ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ


...γιά να βροῦμε τήν κοινή μας γλῶσσα καί ἒτσι  νά πάψουν να κυριαρχοῦν στίς ψυχές καί στα σώματα τῶν Ἑλλήνων οἱ μέτριοι καί οἱ οὐτιδανοί!!!
      Ο Ἐλληνας πολίτης :

α) Δέν είναι ούτε "αριστερός", ούτε "δεξιός". Δέν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμία συμμαχία, σε καμία Ανατολή ή Δύση. Δέν είναι οπαδός τής ισοπεδοτικής παγκοσμιοποιήσεως που οδηγεί στήν άνθρώπινη δουλεία αλλά μαχητής τού οικουμενικού Ελληνισμού πού οδηγεί στήν παραγωγική  συνύπαρξη καί στόν αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στίς κοινωνίες . Γι΄αυτό, τό πολιτικό του σύστημα πρέπει να δομηθεί με γνώμονα τό συλλογικό καί εθνικό συμφέρον,  ενώ την κάθε συμμαχία πού επιβάλλουν αναγκαστικά οι συνθήκες, να τήν δέχεται μόνον με το πνεύμα τής απόλυτης αμοιβαιότητας.
     β) Πιστεύει ότι , ο Ελληνικός πολιτισμός, είναι ενιαίος καί άδιάσπαστος, από τά βάθη τών αιώνων μέχρι σήμερα. 'Οσοι προσπαθούν νά διασπάσουν τήν εσωτερική του συνέχεια και συνοχή, εργάζονται  συνειδητά ή  ασυνείδητα γιά ξένα συμφέροντα.
      γ) Πιστεύει ότι η αξία τού ανθρώπου δέν καθορίζεται από τόν οικονομικό πλούτο αλλά από τήν ηθική διάσταση τής προσωπικότητάς του, ζητούμενο που πρέπει να απασχολεί τόν κάθε 'Ελληνα ώστε έτσι να καταλήξουμε  όλοι σε δημιουργική συνύπαρξη.  Μοναδική απάντιση σ αυτό τό ερώτημα έχει δώσει η διαχρονική Ελληνική φιλοσοφία καί ιστορία, στοιχεία που απεχθάνονται οι εισαγόμενες ψευδοκοινωνικές ιδεοληψίες με τούς  αφελείς αποδέκτες τους.
     δ) Οι χώροι τής παιδείας ειναι ιεροί, πρέπει να κινούνται αυστηρά μέσα στά όρια τών αέναων παραδοσιακών μας αξιών, τής έρευνας καί τής επιστήμης. Εκεί, καμία πολιτική η κομματική φατρία δέν έχει θέση.
     ε) Πιστεύει ότι γιά να επιβιώσουμε μέσα στήν παγκόσμια ζούγκλα της ληστείας καί αρπαγής, τήν οποία ζούγκλα κανένας παγκόσμιος οργανισμός δέν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει ποτέ να τιθασέψει, οφείλουμε να καλλιεργούμε ενιαία συνείδηση οι πολίτες, αμοιβαίο σεβασμό, να διασφαλίζουμε  αξιοπρεπή διαβίωση,  νά διατηρούμε δυνατό στρατό, κατασταλλαγμένη με μόνιμους στόχους καί σέ βάθος χρόνου διπλωματία που δέν θα μπορεί κανένας πολιτικός παλιάτσος να διαταράξει, δυνατή παιδεία, αυστηρή περιβαλλοντική συνείδηση, αρχές τίμιων καί παραγωγικών κοινωνικών σχεσεων, επαρκή δικαιοσύνη.
     στ) Πιστεύει ότι μέ βάση αυτές τίς αρχές, θά κάνουμε τήν Ελλάδα πρωτεύουσα τού κόσμου καί όχι τού τρίτου κόσμου όπως οι εσωτερικοί καί εξωτερικοί μας εχθροί έχουν σχεδιάσει και εφαρμώζουν.
     Γι αυτό,  πρέπει να προχωράμε μέ πίστι μόνον στίς αξίες μας, απαλλαγμένοι απο τις διχαστικές ψευτοπολιτικές ιδεοληψίες οι οποίες αποτελούν Δούρειους Ίππους ξένων καί ντόπιων κέντρων συμφερόντων.
   Μέσα από τα καθημερινά εγκλήματα τών ξενόδουλων πολιτικών φατριών,  ανδρώνουμε τίς ψυχές μας καί δίνουμε τέλος στούς διαδόχους  τών Μαυροκορδάτων καί  Κωλέτηδων τής πολιτικής, πού φυλάκισαν καί σκότωσαν τούς αγωνιστές τού 21 ,  που ξεπούλησαν τα ιερά καί τά όσια, που δολοφόνησαν κάθε παραγωγική διαδικασία, που υποδούλωναν τό έθνος σε ξένες τράπεζες και δουλεύουν για ξένα αφεντικά τά οποία τούς παρέχουν ασφάλεια,  που υπέσκαψαν κάθε μας δυναμική γιά να αλλάξουν σήμερα εις βάρος μας τά εθνικά σύνορα, πού νέμονται αυθαδέστατα τήν εξουσία και τόν κοινωνικό πλούτο μαζί με το υπηρετικό τους προσωπικό στήν ενημέρωση, στα δημόσια έργα καί σε δημόσιες θέσεις
    Δεχόμαστε αυτές τίς διαχρονικές αρχές, σπάμε τίς διχαστικές προκαταλήψεις, μπαίνουμε στόν κοινόν αγώνα,  συστρατευόμαστε ενωμένοι, ελέυθεροι από κόμματα καί από φατριες τίς οποίες αυτά υπηρετούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: