ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Ἡ δεύτερη βόμβα Κασιδιάρη ...

Εἶναι μεγάλη ἡ ἀποδοχή ἀπό τήν πρώτη στιγμή !

Τό πρῶτο βίντεο, εἶχε περίπου πεντακόσιες χιλιάδες προβολές μέσα σε μία βδομάδα καί τρεῖς χιλιάδες θετικότατα σχόλια !

Ἡ μόνη ἀγωνία πού ἐκφραζόταν ἀπό αὐτά, ἦταν τά πρόσωπα πού θα πλαισιώσουν τήν προσπάθεια. Καί αὐτό διότι ἓνα δυνατό πρόγραμμα πού κτυπᾶ  ὀργανωμένα ληστρικά συμφέροντα, χρειάζεται δυνατούς και ἒντιμους ὑποστηρικτές .

Ὃσον ἀφορᾶ τα βασικά σημεῖα τοῦ προγράμματος, εἶναι ἀκριβῶς αὐτά πού ἀνταποκρίνονται  στίς ἐπιθυμίες τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν ριμαγμένων από τούς πολιτικούς ἀπατεῶνες Ἑλλήνων!

Θά περιμένουμε και τά ὑπόλοιπα.

Καί ἂς μήν ξεχνᾶμε ὃτι οἱ πολιτικές "ἰδεολογίες" μαζί μέ τούς φορεῖς των, εἶναι αὐτές πού θεμελείωσαν τά σημερινά μας δεινά καί ἒχουν φέρει  τήν Ἑλλαδα στά ὃρια τῆς καταστροφῆς !

Καί τό μέγιστο εἶναι ὃτι ὁ Κασιδιάρης δέν ἒχει ἐμπλοκές στά ἀπατεωνίστικα μνημόνια μαζί με κάθε εἲδους σκάνδαλο !

Οὒτε μέ κάποιον Σόρο ἢ ἐκπρόσωπό του πού νέμεται μέ κάποια ἀποικιοκρατική σύμβασι τόν ἱδρῶτα τῶν Ἑλλήνων !

Καιρός εἶναι ὃλα τά πατριωτικά κινήματα να συνταυτιστοῦν σε κοινό ἀγῶνα μέσα σέ πλαίσια ἑνωτικά, διότι οἱ καιροί δέν μᾶς πιστώνουν χρόνο γιά πειράματα, ἀδυναμίες,  λάθη,  φιλοδοξίες και διότι μπροστά σ'αὐτές τίς δραματικές καταστασεις, κανένας πατριώτης δέν περισσεύει !

 Ἃλλωστε, ὃλοι ὃσοι ἀγωνιοῦμε γιά τά κοινωνικά καί ἐθνικά μας προβλήματα, δέν ἀπέχουμε οὒτε πόντο ἀπό αὐτές τις θέσεις .

Οὐσιαστικό εἶναι στίς ἑπόμενες ἐκλογές, ἡ ἀποχή  να μηδενιστεῖ γιά νά μήν πάει χαμένη καμία ψῆφος ἀντιμνημονιακή.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

29η Μαΐου . Πᾶρθεν ἡ Ρωμανία ...

(Σκέψεις πρός  χειμάζουσες συνειδήσεις ...)

Εἶναι ἡ μαύρη ἡμέρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα ἀπό τήν ὁποία ξεκίνησαν ἐπίσημα τα μεγαλύτερα δεινά τῆς ἱστορίας του !

Στήν οὐσία ἡ ζημιά ἒγινε τό 1204 ἀπό τούς Λατίνους καί ὃλη τήν Δύσι τήν ὁποία κυβερνοῦσε ὁ σκοταδισμός με τήν ἐπίσημη σφραγίδα τής δυτικῆς ἐκκλησίας.
 

Ἐπειδή ἡ ἱστορία ἒχει ζωτική σημασία γιά ἓναν λαό, διότι χωρίς αὐτήν καταντᾶ σάν τον ἂρρωστο ἀπό ἀμνησία, εἶναι ἀνάγκη νά τήν σεβώμαστε μέ ἱερή εὐλάβεια .
 

Νά καταλάβουμε ὃτι ἂν στην ζωή μας καήκαμε καί δεν τό κατέγραψε ἡ μνήμη μας, θα ξανακαοῦμε καί ἲσως χειρότερα...
 

Καί δυστυχῶς, ἒχουμε πολλές φορές κατακαεῖ διότι ἒχουμε καταντήσει θύματα ἐπιστημονικῶν διαστροφικῶν παρεμβάσεων πού θολώνουν σε συνεχῆ βάσι τίς ἱστορικές μας μνῆμες !
 

Ἡ ἱστορία ἒγινε δόγμα πού ἐπιλέγει ὃ,ποια στοιχεῖα τό βολεύουν για να διαστρέψουν τήν πραγματικότητα καί νά ἐκφραστοῦν σκοτεινές σκοπιμότητες ...

Ἀλλά ἡ πραγματικότης εἶναι μία .  Ἓνα κράτος μέ σάπιες δομές, δέν ἒχει ποτέ διάρκεια !
 

Ἡ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας διήρκεσε ἓναν αἰῶνα.  

Τό κράτος τῆς Ρώμης, μέσα σέ δύο αἰῶνες κατασπάρασσοταν ἀπό τίς φατρίες . 

Τό μεγαλεῖο τῆς σύγχρονης Ἀλβιόνας μέσα σε τρεῖς αἰῶνες σατανικῶν ἐγκλημάτων ἐνάντια στίς ἀποικίες του, σήμερα βιώνει τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς κοινωνίας της ἡ ὁποία χάνεται μέσα στήν χαώδη ἐκδικητική "πολυπολιτισμικότητα" . 

Τό Ἀμερικανικό "ἒθνος" πού στήθηκε πάνω στά πτώματα τῶν γηγενῶν ἐθνῶν που ζοῦσαν ἐκεῖ ἐπί χιλιάδες χρόνια, μέσα σέ τρεῖς αἰῶνες μπῆκε στο στάδιο τῆς ἀποσυνθέσεως για να εἰσπράξει ἀπό τήν ἱερή Νέμεσι τό κόστος τῶν ἐγκλημάτων του πού φθανουν μέχρι σήμερα . 

Ἐνῶ τό κράτος τῆς Ρωμανίας πού σήμερα οἱ πιστοί στίς ἀξίες μας τιμοῦμε καί θρηνοῦμε τήν μνήμη του, ἒζησε μια ὁλόκληρη χιλιετία ! 

Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τήν παγκόσμια βαρβαρότητα καί διέδιδε πολιτισμό !
 

Διατηροῦσε πανεπιστήμια, σχολεῖα, νοσοκομεῖα, φτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, πράγματα ἀδιανόητα στις κοινωνίες τῶν βαρβάρων !

Ἒμαθε στούς προγόνους αὐτῶν πού σήμερα με ἐπιστημονικό τροπο μᾶς κατέκτησαν καί μᾶς ὑποτιμοῦν μέ τό δάκτυλο, νά οἰκοδομοῦν, να μαθαίνουν γράμματα και τρόπους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ! ( Πριγκίπησα Θεοφανώ 950 μ.Χ. πού τήν πάντρεψαν με τον Αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας...)


Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τόν μεγαλύτερο ἐχθρό τῆς κοινωνίας πού εἶναι οἱ φατρίες !


Διάδωσε τον Χριστιανικό πολιτισμό στούς Ρώσους μέ συνέπειες ζωτικές γιά την σύγχρονη ἀνθρωπότητα ! (Ἂς ἀναλογιστοῦμε τι θα συνέβαινε σήμερα στόν κόσμο ἂν ἡ Ρωσία εἶχε ἀσπαστεῖ τον Μωαμεθανικό σκοταδισμό !!!...) 


Με λίγα λόγια, ἡ Ρωμανία, ὑπῆρξε  ἓνα κράτος μέ δομές ! Γι΄αύτό ἒζησε τόσα χρόνια ! 


Γι΄αὐτό ἡ διεθνής βαρβαρότητα τῶν ξένων φατριῶν, το πολέμησε καί πολεμᾶ μέ ὃλα τα μέσα.


Γι'αὐτό  ξεσάλωσαν τά  Ρε...πουστοειδῆ πρακτόρια καί κοπρίζουν τά πάντα ὃσα ἒχουν σχέσι μέ τις ἱστορκές μας μνῆμες .


Αὐτό τό καλλιεργούμενο μῖσος καί ἀπαξίωσις ἀπέναντι στήν ἱστορία μας εἶναι καί ἡ βασική αἰτία πού προκαλεῖ τα σύγχρονα δεινά μας !


Γι'αυτό αὐθαδειάζουν ἀσταμάτητα οἱ σουλτᾶνοι ...
 

Διότι ἐχθές, ἀντί γιά γενναία καί ὀρθολογιστική ἀπάντισι στα διαρκῆ ἐγκλήματά τους κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντίθετα,  κέρδισαν καί προξενεῖο στήν Θράκη μέσα από τό ὁποῖο μᾶς πολεμοῦν συστηματικότερα !

Οἱ βαρβαροι δεν ἒχουν ποτέ συναίσθησι τῆς βαρβαρότητας τους καί τήν ἐπιδεικνύουν πάντα μέ ὑπερηφάνεια .


Οἱ Ἓλληνες ὑπερηφανεύτηκαν στήν ἱστορία τους ὃτι δέν ἒδιωξαν ἂλλους λαούς γιά να ἁρπάξουν την περιουσία τους ἀλλα εἶναι αὐτόχθονες σ'αὐτόν τόν ἱερό τόπο . 


Δέν κατέκτησαν λαούς γιά να δημιουργήσουν ἀποικίες ἀλλά καλλιέργησαν τό ἐμπόριο καί τίς πνευματικές συναλλαγές .

Οἱ Ρωμαῖοι ἒνοιωσαν ντροπή γιά τίς βαρβαρότητες πού διέπραξαν στούς Ἓλληνες στήν νηπιακή ἡλικία τῆς πολιτικῆς τους ὀντότητας, ζήτησαν ἀργότερα συγνώμη ἀπό τά θύματά τους ἀσπαζόμενοι στην συνέχεια τον ἀνώτερο πολιτισμό τους καί δημιούργησαν τά δεδομένα γιά να ξαναδημιουργήσει πολιτική ὀντότητα ὁ Ἑλληνισμός μέσα ἀπο το Ἀνατολικό Ρωμαϊκο κράτος ἢ κράτος τῆς Ρωμανίας ! (Βυζάντιο τό ἢθελαν οἱ δυτικοί καί ἒτσι μᾶς τό ἐπέβαλαν...)


Κι'αὐτοί ἐδῶ σήμερα,  οἱ σουλτᾶνοι κατακτητές,  ἀντί γιά συγνώμη πού φέρνει ἡ ὡριμότης τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς, μέ ὑπερηφάνεια γιορτάζουν ὡς καύχημα μία ἀπό τίς μελανότερες  ντροπές τῆς παγκόσμιας ἱστορίας !


Και αὐτό το κάνουν διότι ἒκαναν κτῆμα τους τήν βαρβαρότητα τῆς ἁρπαγῆς, διότι εἶναι ἀνεπίδεκτοι πολιτισμοῦ, διότι ἡ Δύσις παρέμεινε ἀπέναντι μας ἡ ἲδια μ' αὐτήν τῶν σταυροφόρων, διότι το μέγιστο μέρος αὐτῶν πού κατάφεραν να κυβερνοῦν αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα εἶναι ἁπλά καί μόνον Ἑλληνόφωνοι πού κατάφεραν να δηλητηριάσουν την παιδεία, νά καλύψουν τήν ἱστορία, να διχάσουν τήν κοινωνία, μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τόν ἒλεγχο τῆς πληροφορήσεως, νά φτιάξουν στρατιές γρεκύλων νεογενιτσάρων. 


Αὐτῶν πού συσκοτίζουν μέ τίς  "Εὐρωπαϊκές προοπτικές" τῆς Τουρκίας, μέ τίς "Ελληνοτουρκικές φιλίες", μέ το Αἰγαῖο πού "ἀνήκει στά ψάρια του", μέ τά σύνορά μας πού φθάνουν ὡς τον Ὂλυμπο καί  μέ κάθε Ρε...πουστοειδῆ  "συνοστισμό" !!!


Ἂς συνέλθουμε λοιπόν ὃλοι μας καί νά κλείσουμε τίς πραγματικές βάσεις θανάτου πού ἐπιτρέψαμε ἐπιπόλαια να ἐγκατασταθοῦν στά μυαλά μας !


Δέν ὑπήρξαμε ποτέ ἐχθροί τῶν ἐξισλαμισμένων Ἑλλήνων πού ἀπό οἰκογένειες ἐλεύθερων πολιτῶν ξέπεσαν σ'αὐτό το χαμηλό στάδιο τῆς πίστεως στίς ἀρχές τῆς ἁρπαγῆς καί τῶν εἰδεχθῶν γενοκτονιῶν  !


Καί ἂν στην χώρα τους δεν  εἶχαν ταυτίσει τήν παιδεία  με τήν μαύρη προπαγάνδα τοῦ να εἶσαι "ὑπερήφανος ἐπειδή γεννήθηκες Τοῦρκος", εἶναι βέβαιο ὃτι θα ἒψαχναν την ἱστορία τους, θά ἒκαναν ἐπανάστασι συνειδήσεως καί θα γινόταν ἡ μεγάλη σύγκλισις πού θά ἒφερνε τήν κοινή μας γεωγραφία πραγματικό ἐνεργό παράγοντα στίς παγκόσμιες ἐξελίξεις.


Ἀντί γι΄αὐτο, οἱ αἰώνιοι σουλτᾶνοι κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτευεως, γιορτάζουν τίς ντροπές τους στέλνοντας μηνύματα αἲσχους καί αὐθάδειας ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ, κρυβόμαστε μέσα στίς ντροπές τῶν καλλιεργούμενων διχασμῶν οἱ ὁποίοι φτιαχνουν τις ἀδυναμίες μας !


Ἂς συνέλθουμε τάχιστα διότι μένοντας ἀνιστόρητοι καί δογματιστές, θα χάσουμε γρήγορα καί αὐτό το μικρό κομμάτι πατρίδας πού μᾶς ἀπέμεινε !

 

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Κασιδιάρης: Διάγγελμα ίδρυσης νέου κόμματος Ελλήνων

 
Ὁ ἂνθρωπος πού εἶχε πάντα δυνατό πολιτικό λογο ὁ ὁποῖος συνοδεύεται ἀπό ἦθος, πῆρε τήν μεγάλη πρωτοβουλία ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται στον δυναμισμό του καί στά μηνύματα τῶν καιρῶν!

Κανένας σκεφτόμενος πολίτης, δέν διαφώνησε  με τίς μεγάλες ἀλήθειες πού ἐκπροσωπεῖ και τις ὁποῖες ὑπερασπίζεται πάντα μέ πάθος !

Αὐτό πού κώλυε, ἦταν ἡ παρουσία τοῦ κόμματος τήν ὁποία μεγάλη μερίδα πολιτῶν δεν ἐνέκρινε.

Γεννήθηκε καί ἀνδρώθηκε μέσα σε δυσκολίες καί λάθη τά ὁποία θα χρησιμοποιήσουν οἱ βουτηγμένοι στήν ἀνομία  ἐπαγγελματίες φαρισαῖοι γιά να μειώσουν τήν δυναμική πού ἐκφράζει ὁ τίμιος πολιτικός καί πατριωτικός του λόγος! 

Αὐτοί πού ἐκφραζουν τόν ἀπόλυτο φασισμό ἐνάντια στούς Ἓλληνες, πού ἒγιναν πανάθλια δεκανίκια τῶν ξένων, πού ἒχουν βολευτεῖ στίς πλάτες τῶν πολιτῶν πουλώντας "πρόοδο", "κουλτοῦρα", "ἐπανάσταση" καί εἶναι δῆθεν κατά τοῦ "κεφαλαίου", θά νοιώσουν μῖσος ἐνάντια σέ ὁποιονδήποτε ἒχει την δυναμική να ἀνακόψει τήν κατάρρευσι τοῦ κράτους τό ὁποῖο ἀπεχθάνεται ἡ παγκόσμια ἐλίτ τῶν τραπεζιτῶν οἱ ὁποίοι δέν ἀποτελοῦν "κεφάλαιο"...

Οἱ ὁμιλίες του καί οι καταγγελίες του ἐνάντια στούς λαθρολάγνους τοῦ δήμου καί ἐνάντια στήν προγραμματισμένη διάλυσι τῆς πατρίδας, βρίσκουν μεγάλη ἀπήχησι στόν λαό διότι μέσα σέ λίγες ἡμέρες φθάνουν κάποιες ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπισκέπτες !

Ἐδῶ, ἂν λέγαμε ὃτι ἒχει πιάσει τον σφυγμό τῆς κοινωνίας θα τόν ἀδικούσαμε ὡς καιροσκόπο ... 

Ἡ μεγάλη ἀλήθεια εἶναι ὃτι ταυτίζεται με τό μέρος τῶν πολιτῶν πού εἶναι ἐλεύθεροι από κομματικές δεσμεύσεις, μικροσυμφέροντα, πολιτικες ἰδεοληψίες καί οἱ ὁποίοι ἒχουν πλήρη ἐπίγνωσι τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν .

Τολμᾶμε να ποῦμε ὃτι ἡ παρουσία του Ἡλια Κασιδιάρη στόν πρωταγωνιστικό αὐτόν ρόλο, θά εἶναι βασική αἰτία νά ἐπισπευστοῦν οἱ ἐκλογές μέ σκοπό να κερδίσουν χρόνο οἱ ὀλετῆρες τῆς πατρίδας καί νά ὑλοποιηθοῦν τα σχέδια τῶν ἐντολέων τους.

Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ νεου κινήματος εἶναι αὐτή https://www.ellhnes.net/

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Ἡράκλειο ἀπό τήν Συντακτική Εθνοσυνέλευσι Κρητῶν !!!

"Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους" ἦταν τό μήνυμα τῶν Κρητικῶν στο Ἡράκλειο  στις 15 τοῦ Μαΐου  !

Ἂς το διαδώσουμε !

Ἂς κάνουμε παντοῦ τό ἲδιο !

Ἂς γίνουμε μικροί χείμαροι πού θα ἑνωθοῦμε σε ποτάμι ὁρμητικό  !

Ἀκριβῶς αὐτό πού θά πνίξει τήν φρικτότερη ἀνομία τῶν αἰώνων !

Τό ἀθλιότερο καί σατανικώτερο ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας !

Δέν εἶναι δυσκολο !

Εἶναι ἁπλούστατο !

Θά πάρουμε χρόνο ἀπό αύτον πού δουλεύουμε για τούς δολερούς δυνάστες μας με τά τσιρακια τους καί θα τον ἀφιερώσουμε στην κοινή μας ὑπόθεσι!..

Ἀσήμαντη εἶναι τέτοια θυσία γιά να ξεκινήσουν τόσο μεγάλα ἒργα!... 

Καί ἂς μήν ξεχνᾶμε ὃτι μοναδικός μας "ἀντίπαλος" εἶναι ὁ φόβος τον ὁποῖο ὀφείλουμε ἂμεσα να ἐξοντώσουμε ...

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Ὃταν ὁ λόγος ἐνοχλεῖ, κλειδώνεται...


Τά "Ἀττικά Νέα", ἓνα ἀπό τα μεγαλύτερα καί μαχητικότερα Ἑλληνικά ἱστολόγια, κλειδώθηκε ἀπό αὐτούς πού ἐνοχλήθηκαν σφόδρα γιά τήν ἀσυμβίβαστη συμπεριφορά του !!!

Διότι, ὃσο ὑπάρχουν ὂρθιοι ἀγωνιστές,  ὑπάρχουν καί τα ἓρποντα ἀνθρωποειδῆ που συμβάλλουν στό να ἀτσαλώσουν οἱ πρῶτοι τις δυνάμεις τους !

Ναι, χωρίς τό κακό, δέν θά ὑπῆρχε καλό ...

Χωρίς τό Χάος, δεν θά ὑπῆρχε τό Φάος ( = Φῶς...) 

Καί ὃσο πιό σκοτεινό καί ἐρρεβῶδες εἶναι τό Χάος, τόσο πιό δυνατό εἶναι το Φάος ...

Αὐτός εἶναι ὁ κόσμος μας !

Το μεγαλεῖο του εἶναι ἡ ἐλευθερία να διαλέγεις τόν δρόμο σου ...

Δηλαδή, ἢ πολεμᾶς ἐνάντια στό κακό, ἢ ταυτίζεσαι  μαζί του ἐνεργά ἢ μέσα ἀπό τήν σιωπή σου...

Ἀπό κεῖ καί πέρα, ἡ Θεϊκή Νέμεσις θά ἀποδώσει τό ἀντίκρισμα τῶν ἐπενδύσεών σου στόν χρόνο τόν πρέποντα... 

Και ἂς μήν βιαζώμαστε...

Τό σῦμπαν, ἒχει τίς δικές του λογικές...

Τήν ψυχωμένη ἀπάντησι στόν ὑποχθόνιο σκοταδισμό πού πολιορκεῖ τίς ψυχές μας καί τήν πατρίδα μας, ἐδῶ...

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Ἡ Ἑλλάδα τοῦ κλώτσου, τοῦ μπάτσου, τῶν σκοτεινῶν ΜΚΟ καί πάσης ἁρπαχτῆς...


Κάθε μέρα πού ξυπνᾶμε, θά εἶναι ἀδύνατο νά μήν βρεθοῦμε μπροστά σέ μία νέα δυσάρεστη ἒκπληξι πού ἀφορᾶ τά ἀτομικά καί συλλογικά μας θέματα!

 Ἡ ἐποχή τῆς ψεύτικης εὐφορίας καί τῶν παραισθήσεων,  πέρασε ἀνεπιστρεπτί ἀφήνοντας τήν κοινωνία μετέωρη μπρός στό ἒρεβος τῶν κοινωνικῶν καί διεθνῶν πραγμάτων.

Ὁ συντονισμός γιά μία σοβαρή ἀντιμετώπισι τους μοιάζει δύσκολος γιά τρεῖς βασικούς λόγους:
1ον Οἱ ὁπαδοί τῆς βλακείας, τοῦ ψέματος, τοῦ τυχοδιωκτισμοῦ, τῆς χωρίς παραγωγικό ἀντίκρισμα ἀμοιβῆς,  τῆς ἠθικῆς παραμορφώσεως πού ἂφησε τό σύστημα τῆς ἐθνικῆς ἀπαιδείας ὃλα αύτά τά χρόνια τῆς κομματικῆς ἀκολασίας κατέχουν θέσεις κλειδιά μεσα στήν δημόσια διοίκησι καί ἐκπαίδευσι...
2ον Ὁ κάθε βολεμένος μέσα σ΄αὐτό τό δίκτυο, ἒχει καί τόν δικό του ἂτυπο πυρῆνα στόν χῶρο του μέσω τοῦ ὁποίου διαιωνίζεται ἀκόμη πολιτικά τό σύστημα..
3ον Τό ψέμα  καί ἡ παραπληροφόρησις πού ἐκτοξεύονται ἀπό ἓνα ἐλεγχόμενο, βυθισμένο  στήν ἀνομία σύστημα δημόσιας καί ἰδιωτικῆς πληροφορήσεως καί τό ὁποῖο στηρίζεται οἰκονομικά στά ἲδια τά θύματα πού δημιουργεῖ !!!...

Πολυτεχνεῖα, "ἐπαναστατικές" φανφάρες, πολιτικές καί συνδικαλιστικές κοκορομαχίες, σχονάκια, ἀντιγραφές καί προώθησις κομματικῶν ἡμετέρων σέ ὃλο τό σύστημα τῆς παιδείας, συστηματική ὑπονομευσις κάθε πάτριας ἀξίας μέ παράλληλο μῖσος καί ἀπαξίωσι σέ κάθε τί πού εἶχε σχέσι μέ πατρίδα καί Ελλάδα, ἒφτιαξαν στρατιές ἀπό νεογενίτσαρους. 

Ὃλοι αὐτοί, ζώντας σήμερα στήν κοσμάρα τους, δέν αἰσθάνονται καμία συγκίνησι γιά τό γεγονός ὃτι κατάσχεσαν τήν περιουσία τοῦ διπλανοῦ τους γιά να τοποθετήσουν σ'αὐτήν ξένους εἰσβολεῖς, ὃτι μεθοδικά καί προγραμματισμένα μετατρέπεται τό ἒθνος τους σε θλιβερή μειοψηφία μέσα στήν χώρα του, ἀλλά οὒτε καί γιά τό γεγονός ὃτι δημιουργοῦν τα δεδομένα γιά να δεχτοῦμε το τελικό χτύπημα ἀπό τους ἀπογόνους τῶν παλιῶν γενιτσάρων οἱ ὁποίοι ζοῦν στά ἀπέναντι παράλια ...

Ἓνας λαός πού ἐκπροσωπεῖται ἀπό τήν σοφία τῆς σκέψεως, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς λογικῆς, δηλαδή τήν παιδεία, σέ κάθε συναλλαγή μέ τόν γείτονα  θά τοῦ ὑπενθύμιζε τίς παλιές συμπεριφορές του γιά νά πᾶμε πάρα πέρα...
Δηλαδή, τίς γενοκτονίες, τό διώξιμο τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Πόλι, τόν Πόντο, ἀπό τήν Ἲμβρο και Τενέδο,   πού ἀποτελοῦσαν τήν πατρογονική τους ἑστία, γιά τα γεγονότα τῆς Κύπρου. Συνεπῶς γιά τα ἀπαράγραπτα δικαιώματά τους πάνω σ΄αὐτές.

Ἀντί γιά ὃλα αὐτά, ἓνα πολιτικό συνονθύλευμα ἀπό σκοτεινῆς  προελεύσεως Ἑλληνόφωνα, πολιτικά ἀνδρείκελα, κατανεμημένα σε διάφορα δῆθεν "ἀντίπαλα"στρατόπεδα μεταξύ τους, γιά να ἀμείψουν τίς συμπεριφορές τῶν ἀπέναντι "φίλων", τούς ἒδωσαν προξενεῖο στήν Θράκη, τούς ἒδωσαν τόν ἒλεγχο τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὢθησαν τιύς Πομάκους να ὑποταχθοῦν στις ἐπιρροές τους, καλλιέργησαν στα ἀμουστακα μαλακοειδῆ τῆς παιδείας τις "ἰδεολογίες" τῆς "αδελφότητας" ἀνάμεσα στούς λαούς, ἀπέκρυψαν τούς φρενήρεις πολεμικούς ἐξοπλισμούς τῶν ἀπέναντι, ἐνῶ παράλληλα ὑπενόμευαν τίς πολμικές μας βιομηχανίες καί τόν στρατό μας ὡς παράγοντες πολέμων και "μιλιταρισμῶν" , μᾶς ἒπρηξαν μέ τίς "Ἑλληνοτουρκικές φιλίες" καί μέ τήν "Εὐρωπαϊκή προοπτική" τῆς Τουρκίας !

Ἐνῶ οἱ ἀπέναντι βρυχῶνται στόν περίγυρο, ἐμεῖς παραδοθήκαμε στούς "εταίρους" οἱ ὁποίοι μάς ἀπαγορεύουν να πουλᾶμε στήν Ρωσία καί να ἐκσυγχρονίζουμε τά ὁπλικά μας συστήματα πού προέρχονται ἀπό αὐτούς, μᾶς ἀπαγορεύουν νά στήσουμε τίς πολεμικές μας βιομηχανίες καί να ξαναβγάλουμε πολεμικά πλοῖα ἀπό τά ναυπηγεῖα μας, μᾶς ἀπαγορεύουν να δώσουμε νέα ὃπλα στόν στρατό καί ἐνῶ οἱ πιστώσεις γιά τήν ἃμυνα εἶναι φτωχότατες, ἓνα μέρος τους πρέπει να ἐνισχύσει τίς ροές πού μᾶς στέλνουν ἀπό ἀπέναντι! 

Τί δέν κατάλαβες, ἀπαίδευτε, ἀφελῆ "ἰδεολόγε" καί βολεμένε ὁπαδέ τῶν σκοτενῆς προελεύσεως "δημοκρατικῶν" σατραπῶν ;

Ὁ Σουλτᾶνος, ἀναστάτωσε Συρία καί Ἰράκ με τούς τζιχαντιστές του καί μέ τόν στρατό του, ἂνοιξε μέτωπο στήν Λιβύη ἒχοντας μέχρι αὐτή τήν στιγμή καταφέρει να ἐλέγχει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς χώρας,  συμμάχησε πολιτικά καί στρατιωτκά μέ τήν Ἀλβανία ἡ ὁποία τοῦ παραχώρησε ναυτική βάσι στην Αὐλώνα σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν ζωτική οἰκονομικη στήριξι πού ἒλαβε ἀπό τήν χώρα μας καί ἡ ὁποία δέν κρύβει ἐπίσημα τόν φιλοτουρκισμό της, μπῆκε στά Σκόπια με τα ὁποία ἒκανε συμμαχία, κατάφερε να συμμαχήσει με τούς πρώην ἱστορικούς  μας συμμάχους τούς Σέρβους, ἀμφησβητεῖ τήν κυριότητα στα νησιά μας, ἀμφισβητεῖ τα θαλάσσια σύνορα, μᾶς στέλνει τούς αὐριανούς πολεμιστές τους ἀνάμεσα στό πληθος τῶν "μεταναστῶν" !  

Καί ὃλες αὐτές τίς συμπεριφορές, οἱ ἐδῶ πολιτικές ἡγεσίες τίς ἀντιμετωπίζουν ὂχι ἁπλά μέ ρηχότητα, ἀλλά μέ τρομερά ὓποπτες προθέσεις, ἐνῶ ἡ ἐλαφρότητα τῆς σκοτεινῆς δημοσιοκαφρίλας προφητεύει καθημερινά τίς συνέπειες πού θα ὑποστεῖ ἡ Τουρκία ἀπό τούς "μεγάλους" !!!....

Δέν θα ὑποστεῖ καμία συνέπεια διότι κινεῖται μεσα στήν λογική τῆς βαθιᾶς ἐπιστημονικῆς  διπλωματίας καί τοῦ ἱστορικοῦ ρεαλισμοῦ, στοιχεῖα ἀδιανόητα γιά πολιτικούς ἐκπροσώπους πού ἀντίκρισμα τῶν φτυχείων τους εἶναι οἱ καταλήψεις καί ἡ διπλωματική τους λογική ἐκφράζεται μέ τήν  ἀρχή ὃτι "τό Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του" !!!

Οὒτε φυσικά θα θιγεῖ ἀπό ἂλλους πού σπούδασαν σε πανάκριβα ξένα κολλέγεια καί πού τήν ὑποτέλεια τήν ἐκφράζουν με ὁρολογίες τίς ὁποῖες ἀδυνατεῖ να κατανοήσει ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν ... ( Σοῦ πετοῦν ἓναν ὃρο ὃτι ἐγώ δέν εἶμαι νατιβιστής καί ἂντε να καταλάβεις ὃτι αὐτό σημαίνει ὃτι εἶμαι ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἰσοπεδώσεως...)

Ξέρει ὁ Ἐρντογάν νά ζυγίζει τά πράγματα, να κινεῖται σε βαθιά σκοτάδια, να ἐξαγοράζει πολιτικά ὂρνια πού θά ἀποβλακώνουν τόν λαό μέ τούς "συνοστισμούς" καί τίς "Ἑλληνοτουρκικές φιλίες",  με τήν "εἰρήνη ἀνάμεσα στούς λαούς", μέ τίς μή διακρίσεις, πού σημαινει ὃτι ὁ Ἓλληνας να μειονεκτεῖ ἀπέναντι στόν κάθε παρείσακτο ἀπεσταλμένο καί ἂν κάποιοι μίλησαν γιά τήν κατευθυνόμενη ὑπογεννητικότητα, οἱ "προοδευτικοί" κομματικοί γενιτσαροι τούς κατήγγειλαν γιά "ρατσισμούς καί φιλετικές διακρίσεις"...

Ναί ἀφελῆ ἀποδέκτη ὃλων αὐτῶν τῶν πονηρῶν  "ἰδεολογιῶν", ὁ Ἓλληνας φορολογεῖται μέχρι εξοντώσεως ἐνῶ τα δῆθεν θύματα, μεταφέρουν χρήματα στίς πατρίδες τους καί δημιουργοῦν περιουσίες. Ναί τῦπε ἀφελῆ ἢ πονηρέ, ὃλα τά ἐπιδώματα δίδονται με φωτογραφικούς νόμους σέ ἀλλοδαπούς !  Ὁ νέος Ἓλληνας, ὃσο σκληρά καί να ἐργαστεῖ, ὂχι μόνον οἰκογένεια δέν θα μπορέσει νά δημιουργήσει ἀλλά οὒτε ἓνα μηχανάκι νά συντηρήσει ἂν δέν βοηθηθεῖ ἀπό την σύνταξι τοῦ παπποῦ τήν ὁποία κι'αὐτήν πετσοκόψατε ἀκριβῶς γιά να κτυπηθοῦν οἱ νέοι μας σέ ὃλα τά μέτωπα ...

Πολλά λοιπόν τά μέτωπα ἐναντιον τῆς Ἑλλάδας ! Βάλλεται ἀπό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό !

Βάλλεται ἀπό τις ἠλίθιες συνειδήσεις τῆς κάστας τῆς γενιᾶς τῶν πολυτεχνείων ἡ ὁποία σήμερα ἂλλαξε ρότα καί ἀπό "ἀντινατοϊκή" , "ἀντιευρωπαϊκή" ἒγινε ἓνα κατάπτυστο δειλό ἀνθρωπάκι πού γιά τά εὐρουλάκια του, ὃταν πάρει ἐντολή, θά πεῖ ὃτι πετᾶ ὁ γάϊδαρος!..

Ἀλλά ὁ  καταφρονημένος σήμερα ἀπό τό ἐκαιδευτικό σύστημα ἠθικῆς καί κοινωνικῆς ἀποβλακώσεως μεγάλος μας ποιητης Ἀνδρέας Κάλβος εἶχε γράψει τό πάρα κατω ἱστορικό ποίημα γιά να τιμήσει τούς ἀγῶνες τῶν τότε Σαμίων οἱ ὁποίοι σήμερα βρίσκονται κάτω ἀπό παρόμοια δεινά ἐξ αἰτίας τῆς συλλογικῆς τους ἀποβλακώσεως ἀπό τά ξενόδουλα ἀπο...κόμματα μέ ἐργαλεῖα τό φτηνό βόλεμα καί τίς ἀσυνάρτητες πολιτικές "ἰδεολογίες"...

«Ὃσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αἰσθάνονται,
ζυγόν δουλείας ἂς ἒχωσι·
θέλει ἀρετήν και τόλμην
ἡ ἐλευθερία».

Ναί ρέ ! Σ'ἐσᾶς που΄πήρατε φτυχεῖα ἀπό τα πανεπιστήμια, πού γίνατε διευθυντάδες στό δημόσιο, ἐκπαιδευτικοί τῆς "ἀριστερῆς καί προόδου", πού ἀνεβήκατε πολλές σκάλες μέ τήν "ἀξία" σας, κάποιοι ὂχι λίγοι με τήν ἱερή εὐλογία σκοτεινῶν στοῶν, πρώην ἀγωνιστάδες κατά τῆς ΕΟΚ καί τοῦ ΝΑΤΟ, ἀγωνιστάδες τῶν Πολυτεχνειων, πού θεωρεῖτε σήμερα ὃτι τώρα εἲμαστε "δεμένοι" ἀπό τούς ξένους ληστές καί δέν εἶναι ἐφικτό να λυθοῦμε, - ἀλλά εἶναι ἐφικτό νά συμβάλλουμε στό να πᾶμε πιό πάτο - συμπλεγματικές προσωπικότητες πού παραμονεύετε να πάρετε κάποιο χρῖσμα ὑποψήφιου βολευτῆ ἢ ὁποιουδήποτε ἐκπροσώπου γιά να προβάλετε τήν ἀτομική σας κουφότητα και τόν ἂθλιο συμπλεγματισμό, ἐσεῖς προκειμένου να το πετύχετε  πουλᾶτε καί την ἲδια τήν μητέρα, ὃλοι ἐσεῖς, ἒχετε βαριές ἠθικές καί ποινικές εὐθύνες στήν διαιώνισι καί ἐπιδείνωσι αὐτῆς τῆς κατρακύλας.

Οἱ χῶροι τῆς παιδείας, ὑπῆρξαν πάντα ἑστίες σκέψεων, κοινωνικῶν προβληματισμῶν καί ἐπαναστατικῶν διαδικασιῶν! Ἂσχετα ἂν τά ἀπο...κομματα νόθευσαν τούς ἀγῶνες... Καί αὐτό εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή το πῶς θα ἀπαλλαγοῦμε μιά κι ἐξω ἀπό αὐτούς τούς σκοτεινούς ἐκπροσώπους τῶν ξένων συμφερόντων... 

Σήμερα τούς καταντήσατε ἠθικά καί πνευματικά ἀποβλακωτήρια πού βλέπουν με ἀπάθεια αὐτά τά στυγερά ἐγκλήματα πού βιώνει ἡ κοινωνία ἡ ὁποία πληρώνει καί τό κόστος τῆς ἀποβλακώσεως!

Ὃλοι ἐσεῖς, πέρα ἀπό τά πάρα πάνω,  συντηρεῖτε ἀκόμη μέ την ψῆφο τό σύστημα τῶν μνημονιακῶν ἐθνοκτόνων και κοινωνιοκτόνων .

Ὃλοι ἐσεῖς, διχάσατε καί διχάζετε τήν κοινωνική ἑνοτητα πού ἀπαιτεῖται γιά να πάρουμε  πίσω τήν οἰκονομία μας ἀπό τά ἁρπαχτικά τοῦ Βορρᾶ, γιά νά ἐκδώσουμε στήν συνέχεια ἐθνικό νόμισμα, να ὀργανώσουμε τήν ἃμυνα καί τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, να στηρίξουμε τήν παραγωγικότητα τῆς οἰκονομίας μέσα ἀπό τόν ἐξορθολογισμό τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς, νά κάνουμε τήν Ἑλλάδα πεδίο οἰκονομικῆς δράσεως τῶν πανελλήνων, νά στηρίξουμε ἂμεσα τήν Ἑλληνική οἰκογένεια πού βρίσκεται ἐπί δεκαετίες ὑπό ἂγριο διωγμό ἀπό τά "δεξιά" καί "ἀριστερά" πολιτικά ἀνδρείκελα. Μέ τόν πολιτικό σας ὂγκο στηριξατε αὐτούς πού ἐμπόδισαν τόν συντονισμό τῆς οἰκονομίας τῶν Ἑλλήνων σε παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ὁ Σουλτᾶνος σᾶς περιμένει στήν Γωνία... Καί ἂν αὐτός λείψει, τό παιχνίδι του συνεχίζεται διότι ὁ στρατός του ἒχει ἢδη ἐγκατασταθεῖ στίς γειτονιές σας...

Ὃλοι ἐσεῖς, καταντήσατε τήν ἱστορική μας πατρίδα, χώρα τοῦ κλώτσου, τοῦ μπάτσου, τῆς ἁρπαχτῆς καί τοῦ βολέματος σε ὃποιον πληρώνει για να τήν ξεθεμελειώσουν ! 

Ἒρχεται τό ἱστορικό σας τελος μέσα στούς σκληρούς πόνους τοῦ τοκετοῦ πού καθημερινά βιώνουμε μέσα ἀπό τόν ὁποῖο κάτι καινούριο θα  γεννηθεῖ ἐδῶ για μᾶς καί ὃλη τήν οἰκουμένη!

Μετά ἀπό αὐτό, δημόσιο καί παιδεία, δέν θα θυμίζουν τίποτα ἀπό τήν σημερινή ἀθλιότητα...

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Ἐδῶ, δέν γράφουμε ...ἀλλά μέ σεβασμό ἀντιγράφουμε...


Ὁ Πολίτης σέβεται τήν ἀλήθεια καί δέν ὑποτάσσεται σε καμία "'ἰδεολογία", σέ κανένα κόμμα, σέ καμία ἀρχή καί ἐξουσία ἡ ὁποία ποδηγετεῖ τήν συνείδησί του,  τήν προσωπικότητα του, τό σύνολο τῆς κοινωνίας τῆς ὁποίας καί ὁ ἲδιος εἶναι μέλος...

Μέσα ἀπό τήν ἐλεύθερη σκέψι ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν μοναδική ἀπάντησι στούς αἰώνιους δυνάστες τῆς ἀνθρωπότητας, θά γίνουν μεγάλες ἀνατροπές αὐτόν τόν αἰῶνα !

Ὃσοι ἐλεύθεροι , μελετοῦμε ὃποιο στοιχεῖο μπορεῖ να ριξει φῶς στήν σημερινη πραγματικότητα καί ἀφήνουμε ἀδιάφοροι τούς ἂλλους να κλωσίζουν αἰώνια τά κλούβια αὐγά τῆς "ἰδεολογίας" τους. 

Ἓνα ἀπό τά διαφωτιστικά στοιχεῖα τῶν πραγμάτων εἶναι τό πάρα κάτω κείμενο πού κάποιος ἐκλεκτός ἂνθρωπος ἀνέβασε στό διαδίκτυο. 

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ!!!!!!
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΟΤΕ ΤΟ 1886 ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ...ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ? ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ........
ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ILLOUMINATI? ΤΗΝ 1η ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 1776....ΑΠΟ ΤΟΝ Adam Weishaupt.....
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ? ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ...Ο Mayer Amschel Rothschild....ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ?
Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ...ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΤΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ....ΚΑΙ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΘΕΟΣ.....ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΑΥΤΟ? ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ...
-ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΕΘΝΗ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ....ΙΔΡΥΣΑΝ ΚΡΑΤΗ-ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΚΟΥΝ, ΠΕΙΘΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΝΕ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ.....ΙΔΡΥΣΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΗ(ΜΠΟΡΕΙ ΜΩΡΕ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ?) ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ....
-"ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ" ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ...
-ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΗΤΑΝ Η ΨΗΦΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ILLOUMINATI ΤΟΥΣ ΔΙΕΤΑΖΑΝ.....
-ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ, ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΑΝΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ...ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ........
-ΤΟ 1901 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ , ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑΤΡΕΥΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.....
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ 1η ΜΑΙΟΥ, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ" ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ.....
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ" , ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟ..........ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥΣ........
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.....ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ...ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ......
ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ