ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΒΙΤΑΛΗ

Ἀπό παντοῦ δυνατές πατριωτικές φωνές καί ἐνέργειες !
Δηλαδή, ἒχουμε τό πλεονέκτημα να δεχτοῦμε τίς καλύτερες, ἀφοῦ  πρῶτα ἒχουμε γκρεμίσει τίς βλαβερές προκαταλήψεις.
Οἱ καθαρές συνειδήσεις πού λέγονται πατριῶτες, μελετοῦν τα δεδομένα, προτείνουν λύσεις καί προχωροῦν σε πράξεις, ὃπως φαίνεται μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο!
Καί λύσεις δέν εἶναι αὐτές πού διχάζουν, ἀλλά αὐτές πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους καί τούς κάνουν νά αἰσθάνωνται πολίτες.
Ὁ πολίτης, δέν ἀναπτύσει ἀντιπαλότητες, οὒτε ἀποκηρύσσει τίς ἀπόψεις τῶν ἂλλων περιλούζοντας τους μέ λάσπη! Συνευρίσκεται ἁρμονικά στόν κοινό χῶρο !
Μόνον οἱ ἐξουσιαστές ἐξυπηρετοῦνται ἀπό τήν Βαβυλώνεια πολυγλωσία τήν ὁποία μεθοδικά καλλιεργοῦν μέσα ἀπό τούς μηχανισμούς των πού λέγονται κόμματα.
Ἒμεινε λοιπόν μία καί μοναδική ἀπαντησις στό Ἑλληνικό πρόβλημα . 
Ἡ ἂμεση δημοκρατία τοῦ Καποδίστρια πού ἐφαρμωζεται στην Ἑλβετία καί ἐφαρμώστηκε στήν Ἰσλανδία μετά τήν ἀπάτη τῶν πολιτικῶν της. 
Ἀνάσανε ἡ Ἰσλανδία  ! Συνῆλθαν οἱ πολίτες της καί βρῆκαν τόν σωστό δρόμο  !
Δηλαδή, ἒστειλαν τούς πολιτικούς ἀπατεῶνες μαζί με τούς τυχοδιῶκτες τῶν τραπεζῶν στήν φυλακή καί πῆραν τήν κατάστασι στά χέρια τους . 
Και ὃλα αὐτά τα πέτυχαν μετά ἀπό μία πάνδημη λαϊκή συνέλευσι μπρός ἀπό τόν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἒθεσαν τό παλλαϊκό αἲτημα να ἀποπέμψει ἂμεσα τήν πολιτική ἀλητεία.
Γι'αὐτό ἀκριβῶς χάθηκε ἡ χώρα αὐτή ἀπό τήν ἐπικαιρότητα ... 
Διότι δέν συνέφερε τούς ἐξουσιαστές...
Καί τό σύστημα, αὐτό ὃ,που οἱ πολίτες παίρνουν τήν κατάστασι στά χέρια τους, λέγεται ἂμεση δημοκρατία.
Αὐτήν πού ἢθελε να ἐφαρμώσει ὁ μεγαλος Ἓλληνας κυβερνήτης στήν Ἑλλάδα καί πού ἐφάρμωσε στήν Ἐλβετία !
Στήν Ἑλλάδα τόν δολοφόνησαν τα ξένα τραπεζιτικά συμφέροντα γιά τόν λόγο ὃτι ἒβαζε σέ σωστά θεμέλεια τό νέο κρᾶτος... 
Ἂς εἲμαστε ὃλοι παροντες σ' αὐτές τίς ἱστορικές διαδικασιες πού θα ἀκολουθήσουν !
Γιά να δημιουργήσουμε τό ὑπερσχῆμα πού θά περιλαμβάνει στίς τάξεις του σε παραγωγική συνύπαρξι, ὃλους τούς ἐνεργούς καί ἒντιμους πολίτες !
Γιά νά δικαιώσουμε μετά ἀπό δύο αἰῶνες τόν μεγάλο μας Ἃγιο Κυβερνήτη !
Ἡ ἱστορία ἒχει ξεκινήσει ἀπό τήν Κρήτη καί δέν πρόκειται να σταματήσει ἂν δέν φέρει ρηξικέλευθες ἀνατροπές...

Δεν υπάρχουν σχόλια: