ! Και λέω "θεωρητικά", ἀφοῦ οἱ φοροι δέν τελειώνουν ἐδῶ.  Να ὑπολογίσουμε καί ἂλλους ὑποχρεωτικούς φόρους ὃπως ὁ ΕΜΦΙΑ,  ( Ἂν ὲχεις σπίτι, εἰδεμή πρέπει να πληρώνεις ἐνοίκιο) !  Ἐπίσης τέλη κυκλοφορίας, ἀσφάλιστρα αὐτοκινήτου, τέλη σταθερῆς καί κινητῆς τηλεφωνιας, τέλη στό ρεῦμα, τώρα ἀκριβαίνει καί τό νερό, ἂν παίρνεις φάρμακα συμμετοχή σ'αυτἀ,  ( Καί ξέχασε δύο ἀκομη πού μοῦ ἦρθαν στό μυαλό. Να πληρωνει ἐπιμελιτήρια τά ὁποία  δέν ἒβγαλαν ἂχνα σ'αὐτό το ἒγκλημα, να πληρώνουν για τούς "καλλιτέχνες" ἂν εἶναι καφετέρια ἢ ἑστιατόριο, καί δεν ἒχουν ὃλα αὐτά τέλος) ! Και καταλήγει : "Ὁ παράνομος μετανάστης τά ἒχει ὃλα τζάμπα χωρίς νά ἐργάζεται σύν 500 Εύρώ στό χέρι καθε μῆνα ἀνά ἂτομο" !!!  Ἒλεος !!!

Ἂν εἶχαν τήν αἲσθησι αὐτών τῶν πραγμάτων, δέν θα ὠθοῦσαν τά παιδιά να οὐρλιάζουν καί να κυλιῶνται στό χῶμα γιά ἀλλότρια συμφέροντα τά ὁποία λόγω ἡλικίας καί οἰκογενειακῆς ἀγωγῆς, ἀδυνατοῦν να γνωρίζουν.

Θά οὒρλιαζαν δυνατά καί θά ἒδιναν καί τήν ζωή τους γιά τον ἂνθρωπο πού δέν μπορέσε να ἀντιμετωπίσει αὐτή τήν φρικτή καταδίκη από τό κράτος τῶν νεοναζί, καί ὣρμησε στό κενό!

Θά ἒτρεχαν  να συμπαρασταθοῦν σ'αὐτόν που ξευτίλες πολιτικοί πλειστηριάζουν την κατοικία του ἀφοῦ πρῶτα ἒντεχνα τόν φτωχοποίησαν ! .

Θά ἒμπαιναν μπροστάρηδες να συντονίσουν τούς ανθρώπους σε κοινό ἀγῶνα καί να μην ἀντιμετωπίζει ὁ καθ’ ἓνας τόν ὂλεθρό του μεσα στήν τεχνιτή μοναξιά του.

Καί ἐπειδή μέσα από τούς χώρους τῆς παιδείας δρέπονται διαρκῶς σημεῖα καί τέρατα ὡς καρποί σκοτεινῶν καί χρόνιων ἐπενδύσεων τῶν ξένων κατακτητῶν, μέχρι να ἀναστραφοῦν τά πράγματα, ὀφείλουμε ὃλοι νά καταλάβουμε ὃτι σώζουμε τήν κατοικία μας μόνον ὃταν σπεύσουμε να σβήσουμε τήν φωτιά πού ἃρπαξε ἡ κατοικία τοῦ γείτονα...