ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Ἂν...σέ σέ μία πολιτεία, ἂλλοι νομοθετοῦσαν, ἂλλοι ἐκτελοῦσαν τίς ἀποφάσεις τοῦ νομοθέτη καί ἂλλοι δίκαζαν, λειτουργώντας ὃλοι μέσα σε αὐστηρά διαχωριστικά πλαίσια, 

Ἂν  αὐτός πού ἐπιλέγηκε  γιά να νομοθετεῖ, ἀφοσιωνόταν στό ἒργο τῆς νομοθεσίας καί πάντα σε ἀνοικτό διάλογο καί ἐπικοινωνία μ'αὐτούς πού τόν ἐξουσιοδότησαν καί μόνον...  
Ἂν τό σύστημα τῆς παιδείας λειτουργοῦσε με τίς ἀρχές του καί ὂχι γιά να ἐξυπηρετήσει σκοτεινές σκοπιμότητες οἱ ὁποῖες σήμερα ἀποτυπώνονται σέ τόνους σκουπιδιῶν πού κουβαλοῦν οἱ μαθητές στίς πλᾶτες τους, 
Ἂν ἡ πληροφόρησις τοῦ λαοῦ μέ τα έλεγχόμενα μέσα δέν εἶχε ὡς στόχο τήν κοινωνική ἀποβλάκωσι ἀλλά τήν πολιτιστική, τήν κοινωνκή ἀνάτασι καί πρόοδο τῆς κοινωνίας,  
Ἂν μέ τά δύο αὐτά ἐργαλεῖα μάθαινε ὁ ἂνθρωπος να καλλιεργεῖ τήν σκέψι καί να ἐρωτεύεται τήν ἀλήθεια, 
Σήμερα δέν θά εἲχαμε ὃλα αὐτά τά καθημερινά παρατράγουδα !!!...
Δηλαδή, 
Ὁ πολίτης θα κοιμόταν μέ ἀσφάλεια στό σπίτι του διότι δέν θά εἶχε τό πρόβλημα με τόν κακοποιό ὁ ὁποῖος ἐνθαρύνεται να γίνεται ὃλο καί ποιό θρασύς ἀπό ἂθλιους καί σκοτεινούς νομοθέτες...
Ὁ διαχειριστής τῆς κάθε ἐξουσίας, ὃταν ἀντιμετώπιζε ἀνεπιτυχῶς δύσκολες καταστάσεις,   θά ὑπέβαλε παραίτησι καί θα ἐπεδίωκε ο ἲδιος να δικαστεῖ ἀπό τήν δικαιοσύνη πού δικάζει αὐστηρά τόν ἁπλό πολίτη ἐπειδή δέν "συμορφώθηκε" στούς νόμους με τούς ὁποίους καθημερινά βομβαρδίζεται, σ' αὐτήν τήν περίπτωσι, ὃταν ἀποδεικνυόταν ἀθῶος, θα καταξιονόταν βαθύτερα στήν κοινωνία, θά ἒνοιωθε δικαίωσι καί θα ἀναβαπτιζόταν γιά να προσφέρει μεγαλύτερα ! 
Οἱ κάθε μορφῆς καταγγελίες ἐναντίον κολάσιμων κυβερνητικῶν χειρισμῶν θά ἐκδικάζονταν δημόσια καί δέν θά ἒμπαιναν στά συρτάρια τῆς δικαιοσύνης .
Ὁ πολίτης θά ἀγωνιοῦσε γιά τήν ἀλήθεια, θά ἂκουγε ὃπως ὁ τίμιος δικαστής ἒξ ἲσου τίς δύο πλευρές καί δέν θα καταδίκαζε προκαταβολικά ἐπειδή τά μέσα ἐκπορνεύσεως τῆς ἠθικῆς τοῦ ἒκαναν πλήση ἐγκεφάλου βομβαρδίζοντας τον καθημερινά με ψεύτικες μονομερεῖς εἰδήσεις .
Οἱ γεμᾶτοι ἀνομίες πολιτικοί μαζί μέ τόν ἀνώτατο "ἂρχοντα" δέν θα προδίκαζαν,  ἀλλά θά περίμεναν μέ σεβασμό τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης.
Ἡ δικαιοσύνη δέν θά ἐγκυμονοῦσε ἐπί ἑπτά χρόνια  μία ὑπόθεσι διότι ὃτι, δήποτε ξεφεύγει ἀπό τά ὃρια τοῦ μέτρου  γεννᾶ τερατογενέσεις...
Δέν θά ὑπῆρχαν διακρίσεις ἀνάμεσα στά θύματα, εἲτε αὐτό ἦταν ἓναν ἁπλός ράπερ, εἲτε δύο παιδιά πού πήγαιναν στήν πολιτική τους ὁμάδα, εἲτε δύο νέοι ἂνθρωποι πού ἐργάζονταν μαζί μέ ἓνα ἀγέννητο παιδί πού τούς ἒκαψαν ζωντανούς κλπ.
Δέν θά ὑπῆρχαν διακρίσεις ἀνάμεσα στίς πολιτικές ἢ ἀθλητικες ὁμαδες, ἀλλά ὃταν ἓνας ὁπαδός σκότωνε τόν ἀντιπαλο ὁπαδό, τότε ἡ ὁμάδα του θα κατηγορώταν γιά "σύσταση ἐγκληματικῆς συμμορίας" ...
Μέ τό νά στηρίζεις τίς ἀπόψεις σου, δεν σημαίνει ὃτι εἶσαι καί ὁπαδός... Σημαίνει ὃτι ἀσπάζεσαι μέ πάθος αὐτή τήν ἀλήθεια πού διαλαλοῦσαν οἱ ἀπόβλητοι ἀπό τό σήμερινό σύστημα ἐθνικῆς ἀπαιδείας σοφοί καί οἱ ὁποίοι ἒλεγαν ὃτι μία πολιτεία διοικεῖται καλά, ὃταν οἱ πολίτες πού δέν ἀδικοῦνται, ἀγανακτοῦν ἒξ ἲσου μ' αὐτούς πού ἀδικοῦνται...
Διότι ἡ Θεϊκή Νέμεσις χρωστᾶ πολλά στούς ἀποδέκτες τῆς ἀδικίας !!!
Καί ἀλλοίμονο, ἀγαπητοί ἀπερίσκεπτοι, καιροσκόποι, παθιασμένοι με συμφέροντα, ἀνόητες ἰδεοληψίες καί φυτεμένες προκαταλήψεις, ἀφελεῖς ὁπαδοί ! 
Ὃλοι ἐσεῖς πού δέν βλέπετε ὃτι καταλύθηκαν οἱ ἀξίες μέσα στήν χώρα, ὃτι ὃλοι αὐτοί πού κρίνουν, ἐπικρίνουν καί κυβερνοῦν, εἶναι φρικτοί ἐκφραστές ξένων συμφερόντων πού ψεύδονται γιά να ἁρπάξουν τήν ἐξουσία, εἶναι "εὐαίσθητοι" ἀπέναντι σ'αὐτούς πού "ἀπειλοῦν" τήν "δημοκρατία" τους καί κότες ἀπέναντι σ'αὐτούς πού ἀπειλοῦν τήν Ἑλλάδα, ὑπηρέτες αὐτῶν  πού ἀπό ὀφειλέτες μας, μᾶς μετέτρεξαν στιγνά σε ὀφειλέτες τους, εἶναι ἒμπλεοι πολιτικῶν, κοινωνικῶν ἀδικημάτων καί ἀτασθαλιῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἐμποδίζουν θρασύτατα τήν πρόσβασι τῆς δικαιοσύνης μέσα ἀπό "ἀσυλίες" καί ἂνομες "παραγραφές". 
Ὃλοι αὐτοί δικαιώνουν τήν εἰσβολή στήν ἱερή σου κατοικία ποινικοποιώντας τό δικαίωμά σου γιά ἀντίστασι καί προκαλώντας ἒτσι τήν θρασύτητα νά μεγαλώνει,  δικαιώνουν αὐτούς πού εἰσβάλλουν στήν ἱστορία σου με σκοπούς πονηρούς, δικαιώνουν αὐτούς πού εἰσβάλλουν αὐθαίρετα στο ὃρια τῆς πατρίδας σου !
Ὃλα αὐτά, σκεφτήκαμε ποτέ ὃτι ἀποτελοῦν προπαίδεια γιά να δεχτοῦμε τήν μεγάλη εἰσβολή πού εἶναι σύμφωνη μέ τίς ἐκφρασμένες θέσεις τῆς ἡγεσίας τῶν "ἑταίρων" μας καί τῶν "συμμάχων" μας;...
Καί ὃμως ὃλοι αὐτοί κρίνουν, προαποαφασίζουν, διοικοῦν μέσω Ὑπουργείων τήν  "ἀναξάρτητη δικαιοσύνη" ...
Κι'ἐσύ, ἀγράμματο θῦμα ἀντί να ἀγωνιᾶς γιά τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια, τό ὁποῖο δικαιοῦσαι ὂχι μόνον ἐσύ ἀλλά καί ὁ κακός σου γείτονας, ἀγωνιᾶς γιά τήν δικαίωσι ὃλων αὐτῶν πού βάναυσα σε ποδοπατοῦν καί ἀπερίσκεπτα θα χαρακτηρίσεις ὁπαδό τοῦ κόμματος καί ὂχι ἐκφραστή τοῦ δικαίου τόν καθ΄ἓνα πού δέν συναινεῖ στό ἀποτρόπαιο ἒγκλημα, στήν τερατογέννεσι ἀπό τήν ἀφύσικη ἑπταετῆ ἐγκυμοσύνη... 
Μᾶθε λοιπόν ὃτι τό δίκαιο, εἶναι δίκαιο γιά ὃλους καί τό ἂδικο εἶναι ἂδικο γιά ὃλους...
Ὃταν σπάει αὐτή ἡ ἀρχή, δέν ὑπάρχουν στεγανά ἀσφαλείας οὒτε γι'αὐτόν πού θεωρεῖ ὃτι "δικαιώνεται"...

Καί ἂς καταλάβει ὁ κάθε ἀφελής, ὃτι τό πρόβλημα δέν εἶναι ἁπλά ἡ καταδίκη τῆς Χ.Α. Εἶναι  αὐτοί πού  σήμερα χαίρονται ἀνεδαίστατα ἂν καί οἱ ἲδιοι κολυμποῦν μέσα στά σκατά τῆς ἀνομίας καί τοῦ ἐθνικοῦ ξεπουλήματος !!!...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Οἱ Γάλλοι σφυρίζουν Ἑλληνικά,

κι' ἐμεῖς χορεύουμε Τούρκικους ἀμανέδες 

μέ συνοδεία Γερμανικά καί Ἀμερικάνικα νταούλια !!!...Ἑλληνικά σφυρίζουν Αἰγύπτιοι, Ἂραβες, Ἰσραήλ, Ρῶσοι, Αὐστριακοί καί ὃλοι οἱ λαοί τοῦ κόσμου πού κατάλαβαν τήν μεγάλη πλεκτάνη σε βάρος τῶν Ἑλλήνων ἡ ὁποία σχεδιάστηκε καί ἐκτελεῖται ἀπό σκοτεινά κέντρα τα ὁποία σήμερα ἒχουν τήν ἓδρα τους στήν Γερμανία καί στίς ΗΠΑ 

Κι' ἐμεῖς ὡς λαός τί κάνουμε ; 


Κανένας βέβαια δέν δέχεται συνειδητά αὐτόν τόν διασυρμό ἐκτός ἀπό μία μειοψηφία  ἀμόρφωτων ἐπαγγελματιῶν τῆς "παιδείας" τούς ὁποίους ἒφτιαξαν τά κόμματα ὑπηρέτες καί τοποθέτησαν στά σχολεῖα και στα πανεπιστήμια γιά να προωθοῦν στούς νέους τίς ἰδέες τοῦ "ἀντιμηλιταρισμοῦ" καί τῆς "εἰρήνης" πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἂοπλοι ὃταν βρίσκονται μπροστά σε ὁπλισμένους καί μάλλιστα μέ ἱστορία κακοποιούς, νά  προωθοῦν τόν "ἀνθρωπισμό" ἀπέναντι στά ὂργανα τῶν κατακτητῶν, τήν κάθε μορφῆς διαστροφή και τήν ἀπαξιώσι ἀπέναντι στά προβλήμα τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποίοι τούς συντηροῦν, νά ὑπονομεύουν τήν ἱστορία μας, τίς ἀρχές τοῦ ἒθνους καί ὃ,τι δήποτε στηρίζει τήν δημιουργικότητα  καί τήν ἐθνική μας διαδρομή !

Ὃλοι αὐτοί, ἒχουν το πάνω χέρι, θορυβοῦν καί μεγαλοποιεῖται ὁ θόρυβος ἀπό τά ΜΜΕ δίνοντας ἐντύπωσι ὃτι ἀποτελοῦν τόν κόσμο γιά να κερδίζουν τούς ἀπληροφόρητους, μισθοδοτοῦνται ἀπό τά δημόσια ταμεῖα καί δέν ξέρουμε ἀπό ποῦ ἀλλοῦ... 

Ὃλους αὐτούς, τί τούς συνδέει με τον ἀγρότη παραγωγό τοῦ ὁποίου ἡ οἰκονομία στηριζόταν παραδοσιακά στήν ἀγορά τῆς Ρωσίας καί τώρα πού φθάσαμε ὡς το ἐμπάργκο ἒμειναν ἀπούλητα τά προϊόντα του ;

Ὃπως φυσικά δέν τούς ἐνδιαφέρει σήμερα ἡ ὀφέλημη προσαρμογή στά νέα γεωπολιτικά δεδομένα τα ὁποία στο χέρι μας εἶναι να μᾶς δώσουν τήν εὐκαιρία να ἀνασάνουμε...

Εἶναι δραματικά ἀποῦσα ἡ ποδηγετούμενη ἀπό αὐτούς παιδεία σέ ὃλη της τήν ἒκτασι, δηλαδή ἀνώτατη, ἀνώτερη καί μέση, ἀπό τήν σατανική πλεκτάνη πού παίζεται σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας στά ἐθνικά καί κοινωνικά πεδία!

Αὐτο, εἶναι ἓνα το κρατούμενο...

Τό δεύτερο που ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ πρώτου, εἶναι ἡ ἀπουσία πολιτικῆς παιδείας τῆς κοινωνίας ἡ ὁποία καθοδηγεῖται ἀπό ἓνα ἂθλιο σύστημα ἐπαγγελματικῆς προπαγανδιστικῆς ἐνημερώσεως .

Στά χρόνια τα παλαιότερα, στίς σχολές τῆς δημοσιογραφίας ἐδίδασκαν τήν ἀρχή ὃτι "τα γεγονότα εἶναι ἱερά, οἱ κρίσεις εἶναι προσωπικές" . 

Σήμερα, ἀποκρύπτουν γεγονότα, προβάλλουν ψέματα, διαστρέφουν καταστάσεις καί κατευθύνουν τίς μάζες μέσα ἀπο τόν ἐκφοβισμό ! 

Καί ἀφοῦ σπέρνουν διαβόλους, μετά κάνουν δημοσκοπήσεις γιά να εἰσπράξουν τούς θερισμούς ...

Καί γιά να μήν εἲμαστε ἐργαλεῖα τους ἂς καταλάβουμε ὃλοι ὃτι πρέπει να πετάξουμε τά βίσματα πού μᾶς συνδέουν μέ τά μέσα τους... Αὐτό, θά ἀποτελέσει μιά βαθιά μορφή ἐπαναστάσεως...

Καί πᾶμε στήν τρίτη παράμετρο.

Σέ κάθε κοινωνία, ἡ πυραμίδα τῶν ἀξιῶν εἶναι στενή ὃσο πάμε στήν κορυφή της... 

Τό πρόβλημα ἐδῶ εἶναι ὃτι οἱ ἂνθρωποι μέ ὑγιεῖς πολιτικές καί κοινωνικές συμπεριφορές, εἶναι κατακερματισμένοι σε παρατάξεις με ἀποτελεσμα να ἒχουν χάσει τήν δύναμι τοῦ ὂγκου.

Ἂς καταλάβουμε λοιπόν, ὃτι εἶναι ἐπεῖγον να βροῦμε ἓναν εὐρύτερο συντονισμό πάνω στά ἲδια θέματα πού φρονοῦν ὃλοι οἱ κατακερματισμένοι, σπάζοντας κάθε προκατάληψι ἡ ὁποία καλλιεργήθηκε ἀπό το σύστημα . 

Αὐτά εἶναι τά βασικά πού θά μᾶς ἐπιτρέψουν να συνειδητοποιήσουμε τήν πορεία καί την ἐνεργή συμμετοχή μας στα νέα δεδομένα στην γειτονιά μας καί στόν κόσμο. 

Δέν μπορεῖ να σείεται ὁ πλανήτης ἀπό τό τρίξιμο τῶν παλαιῶν καί βρώμικων θεμελείων συμμαχιῶν καί ἑταιρειῶν οἱ ὁποῖες κατακρεούργησαν λαούς, κι ἐμεῖς να ὁδηγούμεθα δέσμιοι στά ἐρείπια τους..

Ἡ Γερμανία μαζί με τήν αἰώνια σύμμαχό της Τουρκία, παίζουν τό ἒσχατο βρώμικο παιχνίδι ἒχοντας ἀπέναντι τους ὃλες αὐτές τις δυνάμεις ! 

Θα το πληρώσουν βέβαια,  ὃπως ἱστορικά πλήρωσαν οἱ πάντες τα ἀποτελέσματα τῆς ἀπληστίας καί τῆς ἀλαζονείας ! 

Καί εἶναι λυπηρό πού ὁ Γερμανικός λαός θα βιώσει τά χειρότερα !!!

Καί θά σιχαίνεται καί να μᾶς φτύσει ἡ ἱστορία ὃταν ταυτιζόμαστε μαζί τους γιά να πληρώσουμε τα ἀποτελέσματα τῆς ἡλιθιότητας καί ἂγνοιας...

Αὐτή την στιγμή οἱ Ἓλληνες δολοφονοῦνται με τα ΕΜΦΙΑ, μέ τόν αἰσχρότατο "φόρο ἐπιτηδεύματος", μέ τον δολοφονικό ΦΠΑ ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἒχει ξεζουμίσει τό εἰσὀδημα ἐν τῆς γενέσει, μετά σέ ληστεύουν με σαδιασμό σέ ὃ,τι σοῦ ἀπέμεινε με τον φόρο εἰσοδήματος καί μέ πανάθλιες ποινές σέ ὃλα τά ἐπίπεδα οἱ ὁποῖες ἒχουν σκοπο "να σοῦ βάλλουν μυαλό"...

Καί ὃλα αὐτά, ἐπειδή το κράτος τῆς Γερμανίας, ἐκεῖ πού μᾶς χρωστοῦσε,  μᾶς ἐπέβαλε ἓνα τεράστιο δισβάσταχτο ἂνομο χρέος  μέσα ἀπό τα μνημόνια μέ τά δουλόφρονα, ἀτιμώρητα μέχρι σήμερα Ἑλληνόφωνα ἐργαλεῖα του, με καταφανέστατο στόχο να μᾶς λυγίσει ἠθικά καί βιολογικά ἐξοντώνοντας ἒτσι τίς ἀντιδράσεις μας ἀπέναντι στόν προγραμματισμένο μας ὂλεθρο!

Οἱ σημερινοί "διάλογοι" λοιπόν μαζί με τίς κατόπιν ἐντολῆς ὑποχωρήσεις σέ ὃλα τα ἐθνικά θέματα, δέν εἶναι ἂσχετοι με τούς ΕΜΦΙΑ, τούς "φόρους ἐπιτηδεύματος" , τήν βαριά ποινικοποίησι τῆς ζωῆς μας ἀπό αὐτούς πού εἶναι βουτυχμένοι στήν ἀνομία, τίς ψευτοαναπτυξιακές φανφάρες πού ἀκολουθοῦν τήν προγραμματισμένη ἀπονεύρωσι τῆς οἰκονομίας... 

Ὃλοι αὐτοί οἱ βασανισμοί, σκοπεύουν να ἀτονίσουν τις ἀντιστάσεις μας ἀπέναντι στήν ἐθνική μας διάλυσι καί να καταλάβουν τό πεδίο εἰσαγόμενοι εἰσβολεῖς στούς ὁποίους κάνει πλάτες ὃλο σχεδόν τό γεμᾶτο ὑποκριτικές "ἀντιπαλότητες" ἑνιαῖο πολιτικό σύστημα με ἀπώτερο σκοπό να δημιουργηθεῖ ὁ ἂνευρος ἐλεγχόμενος παγκόσμιος ἀχταρμᾶς πού ἐπιβάλλουν τά πραγματικά του ἀφεντικά ...

Μέσα σ΄αὐτό τό κλῖμα τῆς ἰσοπεδώσεως τῆς ψυχῆς τῆς κοινωνίας, θεώρησαν οἱ κατασκευασμένοι πολιτικοί θεατρίνοι ὃτι θά προχωρήσουν στό ἒσχατο βῆμα πού τούς ἐπέβαλαν τά ἀφεντικά τους, οἱ "ἑταῖροι" μας ...

Δηλαδή, στόν "διάλογο" μ'αὐτούς πού ἒχουν παραβιάσει τήν κατοικία σου καί ἒχουν παγκόσμιες περγαμηνές ἀφερεγγυότητας, στήν ἀποδοχή τῶν ἐκβιασμῶν καί παραβιάσεων τους, στήν περιφρόνησι αὐτῶν με τους ὁποίους ἒχουμε ἀμοιβαία συμφέροντα καί τά ὁποία καθορίζουν τίς πραγματικές συμμαχίες  !

Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους των ... Ἂς τό καταλάβουν ὃσοι τούς ὑπηρετοῦν καί οἱ ὁποίοι ἒχουν χρεωθεῖ τό κόστος τῆς περιπέτειας...

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ἂς σπάσουμε ἐπί τέλους τίς Γερμανικές ἁλυσίδες...


Nαί, ἡ Γαλλία εἶναι ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός τῆς Ἑλλάδας που ἂδικα δεινοπαθεῖ ... Καί αὐτό,  διότι ἒχουμε ταυτότητα συμφερόντων καθώς και κοινές ἀξίες οἱ ὁποῖες ἑδράζονται στήν Ἑλληνική παιδεία ἡ ὁποία  εἶναι διάχυτη στον Γαλλικό λαό...

Καί σ' αὐτήν την ταυτότητα, συνέβαλε ἡ σκληρή πραγματικότητα τῶν Τουρκικῶν προκλήσεων πού ἐπεκτείνονται εὐρύτερα, μεθοδευμένα καί ἀπειλοῦν τήν εἰρήνη ἀνάμεσα σε κράτη καί μέσα στις κοινωνίες!

Συνέβαλε ἡ ὑποβόσκουσα ἀγανάκτησις τῶν Γάλλων ἀπέναντι στήν γερμανική αὐθαιρεσία και στον ὑπερφήαλο χαρακτῆρα τῶν Γερμανῶν οἱ ὁποίοι ἀσκοῦν ἡγεμονία στήν Εὐρώπη καί οἱ ὁποίοι μεθοδικά ὑποτάσσουν τις οἰκονομίες τῶν "ἑταίρων" στά δικά τους συμφέροντα.

Βέβαια ἡ Γερμανία ἒβγαλε μεγάλους διανοητες, παλαιούς καί σύγχρονους οἱ ὁποίοι πολέμησαν γιά το δίκαιο, τήν ἀλήθεια καί τις ἀνθρώπινες ἀξίες καί οἱ ὁποίοι δυστυχῶς παραμένουν πάντα  στό περιθώριο τῶν πολιτικῶν ἐξελήξεων παρακολουθώντας ἀδύναμοι τό κόστος πού νομοτελειακά πληρώνουν στό τέλος οἱ Γερμανοί...

Αὐτοί πού ὁδηγοῦν τις  ἐξελήξεις στήν Γερμανία, μᾶς ἐπέβαλαν τά μνημόνια καί τά ἂνομα χρέη μέ ἐργαλεῖα ντόπιους Ἑλληνόφωνους πολιτικούς οἱ ὁποίοι προέκυψαν μέσα ἀπο σκοτεινούς προγραμματισμούς τούς  ὁποίους εἶναι δύσκολο να ἀντιληφθεῖ ὁ μέσος Ἓλληνας ψηφοφόρος τοῦ ὁποίου στέρησαν τήν πολιτική παιδεία καί ἐνημέρωσι γιά να ὑποδουλωθεῖ στό σκοτεινῶν σκοπιμοτήτων κομματισμό...

Ὑπήρξαμε γι΄ αὐτούς κράτος πρότυπο και πυξίδα με βάσι τό ὁποῖο θα γινόταν ἡ ὑποδούλωσις καί τῶν ἂλλων λαῶν, στοιχεῖα τά ὁποία κατεῖχε ὁ μακαριστός Χριστόδουλος, ἡ πρόεδρος τῆς βουλῆς κα Μπενάκη καί οἱ ὁποίοι με τον τρόπο τους ὁ καθ΄ ἓνας μᾶς προειδοποίησαν ἀπό καιρό για τά ἐπερχόμενα...

Για τόν σκοπό αὐτο, στόχευαν : 

1ον  Νά κτυπήσουν την ψυχή τῶν Ἑλλήνων ὑπονομεύοντας τό φρόνημα τους μεσα ἰδίως ἀπό τήν κατευθυνόμενη σκληρή φτώχια, τήν νομική παράνοια πού συνοδεύει τήν ζωή τῶν πολιτῶν, μέ τήν προώθησι σκοτεινῶν πολιτικῶν θεωριῶν και ὓποπτων ἱστορικῶν ἀντιλήψεων. 

2ον  Νά διαλύσουν παντελῶς τήν οἰκονομία τῆς Ἑλλαδας καί νά ὑποτάξουν ἂμεσα καί ἒμμεσα κάθε πηγή πλούτου στά δικά τους συμφέροντα.

3ον  Νά κάνουν τήν χωρα μία ἀπέραντη καί ἀνεξέλεκτη ἀποθήκη εἰσαγόμενων ψυχῶν με ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται για την ἀσφαλειά μας καί την δημογραφική μας ἀλλοίωσι.

4ον  Νά περιοριστοῦν τά ἐθνικά μας σύνορα ξεκινώντας ἀπό τήν παράδοσι τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τοῦ ἱστορικότερου στόν κόσμο οἰκοπέδου πού ὀνομάζεται Μακεδονία. 

5ον Νά ὑπονομευτεῖ ἡ ἐθνική μας ἃμυνα μέ σκοπό να μήν μπορεῖ  να ἀντιμετωπίσει τήν ἱστορική σύμμαχο τῆς Γερμανιας πού ὀνομάζεται Τουρκία !

Ἂς σκεφτοῦμε, ὃτι τά δύο τρίτα τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους μᾶς τά φόρτωσαν γιά να ἐνισχύσουμε τις τράπεζες τῶν ὁποίων ἰδιοκτήτης δέν ἦταν ὁ Ἑλληνικός λαός . 

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι ἐκεῖ πού ἡ Γερμανία μᾶς ὢφειλε κάποια   δισεκατομύρια χρέους ἀπό τά κατοχικά  δάνεια μαζί με τίς πολεμικές ἀποζημειώσεις, κατάφερε μέ ἐργαλεῖα ἑλληνόφωνους πολιτικούς, να μεταβάλει ὃλα αὐτά τά ποσά ὡς ἐθνικό χρέος τῶν Ἑλλήνων καί να μᾶς τσακίσει ἀπό τό βάρος του.

Ἂς σκεφτοῦμε τήν σκληρότητα αὐτῶν πού ὠφελήθηκαν ἀπό αὐτή τήν τεράστιου μεγέθους ἀτιμώρητη πλεκτάνη οἱ ὁποίοι ἀφοῦ ἒβαλαν γερά τό χέρι στίς τσέπες τῶν ὀφειλετῶν, πέρνοντας πολλαπλάσια ἀπό αὐτά πού αὐτοί ὢφειλαν, στό τέλος αὐθαδέστατα καί μέ ὂργανα τά πολιτικά τους ἀνδρείκελα, πλειστηριάζουν τις περιουσίες τους! 

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέ πρόσχημα αὐτό το χρέος, μᾶς ἒκοψαν τήν ἀναπνοή, ἒκαναν την νεολαία να μεταναστεύσει, πῆραν τήν οἰκονομία μας στά χέρια τους, ὁδήγησαν στό μεροκάματο τῆς πείνας μέσα ἀπο τό ὁποῖο μαθηματικά δημιουργεῖται τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα καί το ὁποῖο προσπαθοῦν νά ἐπιλύσουν με τήν ἀντικατάστασι τοῦ πληθυσμοῦ μας, ὑπονόμευσαν τήν ἃμυνα μας γιά να εἶναι ἀδύναμη μπροστά στήν ἀχαλήνωτη Τουρκική ἐπιθετικότητα!!

Πρέπει να εἶναι κάποιος βαριά ήλίθιος, βαριά ἀγράμματος με επιβεβαίωσι τῆς ἀμορφωσιᾶς του τό κομματικό φτυχεῖο, γιά να μήν αἰσθάνεται τό στήσιμο τῆς ἀπάτης τῶν χιλιετηριδων !

Ἃλλωστε, σε μία χώρα μέ πληθώρα ἀπό φτυχιούχους, "ἀκαδημαϊκούς" , "πανεπιστημιακούς", "ἀγωνιστές τῶν πολυτεχνείων, τῆς δημοκρατιας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων" δέν ἐπιτρέπεται να ἒχουν ἂγνοια τῆς ἱστορίας καί μάλιστα τῆς δικῆς τους την ὁποία μελετᾶ σύμπασα ἡ μορφωμένη οἰκουμένη ! 

Δῆλα δή ... Στά χρόνια τῆς κλασικῆς Ἑλλάδας, ὃταν ἒγινε ἡ Ἀθηναϊκή συμμαχία με σκοπό τήν διαρκῆ ἀντιμετώπισι τῶν Περσῶν, ἀρχικά μέ πνεῦμα συμμαχικό, καθιερώθηκε ὡς ἓδρα τοῦ ταμείου το ἱερό νησί τῆς Δήλου.  Τόν συντονισμό τῆς συμμαχίας τό εἶχαν οἱ Ἀθηναῖοι οἱ ὁποίοι στήν συνέχεια, ἀφοῦ συνειδητοποίησαν τήν ἰσχῦ τους, πῆραν το ταμεῖο στην Ἀθήνα καί μετετρεψαν σε πηγή πλουτισμοῦ τούς "συμμάχους" των ...

( Γι' αὐτό σε ὃλες τίς σοβαρές χῶρες, στά πανεπιστημια διδάσκουν Θουκιδίδη καί δέν ἒχουν παραδώσει τούς νεους των στήν Μαρξιστική παραπαιδεία ἡ ὁποία καί αὐτή ἀκόμη καλύφθηκε ἀπό τραγική ἡμιμάθεια... )

Μπροστά λοιπόν σ' αὐτό σχεδιασμένο δρᾶμα πού ἒχει τήν στάμπα τῆς Γερμανίας, προβάλλουν σήμερα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα τα ὁποία ἑδράζονται κυριως σέ μία εὐρύτερη ἀγάνάκτησι ἀπέναντι στήν συμμαχία τῶν διεθνῶν ταραχοποιῶν τῶν ὁποιων κοινά σημεία εἶναι ἡ ὑπεροψία καί ἡ ἀπληστία. 

Δηλαδή, ενάντια στήν Γερμανία καί Τουρκία πού ἒχουν μια διαρκῆ βαθιά συμμαχία ἑκατό καί πλέον ἐτῶν, ἡ ὁποία συμμαχία ἀποτελεῖ ἓνα διαρκές ποινικό μητρῶο καί ἐνάντια στο ἀνήμπορο καί  διαρκῶς ἐκφυλιζόμενο ΝΑΤΟ τοῦ ὁποίου ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες δέν ἒχουμε καί τόσο καλές ἐμπειρίες στά ἐθνικά μας... 

Καί ἀκριβῶς αὐτή εἶναι στιγμή ἢ τό σημεῖο ἀπό ὁποῖο στοιχειοθετοῦνται τά νέα γεωστρατηγικά δεδομενα τά ὁποία ἀπαιτοῦν πολιτικούς μέ γνώσεις, σύνεσι καί πατριωτικό δυναμισμό γιά να τά ἐκμεταλλευτοῦν μέ σκοπό το ἐθνικό μας συμφέρον καί την δικαίωσι τῆς καταματωμένης ἐθνικῆς, κοινωνικῆς καί ἀτομικῆς μας ἀξιοπρέπειας.

Φθάνοντας σ' αὐτο το σημεῖο, ἐκφράζουμε την βαθιά μας ἀγωνία για τήν τρομερή ἀναποφασιστηκότητα τῆς παρούσης κυβερνήσεως ἠ ὁποία ἂν καί σύρθηκε σε σημαντικά βήματα στούς τομεῖς τῆς ἐθνικῆς ἃμυνας, κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν στρατηγῶν καί τῆς Γαλλιας, ἐξακολουθεῖ νά σύρεται καί διασύρεται πίσω ἀπο τά γεγονότα ὑπακούοντας στήν Γερμανία ! 

Δηλαδή, διαλαλεῖ διαρκῶς ὃτι εἶναι ἀνοιχτη σέ διάλογο με τούς ἀλαζόνες, αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς γείτονες οἱ ὁποίοι μέσα ἀπό ὃλο τό εὖρος τῶν πολιτικῶν τους,  προβαλλουν ὡς ἐθνικό τους καύχημα αὐτό πού σέ ὃλον τόν πολιτισμένο κόσμο ἀποτελεῖ ντροπή. Δηλαδή  τήν ἁρπαγή, ληστεία, αὐθαιρεσίες, ἀμφισβητήσεις και γενοκτονίες.

Μία πρᾶξις ἡ ὁποία ἒρχεται σέ ἀντίθεσι μέ την ἀποφασιστικότητα πάρα πέρα γειτόνων τῆς Τουρκίας καί οι ὁποίοι θέλουν να τελειώσουν με το κράτος ἒκτρωμα πού ἒχει φέρει τόν πολιτισμό τοῦ πλανήτη αἰῶνες πίσω καί πού ἀντί να προσαρμωστεῖ στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό ζεῖ με τά ὁράματα πρωτόγονων  αὐτοκρατοριῶν. 

Δέν ἒχει βεβαια λόγο ἡ ὁμάδα τοῦ Τσίπρα να παραβληθεῖ στά ἒργα  αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως, αὐτή πού ἂφησε να καθηλωθοῦν σχεδόν τό σύνολο τῶν mirage 2000 ἀπό ἒλλειψι ἀνταλλακτικῶν γεγονός πού ἀναγκασε τότε τον ἂξιο καί ἀξιόμαχο διοικητή τῆς 114 ΠΜ σε παραίτησι γιά να στείλει μήνυμα ὑπέρτατου κινδύνου στήν κοινωνία και στούς ἡγήτορές της ...

Καταφανέστατα, τίς ἐντολές τῆς Γερμανίας ἐφάρμωζε ὁ Τσίπρας ἡ ὁποία διακαῶς ἐπιθυμεῖ τόν στρατο μας ἂνευρο ἀπέναντι στην Τουρκική ἐπιθετικότητα. 

Ἀπο τήν ἂλλη, εἶναι ἀλήθεια ὃτι προχωρᾶμε σήμερα στήν δραστική ἀποτελμάτωσι τοῦ ἀξιόμαχου τοῦ στρατοῦ μας μέσα ἀπό ἐπείγουσες ἐνέργειες και στρατηγικούς προγραμματισμούς.  

Σ'αὐτό το ἒργο, τήν πρωτοβουλία τήν ἒχουν ὃλοι οἱ πατριῶτες τοῦ στρατοῦ οἱ ὁποίοι ἐντάχθηκαν στήν Ν.Δ. ἀπο τον φόβο να μην ἐπικρατήσει πάλι ὁ "ἀγωνιστης"  τῶν καταλήψεων, τῆς ἀπόψεως ὃτι "το Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του", τῆς "εἰρήνης" πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἂοπλοι ὃταν βρεθοῦν ἐνάντια στούς ὁπλισμένους καί ἰσοπεδώσει τα πάντα!

Ἂς σκεφτοῦμε, ὃτι οἱ ἀτυχεῖς συμπεριφορές τῆς ἀριστερᾶς, ἒστηναν καί ὁδηγοῦσαν πρός τήν δεξιά παράταξι ἡ ὁποία ἐστέγασε στίς τάξεις της και πολλούς τυχοδιῶκτες οἱ ὁποίοι δέν θα εἶχαν πρόβλημα να εἶναι καί "ἀριστεροί" ἂν αὐτό τούς διασφάλιζε συμφέρον...

Καί ἐπειδή τά πράγματα ἒφθασαν στήν ἀποκορυφωσί τους, ἂς καταλάβει αὐτή ἡ κυβέρνησις ὃτι ἒχει να ἐπιλέξει ἀνάμεσα στήν "ἀριστερή" τοῦ Τσίπρα ἡ ὁποία κατήντησε τό κλωτσοσκοῦφι τῆς Γερμανίας καί ἀπέναντι στον καθαρό καί ξάστερο δρόμο πού μᾶς ἂνοιξε ἡ Γαλλία, οἱ πατριῶτες τοῦ στρατοῦ μας καί τό σύνολο τῶν κυβερνήσεων πού ἒχουν ἀγανακτήσει ἀπό τίς ἂθλιες συμπεριφορές τῆς Τουρκίας . 

Αὐτά τα  μηνύματα γιά προθυμία διαλόγων με τούς αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς ταραχοποιούς, δέν ἐκθέτουν μόνον τήν ἲδια ἀλλά τό σύνολο τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας οἱ ὀποίοι γρήγορα θα βρεθοῦν ἀπέναντι της !

Αὐτό τό βίντεο, ἀποτελεῖ καταπέλτη ἐνάντια στούς πολιτικά ὓποπτους ἢ ἀνεπαρκεῖς...

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν...


Πῶς ἀπό αὐτό τό μήνυμα, φθάσαμε στό "ἡ Ἑλλαδα κεῖται μακράν" ...

Εἶναι πάντα ἐπίκαιρες οἱ ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου καί τοῦ Αὐγούστου γιατί συνδέονται με μία ἱστορική φᾶσι μιᾶς διαρκοῦς  ἐθνικῆς τραγωδίας ἡ ὁποία σήμερα φθάνει στήν ἀποκορύφωσί της !

Τότε, τόν Αὒγουστο τοῦ 1974 πού μᾶς ἒφεραν τούς "σωτῆρες" τῆς "δημοκρατίας" για να μᾶς "σώσουν" ἀπό τίς συνέπειες τῆς "Χούντας" τοῦ Ἰωαννίδη !
Ὃ,που "Χούντα", εἶναι τό δραματικό διάστημα κατά το ὁποῖο οἱ ...ἀντιμοναρχικές οἰκογένειες πού κυβερνοῦν ἐλέω ὀνόματος ἀδιάλειπτα καί μοναρχικά τήν χώρα, στερήθηκαν τήν "δημοκρατική" ἐξουσία τήν ὁποία τούς διασφάλιζε τό ἐλεγχόμενο ψέμα σέ συνδυασμό μέ τό ρουσφέτι καί κινδύνέψαμε να στερηθοῦμε κι΄ἐμεῖς τά παιδοβούβαλα  διαδόχους των...

Ἀλλά πρίν φθάσουμε στά γεγονοτα τοῦ 1974, εἶχαν προηγηθεῖ αὐτά τοῦ 1973 με τό Πολυτεχνεῖο τα ὁποία εἶχαν ὡς συνέπεια να πέσει ὁ Παπαδόπουλος καί να ἐγκατασταθεῖ ὁ χρήσιμος γιά το ἒργο  Ἰωαννίδης ...

Αὐτός βόλευε σέ πολλά τόν σχεδιασμό τῶν καταστάσεων... 

Διότι διαφορετικά, θά εἲχαμε πρωθυπουργό τόν Σπύρο Μαρκεζίνη ὁ ὁποῖος θά προέκυπτε πιθανότατα ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ Ἰανουαρίου πού εἶχαν προκηρυχθεῖ καί ἒτσι θά εἶχε ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες στην ἐθνική πολιτική οἱ ὁποίοι δέν βόλευαν τίς οἰκογένειες...

Χωρίς νά ὑπάρχει πρόθεσις να ὑποβιβαστεῖ ἡ ζωντάνια καί γνησιότητα τῆς τότε νεολαίας ἡ ὁποία δέν εἶχε συνειδητοποιήσει τήν πίσω μεριά τῆς ὑποθέσεως, δυστυχῶς ἡ τότε ζωντάνια ἒβαλε τις βάσεις να ὑπονομευτεῖ ἡ σημερινή πού εἶναι πολύ πιό ἀναγκαία γιά το σήμερα το ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν κορύφωσι τῆς μεγάλης τραγωδίας  πού ἒχει τις ρίζες της στον ἐμφύλιο τοῦ 1940 !

Δηλαδή, τά σχέδια καλά κρατοῦν... 

Πρωταγωνιστές, πειθήνια, ἐξαγορασμένα ἀνθρωπάκια σέ ρολους πού τούς ἒχουν ἐπιβληθεῖ! Αὐτή εἶναι ἡ διαρκής μας ιστορία ἀπό αύτήν τήν ἀποφράδα περίοδο !

Ἀνθρωπάκια πού ἀνέλαβαν να μετατρέψουν σέ ντροπιαστική ἧττα  μια ἀπο τις μεγαλύτερες νίκες στήν παγκόσμια ἱστορία ! Αὐτήν τῆς ἀντιστάσεως ἀπέναντι στόν φασιστικό ἂξονα καί ἒτσι ἀντί να βρεθεῖ ἡ χώρα μας με το μερίδιο τῶν νικητῶν, βρίσκεται νά εἶναι ἡ μοναδική πού πληρώνει τό μοναδικά βαρύτατο ἀντίτιμο τοῦ ἡττημένου !

Μέχρι καί τήν Τουρκία πληρώσαμε πανάκριβα ἡ ὁποία ἀπεῖχε ἀπό αὐτή τήν ἀντίστασι !!!

Ἀνθρωπάκια πού μέ προχειρότητα κατήγγειλαν ὡς συνεργάτες τῶν Γερμανῶν ὃσους δέν δέχονταν τήν δική τους  Σοβιετικῆς μορφῆς "δημοκρατία" καί πού μέ τίς πρακτικές τῶν σφαγῶν καί τοῦ παιδομαζώματος, κατάφεραν να στεριώσουν τήν κάστα τῶν γεναρχῶν τῶν σημερινῶν οἰκογενειῶν  οἱ ὁποῖες βρῆκαν τήν εὐκαιρία να μᾶς "προστατέψουν" ἒναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος , φθάνοντας στήν πλήρη ἐξευτελιστική ὑποταγή πρός τούς "προστάτες" μας ...

Ἒτσι ἀκριβῶς εἶναι τα πράγματα ...

Καί ἐπειδή οἱ "σωτῆρες" χρειάζονται  "ἐχθρούς" γιά να ἀναπαράγωνται στήν ἐξουσία, το ἲδιο καί οἱ "ἐχθροί" ἒχουν ἀναγκη τούς "σωτῆρες" ...

Αὐτά περιληπτικά εἶναι τά πολιτικά πλαίσια μέσα στά ὁποία ἐκφράζεται ἡ σημερινή ἀκινησία τῆς κοινωνίας ἡ ὁποία ἒχει χάσει τον συνδετικό κρίκο πού θα τῆς ἐμπνεύσει τήν ἀντιστασιακή δυναμική ἀπέναντι στό ὀργανωμένο ξεχαρβάλωμα...

Καί ὃταν αὐτός πάει κάπου να φανεῖ, ἡ ἐξουσία με τα γλοιώδη ἐργαλεῖα τοῦ ψεύδους πού ἒχει στήν διαθεσί της θα τόν ὑπονομεύσει ὡς ἐργαλεῖο "φασισμοῦ" καί "ἀκροδεξιᾶς"...

Μία κοινωνία ἡ ὁποία ζεῖ μέσα σε διαρκεῖς πλεκτάνες καί τῆς ὁποίας οἱ ταγοί πράκτορες πολιτικοί, δέν ἂφησαν τίποτα πού να μην τό ὑπονομεύσουν!

Ὑπονόμευσαν ἀξιοκρατία, δικαιοσύνη, παιδεία, ἠθικές ἀξίες, πολιτισμό, ἱστορία, κοινωνικές σχέσεις, οἰκογένεια, δημογραφική ἀνανέωσι !

Ἓνα τεράστιο ψέμα  ξεχύνεται ἀπό τά μέσα μέ τά ὁποία ὃλοι αὐτοί  "ἐνημερώνουν" καί προσπαθεῖ να δηλητηριάσει και τό τελευταῖο κοινωνικό κύτταρο !

Ἓνα ἀπό τά φρικτά ψέματα ἦταν καί αὐτο τῆς Εὐρώπης !

Ἀφοῦ πρῶτα ὑπονόμευσαν τήν κοινωνική μας δυναμική μέσα ἀπό την κομματική παιδεία, τήν προώθησι κάθε μορφῆς ἀναξιοκρατίας, τόν ὓπουλο συντεχνιασμό, τίς ἐπεμβάσεις στόν στρατό καί παντοῦ,  στήν συνέχεια μᾶς ἒπεισαν ὃτι ἡ μονη λύσις ἦταν να γίνουμε Ευρωπαῖοι !

Ἒτσι μᾶς ἒμπασαν στόν μαντρί... Γιά ἓναν πρόσθετο λόγο, γιά να"σωθοῦμε" ἀπό τόν λύκο πού ὀνομάζεται Τουρκία...

Καί μολις μπήκαμε στό μαντρί, ἀντί γιά τόν λύκο, ἀντιμετωπήσαμε τον "Εὐρωπαῖο" χασάπη...
Πολύ πιό βάρβαρο και πανοῦργο  ἀπό τόν πρῶτο...
Κλείσετε τά ἐργοστάσια ζαχάρεως ... Πουλήσετε  σέ μᾶς τσιμέντα, λιπάσματα, ἀεροδρόμια, ἐθνικούς δρόμους, λιμάνια, συγκοινωνίες, δίκτυα τηλεπικοινωνιῶν , ἠλεκτρισμοῦ, διαλύσετε τίς πολεμικές βιομηχανίες, ἰδιωτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, παραδώσετε τό ἐμπόριο στίς πολυεθνικές, δεχτεῖτε τίς συνθῆκες ἐμπορίου πού βολεύουν τους ὀργανωμένους ἀπατεῶνες να ἐξοντώνουν καί τόν τελευταῖο παραγωγό, ξυλώσετε τά ἀμπέλια σας, καταστρέψετε την ἁλιεία σας, χρεώσετε τούς πολίτες μέ ἂνομα χρέη, ποινικοποιήσετε ΄μέ σκληρά πρόστιμα την ζωή τους, φορολογήσετε τά νερά, μέχρι καί τόν ἀέρα πού ἀναπνέουν .

Ὃλα αὐτά, ἀνήκουν σ' αὐτούς πού θα ἐκδώσουν το κοινό νόμισμα με τό ὁποῖο θα σᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό ὃ,τι σᾶς ἀπομένει...  

Σ'αὐτό το ἒργο ἡ συνασπισμένη μαφία τῶν ντόπιων ὑπηρετῶν, ἒπαιξαν θαυμάσια τούς ρόλους των ...
Ψέμα καί πάλι ψέμα .... Θέατρο καί πάλι θέατρο...

Πρίν μποῦμε στό μαντρί, ἡ ὀργανωμένη κλῖκα τῶν "συγκρουόμενων  ἰδεολογιῶν" μέσα ἀπό θεατρινίστικες διαμάχες, εἶχαν σκοτώσει τον Μαρκότση καί ὃλους αὐτούς τούς Ἓλληνες δημιουργούς οἱ ὁποίοι με δυνατούς ρυθμούς ἀπογείωναν την οἰκονομία μας ! Ὁ Μαρκότσης ἒβγαλε τρακτέρ στήν ἐποχή πού ἡ Εὐρώπη ζοῦσε μέσα στά ἀποκαΐδια τῶν πολέμων ... Ἡ Ἑλληνικότατη ΧΡΩΠΕΙ ἒπρεπε νά κλείσει γιά να μπεῖ στήν θέσι της ἡ Γερμανική ΒΑΥΕΡ , ἐνῶ ἡ ψυχή τῆς πρώτης, ὁ ἀείμνηστος Σωτήρης Σοφιανόπουλος πού κατήγγειλε τήν ἀπάτη, πού φώναζε γιά τά πετρέλαια τῆς Ζακύνθου, συρόταν στά δικαστήρια και χαρακτηριζόταν τρελός !!!...

Εἶχαν κάψει τον Κατράτζο και το Μινιόν κάτω ἀπό τά κρυφά χαμόγελα τῆς "ἀριστερῆς κουλτούρας" ἡ ὁποία σήμερα "συνοστιζεται" νά μπεῖ στην σειρά για να ψωνίζει στίς ...ἁγνές ἀπό ἐκμετάλλευσι ξένες ἀλυσίδες πού γέμισαν τήν χώρα! Αὐτή ἡ "κουλτοῦρα" πού χαμογελᾶ πονηρά σέ ὃποιον διεκδικεῖ ἀπό την χώρα μας και πού σήμερα αἰσθάνεται ὃτι βρίσκεται στόν προθάλαμο τοῦ ἰδεολογικοῦ παραδείσου μέ τις 72 παρθένες ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ μέ τήν διάλυσι τοῦ κράτους   !...

Ἒστησαν δεξιοί και σοσιαλ ληστές τόν συντεχνιασμό στόν ὁποῖο παρέδωσαν τόν δημόσιο τομέα τῆς οἰκονομίας. Αὐτός βεβαια δέν ἐνοχλήθηκε ποτέ ἀπό τήν διαχείρησι τῶν δημοσίων ἀγαθῶν ἀπό τους πονηρούς διαχειριστές τῆς ἐξουσίας... Ἀπλῶς συνεργάστηκε μαζί τους στό ἁρπακτικό πεδίο γιά να ἀγανακτήσει ὁ λαός καί νά ἒρθουν μετά τά κοράκια τά ἁρπακτικά νά πάρουν εὒκολα καί τζάμπα τόν δημόσιο πλοῦτο...

Καί τό χείριστο τῶν ἐγκλημάτων ὃτι παρέδωσαν στόν κομματισμό ὃλο το σύστημα τῆς παιδείας !
Ἡ παιδεία, ἀντί να προωθεῖ τήν ἒρευνα , τήν δημιουργική σκέψι, τήν ἀγάπη γιά την πατρίδα,  την βαθιά γνῶσι τῶν πραγμάτων, τις ἀντιστάσεις ἀπέναντι στίς σ'αὐτούς πού ἐπιβουλεύονται τά συλλογικά συμφέροντα , κατάντησε ἓνα φτηνό ἐργοτάξιο πού δίνει φτυχεῖα σέ ὃσους διαπρέπουν στόν κομματισμό καί τούς ὁποίους στήν συνέχεια προωθοῦν στό δημόσιο, στίς ΜΚΟ, ἢ στον κομματικό ἐπαγγελματισμό για να στηρίζουν καί ἀναπαράγουν τίς ἐξουσίες τῶν ἀνόμων . 

  Ὃσοι ξεφευγουν ἀπό τά κομματικά νύχια και μελετοῦν τήν ἐπιστήμη, πρέπει να φύγουν ἀπό αὐτή την χώρα ...

Σκότωσαν τόν ἡρωϊκό καί στωϊκό στήν ζωή δασκαλᾶκο, τόν ὁποῖο μεταμόρφωσαν σε κομματικό ἐργαλεῖο τῆς ἐξουσίας ὁ ὁποῖος πρέπει να θάβει τίς ἡρωϊκές μορφές τοῦ 21 καί να διαδίδει ὃτι ἡ ἐπανάστασις, δέν ἦταν ἐθνική ἀλλά κοινωνικοταξική !!!

Σκότωσαν τόν ἐκπαιδευτικό σε ὃλα τα ἐπίπεδα !  Καί ἂν δέν τσαλαπατήσεις τήν μορφή τοῦ Ἀλεξάνδρου, δύσκολα γίνεσαι πανεπιστημιακός ... Καί ἀπό "πανεπιστημιακός" βολευτής, ἢ ὑπουργός, ἀνάλογα με τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς σου... Ἃλωστε, ποιός θά μάθει τόν κῦκλο σου ἀπό τήν στιγμή πού ἐμεῖς ἐλέγχουμε τήν πληροφόρησι ...

Ὃλοι αὐτοί προσπαθοῦν να ὑπονομεύουν τήν ἱστορία μας, να ἀθωώνουν τούς μοναδικούς ἀπροασάρμωστούς στόν πολιτισμό ἃρπαγες τῆς ἱστορίας μέσα ἀπό τό φρικτά διεστραμμένο ψέμα τοῦ Ἓλληνα κατακτητή, νά γίνωνται ἀρωγοί τῶν κάθε εἲδους πονηρῶν γειτόνων οἱ ὁποίοι ἒχουν μετατρέψει τήν παιδεία τους σε ἐπεκτατική προπαγάνδα ...

Σκότωσαν τόν παπαδᾶκο τοῦ χωριοῦ πού δέν εἶχε σχέσι με τίς κλίκες τῶν ἀρχιερέων οἱ ὁποῖες  ἒχουν ὡς κύριο μέλημα τα περιουσιακά, πού ἒχουν μουγγαθεῖ ἀπέναντι στά δράματα τῶν Ἑλλήνων, πού ἒχουν δείξει ἀπέραντη ...εὐαισθησία στά προβλήματα καί στίς ἀπαιτήσεις  τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Σουλτάνου  καί πού ἀνέχονται τίς προσβολἐς τῶν διαφθαρμένων τῆς ἐξουσίας ...

Σκότωσαν τίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας μέσα ἀπό τις σαπίλες πού ἐκπέμπουν τα σαπιοκαναλά τους... Σκότωσαν τήν δημιουργία οἰκογένειας μέσα ἀπό τις φορομπηκτικές πολιτικές τους, τό φτηνό μεροκάματο, καί τήν κατευθυνόμενη ἀνεργία!

Σκότωσαν κάθε μορφῆς δημιουργικότητα μέσα ἀπό δολοφονικούς φόρους οἱ ὁποίοι κατευθύνονται στό ἀχόρταγο βαρέλι τῆς Γερμανικῆς καταβόθρας καί ἐξανάγκασαν τίς σοβαρές ἐπιχειρήσεις να μεταναστεύσουν ἀπό τήν χώρα.
Ἀποβιομηχανοποίσαν τήν Πάτρα, τόν Βόλο, την Θασσαλονίκη, τό Πέραμα καί ὃλη τήν ἐπικράτεια!

Ἒκλεισαν τά ναυπηγεία σέ συνεργασία με τούς δικούς τους "ἀναμάρτητους" συνδικα ληστές καί ἒστηλαν τούς "ἁμαρτωλούς" ἐργοδότες στήν Τουρκία καί στήν Κορέα !

Ὑπονόμευσαν τήν δικαιοσύνη τήν ὁποία ἀπέκλεισαν ἀπό τά εὒφορα πεδία τῶν πολιτικῶν ἀπετεώνων γιά να ἀλληλοαθωώνονται οἱ πρωταγωνιστές μέσα ἀπό σκανδαλώδεις ἀσυλίες καί παραγραφές, αὐτοί πού ποινικοποιοῦν τήν ζωή τῶν πολιτῶν ψηφίζοντας  βαριές ποινές γιά τά πταίσματα των και ἐπιβάλλοντας σ'αὐτήν νά τίς ἐφαρμώσει!

Δέν ἂφησαν τιποτα ὂρθιο ! Ὂχι ἀπό ἀνικανότητα, ἀλλά ἀπό πονηρή ἱκανότητα !

Σέ ὃλο τον κόσμο, οἱ κυβερνήσεις γινονται συντονιστές τῆς δημιουργικῆς δυναμικῆς τῆς κοινωνίας, ἐνῶ ἐδῶ στήν χώρα τῆς μοναδικότητας θάβουν καί ὑπονομεύουν καθε δυναμική ! 

Ὃλα αὐτά, μέ βάσι σκοτεινά προγράμματα ! Τό ἀποκάλυψε ἡ κα Μπενάκη στόν  statua πού ἒπαιζε τον ρολο προέδρου ! ( δέν μπορῶ να χρησιμοποιήσω τήν λέξι  ἃγαλμα διότι ἐκφράζει ἱερό συναίσθημα. Ἡ  βαρβαρική λέξις statuο = στέκομαι , χωρίς να προκαλῶ συγκίνησι, ἀποδιδει ἐδῶ το πλῆρες νόημα ...)

Τό εἶχε ἀποκαλύψει ὁ μέγιστος τῶν μισελλήνων πού ἂκουει ἀκόμη στό ὂνομα Κίσιγκερ καί ὁ ὁποῖος εἶχε "προβλέψει" ὃτι μέχρι τό 2020, δέν θά ὑπάρχει Ἑλλαδα !!!...

Σέ ὃλο τόν κόσμο ἡ παιδεία γινεται κέντρο ἀντιστάσεων ἀπέναντι σε ἐθνικές καί κοινωνικές ἐπιβουλές, ἐνῶ ἐδῶ ὁ δείκτης κόλησε στήν  "δολοφονία τοῦ Γρηγορόπουλου" καί ἀδυνατεῖ να φθάσει στις καθημερινές δολοφονίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν !

Ἐδῶ ἒχει κολήσει στό Εὐρωπαϊκό ἀχοῦρι μέ τά ἀποχαυνωτικά  προγράμματα " Erasmus", με τίς σκοτεινές ἐπιδοτήσεις,  χωρίς να ἒχει τήν δυνατότητα να δεῖ ὃτι αὐτό ἂρχισε να πιάνει φωτιά  και ὃτι πρόβλημά της εἶναι να κτίσει κάτι καινούργιο  καί ὂχι να παρασυρθεῖ μέσα στα ἀποκαΐδια του...

 Ὃλοι αὐτοί εἶναι οἱ λόγοι πού ξεκινώντας ἀπό το κατάπτυστο μήνυμα ἡ "Κύπρος κεῖται μακράν" , φθάσαμε στό ἡ Ἑλλάδα κεῖται μακράν...

Ἓνα διαρκές μήνυμα πού περιμένει ἐπείγουσα ἀπάντησι καί ἡ ὁποία θα δοθεῖ μέσα ἀπό τίς νέες ἀπρόβλεπτες γιά τους σχεδιαστές συγκυρίες σε συνδυασμό με τόν μηδενισμό ( reset... )  καί τήν ἐπανεκκίνησι τῆς ἀτομικῆς μας συνειδήσεως ἡ ὁποία θα ἐξαναγκαστεῖ να το πράξει. 

Σ'αὐτές τίς δύσκολες ὦρες πού περνᾶ ὁ Ἑλληνισμός, οἱ "ἑταίροι" τῆς Εὐρώπης ἀπεδείχθησαν ἑταῖρες περιοπῆς, αὐθαδέστατες, ἀγενεῖς καί κοινῶς καραπουταν@@@@ρες τῶν πεζοδρομίων πού μᾶς παραγγέλλουν κυνικά να τα βροῦμε μέ τόν θύτη καί να μοιράσουμε μαζι του την περιουσία μας ! 

Οἱ Ἀτλαντικοί "σύμμαχοί"  πού ὑπακούσαμε πιστά μέχρι και στους λακέδες τους καί πού ...συμπονέσαμε μαζί τους γιά τίς παρασπονδίες τῆς Τουρκίας τῆς ὁποίας προβλέψαμε τό τέλος ἐπειδή ἒγραψε στά παλιά της παπούτσια τούς "συμμάχους" καί ἐξοπλίστηκε ἀπό τήν Ρωσία , σήμερα κρατοῦν ἲσες ἀποστάσεις ἀπό μᾶς καί ἀπό αὐτήν!!!...

Οἱ Γάλλοι πού σε τελική ἀνάλυσι ἒχουν μπολιαστεῖ βαθιά ὡς λαός με τον Ἑλληνικό πολιτισμό, πού ἒδειξαν σταθερότητα στην πολιτική τους ἀπέναντι στήν Τουρκία, πού ἒχουμε στο ὁπλοστάσιό μας σοβαρά ὁπλικά συστήματα παραγωγῆς των, πῆραν τό μήνυμα τοῦ διαζυγίου ἀπό τίς ἀμυντικές μεταξύ μας συνεργασίες ἀκριβῶς καί περίεργα ἀκριβῶς, τήν στιγμή πού βρισκόμαστε στά πρόθυρα πολέμου με τούς βαρβαρους !!!...

Ἒτσι ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι οὒτε ἡ Κύπρος, οὒτε ἡ Ἑλλάδα εἶναι μακριά ! 

Μακριά εἶναι ἡ Εὐρώπη τῶν ἀπατεώνων ! Μακριά εἶναι οἱ ψευτοσύμμαχοι ! Μακριά εἶναι οἱ ντόπιοι πού μέ δουλικότητα καί πονηρία τούς ὑπηρετοῦν !!!

Μακριά εἶναι ὃλα τά πολιτικά ἀπόβλητα τῆς προδοσίας και τῆς ἁρπαχτῆς τά ὁποία ὁδηγοῦν  στήν ὡριμότητα να συνειδητοποιήσουμε ὃτι ἡ κάθε μορφῆς ἀτιμωρησία ἐπαναλαμβάνει τίς ἐνέργειες μέχρι να ὁλοκληρωθεῖ τό ἒγκλημα...

Αὐτή ὃμως τήν φορά, δέν θα ἐπαρκέσουν  τά ἑλικόπτερα τῆς διαφυγῆς ...

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ!

Ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ μεγάλου ψέματος !
Ὂχι βέβαια ὃτι οἱ ἂλλες ἐποχές ἦσαν καθαρότερες...
Ἁπλῶς, σήμερα τό παγκόσμιο κακό ὡριμασε καί βγάζει τούς καρπούς του...
Ἐχθές, εἶχες κάποια ἐμπιστοσύνη στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς. Ἲσως ἐπειδή οἱ σκοπιμότητες ἦσαν πιο καλά κρυμμένες...
Σήμερα κι΄αὐτοί ἀποκαλύφθηκαν ἓνα τεράστια ψέμα τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ σκοτεινές πρακτικές...
Ἡ κοινωνία μαντρώνεται παγκόσμια καί ὁ ΟΗΕ ἒβγαλε ἀπόφασι ὃτι πρέπει να καταργηθεῖ ὁ ὃρος
ἀρσενικό, θηλικό , μητέρα καί πατέρας διοτι θίγεται ἡ μειοψηφία τῶν οὐδετέρων...
Ἐπέρασαν πολλές πανδημίες στόν πλανήτη .
Δέν θά λέγαμε ὃτι οἱ κοινωνίες καί οἱ κυβερνήτες ἒμειναν ἀπαθεῖς στήν ἀντιμετώπισί τους..
Ἀλλά ἐδῶ, συμβαίνουν φαινόμενα τά ὁποία προκαλοῦν...
Στίς ἐκκλησίες εἶναι ἐπικίνδυνοι οἱ συνοστισμοί...
Ἐνῶ πολιτικοί και καλλιτέχνες που ἀλληστηρίζονται μποροῦν να παρευρίσκωνται χωρίς να ὑπάρχει πρόβλημα ...
Ἡ κάθε γυφτιά μπορεῖ να μεταφέρει τίς πραγμάτιες της με σαράβαλα φορτηγά χωρίς πρόβλημα, ἐνῶ στήν Αἰγιαλεία το να μετέφεραν τήν εἰκονα τῆς Παναγίας με ἀγροτικο γιά να κάνουν μια τυπική τελετή ἀντί τῆς σημαντικῆς πού γίνοταν ἐπίσημα καθε χρόνο, ἀπετέλεσε μέγιστο πρόβλημα καί ἐπέσυρε βαριές ποινές !
Οἱ Ἓλληνες ὃλοι μέσα σε καραντίνα ἐνῶ οἱ ροές τῶν ἀπεσταλμένων ἀπό τόν Σουτᾶνο και ξένα κέντρα ἀντικαταστατῶν μας στα πάτρια ἐδάφη μας, δέν σταμάτησαν στιγμή οὒτε στήν εἲσοδο οὒτε μέσα στίς πόλεις καί στίς συνοικίες!
Ἀλλά ἐπειδή αὐτές τίς ἡμέρες τά ψάρια τοῦ Αἰγαίου κινδυνεύουν νά χάσουν τήν πατρίδα τους ἀπό τόν Σουλτᾶνο τά ὁποία τόσο πολύ ὑπερασπίστηκε ἡ προηγούμενη φουρνιά τῶν πολιτικῶν μας,  θά χρειαστεῖ μᾶλλον και μία νέα καραντίνα τοῦ λαοῦ μέσω τῆς ὁποίας θά γίνουν ἢπια οἱ μεταβολές, χωρίς αὐτά να ἒχουν ἀπώλειες...
Ἂς δοῦμε μέ προσοχή αὐτό τό βίντεο γιά νά ἰσορροπήσουμε στήν ἀλήθεια...

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

"ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ" - NEWS REPORT

Μία ἀνδροπρεπής και διπλωματική ἀπάντησις στήν προσβολή τοῦ ἐθνικοῦ μας μνημείου καί  ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ πολιτικούς ἡγέτες !

Ὂχι ἡγετίσκους οἱ ὁποίοι εἶναι "μαχητικοί"  στά εὒκολα καί ἰσοπεδωμένοι στά δύσκολα ...

Καί δέν εἶναι μόνο αὐτή ἡ ἀπάντησις πού ὀφείλουμε να δώσουμε στούς ἀνατολικούς μας "συμμάχους"...

Ἐδῶ καί τώρα, κλείσιμο τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου στήν Θράκη ! 

Ἒτσι, γιά να ἀπαντήσουμε πρῶτα στά ντόπια  θρασύδειλα κομματικά ἑρπετά πού ἀντάμειψαν τήν Τουρκία με προξενεῖο γιά τά ἐγκλήματα στον Πόντο, στά παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, στήν Πόλι, στήν Ἲμβρο, στήν Τένεδο, στήν Κύπρο, τήν ὑπονόμευσι τῶν σχέσεών με γειτονικές χῶρες, τήν καθημερινή παράβιασι τῶν έθνικῶν μας συνόρων !

Σ΄αὐτά πού ἂφησαν να καλλιεργεῖται τό παραμῦθι μέ τό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ γιά να ἐξάπτωνται ἒτσι οἱ φαντασιώσεις τῶν μοναδικά ἂξεστων τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Σ΄αὐτά πού ἀπαντοῦν σήμερα στίς αὐθάδεις προκλήσεις με αἰτήματα γιά "διάλογο" ! 

Ποιός εἶναι τόσο πανύβλακας πού να ἀπαντᾶ στον πονηρό διεκδικητή τοῦ οἰκοπέδου του μέ πρόσκλησι, "ἒλα να τά βροῦμε ";...

Ἂν τό κάνει αὐτό σημαίνει ὃτι δικαίωσε τόν πονηρό καί τοῦ παραχώρησε μέρος ἀπο αὐτό !

Καί ἐπειδή ἡ πονηρία δέν ἒχει ὃρια, μετά ἀπό αὐτή τήν παραχώρησι, θα ζητηθοῦν  καί ἆλλες !

Διότι, ἂν ὁ πονηρός εἶχε ἐλλάχιστα ἲχνη τιμιότητας, θά ἒλεγε : Ἀφοῦ ὃσα κατέχω τά ἒχω ἁρπάξει ἀπό αὐτόν, ἂς μη μιλάω...

Τά ἀκοῦτε ὃλοι ἐσεῖς τῆς κομματικῆς ἀπαιδείας πού δηλητηριάζετε μέσα στό ψέμα τήν συνείδησι τῶν νέων και τῶν  πολιτῶν ;

Ἐσεῖς πού βάλατε δυνατά το χέρι σας μέ τίς ψευτοειρηνιστικές σας πρακτικές καί με ἂλλους τρόπους, γιά νά ἀπτυχθεῖ δραστικότερα ἡ ἀλαζονεία τοῦ ξένου ἃρπαγα ;

Ἐσεῖς πού βαφτίσατε "φασισμό" τήν πατρίδα καί την ἀνδροπρέπεια !!!

Καί ἀφοῦ δέν πράττετε τα αὐτονόητα ἀναρωτιέστε γιά το ρεῦμα πού ἀκολουθεῖ τόν Κασιδιάρη !!!...

Ἂν θέλετε λοιπόν να τόν βγάλετε στό περιθώριο, ἀλλάξετε ἐπειγόντως τακτική...Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Προσοχή ! Ὁ χῶρος εἶναι ἱερός !!!...

Νῦψε τήν ψυχή σου πρίν τόν ἐπισκεπτεῖς...

Πρίν τολμήσει κάποιος να δεῖ αὐτό τό βίντεο, πρέπει πρῶτα να πετάξει ἀπό πάνω του τήν κομματική σαλιάρα ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τήν νηπιακή του κατάστασι ...

Διότι μόνον νήπια στήν ἠθική καί στήν παιδεία δεν θά νοιώσουν τήν χαοτική διαφορά ἀνάμεσα στόν ἣρωα και στόν χαμαιλέοντα καιροσκόπο τῆς πολιτικῆς...

Ὁ ἣρωας ὑπερασπίζεται τόν ἱερό του χῶρο μαζί με ὃλες τίς ἀξίες πού τον περιβάλλουν, ἐνῶ ὁ καιροσκόπος ἐμπορεύεται χῶρο και ἀξίες στά σκοτεινά καταγώγεια τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν...

Ὁ ἣρωας ἀφήνει στά παιδιά του ὡς παρακαταθήκη αὐτές τις ἀξίες οἱ οποῖες τά χορταίνουν καί τά κρατοῦν ζωντανά, ἐνῶ ὁ καιροσκόπος κλεμμένα πλούτη μέ λάμψεις πλαστικές, μέσα στις ὁποῖες  θά πεθαίνουν καθημερινά καί ἀχόρταστα ...

Ὁ ἣρωας ζεῖ καθημερινά με συντροφιά τόν θάνατο, με μισθό ἀνεπαρκέστατο ἀκόμη γιά τήν συντήρησι τῆς οἰκογένειάς του , φυλάσσοντας τα σύνορα τῆς πατρίδας, ἐνῶ  τό χαμαιρπές πολιτικο ὑποκείμενο, παραχωρεῖ τα πάντα στούς ἐχθρούς ἒναντι σκοτεινῶν ἀμοιβῶν !

Παραχωρεῖ τήν Θράκη, ἐπιτρέποντας να λειτουργεῖ προξενεῖο τῶν εχθρῶν σέ ἀπάντησι πού ξεκλήρησαν τούς Ἓλληνες στά παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, στον Πόντο, στήν Κωνσταντινούπολι, στήν Ἲμβρο , στήν Τένεδο, στήν Κύπρο και παντοῦ, παραχωρεῖ τούς τίτλους τοῦ οἰκοπέδου που λέγεται Μακεδονία, διαγράφει ὃλα τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων πού ἒμειναν μειοψηφίες στόν περίγυρο και καταδυναστεύονται ἀβοήθητες, ἐνῶ γιά χάρι τοῦ βιοπορισμοῦ τοῦ ἲδιου και τῆς αἰσχρῆς του οἰκογένειας, ἐκλιπαρεῖ τούς ἐχθρούς του για "διάλογο" πάνω στήν ἐθνική μας ἰδιοκτησία !!!...

Γιά τό κομματικό τομάρι τῶν ὑποχθόνιων συμβιβασμένων, οἱ Ἓλληνες πού καταδυναστεύονται στόν περίγυρο δέν ἒχουν δικαιώματα !!!  Ἒτσι, τά τομάρια αὐτά,κτυπιῶνται σάν φτηνιάρες ἐργάτισες τῶν νυχτερινῶν πεζοδρομίων γιά τά "δικαιώματα" τῶν ἀπεσταλμένων τῶν προαιώνιων ἐχθρῶν μας πού πλημμυρίζουν τήν χώρα και ἐπιδοτοῦνται ἀπό τό οἰκονομικό καί κοινωνικό θάνατο ἡμῶν  τῶν ἰδίων!

Ὁ ἣρωας χρειάζεται σύγχρονα μηχανήματα γιά ν' ἀντιμετωπίσει τους ἐχθρούς ἐνῶ ὁ σκοτεινός μαυραγορίτης πολιτικάντης, δουλεύοντας γιά τούς αἰώνιους ἐχθρούς πού σήμερα ἐμφανίζονται ὡς "ἑταίροι" και οἱ ὁποίοι εἶχαν βάλει τό χέρι τους σε ὃλες τις πάρα πάνω τραγωδίες, στερεῖ πονηρά ἀπό τον ἣρωα αὐτά τά μηχανήματα .

Αὐτό, γιά να πληρωθοῦν με τον ἱδρῶτα τῶν πολιτῶν διεθνεῖς ἀπατεῶνες πού ἃρπαξαν τον ἐθνικό πλοῦτο, γιά να ὑπονομευτεῖ ἡ ἀξιοσύνη τῶν ἡρώων,  γιά να λυγίσουν  οἱ ἒξ ἲσου ἡρωϊκές γυναῖκες που στηρίζουν μέ το δικο τους μερίδιο θυσίας τήν ἀνδρειοσύνη τῶν συζύγων τους καί τελικά, γιά να παύσει νά ὑπάρχει αὐτή ἡ πατρίδα !

Παρακαλῶ εἰλικρινα, ἂν εἶσαι ὁπαδός ὃλων αὐτῶν οἱ ὁποίοι εἶναι ὑπόδικοι στούς ἠθικούς καί ἀνθρώπινους νόμους γιά προδοσία τῆς πατρίδας, μην δεῖς αὐτό τό βίντεο και διέγραψε κάθε ἐπαφή μ΄αὐτό το ἱστολόγιο ...