ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ἐπανάσταση ἢθους !!!

Ποιός γνωριζει τόν παλιό εἰσαγγελέα Δημήτριο Τσεβᾶ ;
Τό μνημόσυνο  πού τοῦ ἒγινε μέσω τῆς ἱστοσελίδας μας, ἂν καί ἒγινε πρίν πέντε μῆνες , ἐξακολουθεῖ να κρατᾶ τήν ἐπικαιρότητα με τίς ἐπισκέψεις τῶν φίλων μας. 
Ὃπως ἀκριβῶς ἰδιαίτερα ἐπίκαιρες εἶναι καί οἱ σκέψεις του πού ἐκφράζονται μέσα ἀπό τό μανιφέστο του τοῦ ὁποίου παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα μέ τήν ὑπόσχεσι ὃτι σύντομα θα το προβάλλουμε ὁλόκληρο. 

<<Όσοι λοιπόν ενστερνίζονται αυτές πς αρχές καλούνται σε συναγερμό, σε μια ειρηνική
επανάσταση συνειδήσεων· σε μια πλατιά "συμμαχία" κοινωνικών δυνάμεων και πολιτικών τά-
σεων καλούνται να δώσουν διέξοδο στην αγωνία τους και να υλοποιήσουν τους οραματι-
σμούς τους. Καλούνται, κυρίως, οι έντιμοι, οι υψηλόφρονες, οι γνήσιοι δημοκράτες - έξω
και πέρα από κομματικές ετικέτες: οι ελληνόφρονες της Δεξιάς, οι ένθερμοι οπαδοί του
κεντρώου χώρου και τα επώνυμα στελέχη της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παρατά-
ξεως, οι εκφραστές του γνήσιου δημοκρατικού σοσιαλισμού, οι αφανάτιστοι ιδεολόγοι
της προοδευτικής αριστεράς - όλοι όσοι οραματίζονται αλλά και ενστερνίζονται το γνήσιο
δημοκρατικό ιδεώδες και έχουν την δυνατότητα  να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Οφείλουν να
δεχθούν τα μηνύματα των καιρών και να προσφέρουν την μεγαλύτερη εθνική υπηρεσία
στην πολιτική ιστορία του τόπου μας: να συναινέσουν και να προσέλθουν σε μια πλατιά
πανδημοκρατική ένωση ιδεών και προοπτικών για να ξεκαθαρίσουν οι ελληνικοί πολιτικοί ο-
ρίζοντες και να διαλυθούν τα ιδεολογικά νεφελώματα. Για να επανεύρει την αληθινή έκ-
φρασή του το γνήσιο δημοκρατικό φρόνημα, να ξανανθίσει η ελπίδα και να εξαφανισθούν
οι επιφυλάξεις και οι δισταγμοί. Για να εμποδισθεί ο δικομματισμός, να παταχθεί ο φανατι-
σμός, να αποτραπεί η πόλωση και να υπάρξει ομαλή και σωσπκή εξέλιξη των κοινωνικών και
πολιπκών μας πραγμάτων. Για να απαλλαγεί η χώρα από την κοινωνική αγκύλωση και τα πο-
λιτικά αδιέξοδα! Για να παραμερισθούν τα εξτρεμιστικά άκρα και να τεθεί φραγμός ενώσεως συμπαγούς στην ανευθυνότητα και την εξαχρείωση. Για να τεθεί και πάλι η υπευθυνότητα θεμέλιο ασάλευτο της υπάρξεώς μας  και το ἠθος , το ένα και μόνο, το γνήσιο ανθρώπινο ήθος, να καταστεί πηδάλιο σταθερό αλλά και μοναδικό της ζωής μας, ο "δαίμων" των πράξεων μας. Για να περισώσουμε την ελευ-
θερία μας και την ανθρωπιά μας και - ίσως - την δημοκρατία μας! >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: