ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Οἱ Τοῦρκοι στόν ρυθμό τῆς ὑπερδυνάμεως ...

Ἡ Ἑλλάδα στόν ρυθμό τῆς ρόζ βουλῆς !!!...

Οἱ Ἓλληνες στόν ρυθμό τῆς "ἰδεολογίας"  ἒχουν ἀπομονωθεῖ ὁ καθ' ἓνας στήν ὁμαδούλα του μέσα ἀπό τήν ὁποία ...σώζει τήν πατρίδα ....

Ἐνῶ τήν ἲδια στιγμή ἡ Γερμανία ξεπουπούλιασε καί τά τελευταία ἲχνη παραγωγικότητας τῆς χώρας πού κάποτε ἦταν δική μας !

Τί ἂλλο περιμένουμε ;

Νά κλαῖμε ἒξω ἀπό τίς κατοικίες πού κάποτε ἦσαν δικές μας καί τώρα τίς κατέχουν εἰσαγόμενοι ξενόγλωσσοι ἀφεντάδες !

Καπότε τήν Ἑλλάδα τήν κυβερνοῦσε ἡ γενιά τῶν ἀρίστων, ἐνῶ τώρα τήν κάνει σκορποχῶρι ἡ γενιά τῶν ἀχρήστων πού τρέχει να ἁγιάσει τό χέρι της άκουμπῶντας με χειραψία τό χέρι τοῦ πολιτικάντη ἐκπροσώπου τοῦ ξένου κατακτητῆ  !!!

Μέ την πρωτοκαθεδρία τῶν ἐκπροσώπων τῆς "Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως", ἒτσι ὃπως ὀνόμασαν
ἓναν παράλληλο καταδυναστευτικό θεσμό...


Ὃσο καί να διαφωνεῖς "ἰδεολογικά" μέ ὁποιονδήποτε ἀντιστέκεται, θά ὂφειλες να τοῦ πεῖς μπράβο καί  νά ἀποδείξεις ἓναν ἀνώτερο τρόπο ἀντιστάσεως...

Ἀλλά ἐπειδή δέν τόν ἒχεις, προσπαθεῖς μέ λᾶσπες καί ἀπαξίωσι να δείξεις τήν ὑπεροχή σου ...

Ἂκουσε φίλε ! 

Κατάλαβέ το ὃτι ὀφείλεις νά τόν καταλάβεις γιά σέ καταλάβει καί αὐτός μέ τελικό στόχο μέσα ἀπό την συνενόησι καί ἑνότητα να γίνουμε  δυνατοί ...

Καί αὐτό δέν πραγματώνεται μέ τά λασπώματα, ἀλλά με τήν ἐπαφή

Γι'αὐτό, εἶμαι ὑπέρ τοῦ αὐριανοῦ  συλλαλητηρίου  καί ὑπερ ὁποιουδήποτε συλλαλητηρίου πού δέν θά παρουσιάζει κομματικες σημαῖες...

Ἐ δέν πρόκειται νά κάνει καί Κούλης συλλαλητήριο, οὒτε ἡ Πασόκα,  οὒτε τα ποτάμια, οὒτε τα παραπόταμα μέ τούς Λεβεντομ@@@@@@@κες τους.... ὁπότε δέν κινδυνεύουμε ἐδῶ νά ἀστοχήσουμε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: