ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στήν 'Αγγλία τα μαθήματα τῶν Ἀρχαίων  Ἑλληνικῶν ἒγιναν ὑποχρεωτικά ἀπό τήν πρώτη δημοτικοῦ  !
Ἐδῶ ἡ Ἑλλάς ἀποδομεῖται σε ὃλα τα ἐπίπεδα και γιορτάζει  σήμερα τήν καταξίωσί της στίς παρδαλές παρελάσεις πού ἰδιαίτερα τιμῶνται μέσω τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ !!!
Αὐτῶν δηλαδή πού ἒχουν ἐπανειλημένα δίξει τήν ἀπαρέσκειά τους στίς στρατιωτικές παρέλάσεις , πού τόλμησαν να βάλλουν θέμα ἐξοβελισμοῦ τοῦ ὓψιστου τῶν θεατρικῶν ἒργων,  τῆς Ἀντιγόνης, πού πέταψαν τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους ἀπό τά σχολεῖα, πού  μηδένισαν συστηματικά καί ὑπόγεια τήν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας μας διαλέκτου, δηλαδή τῆς μητέρας τῶν γλωσσῶν μέ σκοπό να μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας, να μᾶς στερήσουν κάθε δημιουργική δυναμική καί να καταντήσουμε φτηνή ὓλη γιά τα σκοτεινά συμφέροντα που αὐτοί ἐκπροσωποῦν !...
Ἑδῶ, μία ἐκλεκτή φιλόλογος (φιλος+λόγο= ἐραστής τοῦ λόγου,  λόγος= λογική , δηλαδή  ἡ οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως),  μᾶς θυμίζει τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης πού πορεύεται ἀντίθετα πρός τήν ἀλαζονικό νόμο τῶν ἀρχόντων καί σύμφωνα μέ τίς αἰώνιες  Θεϊκές ἐπιταγές πού καθορίζουν τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ ἒθνους μέσα στούς αἰῶνες !   
Ἀντιθετα κάποιοι ἂλλοι μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς δειλίας, τοῦ χαμαιρποῦς συμβιβασμοῦ καί τῆς ἀπουσίας κάθε ἐπιστημονικῆς καταρτήσεως, ἐφαρμώζουν μέ ἂκρα ὑποτέλεια τίς αἰσχρές ἀποφάσεις και κοροϊδεύουν  ἑαυτούς καί ἀλλήλους για τούς "προοδευτικούς"τους ἀγῶνες οἱ ὁποῖοι μετετράπηκαν σε ...φτυχεῖα !!!... 
Ἂς το καταλάβουν ὃλοι αὐτοί ὃτι ὁ ἐραστής τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἓνας διαρκής ἐπαναστατης πού δέν συμβιβάζεται με τούς ὃποιους δήποτε βιαστές της  !
Ὃσοι ἒχουμε τήν αἲσθησι τῶν δραματικῶν καταστάσεων πού συμβαίνουν σε βάρος μας μέσω τοῦ προωθούμενου σκοταδισμοῦ, ἂς πάρουμε βαθιές ἀνάσες ζωτικῶν γνώσεων μέσα ἀπό τίς διαλέξεις της και ἂς διαδώσουμε μέ πεῖσμα τό ἒργο της γιά νά ὠφεληθοῦν καί ἂλλοι !

Δεν υπάρχουν σχόλια: