ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Η κομμουνιστική θηριωδία ενάντια στον Ποντιακό Ελληνισμό

Καί λίγη ἱστορία... Εἰδικά γιά τούς "ἰδεολόγους" πού ἂφησαν τήν ψυχή τους να γίνει Δούρειος Ἳππος τῶν ξένων σκοτεινῶν συμφερόντων ...
Γι'αὐτό φθάσαμε ὡς ἐδῶ !
Ζοῦμε τήν τρίτη καί φαρμακερή ἀπόπειρα γιά τόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδας ...
Προηγήθηκαν ἂλλες δύο . 
Ἡ μία στήν Μικρά Ἀσία μέχρι τό 1922, ἡ ἂλλη τό 1940 πού προσπάθησε να ταυτήσει τήν ἐθνική ἀντίστασι με τήν ὑποταγή στόν ἀποτυχημένο καί σκοτεινῆς ἐμπνεύσεως κομμουνισμό καί ἡ ὁποία ἂφησε βαθιές πληγές πού ἐπηρεάζουν μέχρι σήμερα.
Μέσα αὐτές τίς μαρτυρίες, ἀποκαλύπτεται ἡ γενοκτονία σέ βάρος Ἑλλήνων και Ρώσων, τῶν λαῶν δηλαδή πού ἀποτελοῦσαν τόν πυρῆνα τῆς ὀρθοδοξίας...
Ἀποκαλύπτεται ἡ συνέχεια μιᾶς διαρκοῦς γεννοκτονίας σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πού εἶναι συγκρίσιμη μόνον μέ αὐτήν τῶν γηγενῶν τῆς Ἀμερικῆς, πού ξεκινᾶ ἀπό τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους καί φθάνει μέχρι σήμερα !
"Ὂλβιος ἐστίν ὃστις τῆς ἱστορίας ἒσχε μάθησιν" ἒλεγαν κάποτε οἱ ἀπόβλητοι ἀπό ὃλες αὐτές τίς ψευδοϊδεολογίες ἀρχαῖοι μας σοφοί...

Δεν υπάρχουν σχόλια: