ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ...

Ἂς δοῦμε τούς πάρα κάτω συνδέσμους.  Ἒχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα οἱ ἀπόψεις τους  !
Ἂν κάποιους παραλείψαμε ἂς τούς προσθέσει ὁ καθ'ἓνας στά σχόλια ... Ἂς δοῦμε μέ τήν σειρά
 ἐδῶ  καί  ἐδῶ   καί ἐδῶ καί    ἐδῶ στό τελευταῖο, ἂν ἀφαιρέσεις τό "δάκρυ τοῦ ἐθνάρχη" , γιά νά ξέρουμε ποιοί ἒχουν διαχωρήσει τίς θέσεις τους ... 
Καί αὒριο, να ἐνεργήσουμ ἀνάλογα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: