ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

OI ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ....

...καί οἱ δήμαρχοι με τά δημοτικά συμβούλια ὂχι μόνον εἶναι παχυδερμικά ἀμέτοχοι στά προβλήματα τῶν δημοτῶν των, ἀλλά ἐπι πλέον συναγελάζονται καί ἀλληλο δοξαζονται στα πανηγύρια με τούς ἐκπροσώπους τῶν κατοχικῶν δυνάμεων τοῦ κράματος νομοθετικοεκτελεστικῆς ἐξουσίας !!!
Ἐπί τέλους κάποιοι στήν Κεντρική Ἓνωσι τῶν δήμων ἒβαλαν τό θέμα τῶν ἀναγκαστικῶν πλειστηριασμῶν !
Ἂν φυσικά τήν τοπική αὐτοδιοίκησι ὣς θεσμό δέν τήν εἶχε κάτω ἀπό τόν ἒλεγχό της ἡ κομματική ἐξουσία, δέν θα μποροῦσε να περάσει κανένα ἀντικοινωνικό μέτρο .
Μήν φανταστοῦμε ὃτι ἦσαν τυχαῖες ἢ ἀθῶες οἱ δομές στίς ὁποῖες στήριξαν τίς νέες μορφές συγκεντρωτικῶν δήμων μέ ὀνόματα "Καπόδίστριας" ἢ "Καλλικράτης" !...
Ὃλα ἦσαν σχεδιασμένα ἀπό χρόνια καί εἶχαν συγκεκριμένους στόχους... Ὂχι φυσικά αὐτούς με τούς ὁποίους πότιζαν τήν ἀφέλεια τῶν κομματικά μαντρωμένων οἱ ὁποίοι παραφούσκωσαν ἀπό τόν πλούσιο σανό με τό ὁποῖο τούς τάϊζαν ...
Κατ΄ἀρχήν ἡ νέα μορφή ὑποτιθέμενης αὐτοδιοικήσεως δέν ἒχει καμία σχέσι ἀνάμεσα σέ λέξεις καί περιεχόμενο ...
Τοπική = τόπος   
Αὐτοδιοίκησις =  ἐξουσία γιά ἐπίλυσι προβλημάτων καί σχεδιασμῶν πού ἒχουν σχέσι μέ τόν χῶρο.
Καί ἐπειδή ὁ χῶρος ἀπό μόνος του εἶναι ἂψυχος, ἒχουν σχέσι με τήν ψυχή του, πού εἶναι οἱ ἂνθρωποι.
Ἐδῶ οἱ ἂνθρωποι δολοφονοῦνται καί καταδυναστεύεται ἡ ὓπαρξίς τους , καταστρατηγοῦνται τα ἀτομικά καί κοινωνικά τους δικαιώματα, αὐτά ἀκριβῶς πού ἒχουν θεσπιστεῖ ἀπό τόν ΟΗΕ καί οἱ ἂμεσοι έκπρόσωποι τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν ὂχι μόνον ἀπέχουν δραματικά ἀπό τίς εὐθῦνες τους γιά τήν προάσπισι τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν τους, ἀλλά ἐπι πλέον ἒχουν γίνει συμπληρωματικά ἐργαλεῖα καταδυναστεύσεώς των ! 
Κάποιοι λοιπόν στά κεντρικά συμβούλια, ἒπιασαν ἀμυδρά τό μήνυμα ...
Ἂν δέν τό πιάσουν  σε βάθος ὣστε νά ἒρθουν ἀρωγοί στούς συμπολίτες, αὒριο που θα φύγει αὐτή ἡ μπόρα, θα ταχθοῦν στήν τάξι τῶν μυασμάτων ...
Τό ἀκοῦτε βαρύκοοι ἐλαφροΐσκιωτοι τοῦ τοπικοῦ κουβέρνου;...
(Λεπτομέρειες γιά τό τί εἶπαν στήν ἓνωσι τῶν δήμων ἐδῶ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: