ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΣΕΑ: Άλλαξαν οι αρχηγοί και των τριών Επιτελείων

Τήν ἡγεσία τοῦ στρατοῦ, τήν ἐγκρίνει τό κόμμα! ...


Τήν δικαιοσύνη, τήν ἐλέγχει τό κόμμα μέσα ἀπό τό "Ὑπουργεῖο δικαιοσύνης" ! ...


Τά μυαλά τά ἐλέγχει τό κόμμα μέσα ἀπό τά κανάλια, τόν τύπο τῆς  συμφορᾶς καί τα σκοτεινά βολέμματα !..


Κατά τά ἆλλα, ἢθελε ὁ Ἀλέξης να μᾶς ὁδηγήσει στήν σωτηρία, ἀλλά τί νά ἒκανε ; Δέν μποροῦσε !!!...


Μποροῦσε ὃμως να ἐπιβάλλει τούς φόρους που τοῦ ζήτησαν, νά κλείσει τίς ἐπιχειρήσεις, νά διώξει τήν νεολαία ἀπό τήν πατρίδα της, νά φέρει ἀπόγνωσι στήν νεολαία και στά νοικοκυριά, να
ἀφήσει τά σύνορα διάτρυτα σε κάθε εἰσβολή !Καί τώρα που μετά ἀπό τόσες χοντράδες, μᾶς τελειώνει ὁ Ἀλέξης, θά τρέξετε στό σύστημα  Κούλη μέσα στό ὁποῖο ...συνοστίζεται παραλλαγμένο ὃλο τό προηγούμενο ἐπιτελεῖο!!!...


Μάθε ἀνόητε ὁπαδέ ὃτι στίς δημοκρατίες, ὑπάρχουν ἐσωτερικοί ἀξιοκρατικοί  κανονισμοί μέσα στόν στράτευμα που προβάλλοιυν τίς ἡγεσίες καί διασφαλίζουν τό ὑψηλό ἀνεξάρτητο καί γεναῖο φρόνημα τοῦ κάθε στρατιωτικοῦ! 


Μάθε ἀνόητε "δεξιέ"καί "ἂριστερέ" ὁπαδέ ὃτι στίς δημοκρατίες δέν ὑπάρχουν Ὑπουργεία "δικαιοσύνης"  ἀλλά αὐστηροί
ἐσωτερικοί κανονισμοί πού διασφαλίζουν τήν ἀνεξάρτητη ἀξιοκρατική της λειτουργία καί δέν τήν ἐμποδίζουν με νομικά στεγανά νά ἒχει αὐτεπάγγελτη πρόσβασι ἀκόμη οὒτε στούς ἀνώτατους ἂρχοντες ὃταν αὐτοί εἶναι ἀνεπαρκεῖς ἢ κάνουν παρανομίες !Μάθε ὃτι οἱ βουλευτές εἶναι σέ αὐστηρό βαθμό νομοθετικά ὂργανα,  νομοθετοῦν για τά συλλογικά δίκαια καί δέν αποτελοῦν
ἐκτελεστική ἐξουσία που ἐξαγοράζει ἡλίθιους ὁπαδούς μέ τήν οὐρά τοῦ βοδιοῦ, ἑνῶ οἱ ἲδιοι με τήν παρέα τους, τρῶνε ἀναίσθητα τό βόδι !Μάθε καί κατάλαβε ὃτι ἡ ἀνἀπτυξις, ἡ εὐμερία καί ἡ πραγμτική πρόδοδος μέσα στήν κάθε κοινωνία, ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτή τήν τάξι καί ὂχι ἀπό τίς "ἂριστερές" ἢ "δεξιές" πολιτικές με τίς ὁποῖες σᾶς βομβαρδίζουν καθημερινά ἀγράμματοι κομματικοί εὐνοῦχοι πού
μέσα ἀπό τό κόμμα πῆραν τήν ἐξουσία καί εἰσπραττουν τίς ζωές σας ὡς λάφυρα γιά τούς "προοδευτικούς" τους ἀγῶνες ...Μάθε ὃτι εἶσαι ἂξιος τῆς τύχης σου !!!....


ΚΥΣΕΑ: Άλλαξαν οι αρχηγοί και των τριών Επιτελείων: Νέος αρχηγός ΓΕΣ ο αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, νέος αρχηγός ΓΕΝ ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης και νέος αρχηγός ΓΕΑ ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου επιβεβαιώνοντας έτσι το pronews.gr που

Δεν υπάρχουν σχόλια: