ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Ραχήλ Μακρή: Μία δυνατή καί φιμωμένη φωνή ...Σήμερα μπορεῖ να ἀντιληφθεῖ ὁ  καθ΄ἓνας γιατί δέχτηκε τόσα πυρά καί λάσπη αὐτή ἡ γυναῖκα πού δέν ψήφισε ποτέ μνημόνια καί πού κράτησε ψηλά τόν πῆχυ τῆς πολιτικῆς ἠθικῆς !!!
Ἀντίθετα  μέ τα ξενόδουλα καί ξενοκίνητα πολιτικά τσόκαρα, πού ἒφαγε ἀπανωτά  στα μοῦτρα της ἡ κοινωνία ἀπό τα κανάλια τῶν διαπλεκομένων.
Καί ἐπειδή στα τοπικά περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια εὒρισκαν διέξοδο οἱ ἀποκλεισμένες φωνές, τά ἒκλεισαν γιά να βροῦν τήν ἡσυχία τους...
Ἂς δοῦμε τίς δύο συνεντεύσεις της στούς περιφερειακούς ραδιοφωνικούς στάθμούς  στό πάνω βίντεο καί  στόν πάρα κάτω σύνδεσμό  https://attikanea.blogspot.com/2019/01/blog-post_289.html
Λέει πολλά !!!

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΕΣ...

«ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΤΙΜΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ». Μπαίνουμε μπροστά. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε παιδιά βιοπαλαιστών και εργατών και όχι εργολάβων και πολιτικών.....

Αὐτή εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις ἀπό τό Μακελειό τοῦ Στέφανου Χίου . Νεώτερα ἐδῶ

Ἂλλη μία εἲδησις πού ἀποδεικνύει ὃτι πατριωτικές καί γνήσια ἀντιδραστικές φωνές ἒρχονται ἀπανωτά ἡ μία μετά τήν ἂλλη. 

Ὁ καθ΄ἓνας μεταφέρει τό μέγεθος τῆς ἀγανακτήσεως ἀπέναντι στά εὐτελῆ πιόνια τῶν ξένων κυριάρχων, με τήν δική του ἒντασι καί τόν δικό του τρόπο. 

Ἲσως κάποιοι με τρόπους περισσότερο διπλωματικούς ἐπειδή τά δικά τους δεδομένα ἐξακολουθοῦν νά στηρίζωνται στήν Εὐρώπη τῆς χθεσινῆς οὐτοπίας καί δέν ἒχουν πιστέψει ἀκόμη ὃτι τρέμουν τά σάπια θεμέλειά της...

Ἂλλοι ὃμως ἒχουν διαφορετικά δεδομένα πού στηρίζονται στό νεῦρο καί στήν ἁπλῆ  διαχρονική πρακτική ἡ ὁποία λέει ὃτι ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ, παράγει δίκαιο, ὃτι ὁ λαός ἒχει τόν πρῶτο λόγο στήν χάραξι τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὃτι ἒχει τό δικαίωμα να μήν δεσμεύεται ἀπό ἂνομες ἐξωτερικές παρεμβάσεις καί δεσμεύσεις.

Τό δίκαιο αὐτό, εἶναι ὑπεράνω τῶν πρόστυχων νομικίστικων διαδικασιῶν γιά εἰδεχθοῦς ἢθους παραγραφές πού ἒκαναν γιά τό σινάφι τους οἱ ἀπατεῶνες καί τίς ὁποῖες δέν ἀναγνωρίζει.

Εἶναι ὑπεράνω τῶν πρόστυχων  χρεῶν πού μᾶς φόρεσαν καί τά ὁποία ὂχι μόνον δέν ἀναγνωρίζει ἀλλά κάνει ἀντεπίθεσι καί ζητᾶ τίς ἀνάλογες ἀποζημειώσεις γιά τίς ἐγκληματικές ἠθικές βλάβες καί οἰκονομικές ζημειές ἀπό τούς διεθνεῖς ἐγκληματίες καί ἀπό τά ντόπια ὑποτακτικά τους.

Δέν θα σταθοῦμε βέβαια σ' αὐτές τίς διαφορές πού ἐκφράζονται ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τοῦ πατριωτισμοῦ καί οἱ ὁποῖες γρήγορα ἁμβλύνονται λόγω τῆς ταχύτατης  έξελήξεως τῶν πραγμάτων . 

Αὐτό πού ἒχει βασική σημασία γιά μᾶς, γιά τά ὓψιστα ἐθνικά καί τά καθημερινά μας συμφέροντα, εἶναι να συνειδητοποιήσουμε βαθιά ὃτι ἒχουμε δύο σύνολα πολιτικῶν δυνάμεων μέ ξεχωριστό κοινόν παρονομαστή τό καθ΄ἓνα. 

Στό πρώτο σύνολο ὑπάγονται ὃλα τά κόμματα καί ἀπο...κόμματα πού ἒχουν σχέσι με τά μνημόνια, δηλαδή με τήν νομιμοποίησι καί ἐφαρμογή τῆς μεγαλύτερης ἀπό τίς ἀπάτες πού διανοήθηκαν ποτε διαστραμένοι ἐγκέφαλοι εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τά ὁποία ἒχουν κοινόν παρονομαστή τόν περιβόητο Σόρο με τά συναφῆ κέντρα τοῦ Βορρᾶ.

Στό δεύτερο σύνολο ὃλα τά κόμματα καί οἱ πατριωτικές πρωτοβουλίες πού ἒχουν παρονομαστή τήν Ἑλλάδα με τίς διαχρονικές της ἀξίες καί τά τρέχοντα λαϊκά δίκαια. 

Ὑπάρχει καί μία ἐξωπλανητική μονάδα ἡ ὁποία δέν  ἒχει παρονομαστή καί ἡ ὁποία ρίχνει πάντα τό βάρος της ἐκεῖ πού γέρνει ἡ πλάστιγκα κατά τῆς Ἑλλάδας...

Στό πρῶτο σύνολο, οἱ ὁπαδοί ἀπό τό βόλεμα ἒχουν χάσει τόν προσανατολισμό καί ὁ καθ'ἓνας ...ἀγανακτεῖ ἐναντίον τοῦ ὑποτιθέμενου ἀντιπάλου προσδοκώντας ὃτι θα τοῦ δώσει λύσεις ὁ προηγούμενος πού ψήφιζε...

Τήν ὀργή  ἐναντίον τοῦ Τσίπρα, θα τήν ἐκφράσει με τήν στήριξι τοῦ συνεταίρου του πού φορᾶ σήμερα τήν μουτσοῦνα τῆς ἀντιπολιτεύσεως...

Μία καταστασις ἀλλοπρόσαλη πού γρήγορά θα ἒχει τέλος...

Ἀρκεῖ, ἐμεῖς δηλαδή πού ἀποτελοῦμε μέρη τοῦ δεύτερου συνόλου, νά μήν σπαταλήσουμε τίς δυνάμεις μέ ἀτομικές παλικαροσύνες ...

Ἀρκεῖ, ὃλοι ἐμεῖς ὃσοι ἒχουμε κοινόν παρονομαστή τήν Ἑλλάδα, να συγκλίνουμε τάχιστα σέ ἓνα σχῆμα σωτηρίας τῆς πατρίδας...

Τό ἀκοῦς φίλε Στέφανε ;

Σ΄ἓνα κοινό σχῆμα σωτηρίας τῆς πατρίδας γιατί τά μοναχικά σχήματα, τά τρώει ὁ λύκος...

Σωτηρίας ἀπό τά κολοβά φίδια ὃλου τοῦ περίγυρου πού σήμερα ζωντάνεψαν καί κοιτοῦν ὃλα πρός τό μέρος μας... 

Σωτηρίας ἀπό τά ντόπια ἀνδρείκελα πού φοροῦν μουτσοῦνες μεταξύ τους ...ἀντιπαλότητας καί μᾶς ἑτοιμάζουν βορᾶ γιά τά φίδια...

Ἐκεῖ, χωρᾶμε ὃλοι ! Καί ἂς ρίξουμε ἀναθέματα σέ "δεξιούς" καί "ἀριστερούς" χαρακτηρισμούς πού ταυτίζονται στήν ψυχή τοῦ σκεφτόμενου πολίτη μέ ἐθνικές ἦττες, μέ διχασμούς, μέ κοινωνικές περιπέτειες καί μέ μπόλικους "ἐθνάρχες" ...

Ἂς προχωρήσουμε λοιπόν τάχιστα σε κοινό σχῆμα ! Ἂς σπάσουμε δεσμά καί κάθε μορφῆς διχαστικές προκαταλήψεις πού ἒχουν φυτευτεῖ στήν κοινωνία ἀπό χρόνια με μεθόδους σατανικές καί γιά σκοπούς σατανικότερους...

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Φωνή βωόντος ἐν τῆς ἐρήμω.....

Τά εἲπατε κε Μαριᾶ σ΄ἓνα κοινοβούλιο κωφῶν πού δέν θά ἀκούσουν ἂλλη γλῶσσα ἀπό αὐτήν τοῦ Σαλβίνι καί τῶν Βρετανῶν...
Καί γιά νά φθάσουμε σ΄αὐτή τήν γλῶσσα, ὃλες οἱ πατριωτικές φωνές να γίνουν μία ...
Οἱ καιροί ἐπείγουν διότι τό βαρομετρικό προμηνύει ἐθνικές καί παγκόσμιες καταιγίδες !!!
Αὐτό δέ, ἰδιαίτερα τό ἐνισχύουν οἱ βρώμικες ἀέριες μᾶζες πού ἒχουν κατακλύσει τήν χώρα μας με τήν ὑπερβολική τους χαμαίρπεια καί μέ ἂμεσο ἀποτέλεσμα να πνίγουν τίς ἀναπνοές μας...
Βιαστεῖτε κε Μαριᾶ ! Ὃπως πρέπει να βιαστοῦμε ὃλοι μας, ὃπως βιάζονται οἱ ἐκλεκτές ἀγωνίστριες πού παρουσιάσαμε σε προηγούμενες ἀναφορές μας !!!
Καί ὃποιος ἢ ὃποια δρᾶ στό στενότερο περιβᾶλλον τῆς γειτονιᾶς. 
Οἱ ἀγῶνες θα δοθοῦν ἐδῶ, μέ πρώτους στόχους αὐτούς πού διχάζουν καί μετά ἐνάντια σ'αὐτούς πού μᾶς ξεπουλοῦν με τά μνημόνια, μέ τίς ὓποπτες ὑποχωρήσεις στά ἐθνικά, μέ τήν ἐπιβολή κάθε μορφῆς ἐσωτερικῆς φτώχιας καί ἀταξίας.
Κοινή ἀναφορά ὃλων μας, ὁ παραγωγικός καί χωρίς καμιᾶς μορφῆς προκαταλήψεις διάλογος.
 


Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Νά τί πρέπει να μᾶς ἑνώνει !!!...


Ἐδῶ εἲμαστε ὃλοι ἐμεῖς, ὃσοι ἒχουμε ὡς κοινό παρονομαστήν τόν μεγάλο πατριώτη καί διανοητή Ἲωνα Δραγούμη
Ἂς καταλάβουμε ὃτι ἀποτελοῦμε στοιχεῖα τοῦ μεγάλου ἀριθμητή πού περιμένει τόν ἂγνωστο χ για να ταυτιστοῦμε με τήν μοναδα  !
Δηλαδή τήν μία καί μοναδική Ἑλλάδα...
Θλίβεται βαθιά ὁ παρονομαστής ὃταν ἐμεῖς, ἀντί να ψάχνουμε αὐτό το στοιχεῖο χ πού μᾶς ἑνώνει, καί λύνει τήν ἐξίσωσι, ἀπαξιώνουμε καί λασπώνουμε ὁ ἓνας τόν ἂλλον...
Μία ἐξαιρετική ἀγωνίστρια, ἡ Γεωργία  Μπιτάκου, ἀνέβασε στό fb αὐτό τό ἐξαιρετικό ἀπόσπασμα :


Ευτυχώς κάποιες προσωπικότητες τις γνωρίσαμε σε μικρή ηλικία μέσα από τα γραπτά τους και επηρεαστήκαμε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, αλλά ακόμα πιο τυχεροί είμαστε όταν ανατρέχουμε σε αυτές, σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί μας βοηθάνε να αντιληφθούμε όσα τραγικά συμβαίνουν στην εποχή μας και πως να τα αντιμετωπίσουμε !!!!
Τον γνώρισα στο Γυμνάσιο από την «Εκτέλεση» του Φρέντυ Γερμανού και στην έκθεση βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως βρήκα το «Μαρτύρων και ηρώων αίμα» που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, αλλά ούτε από τη βασική εκπαίδευση στα σχολεία και όταν πατριώτες κυβερνήσουν τον τόπο μας θα πρέπει να το εντάξουν στη σχολική ύλη !
Για μένα, μετά τον Καποδίστρια είναι ο πιο σημαντικός ...Ίωνας Δραγούμης....βαθιά πατριώτης , διορατικός , ευφυέστατος, γενναίος , οραματιστής, ανατρεπτικός, παθιασμένος ,χωρίς όρια στη σκέψη του....
«....Σιχαίνομαι τη φρονιμάδα σου.Αν μπορούσα να καταστρέψω μόνος μου το κράτος το Ελληνικό θα το έκανα αμέσως.Τι χρησιμεύει ένα κράτος Ελληνικό , που αντί κάθε άλλη εξωτερική πολιτική διορίζει προξένους στην Ανατολή και πρέσβεις στη Δύση και τους ξεπροβοδίζει με τη μονάκριβη ευχή και οδηγία « Πρεσέχετε να μη γεννάτε ζητήματα» .Αν το κράτος δε νιώθει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει , δεν αξίζει να ζει.Έχουμε δυνάμεις αμέτρητες και στη Μακεδονία και στη Θράκη και σ´όλη την Ανατολή.Και εάν το κράτος δεν τις ξέρει ,δε θα πει πως πρέπει να μην τις ξέρω και εγώ.Και εάν το κράτος τις αφήνει κρυμμένες ή σκόρπιες και δε θέλει να τις περιμαζέψει, δεν είναι λόγος να μην τις περιμαζέψω εγώ , ή τουλάχιστο να προσπαθήσω .Ναι, συ θα σώσεις το Ρωμέϊκο, ω φρόνιμε.Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι σ´αυτόν έλαχε να σώσει το έθνος του, έτσι θα προσπαθήσουν πολλοί και θα το σώσει όποιος μπορέσει .....».Ι.Δ-Μαρτύρων και Ηρώων αίμα
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΤΟ ΣΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΣΕΙ.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ἒκθεσις ἀπελπισίας τοῦ ΓΕΣ για τήν ἃμυνα τοῦ Εβρου !!!

OI TOYΡΚΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΕΜΑΣ,  ΜΑΣ ΑΦΑΙΜΑΞΑΝ ΞΕΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ  ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ  ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΝΗΣΙΑ, AIΓΑΙΟ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ !
 

ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΞΕΣΠΙΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΛΥΑΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΕΣΜΕΝΗΣ ΔΡΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΞΥΛΕΥΕΤΑΙ !!!...

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ !!!


ΚΑΙ Ο "ΑΡΧΩΝ" ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΚΑΥΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ !!!


ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΤΗΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ !


ΔΙΆΒΑΣΕ ΕΔΩ,   ἐδῶ  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ!!!


ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ἐδῶ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΤΗΝΩΝ ΚΑΡΠΑΖΟΑΠΟΔΕΚΤΩΝ,  ΕΣΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ! 

ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ !!!ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ" ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΧΙΛΙΟΙΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΕ ΤΙΣ 72 ΠΑΡΘΕΝΕΣ ...


ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, ΦΤΩΧΕ ΜΟΥ "ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ"  ;;;;.....

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Κασιδιάρης: Αλβανοί και ρομά παίρνουν το μέρισμα από τους Έλληνες

Ὃποιος διαφωνεῖ μαζί του, ἂς μέ γράψει ...

Ἂν ἒχει νά προσθέσει κάτι καλύτερο, ἂς μοῦ τό γράψει γιά να τόν εὐγνωμονῶ πού μέ φώτισε...
Ἒ ὂχι καί νά μοῦ βγάλει τήν "στάμπα" τοῦ ὁπαδοῦ...
Ἁπλῶς νά μοῦ ὑποδείξει κάτι καλύτερο καί πρακτικώτερο, χωρίς νά ρίχνει ἀναθέματα ἀλλά πείθοντάς με μέ τίς ἀνώτερες πρακτικές του τίς ὁποῖες ὀφείλω νά σέβωμαι...
Στό προηγούμενο δημοσίευμα, παρουσίασα τόν ὑποψήφιο γιά τόν δῆμο τῆς Κομοτηνῆς ... Δέν μᾶς ἐνδιέφερε ἂν ἒχει ταχθεῖ σέ κόμμα, οὒτε μᾶς ἐνδιαφέρει σέ ποιό...
Μᾶς πείθει ἁπλῶς μέ τά ἀκράδαντα ἐπιχειρήματα καί τίς πρακτικές του !!!
Τό κατάλαβες ἐσύ ἀμόρφωτο ἀνθρωπάκι πού τρέχεις ἀμέσως νά σταμπάρεις ὃποιον ἀρνεῖται νά σέρνει το ἃρμα τῆς δικῆς σου ἀφέλειας, ἀγραμματοσύνης ἢ τῶν φθηνῶν σου συμβιβασμῶν ;...
Κατάλαβε ἐπι τέλους, ὃτι δέν πρέπει νά εἲμαστε μικρόψυχοι ἀπέναντι σέ ὃσους ἀντιστέκονται  μέ τρόπο διαφορετικό ἀπό τόν δικό μας...
Ἁπλῶς ὃλοι μας, ὃσοι πιστεύουμε στήν πατρίδα καί ἒχουμε ἐπίγνωσι τῆς μεγάλης προδοσίας καί τῶν δραματικῶν καταστάσεων πού διανύουμε, να συνειδητοποιήσουμε ὃτι ὀφείλουμε νά ἒχουμε ὀρθάνοικτους διαύλους στήν μεταξύ μας ἐπικοινωνία...
Καί νά ἀκοῦμε ὁ ἓνας τίς θέσεις τοῦ ἂλλου, χωρίς ἡλίθιες προκαταλήψεις...

Ἃλλωστε τά κόμματα ἒχουν προδιαγράψει τόν καταστροφικό τους κῦκλο στήν χώρα μας...
Προσδιορίζουν το κομμάτιασμα τῆς κοινωνίας τό ὁποῖο κομμάτιασμα δουλεύει ὑπέρ τῶν ἐκμεταλλευτῶν της . Καί μέσα ἀπό κάθε κόμμα, ὃσο καλές καί νά εἶναι οἱ προθέσεις, στό τέλος ὑπερισχύουν ἡ ἀλαζονεία καί οἱ καιροσκόποι...
Ἒτσι, εἶναι ἀνάγκη να φθάσουμε στήν ἑνιαία συνείδησι καί στήν κατάργησι κάθε μορφῆς κόμματος ἢ διαφορετικά κομματιάσματος...
Δηλαδή , στήν ἂμεση δημοκρατία...
Τό κατάλαβες ;... 
Εἰδικά ἐσύ πού ἒκανες τίς μεγάλες ὑπερβάσεις καί ἒφθασες στήν κομματική ἀλήθεια, αὐτήν πού γιά χιλιάδες χρόνια  οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι τοῦ κόσμου, προσπαθοῦσαν να προσεγγίσουν καί δέν τά κατάφερναν...