ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Coptic Christian Night Mass in Egypt زيدوا المسيح تسبيح من ليلة الصلاة و...

Ζωντανό, ἐπίκαιρο Χριστουγενιάτικο μήνυμα ἀπό τούς ὀρθόδοξους Χριστιανούς κόπτες τῆς Αἰγύπτου !
Ἱστορικά, οἱ Ἓλληνες ἒχουμε βαθύτατους δεσμούς μέ τόν λαό αὐτό οἱ ὁποῖοι δεσμοί χάνονται στά βάθη τῶν χιλίετηρίδων.
Δέν ὑπῆρξαν ποτέ πόλεμοι μεταξύ μας ! Ἀντιθετα ὑπῆρξαν ἀλληλοεπιδράσεις, ἀμοιβαιότητες καί τέτοια ἐγγύτης που ἡ κάθε χώρα ἒμοιαζε σαν ἐπαρχἰα τῆς ἂλλης .
Θῆβαι ὑπῆρξαν στήν Αἲγυπτο καί στήν Ἑλλάδα , ἑνῶ τα ἀρχαῖα μαντεῖα ἀποτελοῦσαν τό ἓνα συμπλήρωμα τοῦ ἂλλου .
Χρειάζεται χρόνος γιά να ἀναλύσει κάποιος τίς ἱστορικές καί φυλετικές σχέσεις, ἀνἀμεσα στούς Ἓλληνες, Αἰγυπτίους, Σύρους, Λιβανέζους, γενικά στούς λαούς τῆς μέσης Ἀνατολῆς, να ἀξιολογήσει καί ἀξιοποιήσει τήν δυναμική που προσδιορίζουν οι κοινές φυλετικές καί πολιτισμικές ρίζες.
Ειναι κάτι προσητό στόν μέσο πολίτη, ἀλλά ἀπρόσητο στήν ὑποτακτική ἢ διαφορετικά ἀνύπαρκτη Ἑλληνική διπλωματια πού ἒτρεξε να καταδικάσει προκαταβολικά τόν Ἀσάντ γιά νά εἰσπραξει τά εὒσημα τῆς δουλικότητας ...
Ἂς ἀπολαύσουμε αὐτό το συλλογικό παραλήρημα ἀγάπης πού βγαίνει ἀπό τό ἀπέραντο πλῆθος μιᾶς ὁλοζώντανης νεολαίας στήν Αἲγυπτο !

Δεν υπάρχουν σχόλια: