ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Γ.Αδαλής Η απαγορευμένη συνέντευξη για τις πετρελαϊκές σε Ελλάδα Τουρκία...

Τά πράγματα ἒχουν τήν δική τους λογική, ἑνῶ ἐδῶ  ἐξορκίζονται ὃλα τα κακά  μέ μία διαδρομή μέχρι τήν Ἀμερικάνικη πρεσβεία !
Καί τέλειωσε ...
Μέσα ἀπό αὐτήν τήν διαδρομή, ἀφοῦ παράλληλα βγάλαμε τό φιλειρηνικό μένος ἐνάντια τῶν ἐξοπλισμῶν τῆς χώρας, πήραμε τό πιστοποιητικό τοῦ "προοδευτικοῦ δημοκράτη"πού μᾶς ἂνοιξε τίς πῦλες τῆς ἀποκατασάσεως σ΄ἓνα Ἀμερικοκρατούμενο δημόσιο καί τό ὁποῖο ἐδῶ δέν μᾶς ἐνοχλεῖ ...
Τώρα βολεμένοι, λέμε, τί νά κάνουμε ; Ἐμεῖς εἲμαστε μικροί ... 
Μικροί ! ... Πραγματικά μικροί  !!!...
Τόσο μικροί πού δεχτήκαμε καί ἀνεχθήκαμε πράγματα τά ὁποῖα σε ἆλλες ἐποχές θά ἦσαν ἀδιανόητα! 
Βλέπεις τα πολύχρωμα ἂνθη πάσης ἰδεοληπτικῆς μαλακίας, σήμερα βγάζουν πλούσιους τούς καρπούς των τούς ὁποίους ἀδιαμαρτύρητα ἀπολαμβάνουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: