ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Τήν στιγμή πού ἐσύ συμβιβάστηκες με τήν κατεύθυνσι που σε ὁδηγοῦν τά κύματα...

...κάποιοι, πᾶνε ἀντίθετα στό ρεῦμα γιατί ξέρουν ὃτι αὐτό ὁδηγεῖ σε βέβαια καταστροφική δύνη ...
Στήν πορεία τους ὃμως, κάπου συναντοῦν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες πού ἐπιβάλλουν να τούς στηρίξουμε ...
Σ'αυτήν τήν δύσκολη πορεία πού ἀποφασίσαμε κάποιοι πηγαίνοντας ἀντίθετα στό ρεῦμα πού ὁδηγεῖ στήν δύνη, χρειαζόμαστε κάπου ὁ ἓνας τήν βοήθεια τοῦ ἂλλου, μέ λόγια ἢ μέ πράξεις, διότι μέσα ἀπό αὐτήν τήν συμπεριφορά διασφαλίζεται και καταξιώνεται τό μοναδικό καταφύγιο τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ κοινωνία !
Δέν ἒχει σημασία ἂν αὐτή εἶναι μικρή ἡ μεγάλη σέ μέγεθος ...
Διότι ἓνας, κάνει πολλά,  δύο περισσότερα, ἀπό τρεῖς καί πάνω κινοῦν τόν κόσμο !!!!....
Παραθέτω τόν πάρα κάτω σύνδεσμο πού δέν ἐπιθυμῶ να παύσει ἡ φωνή του ἂν καί δέν με γνωρίζει προσωπικά τό ἂτομο ...
Ἡ ταύτησίς μας ὃμως στήν κόντρα πορεία ἀπέναντι στά ἂγρια κύματα τῆς παγκόσμιας τυραννίας μέ κάνει να νοιώθω ὃπως θα ἒνοιωθα με κάποιο άπό τά μέλη τοῦ σώματός μου ...
Ἂν κάποιοι νοιώθετε τό ἲδιο, μελετήσετε αὐτη τήν ἀνάρτησι κάνοντας κλικ ἐδῶ http://attikanea.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html   καί πράξετε ὃσα ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις σας καί μέ ὃποιας μορφῆς στήριξι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: