ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Δήμαρχος Άργους Δεν μπορούν να αφομοιωθούν οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστ...

Ἀφιέρωμα σἐ ὃσους ἒχουν ἀπελπιστεῖ  νομίζοντας ὃτι στέρεψε ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἀνθρώπους !

Ἓνας δήμαρχος που τιμᾶ τήν πόλι του !  Τήν ἀρχαιότερη πόλι τῆς Εὐρώπης !  Πού τιμᾶ καί τήν Ἑλλάδα ! 

Παρακολουθήσετε τό βίντεο να δεῖτε μέ πόση σαφήνεια καί πληρότητα ἑνημερώνει τούς δημότες του πάνω σέ θέματα τοπικῆς σημασίας ἀλλά καί στά φλέγοντα που ἀπασχολοῦν ὃλους τούς Ἓλληνες  !

Αὐτόν καί κάθε σκεπτόμενο ἐλεύθερο πολίτη, δέν θα τον δεῖτε στα μέσα ἐνημερώσεως  !

Ἂς συμπληρώσουμε το κενό προοθώντας μόνοι μας αὐτοῦ τοῦ εἲδους τίς ἐνημερώσεις  !


Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ρελάνς από την Ρωσία στην προμήθεια των F-35: Εκπληκτική πρόταση για αγορά διπλάσιων Su-35!

Τίς "συμμαχίες", τούς "συμμάχους" καί τούς " "εταίρους" μας , τούς πληρώνουμε πανακριβα ! 

Τά πάντα σ α'υτη τήν χώρα κινοῦνται στήν λογική τῶν ξένων συμφερόντων καθώς καί αὐτῶν που βολεύουν τούς παντός εἲδους μεσάζοντές τους. 

Ξεκινῶντας  ἀπό τούς μεγαλομιζαδόρους πού τρῶνε ὁλόκληρο τό βόδι  καί φθάνοντας σ'αυτούς πού καλύπτονται με τήν οὐρά του ...

Ἡ πλήρης ἀνεπάρκεια στό θέμα τῶν ἐξοπλισμῶν, ἒστειλε θέσεις ἐργασίας ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου σε΄ξένες χῶρες καί ἂφησε διατρυτη τήν ἃμυνα μέ ἀποτέλεσμα να τό πληρώσουν με ἂσκοπο αἷμα οἱ νέοι πού ἒμειναν νά ὑπερασπίζωνται τά σύνορά μας.
Γιατὀ εἶναι βέβαιο ὃτι ὃταν ἒρθει ἡ ἀπευκταία στιγμή καί αὐτά τά παλιᾶς τεχολογίας ὁπλικά συστήματα, θα ἀναβαπτισθοῦν μέσα ἀπό τίς ψυχές τῶν χειριστῶν των !.


Ἀλλά, ὑπάρχει αὐτό τό αἰώνιο ἀλλά...

Γιατί τόση μιζέρια καί μικρότης στά ἀνθρώπινα συναισθήματα που πουλᾶνε τά πάντα καί γίνονται ἂθλιοι ὑποκριτές γιά να καλύψουν τούς ὑπόγειους συμβιβασμούς των  !!!...

Ὑποκριτή, θλιβερέ ὁπαδέ αὐτοῦ τοῦ ἂθλιου κομματικοῦ κατεστημένου πού τοῦ ἀρέσει να   πηδᾶ ἀπό παλοῦκι σε παλοῦκι, ἂν ἀντί γιά τά παλούκια σεβόσουν τόν ἲσιο δρόμο, τά παιδιά σου θά διεκδικοῦσαν ἐπάξια μία θέσι στόν παραγωγικό ἱστό αὐτῆς τῆς χώρας, χωρίς να ἐκθέτεις ἒτσι τεντωμένα τά ὀπίσθια σου σε ἀνώμαλους ἐπιβήτορες καί νομίζοντας συγχρόνως ὃτι σε καλύπτει ἡ μουτσοῦνα τῆς "ίδεολογίας" ....

Πᾶρε το εἲδησι, ὃτι κουβαλᾶς στίν φρικτή σου ψυχή χιλιάδες δράματα  τῶν συνανθρώπων σου !

Ὃσο γιά τήν κυβέρνησι, ἂν ἒκαναν ἓνα ταπεινό βῆμα στό ἐπίμαχο θέμα  με τήν ἃμυνά μας καί ἂν παράλληλα ἐπιζητοῦσαν συμπαραγωγές, θα ἒβγενε μέσα ἀπό τήν χιλιοπροδομένη μας ψυχή ἓστω ἓνα μπράβο που με ἀγωνία ἐπιζητοῦμε!

Ἀλλά, φοβᾶμαι ὃτι αὐτό δέν θα φανεῖ !  Διότι τήν στιγμή πού με τήν μεσολάβησι τῶν στρατιωτικῶν μας ὑπογράφονται μέ τήν Ρωσία ζωτικῆς σημασίας ἐκσυγχρονισμοί ὁπλικῶν μας συστηματων, ὁ Πρωθυπουργός ἐπισκέπτεται ἐπίσημα τούς δεδηλωμένους ἐχθρούς τῆς Ρωσίας !!!

Τί νά πεῖς ; Οἱ ἐθνικές μας ὑποθέσεις  εἶναι τόσο σκοτεινές ὃσο σκοτεινές καί οἱ σκέψεις τῆς πλειοψηφίας τῶν ψηφοφόρων !!!...

(Ἐνδιαφέρον τό πάρα κάτω δημοσίευμα ...)λάνς από την Ρωσία στην προμήθεια των F-35: Εκπληκτική πρόταση για αγορά διπλάσιων Su-35!: Πρόταση στην Ελλάδα για απόκτηση του μαχητικού αεροσκάφους 4 4ης++ γενιάς Su-35 στην εξαγωγική έκδοση "ΒΜ" καταθέτει εντός των επόμενων εβδομάδων η Ρωσία, προκειμένου να αντισταθμίσει και &n

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Η Λεπέν αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα στο Λίβανο - Με... καμάρι την φόρεσαν η Περιστέρα και η Κουντουρά!

 Θεωρῶ τό σχόλιο αὐτό ὡς το σημαντικὠτερο τῆς ἡμέρας !!!...

Καί ἐκφράζω τήν ὀργή μου διότι  ὃλοι αὐτοί οἱ ψευδοεπαναστάτες, γίνονται θηρία ἀπέναντι στίς παραδοσιακές μας ἀξίες ἑνῶ βγαίνουν κοτοῦλες μπροστά στα πιστεύω τῶν ἂλλων !!!

Ὃλοι αὐτοί, ἀντί να ντρέπωνται, ἀντίθετα, εἶναι θρασεῖς καί ὑπερήφανοι με τήν δουλική τους συμπεριφορά !!!

Ἒ ΟΧΙ  !!! Θά τό ποῦμε δυνατά ὃτι ἐμᾶς, μᾶς ἐκφράζει τό Ἑλληνικό πνεῦμα τῆς Λεπέν !  

Ὃσοι διαφωνεῖτε,  χάρισμά σας  ὁ ἀπόλυτος γρεκυλισμός  σας που ἐκδηλώνεται μέ μῖσος καί ἀπαξίωσι ἐνάντια σε κάθε τί τό Ἑλληνικό καί μάλλιστα μέσα ἀπό ψευτοπροοδευτικές καί ψευτοανθρωπιστικές μουτσοῦνες!!!...Η Λεπέν αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα στο Λίβανο - Με... καμάρι την φόρεσαν η Περιστέρα και η Κουντουρά! |

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

blablanews: Πατέρας και κόρη ζουν σε μια παγωμένη παράγκα στο ...

Ναί ἒχουμε κρίσι !

Ὂχι ὃμως στήν οἰκονομία ὃπως θέλουν κάποιοι νά μᾶς πείσουν. 

Εἶναι πρωτίστως κρίσις ἠθικῆς, συνειδήσεως, παιδείας, ἐλεύθερης σκέψεως, πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ἀγωγῆς, ἐθνικῆς συνειδητότητας.

Ὃλα αὐτά, ἀποτελοῦν τήν φωτιά πού μᾶς κατακαίει, ἑνῶ ἡ οἰκονομία ἀποτελεῖ τόν καπνό της...  

Ἂν δέν συνειδητοποιήσουμε τάχιστα ὃλα αὐτά τά αἲτια, θεωρῶ ὃτι σύντομα θα πνιγοῦμε σε χειρότερους καπνούς ... 
Ἡ εἲδησις στόν πάρα κάτω σύνδεσμο, ἀποτελεῖ το καθημερινό ἀπάνθισμα τῆς συλλογικῆς μας ἀνεπάρκειας !... blablanews: Πατέρας και κόρη ζουν σε μια παγωμένη παράγκα στο ...: Μια από τις χιλιάδες θλιβερές ιστορίες που έχει γεννήσει η κρίση στην επτάχρονη -πλέον- παρουσία της στη χώρα μας, παρουσιά...

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Εurogroup: Η συμφωνία έκλεισε χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα!!!!.... - Δέσμευση για 100.000 θέσεις εργασίας με 3 δισ.!

Πουτ@@@@@νες, στά κρεβάτια σας ! Ἐπιστρέφουν οἱ "θεσμοί"  μεθαύριο  !... 

Δέν ἒχει μεγαλύτερη λιτότητα !... 

Ἂντε ἒν ὂψει ἐκλογῶν θα χορτάσει τό στομάχι μας ἂλλο ἓνα παραμύθι ...

Εurogroup: Η συμφωνία έκλεισε χωρίς ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα - Δέσμευση για 100.000 θέσεις εργασίας με 3 δισ.!: Πριν λίγη ώρα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των επικεφαλής των Θεσμών ώστε να επιστέψουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, αμέσως μετά την Καθαρά Δευτ

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

Όλοι εσείς που το παιζετε "επανάστατες",  που το παίζετε απελευθερωμένες κυράτσες, "ανθρωπιστές" , που τρέχατε να ενισχύσετε  τίς καταληψεις στα σχολεία, πού πράξατε καί 'αλλα πολλά  " επαναστατικά"  απολαύσετε τώρα τούς καρπούς τών μόχθων σας ... 

Καί είμαστε ακόμη στήν αρχή...

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Θα τρομάξετε! Δείτε τί αναφέρουν τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» για τον έλεγχο του πλανήτη και για τους Χριστιανούς

Ὃταν τα πρωτοδιαβάσαμε πρίν κἀποιες δεκαετίες , λέγαμε στόν ἑαυτόν μας ὃτι προκειται γιά παρατραβηγμένες φαντασιώσεις ....

Τί λέμε σήμερα πού αὐτές οἱ "φαντασιώσεις" ἐπαληθεύονται ;...

(Αὐτό τό ἐνδιαφέρον δημοσίευμα βρῆκα σήμερα  ἀπό τό πάρα κάτω ἱστολόγιο... Νομίζω ὃτι ἀξίζει τόν κόπο να τό δοῦμε με προσοχή ...)

Θα τρομάξετε! Δείτε τί αναφέρουν τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» για τον έλεγχο του πλανήτη και για τους Χριστιανούς: Πρωτόκολλο Εικοστό – Μια προοδευτική φορολογία θα δώσει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα από τη σημερινή αναλογική φορολογία, η οποία μας είναι χρήσιμη μόνο για να διεγείρουμε αναταραχές και δυσαρέσκειε

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Το Ξεβράκωμα της Βαγενά: Αλλοδαποί οι δικαιούχοι στη μνήμη του Κηλαηδόνη

Τί λέτε πάνω σ΄α'υτό τό βίντεο ; ... Πόσο 'αγαπούν  τήν "Ελλάδα οἱ ἐκπρόσωποί μας  !!!!!!!!!!

Ετοιμαστείτε για ακόμα χειρότερα μέτρα: Οι Rothschild αναλαμβάνουν την διαχείριση του δημοσίου χρέους....

Διαβάσετε τήν εἲδησι καί διασταυρώσετέ την με ἂλλες πηγές .  Ἂν φυσικά
βρεῖτε τέτοιες μέσα ἀπό τα συστημικά κόμματα τῶν μνημονίων ....Διότι τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό !Ἓνα τέτοιο θέμα, σημαίνει το ὁριστικό μας τέλειωμα, το μεθοδικό μας θάψιμο μέσα ἀπό πονηρές στρατηγικές ...Ἀλλά ἂν κἀποιος το θεωρεῖ ἀπίθανο, ἂς σκεφτεῖ, γιά ποιόν λόγο ὁ Ἀλέξης
ἐπισκέφτηκε τόν πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας τήν στιγμή πού ἒχουμε ἀνάγκη τούς
Ρώσους  καί στό ἐπεὶγον θέμα τῶν ἐκσυγχρονισμῶν τῶν ὁπλικῶν μας
συστημάτων μπροστά στήν ὀγκούμενη Τουρκική ἀπειλή καί στό θέμα τῆς
ἐθνικῆς ἀσφάλειας καί στήν οἰκονομία ;Δυστυχῶς εἶναι μεγάλος καί καταστροφικός ὁ δρόμος μας μέ ὃλους αὐτούς πού άνέβηκαν στίς πλάτες μας !Καί ὃλες τόυς οἱ ἐνέργειες  εἶναι σκοτεινές  γεμᾶτες ψεύδη , ἀντίθετες σε κάθε κοινή ἀνθρώπινη λογική .Καί πάνω σε ὃλα αὐτά , ψάχνεις να βρεῖς μία εἰδησι διότι τα κανάλια τῶν
ἀφηνιασμένων "δημοκρατῶν" γιά να στηρίξουν τούς δικούς τους πού τούς
ἐνίσχυσαν με ἓνα δίσ Εὐρώ ἀπό τίς τράπεζες που φορτοθήκαμε, ἒχουν
καταντήσει ἀκραῖοι προπαγανδιστές κάθε εἲδους ψεύδους καί σκοταδισμῶν
!!!Ἒχουμε ἀκομη μακρύ δρόμο !Καί στήν πορεία του ὀφείλουμε πρῶτα τα σπάσουμε ὃλες τίς προκαταλήψεις
εἰδικά ἐναντι ὃσων τό σύστημα ἒχει στοχοποιήσει και κτυπᾶ ἀνελέητα χωρίς
να τούς δώσει βῆμα να ἀπαντήσουν ἢ να προβάλλουν τἰς δικές τους θέσεις .Θεωρῶ ὃτι ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ ἀπό τό σημεῖο πού θα προσεγγίσει ὁ
πολίτης ὃλους ἀνεξαιρέτως, ὃσους ἒχει περιθωριοποιήσει τό σύστημα, τό
ὁποῖο ἂλλους κτυπᾶ ἀνελέητα , ἂλλους θάβει μέσα στούς τόνους τῶν
σκουπιδιῶν που ἀδιλακοπα παράγει και προωθεῖ...Ἂν εἶναι ψέμμα ἡ εἲδησις, τί εἲχαμε, τί χάσαμε ...Ἂν ὃμως εἶναι ἀλήθεια, τί θά ποῦμε αὒριο γιά τό ολέθριο κόστος της  ;;....Ετοιμαστείτε για ακόμα χειρότερα μέτρα: Οι Rothschild αναλαμβάνουν την διαχείριση του δημοσίου χρέους | 

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

«Καλώς ήλθε το δολλάριο»: Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ προτείνει την σύνδεση του νέου εθνικού νομίσματος με το αμερικανικό

Ἐδῶ καί τώρα, ἒξω ἀπό τήν ζώνη τῶν κολασμένων !  

Ὑπάρχουν λύσεις σε ὃλα τα προβλήματα ὃσο ὁ ἂνθρωπος ἀναπνέει !

Αὐτοί που ὀνομάστηκαν  "ἑταῖροι", χρησιμοποιώντας τά ντόπια ἀνδρείκελά τους, μᾶς ἒστησαν βρόχο για να μήν ἀναπνέουμε ὣστε να ἐπιβάλλουν τίς λύσεις τους πάνω σε πτώματα που δέν ἀντιδροῦν  !...

Ἃλωσαν μεθοδικά καί προγραμματισμένα τα πάντα ὣστε να βομβαρδίζεται ἡ συνείδησίς μας μέσα ἀπό θέσεις στρατηγικές .  Δηλαδή μέσα ἀπό τήν παιδεία, τόν κομματικό συνδικαλισμό, τό φρικτό ψέμμα πού παρουσιάσαν ὡς πολιτική "ἰδεολογία" ἡ ὁποία στέρειωσε ὡς ἡ μοναδική βάσις θανάτου στά κεφάλια ὡρισμένων ἀνθρώπων !

Ἀλλά τό χείριστο ἐργαλεῖο τους ἐναντίον μας εἶναι ἡ δημόσια καί ἰδιωτική πληροφόρησις που τήν ἐλέγχουν κατά 90% καί πλέον καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ  τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακα που ἀποκοιμίζει τόν ἐγκέφαλο καί τήν σκέψι . 

Κάθε φορά που πατᾶς το χειριστήριο, μπαίνεις στήν δική τους λογική καί χωρίς να τό θέλεις παθαίνεις κατάθλιψι ! 

Ἡ δική τους λογική εἶναι ὃτι ἡ ἀθλιότητα που σοῦ ἐπέβαλαν ἀποτελεῖ νομοτέλεια τήν ὁποία δέν μπορεῖς να ἀποφύγεις !

Οἱ ἀπατεῶνες τῶν ὁποίων ἡ ἀπάτη σε βάρος σου  μετρᾶται σε γιγατόνους, ἒγιναν τιμητές τῆς ἠθικῆς σου που τούς ἒκλεψε ἓνα ψίχουλο ἀπό αὐτά πού σοῦ ἒχουν ἁρπάξει σάν τήν ἱστορία μέ τόν Γιάννη Ἁγιάνη στούς "ἂθλιους" τοῦ Β.Οὐγκώ !

Ἐδῶ, ἒχεις ἓνα ἐργαλεῖο σημαντικό να τούς ἀπαντήσεις . Εἶναι το τηλεχειριστήριο !... 

Ἒχεις μία μέθοδο μοναδική ἐναντίον τους . Ὁ διάλογος καί ἡ συνύπαρξις μέ τόν δίπλα σου , ἐπιλεκτικά μόνον, γιατί ἂν συναγελάζεσαι μέ πυροβολημένους ἀπό τό σύστημα, θά βρεθεῖς κι' ἐσύ με πειραγμένον ἐγκέφαλο ... 
(Ἑνδιαφέρον δημοσίευμα στόν πάρα κάτω σύνδεσμο ...)

«Καλώς ήλθε το δολλάριο»: Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ προτείνει την σύνδεση του νέου εθνικού νομίσματος με το αμερικανικό: Το «καλώς ήρθε το δολάριο» θα ακουστεί ξανά στην Ελλάδα: Έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και σύνδεσή της με το δολάριο ζητάει ο Ted Malloch, που προαλείφεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλ

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Άρχισε ήδη να παρέχεται μισθός στους λαθρομετανάστες: Για τους Έλληνες έχει μόνο Μνημόνια και φόρους | Χρυσή Αυγή

Σε αντίθεση με τους Έλληνες που ακόμα περιμένουν ο Τσίπρας να «σκίσει» τα μνημόνια και να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, οι
υποσχέσεις προς τους λαθρομετανάστες υλοποιούνται άμεσα και
αποφασιστικά. Συγκεκριμένα, η παροχή μισθού προς τους λαθρομετανάστες
άρχισε ήδη να υλοποιείται.
Άρχισε ήδη να παρέχεται μισθός στους λαθρομετανάστες: Για τους Έλληνες έχει μόνο Μνημόνια και φόρους | 

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η Πτώση του Δυτικού Πολιτισμού (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ)


ἡ γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πόλει.


εἰκὸς γάρ.


εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ
ἐκ δημοκρατίας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ
ἀγριωτάτη.ἔχει ...

Ἂς κάνουμε ποιό λιανά αὐτά πού εἶπε ὁ Πλάτων τά ὁποῖα εἶναι διαχρονικά ἐπίκαιρα, πού θάφτηκαν μέσα σε τόνους σκουπιδιῶν στά σχολεῖα  καί τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνονται μέσα ἀπό αυτό τό βίντεο : 

Διότι ἡ ὑπερβολική ἐλευθερία φαίνεται ὃτι ὁδηγεῖ σε ὑπερβολική δουλεία καί τόν ἰδιώτη καί τήν πόλι .

Φυσικά λοιπόν, ἡ τυραννία δέν ἐγκαθίσταται ἀπό ἂλλο πολίτευμα παρά ἀπό τήν δημοκρατία, νομίζω ὃτι ἀπό τήν ἂκρατη ἐλευθερία προέρχεται ἡ μέγιστη καί άγριώτερη δουλεία...

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Αριστερά και Ισλάμ - Μια Ανίερη Συμμαχία

Δές καί ξύπνα ἀπό τήν μοῦχλα πού ἒριξαν στήν συνείδησί σου τα ἀποκόμματα τῆς συμφορᾶς !

Σέ λίγο θά εἶναι πολύ ἀργά  !!!!!!!!!!!!!!!

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. 5-2-2017, π. Αρσένιος ΒλιαγκόφτηςΕἶναι ἡ ὦρα τῶν γονιῶν !  Ἡ ὦρα τῶν πραγματικῶν πολιτῶν που ἀπέμειναν !  Ἡ ὦρα ὃλων μας !

 Μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο καταλαβαίνει ὁ καθ΄ἓνας γιατι κτυποῦν τήν πραγματική ἐκκλησία  !

Ὂχι αὐτήν τῶν ἀνωτάτων ἀρχόντων της ...

ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ: Ομοφυλόφιλοι νηπιαγωγοί στην Ελλάδα σηκώνουν μανίκια

Ἡ δημόσια και ἰδιωτική  τηλεώρασις στήν ὑπηρεσία τους !

Ὁ τύπος στήν ὑπηρεσία τους !

Τό Ὑπουργεῖο ἀπαιδείας στήν ὑπηρεσία τους !  

Τά ἀπο῭..κόμματα τῆς συμφορᾶς στἠν ὑπηρεσία τους !

Καί ὁ ἀποβλακωμένος ὁπαδός στήν ὑπηρεσία τῶν ἀποκομμάτων τῆς συμφορᾶς περιμένοντας κάποιο ρουσφέτι !!!

Ραγιά  !  Ε ραγιά ! 

Τά ποσοστα τῶν 50% που δίνετε σε ὃλους αὐτούς μαζί, σημαίνουν ὃτι ἐπικροτεῖτε αὐτῆς τῆς μορφῆς τήν παιδεία ! 

Ἂντε καί γρήγορα νά δρέψετε τούς καρπούς της μέσα  ἀπό τά ἲδια σας τα παιδιά  !!! ....
(...ἀπολαύσετε τό βίντεο μέσα ἀπό τό πάρα κάτω ἰστολόγιο !)


ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ: Ομοφυλόφιλοι νηπιαγωγοί στην Ελλάδα σηκώνουν μανίκια: Δείτε σε εκπομπή της ΕΡΤ τι περιμένει τα παιδιά Η κρατική ΕΡΤ σε μισάωρη εκπομπή με αφιέρωμα, υποτίθεται, στην τέχνη του animation, πρόβαλε συνεχώς την προώθηση του τρανσεξουαλισμού και της ομοφυλοφιλ...

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ὂχι ἂλλο "προσφυγόπουλα" !!! Ὑπάρχουν καί Ἑλληνόπουλα ρεεεε ,που περιμένουν δικαιωσι!

Ποιό  ἂλλο ἀπό τά απο...κόμματα τῆς βουλῆς ἒθεσε τό ἐπεῖγον πρόβλημα τοῦ δημογραφκοῦ γιά να τοῦ ἀφιερώσω τήν σημερινή μου σελίδα !

Μᾶς ἒπριξαν ὃλοι με τα "προσφυγόπουλα "  !!!!

Ὑπάρχουν καί Ἑλληνόπουλα ρέεεε , που περιμένουν δικαίωσι !!!!!

Δεῖτε πάρα κάτω τήν γεναία ὁμαδα άπό τήν Κῶ τήν ὁποία δέν πρόκειται ποτέ να προβάλλουν τά κανάλια τῶν διαπλεκομένων ὀφειλετῶν τοῦ ἑνός δισ, τριακοσίων ἑκατομυρίων Εὐρώ !!!

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της Κω για το δημογραφικό: Αφανιζόμαστε! | Χρυσή Αυγή

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ποιά εἶναι ἡ Ἀντιγόνη πού ἒδιωξαν ἀπό τά σχολεῖα ...

Ἡ θλῖψις τῆς Ἀντιγόνης...
Ὃποιος θέλει να διαπράξει τέλειο ἒγκλημα, δέν ἀρκεῖσαι στα σωματικά κτυπήματα ἀλλά προχωρᾶ στό στοιχεῖο πού συγκρατεῖ τά μέλη τοῦ σώματος.
Δηλαδή στήν  ψυχή !
Μπορεῖ να κτυποῦν τό σῶμα διάφοροι καιροί, τύραννοι, διαβόλοι μεταλλαγμένοι σε "σωτῆρες", Τρόϊκες μεταλλαγμένες   σε  "θεσμούς" οἱ ὁποῖες μεταλλάξεις, ἀποτελοῦν τήν μοναδική ἀποκορύφωσι τῶν ... σοσιαληστρικῶν δικαιώσεων , δέν πετυχαίνουν ὃμως τίποτα, ἂν δέν φτάσουν στήν ψυχή!.....
Καί ψυχή τοῦ σώματος, τοῦ λαοῦ ἐδῶ, εἶναι ἡ ἲδια  του ἡ παιδεία, ἡ ἱστορία, ἡ γλῶσσα , οἱ παραδόσεις του, στοιχεῖα ὃλα αὐτά που συνθέττουν τό ἠθικό του ὑπόβαθρο.
Ὃ,τι φυσικά ἀπό αὐτά ἀπέμεινε γιατί τό ἒγκλημα ἒχει βαθιές ρίζες, εἶναι  ἀπό χρόνια σχεδιασμένο, διαπράττεται σταδιακά, μεθοδικά καί ἐπιστημονικά. Ἁπλῶς σήμερα φθάνει στήν ὁλοκλήρωσί του.
Ἒχθές παραποιοῦσαν τήν ἱστορία μέ τούς "συνοστισμούς" τῆς Σμύρνης, με τίς θρασύτατες ἀμφισβητήσεις μεγάλης σημασίας ἱστορικῶν μας γεγονότων καί μέ ἆλλα τραγικά !
Σταδιακά μᾶς βομβάρδιζαν οἱ "ἀριστεροί δημοκράτες" μέ τήν αὐθάδη ἀπαίτησι να σταματήσουν οἱ ἐθνικές ἑορτές καί στρατιωτικές μας παρελάσεις διότι εἶναι ξεπερασμένες, ἑνῶ στήν θέσι τους νά μποῦν αὐτές τῶν τρανσέξουαλ !
Πρίν λίγους μῆνες, μάθαμε ὃτι ἀποβἀλλεται ἀπό τά σχολεῖα ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, ἓνα ἒργο που τό σέβονται σε  ὃλον τόν κόσμο καί το ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν ὑμνο τῆς  δημοκρατίας ! Καί μάλλιστα αὐτοί πού διάπραξαν τήν ἐνέργεια, εἶναι ἀκριβῶς αὐτοί πού προσδιόριζαν τούς ἑαυτούς των ὡς ἀκραίους "δημοκράτες" !
Σήμερα μάθαμε ὃτι  δίνουν τό ἀνάλογο ἐξοντωτικό κτύπημα στήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους !
Καί ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία, ἁπλῶς ψέλησε δύο ψυθήρους ὡς ἀντίδρασι γιά τήν περιθωριοποίησι τῶν θρησκευτικῶν καί κάθε ἠθικῆς ἀγωγῆς στα σχολεῖα, ὃπως καί ἡ μεταλλαγμένη μέ παλιά φθαρμένα ὑλικά  ὡς"δεξιά ἀντιπολίτευσις", πυροβολεῖ μέ ἂσφαιρα πυρά ἀπέναντι σέ ὃλα αὐτά, γιά να μαντρώσει τούς ἀφελεῖς και να τούς βάλλει στό μαντρί τοῦ τρεῖς ἐξαμαρτεῖν ...
Ἀλλά ἂς δοῦμε λίγο ποιό εἶναι αὐτό τό ἱερό θεατρικό ἒργο πού ἒπαιζαν οἱ ἀρχαῖοι ἠθοποιοί, δηλαδή αὐτοί πού ποιοῦσαν  τό ἦθος στήν κοινωνία, τό ὁποῖο ἒργο διαπαιδαγώγησε  ἀμέτρητες γενιές ἀνθρώπων ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί σε ὃλο τόν κόσμο ;
Ἡ ἱστορία  ἒχει ὡς τόπο τίς Θῆβες. Κύρια πρόσωπα τοῦ ἒργου εἶναι ὁ βασιλεύς Κρέων, ἡ Ἀντιγόνη, ἡ ἀδελφή της Ἰσμήνη, ἡ βασίλισσα Εὐρυδίκη, ὁ Μάντης, Τειρεσίας, ὁ χορός καί ο Αἲμων γυιός τοῦ βασιλιά .
Οἰ δύο ἀδελφές εἶχαν καί δύο ἀδέλφια τά ὁποῖα  φιλονεικοῦσαν  μεταξύ τους γιά τήν ἐξουσία . Τόν Ἑτεοκλῆ καί τόν Πολυνείκη .
Ὁ δεύτερος ἐπειδή θεώρησε ὃτι ἀδικήθηκε ἀπό τόν ἀδελφό του πού ἦταν στόν θρόνο και δέν τοῦ παρέδειδε τήν ἐξουσία ἐπειδή θα κυβερνοῦσαν ἐκ περιτροπῆς, ἒφερε στρατό ἀπό τό Ἆργος ἐναντίον  του καί στόν πόλεμο  που ἀκολούθησε, σκοτώνονται καί οἱ δύο.
Ἒτσι ἒγινε βασιλιᾶς ὁ Κρέων ὁ ὁποῖος ἒδωσε διαταγή να μήν ταφεῖ τό σῶμα τοῦ Πολυνείκη διότι εἶχε στραφεῖ κατά τῆς πατρίδας του.
Ἒπρεπε να μείνει ἂταφος καί να τόν φᾶνε τα ἀγρίμια ! Ἀπόφασις πού ἦταν ἀντίθετη στούς ἱερούς κανόνες τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν !
Ἡ ποινή γιά τόν παραβάτη, θά ἦταν ὁ θάνατος !
Ἐδῶ ἀκριβῶς ξεκινᾶ ἡ οὐσία που ἀποτελεῖ καί τό αἰώνιο μεγαλεῖο τῆς ἀνατάσεως τῆς ψυχής  τοῦ άνθὠπου . Καί πολύ μεγάλη σημασία ἒχει ἐπίσης ὃτι ὁ ἂνθρωπος ἐδῶ εἶναι γυναῖκα !
Δύο μορφές ἀντικρουόμενες στό πρόσωπο τῶν δύο γυναικῶν, εἶναι αὐτές πού ἐδέχτηκαν τήν συμφορά τοῦ χαμοῦ δύο δικῶν τους ἀνθρώπων.  Ἡ Ἀντιγόνη και ἡ Ἰσμήνη .
Ἡ Ἀντιγόνη, εἶναι τό στοιχεῖο τό πραγματικά ἀντιστασιακό πού ὑπακούει στόν νόμο τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν ὁ ὁποῖος  βρίσκεται ἀπείρως ὑψηλώτερα ἀπό τόν ἐπίγειο νόμο τῶν ἀρχόντων , ἐνῶ ἡ Ἰσμήνη εἶναι δειλή , μοιραία καί ἂβουλη  πού φοβᾶται να παραβεῖ τόν νόμο τοῦ βασιλιᾶ .
Στόν μεταξύ τους διάλογο, ἡ πρώτη δίχνει τήν ἀποφασιστικότητά της ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά πάει ἀντίθετα στόν νόμο τοῦ ἂρχοντα και να θάψει μαζί μέ τίς πρέπουσες τιμές τόν ἀδελφό της, χωρίς να λογαριάζει συνέπειες, ἑνὼ ἡ ἂλλη μέσα ἀπό πολλές δικαιολογίες προσπαθεῖ να καλύψη τόν φόβο της, τόν συμβιβασμό και τήν ἡττοπάθειά της.
Δηλαδή σε ποιό ἐλεύθερη ἀπόδοσι, ἡ πρώτη στήν σημερινή ἐποχή θα σήκωνε ἐπανάστασι ἀπέναντι στούς νόμους καί στίς ἀποφάσεις ἀθλίων ἀρχόντων  που ἒχουν παραδόσει τήν χώρα στα ξένα ἁρπακτικά, που ἒχουν νομοθετήσει νόμους πού παραβιάζουν τήν ἠθική τάξι, τό ἀνθρώπινο δίκαιο καί λειτουργοῦν ὑπέρ αὐτῶν .
Ἑνῶ ἡ Ἰσμήνη, ἀπό φόβο ἀπέναντι στήν ἐξουσία ἢ ἀπό προσωρινό βόλεμμα, θά ἐδέχετο στερήσεις, κοινωνικές ἀδικίες, ἐγκλήματα τῆς ἐξουσίας, παραβιάσεις ἠθικῶν κανόνων, ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀνατροπή τῶν πάντων πρός τό κακό καί θά ἒτρεχε με κάθε τρόπο  να πληρώσει τίς ἂνομες φορολογικές ὑποχρεώσεις που τῆς ἐπέβαλαν !
Ἀλλά ἡ πρώτη, μέ τήν ἀνώτερη στάσι της, τελικά θα ἀνατρέψει τά πάντα καί ἡ ἲδια δεν θα ζήσει να δεῖ τίς ἀνατροπές ὃπως ἀκριβῶς δέν ἒζησαν οἱ πλεῖστοι που εἶπαν τα μεγάλα ΟΧΙ στήν ἀνθρωπότητα !
Διότι ἡ ψυχή τοῦ ἐπαναστάση, αὐτοῦ δηλαδή πού ταξιδεύει με πυξίδα τούς  Θεϊκούς νόμους, δέν ἒχει ἐδῶ πατρίδα!
Τελικά ἡ Ἀντιγόνη θανατώθηκε μέ τρόπο ἀργό διότι ὁ ἂρχοντας τήν ἒκλεισε σε μία σπηλιά χωρίς τροφή καί νερό περίπου ὃπως σήμερα θανατώνουν οἱ σημερινοί ἂρχοντες τούς Ἓλληνες ἐπειδή ὃλη τους ἡ ἱστορική διαδρομή εἶχε τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης.
Μάταια ὁ μάντης Τειρεσίας διαμήνυε στήν Ἐξουσία ὃτι ἀσεβεῖ ἀπέναντι στήν θέλησι τῶν Θεῶν !
Διότι σέ λίγο, ἡ Θεϊκή τάξις τά βάζει ὃλα στήν θέσι τους καί στόν πρέποντα χρόνο ἀφοῦ πρῶτα ἒχει δοκιμάσει τόν ἂνθρωπο .  
Ὁ γυιός τοῦ Κρέοντα ὁ Αἲμων, εἶναι ἐρωτευμένος μέ τήν Ἀντιγόνη καί μόλις μαθαίνει τό γεγονός  αὐτοκτονεῖ .
Ἀπό αὐτό το σημεῖο ξεκινᾶ τό δρᾶμα τῆς ἀλλαζονικῆς ἐξουσίας . Ἡ βασίλισσα, δέν ἀντέχει τόν χαμό τοῦ γυιοῦ της καί αὐτοκτονεῖ ἐπίσης!
Στό τέλος ὁ Κρέων περιφέρεται ὡς φάντασμα μέσα στήν ἂλλοτε ἰσχῦ του καί κατηγορεῖ τόν ἑαυτόν του γιά τἰς ἀσύνετες ἀποφάσεις του πού διέλυσαν τό παλάτι του !
Αὐτά φυσικά ἀναγγέλλει καί σήμερα ὁ μάντης Τειρεσίας γιά τούς Γερμανούς, ὃπως ἐδῶ εἶχε προειδοποιήσει τόν Κρέοντα !...
Αὐτό εἶναι περιληπτικά τὀ ἒργο τό ὁποῖο οἱ δουλοπρεπεῖς ἂφρονες μιᾶς πλασματικῆς ἐξουσίας, ἀποβάλλουν ἀπό τα σχολεῖα με καταφανέστατο αἲτιο τήν πραγματικά ἐκπαιδευτική του ἀξία.
Γιά να μήν μάθουμε ἢ συνειδητοποιήσομε ὃτι ἡ ἐξουσία τους στηρίζεται σε δουλοπρεπεῖς καί φοβισμένους "πολίτες" ὃμως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στό ἒργο με τήν Ἰσμήνη ...
Διότι ἂν ἐπικρατοῦσε καί σήμερα τό  πνεῦμα τό γνήσια ἀντιστασιακό, δηλαδή τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης, κύριος ἀγώνας στά σχολεῖα  θά ἦταν ὂχι μόνον να μελετᾶται σωστότερα τό ἒργο στα  Λύκεια ἂλλά ἀντίθετα να προστεθεῖ και στα ἀναγνωστικά τοῦ δημοτικοῦ .
Εἲδαμε λοιπόν τό πνεῦμα τῶν χειραγωγημένων χθεσινῶν ἀντιστάσεων ! Λεφτά ! Λεφτά ! Λεφτά ! Πενταμελῆ καί ἐκδρομές γιά διασκέδασι !
Ἒτσι, σκοτώθηκαν οἱ ἀντιστάσεις καί βρῆκαν ἐλεύθερες εἰσόδους τά νέα  φροῦτα !!!
Οί τρανσέξουαλ σχέσεις στά σχολεῖα!
Δέν κρίνουμε τίς σεξουαλικές ἰδιαιτερότητες κανενός, διότι δέν μᾶς ἀφοροῦν. Ἀλλά οἱ άρχαῖοι ἒλεγαν : Τά ἒν οἲκω, μή ἒν δήμω ...
Σέ ποιό ἐλεύθερη μετάφρασι, ὃ,τι κάνεις μέσα στήν κατοικία σου εἶναι ἁπόλυτα προσωπικό σου θέμα καί δέν ἀφορᾶ τόν δῆμο, δηλαδή τόν λαό .
Διοτι σε διαφορετική περίπτωσι, ἐπειδή τήν πολιτεία τήν ἐνδιέφερε νά ὑπάρχει ὑγιής τάξις στήν  κοινωνία, σε ὃσους  τίς έν οἲκω ἰδιαιτερότητες τίς μετέφεραν μέ ἀναίδια στόν δῆμο, ἀπαντοῦσε με τον νόμο πού ἒλεγε :
Ἀπαγορεύεται 1ον Νά γίνεις ἂρχοντας 2ον Νά γίνεις ἱερέας, 3ον Να δικηγορεῖς σε δημόσια δίκη, 4ον  Νἀ πάρεις ὁποιοδήποτε δημόσιο ἀξίωμα μέσα στά ὃρια τοῦ δήμου καί ἒξω άπό αὐτά 5ον Νά ἀσκεῖς τα καθήκοντα τοῦ κήρυκα 6ον Νά μπαίνεις σε δημόσιους χώρους, σε στεφανοφορίες και να περιφέρεσαι σε ἱερούς χώρους πού ἒχουν καθαγιαστεῖ μέ ράντισμα .
Ἡ παράβασις τῶν πάρα πάνω, τιμωρεῖται μέ θάνατο !
Τί κατάλαβες λοιπόν, ἀγαπητέ φίλε ; Μπῆκαν στήν πόλι οἱ ὀχτροί κι'ἐσύ, δυστυχής, μοιραῖος καί ἂβουλος, οὒτε ἓνα δάκρυ γιά τήν Ἀντιγόνη πού σέ βλέπει ἀπό ψηλά καί θλίβεται ἡ ψυχή της !!!

Παναγιώτης  Δερματᾶς 

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Χαμός με τις αποκαλύψεις Κασιδιάρη για τα εγκλήματα των πολιτικών

Ἓνα δισ τριακόσια ἑκατομύρια μόνον τα κανάλια !  Χώρια τα δανεικά καί ἀγύριστα τῶν κομμάτων !
Καί ὁ πολίτης ξεσπιτώνεται γιά δάνεια που δέν πῆρε !


Μετά ἀπό ὃλα αὐτά, ὑπάρχουν λόγοι νἀ ἀποκλείεται ἓνα κόμμα ἀπό ΄τούς καναλάρχες  καί ἀπό τήν δημόσια τηλεόρασι τῶν κομμάτων, ὃλων μαζί,    μέ τά δανεικά καί ἀγύριστα !!!!
Ἐπί τέλους ραγιάδες !!!....