ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Η Έξοδος του Μεσολογγίου 2017 - Σάββατο 8 Απριλίου

Ζωντανή μετάδοσις 'από τίς ἱερές τελετές στό Μεσολόγγι  .

Τά κρατικά και ἰδιωτικά ΜΜΕ. ἀπαξιώνουν να μεταδώσουν αὐτές τίς στιγμές πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά να μᾶς ξυπνοῦν μνῆμες. ίδιαίτερα αὐτές τίς στιγμές πού ἡ πατρίδα μας εἶναι ὑπό κατοχή.

Ἓνα κανάλι πού τό πληρώνουμε ἐξαναγκαστικά με τό ὑστέρημά μας, θεώρησε ὃτι εἶναι ἀνάγκη να μᾶς μιλᾶ ἀπόψε γιά τήν μαυρικη τζάζ !

Τό καθ΄ἓνα γιά τά δικά του φτηνιάρικα θέματα !

Ἒτσι για να μένουμε αποκομμένοι ἀπό τήν πνευματική τροφή τῆς ἱστορίας μας .

Συντονισμένα ὃλα μαζί μέ τό σύστημα τῆς δημόσιας παιδείας. Δηλαδή, ἒξω ἀπό τά σχολεῖα τα μεγάλα μας ἱστορικά γεγονότα !

Ἀλλά, ὂ,τι ἀπεχθάνεται τό εἶδος τῶν προσκυνημένων, τό κάνουμε ἐμεῖς πού στεκόμαστε ἐλεύθεροι. Παρακολουθοῦμε ἀπό μόνοι μας καί διαδιδουμε ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: