ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Υβριδική Απειλή Ψυχολογικές Επιχειρήσεις Πολέμου & Δ(ή)γματα Λογικής

Πρέπει καθημερινῶς να παρακολουθοῦμε αὐτό τό κανάλι!

Ἀλήθειες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν πραγματικότητα καί τήν κοινή λογική  !

Ὣς λαός σπάσαμε τό φρᾶγμα τῆς ἀνοησίας με ὃλον αὐτόν τό κομματικό ὑπόκοσμο πού μπλέξαμε !!!!!!

Ἂν δέν συνέλθουμε δραστικά δέν θά ὑπάρχει ἀναστροφή ἀπό αὐτή τήν ἐθνική κατηφόρα  !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: