ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Αὐτά ἦσαν τα Α7 corsair....

Aὐτοί ἦσαν οἱ Ἓλληνες χειριστές πού δέν ἢθελαν να τα ἀπαρνηθοῦν !!!

Αύτοί πού δέν ἀνήκουν σε καμία κομματική συντεχνία καί πού ἡ ἀμοιβή τους ἀπέχει πολύ ἀπό αύτή τῶν κομματικῶν συνδικα...ληστῶν πού πληρώθηκαν πανάκριβα γιά να βουλιάζουν σιδηροδρόμους καί ὃλες τίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις !..

Δηλαδή γερή ἀποζημείωσις για να ἑτοιμάσεις τό ἒδαφος τοῦ ξεπουλήματος...

Καί αὐτοί πού προῆλθαν ἀπό αὐτή τήν βρώμικη συνουσία ἀνάμεσα στίς κομματικές βδέλλες,  ἀποφάσισαν σε μία νύκτα να ἀπαξιώσουν αὐτά τά ἐργαλεῖα χωρίς να τα ἀντικαταστήσουν με τό καλύτερο γιά τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὃτι τά ἀπέσυραν   !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: