ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Ε' ἀνθρωπᾶκο...Ἐσύ πού ψηλώνεις τόν νάνο καί προσπαθεῖς να χαμηλώσεις τόν γίγαντα...
Ὑποκριτή πού προκειμενου να ἱκανοποιήσεις τά χαμηλά, νανώδη ἒνστικτά και τά φτηνά σου βολέματα,  φθάνεις να διαδίδεις ψεύδη σέ βάρος αὐτοῦ  πού σε ζαλίζει τό φῶς του...
Κι' ἐσύ ἀπερίσκεπτε πού ἀφήνεις τό μυαλό σου στόν ὓπνο μέ ἀποτελεσμα να πέφτεις σε παγίδες...
Μᾶθε ὃτι τό σύστημα πού σε πολεμᾶ καί θάβει, σήμερα ἐκβράζει  ὠχετούς ἀπό τίς παραγωγές του ἐναντίον της...
Μᾶθε ὃτι ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ σου δέν μπορεῖ να μήν εἶναι φίλος σου...
Αὐτή ἡ γυναῖκα πού μιλάει με ὃλους τούς πατριῶτες, ἀντί να διαγείρει τά ἀνώτερα συναισθήματα τά ὁποία ὁδηγοῦν στόν δρόμο τῆς ὁμόνοιας καί τῆς κοινῆς ἀντιστάσεως, προκέλεσε ἀπό κάποιους ἐμμετικές κριτικές...
Καί τό ἐρώτημα πρός αὐτούς τούς μᾶλλον ἀπερίσκεπτους κάποιους : 
Αὐτή ταρακούνησε κάποιον πού ἒκλεψε μέ ψέματα καί ἀλχημεῖες τήν θέσι τοῦ πρωθυπουργοῦ!  Ἐσεῖς τί κάνετε στόν τόπο σας, στήν περιοχή σας, ὃταν ὁ ψεύτης μειοψηφικός κλέφτης τῆς ἐξουσίας  βολευτής, πού σε δένει καθημερινά πισθάγκωνα  μέ νόμους, ἀποφάσεις καί ἐξοντωτικές τιμωρίες,  παρουσιάζεται με θρασύτητα ἐκεῖ πού τόν καλοῦν οἱ συμβιβασμένοι μέ τό ἒγκλημα τοπικοί σου ἐκπρόσωποι ;
Ἁπλᾶ, μουγκάθηκες γιατί δέν ἒχεις κότσια, ἀλλά μᾶς κάνεις τόν ἣρωα τοῦ διαδικτυου .
Ἒχε τό θάρρος ἀπερίσκεπτε να ἐπιβραβεύεις ὁποιονδήποτε ἀντιστέκεται  γιατί με αὐτά τά μυαλά τήν χάνουμε γρήγορα τήν πατρίδα ! 
Αὐτήν γιά τήν ὁποία  θυσιάζονται καθημερινά οἱ Κοῦρδοι, ἂνδρες καί γυναῖκες ! 
Ένῶ ἐδῶ μία συμμορία ἀμόρφωτης καλοταϊσμένης ἀπό τίς ἁρπακτές μέσω τῶν ἀπο...κομμάτων ψευδοδιανοήσεως ἢ ψευδοκουλτούρας, προσπαθεῖ να ρίξει ἀπό τά κόπρανα πού παράγει ὡς μοναδικό προϊόν γιά να σπιλώνει τά ἱερά πρόσωπα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἱστορίας μας πού πάλευαν ὃπως σήμερα παλεύουν οἱ Κοῦρδοι με τίς γυναῖκες τους, τίς κόρες τους καί τίς ἀδελφές τους.
Αὐτές τίς συμμορίες να πολεμᾶς ἀγαπητέ φίλε  καί ὂχι ὃποιον ταράσσει τήν θανατίλα πού ἒχει ἁπλωθεῖ γύρω σου ...
Διαφορετικά θά πρέπει να σε κράξω ἀνθρωπᾶκο! Ἐ ἀνθρωπᾶκο !...
Καί ἡ ἐποχή δέν χωρᾶ ποιά ἀνθρωπάκια...

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Οἰ ντροπές τοῦ ἀνθρώπινου εἲδους....

Προσοχή Ἓλληνες "ρατσιστές" !

Ὃταν ὁ εἰσβολέας μπαίνει σπίτι σας, να ἒχετε σωστά τοποθετημένα τα πράγματα, νά μην ἒχετε γυαλιά καί καρφιά, μήν σᾶς  ἒχει πέσει κάποια πινέζα στό δάπεδο, νά κάνετε τόν ψόφιο κοριό διότι ἂν πάθει κάτι, δικη σας θά εἶναι ἡ εὐθύνη ...

Ἐσεῖς θα ἀποκαταστήσετε οἰκονομικα καί ἠθικά τήν βλάβη του ...

Χώρια ὃτι θά βάλετε σε μπελάδες τά μεγάλα δημ...αρχίδια να τοῦ στήνουν μνημεῖα...

Προσοχή Ἓλληνες "ρατσιστές" ... Μήν ἀκοῦτε στό βίντεο αὐτόν τον "ρατσιστή" πού δέν τούς ὑπερασπίζεται διότι ἡ "δημοκρατία" θά σᾶς χαλάσει τά μητρῶα !!!...  

Ὃσοι γνήσιοι "δημοκράτες" κάνατε κάποιες κακές σκέψεις τρέξετε γρήγορα να ἐξομολογηθεῖτε στόν τοπικό σας βολευτή ...

Καί ζητήσετε του ἂφεσι ἁμαρτιῶν γιά να μήν χάσετε τόν παράδεισο τῆς "δημοκρατίας" σας....

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Λίγο πρίν τά μεγαλα γεγονότα...

(Σύγχρονη εἰκόνα ἀπό τον αἰώνιο Τουρκικό πολιτισμό !!!....).
Βρισκόμαστε στό τελικό στάδιο τοῦ μυαροῦ ἐγκλήματος πού διαπράττεται ἀπό χρόνια μέ ἐργαλεῖα τίς πολιτικές μαριονέττες τῶν παγκόσμιων ἐξουσιαστῶν.
Αὐτές παρουσιάστηκαν με προσωπεία "δημοκρατίας" - κλασσικῆς ἢ νέας -, με σοσιαλισμούς, μέ "ἀγῶνες τῆς ἐργατιᾶς" , με "ὑπερήφανες ἐθνικές πολιτικές" καί μέ κάθε εἲδους παραπλανητική μουτσοῦνα γιά να μπερδέψουν τόν λαό καί να ὑποτάξουν τήν δυναμική του στήν ὑπηρεσἰα τῶν σκοτεινῶν τους ἀφεντικῶν.
Αὐτές δίχασαν, παραπλάνησαν με χοντρά ψέματα, διέφθειραν συνειδήσεις, ὑπονόμευσαν κάθε δημιουργία καί παραγωγικότητα, ἒστησαν διαβολικές δομές μέ τίς ὁποίες ἒριξαν στό περιθώριο κάθε ἀξία, ἒφτιαξαν ἓνα δίκτυο δικαιοσύνης πού συλλαμβάνει και τιμωρεῖ τά κουνουπάκια τῆς παρανομίας ἐνῶ ἀδυνατεῖ να ἀσχοληθεῖ με καταγγελίες πολιτῶν πού στρέφονται ἐνάντια στούς πολιτικούς σκανθάρους τῆς παρανομίας, ὃπως γίνεται σε ἂλλες χῶρες, γιά παράδειγμα στίς ΗΠΑ.
Αὐτοί, ἀντί για ποιμένες λαῶν, ὃπως διδάσκει ἡ περιφρονημένη ἀπό τό σύστημα ἐθνικῆς ἀπαιδείας Ἑλληνική ἱστορία, ἒγιναν λύκοι με προβιές πού ὁδηγοῦν συστηματικά καί μακροχρόνια  τόν λαό στό μεγάλο σφαγεῖο πού διαχειρίζονται οἱ ἒμποροι τῶν ἐθνῶν.
Πρῶτα δίχασαν τούς πολίτες σε "ἀριστερούς" καί "δεξιούς" λέγοντας χοντρά ψέματα ὃτι ἡ ἀτομική ἠθική ἐκμηδενίζεται μπροστά σ' αὐτήν τῆς πολιτικῆς "ἰδεολογίας", κατάφεραν να ἐλέγχουν τήν καθημερινή πληροφόρησι μέ τά διάφορα ἒντυπα καί τις συχνότητες, κατάφεραν να διαφθείρουν τό ἐθνικό σύστημα παιδείας.
Ἒτσι, ἀντί μέσα ἀπό αὐτό να προκύπτουν δημιουργοί καί φύλακες ἀξιῶν, προέκυψε σωρός ἀπό ἀμόρφωτα θύματα, ἀνίκανα γιά κάθε δημιουργία, με μοναδική τους προοπτική να γίνωται τρόφιμοι στό δημόσιο καί να ἐργάζωνται γιά τήν συντήρησι καί ἀναπαραγωγή αὐτοῦ τοῦ ἂθλιου πολιτικοῦ συστήματος.
Στήν θέσι τῆς πραγματικῆς παιδείας, ἒστησαν τήν παιδεία τοῦ χαβαλέ που σημαίνει ἀνέληξι τῶν ἀνάξιων και πονηρῶν μέσα ἀπό τούς σκοτεινούς κομματικούς διαύλους, σημαίνει σχονάκια, ἀντιγραφές, σπασίματα καί φθορές μέσα ἀπό τό δῆθεν ἂσυλο τα ὁποῖα καλοῦνται να πληρώνουν διαρκῶς σκυμένοι ἀπό τά βάρη πολίτες,  σημαίνει ὃτι ὃποιος περάσει αὐτές τίς διαδικασίες ἒχει πλούσιες ἀμοιβές στό δημόσιο, ἐνῶ ὃποιος μένε πιστός στίς ἀξίες τῆς ἐπιστήμης ὡς διδάσκων ἢ διδασκόμενος, δέν ἒχει θέσι σ'αὐτήν τήν χώρα ! Πρέπει ἢ νά μεταναστεύσει ἢ νά συνθλίβεται καθημερινά ἡ ἀξία καί ἀξιοπρέπεια του ἀπό τά παντοειδῆ σκουπίδια πού δημιούργησε τό σύστημα.
Γι΄αὐτό λοιπόν σήμερα πού φθάσαμε στις ἐσχατιές τῶν κινδύνων, ὃλο αὐτό τό συστημα ὂχι μονον εἶναι ἀπόν ἀπό τά δραματικά τεκτενόμενα, ἀντίθετα, μέ πάθος στηρίζει τήν ἃλωσι τῆς πατρίδας στό ὂνομα ἑνός ψεύτικου ἀνθρωπισμοῦ!
Οἱ ἀκαδημαϊκοί οἱ ὁποίοι σέ ὃλες τίς εὐνομούμενες κοινωνίες ἀποτελοῦν τίς ἱερές Ἑστιάδες, δηλαδή τούς ἀκοίμητους φύλακες τοῦ ἒθνους καί τῶν ἀξιῶν του, ἐδῶ ὂχι μόνον δέν ἒβγαλαν κίχ μπροστά στήν μεγάλη ἐθνική προδοσία καί στό τεχνιτό δρᾶμα τοῦ λαοῦ, ἀντίθετα, ἒβγαλαν τίς ἀξίες μας στό σφυρί γιά να ἀπολαύσουν τίς ἀτομικές τους διαστροφές μέ ἀποκορύφωσι τήν ἐπιβράβευσι ἑνός ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες τῶν σύγχρονων δεινῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ἒγινε αὐτές τίς ἡμερες !
Ἒτσι, μέσα σ'αὐτήν τήν σαπίλα πού ἐπέφερε ὁ μουτσονοφόρος με την μουτσούνα τῆς "δημοκρατίας" ξενόδουλος κομματισμός ξεκινώντας ἀπό τήν προδοσία πού ἒγινε στό ὂνομα τῆς "ἀντίστασης" τοῦ 40 καί στήν συνέχεια μέ τήν κάθε ἀρνητική πληροφόρησι, οἱ ἂνθρωποι ἒχουν χάσει τήν ἐμπιστοσύνη καί παραδέρνουν διχασμένοι ἀνάμεσα σε ἐπίδοξους "σωτῆρες", σέ ἒντιμους ἀγωνιστές οἱ ὁποίοι ὃταν γίνονται ἐπικίνδυνοι γιά τό σύστημα συγκεντρώνουν ἐναντίον τους ὠχετούς βοθρολυμάτων καί στό ἲδιο τό σύστημα πού σοῦ διασφαλίζει σταθερότητα στήν καταβαράθρωσι...
Ἀλλά ἒχουμε καί τήν "δημοσιογραφία" ...
Στίς ἐποχές πού δημιουργήθηκε ἡ δημοσιογραφία, οἱ μεγάλοι δάσκαλοι δίδασκαν στις σχολές της τήν ἀρχή : Τά γεγονοτα εἶναι ἱερά, ἐνῶ οἱ κρίσεις εἶναι ἀτομικές . Δηλαδή, ἡ πραγματική δημοσιογραφία εἶναι ὃπως ἡ πραγματική δικαιοσύνη ἡ ὁποία λειτουργεῖ δίνοντας  ἲση εὐκαιρία στούς διαδίκους να ἀκουστοῦν οἱ θέσεις τους και ἀπό κεῖ καί πέρα, ὁ δικαστής μέ βάσι τήν ἀξία και την ἠθική του βγάζει τά συμπεράσματα.
Μετά ἀπό αὐτά, ποιά εἶναι τά περιθώρια στά ὁποία μποροῦμε να κινηθοῦμε ὃσοι ἒχουμε τήν συνείδησι τοῦ πολίτη ;
Δέν ἒχουμε ἀσφαλῶς τήν πολυτέλεια γιά ἆλλα λάθη. Δηλαδή, ἀφορᾶ τήν ζωή μας, να γίνουμε ὀξυδερκεῖς δικαστές, πού σημαίνει, να ἀκοῦμε ὃλες τίς πληροφορίες για ὁποιονδήποτε καί ὃ,τι δήποτε, χωρίς καμία ἀπολύτως προκατάληψι. Καί ὂχι μονον, ἀλλά να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σέ ὃ,τι αὐτή ἡ ἂθλια πυραμίδα καταπολεμᾶ καί ἐχθρεύεται... Νά μελετᾶμε ἀπό μόνοι μας τήν ἱστορία μας τήν ὁποία να μεταφέρουμε στά παιδιά μας.
Θά εἲμαστε πραγματικά ἒξυπνοι ἂν ἐνεργοῦμε με τήν ἀρχή ὃτι αὐτό πού πολεμᾶται με λύσσα ἀπό αὐτήν την φαύλη δημοσιοκαφρία δέν μπορεῖ να εἶναι ποτέ φίλος τῶν πατρόνων της... Θά εἲμαστε ἒξυπνοι ἂν καταλάβουμε ὃτι αὐτό πού σήμερα ἀποκαλοῦν δημοσιογραφία, δέν ἀποτελεῖ τίμια παρουσίασι ὃλων τῶν πληροφοριῶν γιά να βγάλει ἀβίαστα ὁ πολίτης τά συμπεράσματα του, ἀλλά, μαύρη προπαγάνδα πού δουλευει για τό σύστημα προβάλλοντας τά ἐπουσιώδη ὡς κύρια καί θάβοντας τά οὐσιώδη...
Ὀφείλουμε να κατανοήσουμε ὃτι αὐτά εἶναι τά δραματικά πλαίσια πού ἀποτελοῦν τούς δούρειους ἳππους τῶν ἐχθρῶν μας και τά ὁποία ὀφείλουμε να καταπολεμήσουμε ὡς λαός καί ἒθνος, χωρίς ἡττοπάθεια, τάχιστα διότι οἱ καιροί προχωροῦν δραματικά γρήγορα σέ βάρος μας, με γνῶσι καί περίσκεψι διότι τό μεγαλεῖο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι το να βγαίνει νικητής στά δύσκολα και ὂχι να πηδᾶ ἀπό τις ταράτσες με ἀπόγνωσι ἢ να μαραίνεται πιεσμένος στό περιθώριο τῆς ζωῆς.
Ὀφείλουμε να καταλάβουμε ὃτι αὐτό πού ἀποκαλοῦν ἐθνική παιδεία εἶναι ἓνα ἀπό τά βασικά τους ἐργαλεῖα. Καί ὃταν τό καταλάβουμε ἐμεῖς, θά σώσουμε καί ἓνα ποσοστο ἀφελῶν πού χωρίς γνῶσι τό ὑπηρετοῦν...
Ἂς τούς ὑπενθυμίσουμε ὃτι ἣρωας, δέν εἶναι ἓνας νεαρος πού ἂδικα κτυπήθηκε γιά να γίνει σημαία πού ξεσηκώνει ὑπέρ κάποιων σκοτεινῶν συμφερόντων.
Ἣρωας εἶναι ὁ ἀεροπόρος πού προδομένος ἀπό τήν πατρίδα κτυπήθηκε ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπαλο χωρίς να ἒχει κάποιος δικαίωμα να ἀνταποδώσει πυρά, χάνοντας την ζωή, βυθίζοντας στό πένθος τήν οἰκογενειά του καί με ἀμοιβή ψίχουλα μπροστά σ΄αὐτά πού εἰσπράττουν τα ἀντιπαραγωγικά κομματικά λαμόγια πού συντηροῦν τό δουλοπρεπές σύστημα, αὐτό δηλαδή πού ψαλιδίζει τά φτερά τοῦ ἣρωα ἀεροπόρου ἀπό τρόμο μήν χασει τήν εὒνοια τῶν πατρόνων του !
Ἣρωας εἶναι ὁ πραγματικός οἰκογενειάρχης πού συνθλίβεται ἀπό τά ὑπόγεια κτυπήματα τῶν ντόπιων μειοψηφικῶν ἐξουσιαστῶν καί πού ἀντιστέκεται με σθένος.
Ὁ ἀεροπόρος δέν προκάλεσε καμμια συγκίνησι στούς σκοτενούς ταγούς τῆς παιδευτικῆς ἀμάθειας ἡ ὁποία κάποτε ἀναστάτωσε τήν Ἑλλάδα στον ἲδιο χρόνο πού οἱ μυστικοί πράκτορες τῶν Τούρκων ἒκαιγαν ἀπό ἂκρη σε ἂκρη ὃλη την χώρα καί ὃλα αὐτά με στόχο να μήν περάσουν συμφέρουσες ἐμπορικές καί στρατιωτικές συμφωνίες με την Ρωσία.
Τώρα οἱ συμφωνίες δέν πέρασαν, ἡ χώρα εἶναι περισσότερο ἐκτεθειμένη στην Τουρκική ἀλαζονεία πού στηρίζεται στους μεγάλους ἐξοπλισμούς, σε πρωτοποριακές πολεμικές μηχανές τίς ὁποῖες ἒφτιαχνε ὃταν ἐδῶ μᾶς ἐκοίμιζαν οἱ ἂνθρωποι τῆς ἀπαιδείας μέσα ἀπό τά "κινήματα τῆς εἰρήνης". Πρόκειται γιά ἓνα κράτος πού δέν λογάριασε ποτέ συμμάχους καί συμμαχίες, πού γράφει στά παλιά της ὑποδήματα καθε τάξι καί ἠθική. Μέ τήν ἀκύρωσι αὐτῶν τῶν συμφωνιῶν, οἱ Ἓλληνες ἀγρότες ἒχασαν μία σοβαρη ἀγορά, μειώθηκε το εἰσόδημά τους  και ὁδηγήθηκαν στην μαύρη φτώχια! Αὐτοί ὃμως πληρώνονται ἐπειδή δόξασαν τον Γρηγορόπουλο τό θῦμα πού χρειαζόταν δηλαδή το σύστημα γιά να περάσει τά Ἀμερκανικά συμφέροντα μεσω τῶν ἀνεγκέφαλων "ἀντιαμερικανῶν" τῆς κομματικῆς ἐθνικῆς ἀπαιδείας..
Αὐτῆς τῆς ἀπαιδείας πού παρα το γεγονός ὃτι ἀπολαμβανει ἐργασιακά προνόμια τά ὁποία δραματικά στεροῦνται οἱ ἐργάτες τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα οἱ ὁποίοι ἒχασαν τό ὀκτάωρο ἐργασίας, μεχρι καί τά ἱερά γιά τήν οἰκογένεια  Σαββατοκύριακα τους, αὐτοί ἐδῶ  ἒφθασαν να μήν δίνουν ἀπό τόν χρόνο τους ἀλλά νά κλέβουν ἀπό τόν χρόνο τῶν μαθητῶν για νά προβάλλουν την στήριξι στά κομματικά ἀπολιθώματα ὃταν κάνουν τίς συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες !
Και τό χείριστο πού ὑποχθόνια καλλιέργησε ὃλο αὐτό τό φαῦλο πολιτικό σύστημα εἶναι ὃτι εἲμαστε μόνοι καί δέν μποροῦμε να κάνουμε τίποτα!  Κάνουν ὃτι θέλουν οἱ Ἀμερικανοί, ἑπομένως τά ὁπλικά συστήματα εἶναι μάταια γιά μας ἐφ΄ὃσον δουλεύουν γιά τήν οἰκονομία τους ! Δέν ἒχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τόν λαό τῆς Τουρκίας, αὐτόν πού σήμερα στηρίζει τήν κατακρεούργησι τῶν στερημένων ἀπό ὁπλικά συστήματα Κούρδων!
Καί αὐτό τό πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, αφου σκότωσε τήν ἐθνική μας ἐμπειρία μέσα ἀπό τόν συστηματικό ἀφελληνισμό τῆς παιδείας .
Θαρρεῖς καί ὃλα τά ἒθνη τοῦ κόσμου γεννήθηκαν με ἓναν προστάτη πού τα φυλαέι ἀπό κάθε ἐπιβουλή καί ἀπό κάθε μαλακία !!!
Ἀλλά ἡ μαλακία εἶναι να ἒχεις τά σύνορα ἀφύλακτα, νά ὑπερασπίζεσαι ἀνεγκέφαλα τούς στρατιῶτες πού στελνουν οἱ ἐχθοί σου γιά να σοῦ δώσουν το τελικό κτύπημα ἀπό μέσα, να παραδίδονται ὃλα τά στρατόπεδα σ'αὐτούς και ὁ στρατός νά τούς φτιάχνει φαγητό καί να τούς μεταφέρει με τά πλοῖα του στούς χώρους στρατοπεδεύσεως μέσα ἀπό τούς ὁποίους θα ξεκινήσουν αὒριο τά μεγάλα γεγονότα!
Τί ἂλο θα δοῦμε ; .. Πόσο ποιό χαμηλα Θεέ μου !
Ὃλα ατό ἲδιο σχέδιο ! Οἱ ἐχθροί ἰσοπεδώνουν τήν οἰκονομία μας, τήν ἀξιοπρέπειά μας σέ ὃλα τά ἐπίπεδα ! Μᾶς ἀπαγορεύουν νά κτίζουμε πολεμικά πλοῖα στά δικά μας ναυπηγεῖα ! Μέσα ἀπό τά ὑπερταμεῖα τους ἀπαλοτριώνουν τήν ἐθνική μας περιουσία που μετρᾶται σέ τρισεκατομύρια Εὐρώ ! Στεροῦν ἀπό τόν στρατό μας ἀνταλλακτικά ! Παραδίδουν τήν Μακεδονία στά ἂνομα σκοτεινά συμφέροντα! Ἑτοιμάζονται να παραδώσουν τα νησιά μας στούς πραγματικούς συμμάχους τῶν "ἑταίρων" μας που μᾶς ἒφεραν προγραμματισμένα σ'αὐτή την  καταδικη !
Ξύπνα ὦρε ραγιά ! Βγάλε ἀπό πάνω σου τίς κομματικές τσίμπλες, ξέχασε τά βολέματα καί ἀνακάλυψε τόν διπλα σου...  Αὐτόν μήν τόν βλέπεις  οὒτε ὡς ἀριστερό, οὒτε ὡς δεξιό, οὒτε πασόκο, οὒτε ξεπασόκο, οὒτε ὃτι,δήποτε διαστροφικό ἒριξαν μεθοδικά μέ φόλα στην συνείδησί σου, εἰδικά μέσα στούς χώρους τῆς ἀπαιδείας.
Δές ὁποιοσδήποτε δημιουργεῖ κίνησι... Καί ὂχι τόν ψυχάκια πού κάθεται καί κρίνει στό καφενεῖο ἢ ὁπουδήποτε.
Καί μήν ξεχνᾶς ὃτι οἱ Σπαρτιᾶτες ἦσαν οἱ μοναδικοί στόν κόσμο πού δέν εἶχαν τείχη. Διότι τείχη τους ἀποτελοῦσαν οἱ μεταξύ τους δεσμοί...
Αὐτό δέν σοῦ τό ἒμαθαν ποτέ οἱ ἀμερικανολιγούρηδες "αγωνιστές" τῆς "ἀντιαμερικανικῆς" ἀπαιδείας ... Ἁπλᾶ, διότι καί οἱ ἲδιοι φολιασμένοι ἀπό τά ἀπο...κόμματα, δέν το συνειδητοποίησαν ποτε...
Υ.Γ.  Οἱ πραγματικές συμμαχίες διαμορφώνονται σύμφωνα μέ τά ἀμοιβαία συμφέροντα. Καί γιά να ἐξακολουθοῦμε να εἲμαστε σύμμαχοι χωρίς παρένθεσι με τούς δυτικούς, ὀφείλουν να διορθώσουν τίς προδοσίες στήν Κύπρο, στήν Μακεδονία, στόν Τουρκικό ἐπεκτατισμό... Ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι λιγότερο κινδυνεύουμε ἐλεύθεροι παρά μέσα στόν σταῦλο τοῦ χασάπη...www.dermatas.blogspot.com

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Τό παραμῦθι τοῦ ἀφορολόγητου...

(Εἰκόνες πού φυλάσσονται με σεβασμό καί πού ἀποτελοῦν μονόδρομο...)
Ὃταν ἀγοράζεις ἓνα κιλό ἀλεῦρι, θά πληρώσεις τό ἐλάχιστο ἓνα Εὐρώ γιά τό φθηνότερο καί γύρω στά δύο γιά μία ὑποφερτή ποιότητα.
Αὐτό παράγεται ἀπό σιτάρι τό ὁποῖο ἀγοράζουν οἱ μυλωνάδες γύρω στά 30 λεπτά τό κιλό ἀπό τό εἰσαγωγικό ἐμπόριο ἢ ἀπό τόν σιτοπαραγωγό.
Καί ἐπειδή ἡ ξεφτήλα τῆς τιμῆς αὐτῆς δέν ἀναπληρώνεται οὒτε ἀπό τίς Εὐρωπαϊκές ψευτοεπιδοτήσεις, οἱ Ἓλληνες ἀγρότες ἒπαψαν να καλλιεργοῦν σιτηρά .
Ἐδῶ στό μυαλό μας ἀμέσως θα λειτουργήσει ἡ εὒκολη κομματική προπαγάνδα πού φυτεύεται μεθοδικά σε ὃλες τίς ἀμόρφωτες κοινωνίες, ὃτι δηλαδή οἱ μυλωνάδες καί οἱ παντός εἲδους μεσάζοντες ἐκμεταλλεύονται τήν κοινωνία με τά "ὑπερκέρδη" τους... Γι'αὐτό ἒχει ἀκριβό τό ἀλεῦρι...
Παλαιότερα σέ ὃλα σχεδόν τά χωριά τῆς ὑπαίθρου, ὑπῆρχαν τοπικοί ἀλευρόμυλοι οἱ ὁποίοι ἐργάζονταν με ποσοστά. Δηλαδή στά 100 κιλά σιτάρι, κρατοῦσαν τά τριάντα.(Πολύ παλαιότερα, κρατοῦσαν λιγότερα...)
Παρά τό καλό ποσοστό πού κρατοῦσαν, παρά τό ὃτι δέν ὑπῆρξε ὑψηλή φορολογία καί παρα το γεγονός ὃτι οι νοικοκυρές στά χωριά δέν ἒπαψαν να χρησιμοποιοῦν ντόπια ἀλεύρια, αὐτοί ἒκλεισαν διότι φυσικά, δέν ἒβγαιναν οἰκονομικά.
Παρέμειναν μόνον κάποιες μεγάλες ἀλευροβιομηχανίες οἱ ὁποῖες στάθηκαν λόγω τῆς ποσότητας πού διαχειρίζονταν.
Ἦρθε λοιπόν τό κράτος καί εἶπε ὃτι θα πληρώσετε αὐτούς τούς μεγάλους φόρους στήν παραγωγή σας ὡς ΦΠΑ καί στό τέλος θα φορολογοῦμε τά κέρδη σας.
Δέν θα σᾶς ἐξοντώσουμε βέβαια, διότι τα σανοφάγα ζῶα χρειάζονται καί λίγο ἀλεῦρι γιά νά σταθοῦν στά πόδια τους...
Χαρά βέβαια ἐμεῖς κάθε φορά πού ἀκοῦμε να ἐπιβάλλεται ὁποιοσδήποτε φόρος σ'αὐτούς πού παράγουν !
Δέν μᾶς ἐνόχλησε καθόλου ἡ κάκιστη διαχείρησις αὐτῶν τῶν φόρων ἀπό τήν ἑκάστοτε κομματική ἐξουσία, οὒτε ἡ αἰσχρότητα τῶν τραπεζῶν πού κυριαρχοῦν σε ὃλα τα πολιτικά μέτωπα, ἐλέγχουν ἐπιχειρήσεις καί λαό καί ἀσκοῦν  μέ τήν βοήθεια τῶν πολιτικῶν, ἂμεση καί ἒμμεση βία στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες!!! Κάποιοι λεκτικοί ἀφορισμοί, καλύπτουν ἐδῶ ὃλα τά "ἀγωνιστικά" προσχήματα ...
Θα μᾶς κοπεῖ ὃμως ὁ βῆχας ὃταν συνειδητοποιήσουμε ὃτι σ' έμᾶς τούς καταναλωτές καταλήγουν αὐτοί οἱ φόροι...
Δηλαδή ἀπό τό ἓνα κιλό ἀλεῦρι, ὁ βιομήχανος ἒχει βγάλει τά κέρδη του καί ἒχει μετακυλίσει στίς πλάτες μας ὃλους τούς φόρους.
Διότι ἂν δέν τό ἒκανε αὐτό, ἡ βιομηχανία δέν θά στεκόταν καί δέν θα ὑφίστατο ἐπιχείρησις.
Κρατᾶμε λοιπόν ἐδῶ τό ζητούμενο ὃτι μέσα ἀπό αὐτή τήν κρατική πρακτική, ἀφηρέθηκε με ἒμμεσους φόρους, ἓνα ποσοστό ἀπό τό εἰσόδημά μας...
Ἀλλά δέν καταναλώνουμε μόνον ἀλεῦρι. Αὐτό ὃταν καταλήγει σέ ψωμί, μᾶς ἀφαιρεῖ ἀκόμη περισσότερα διότι ἒχει να καλύψει τούς ἂμεσους καί ἒμμεσους φόρους τοῦ ἀρτοποιοῦ οἱ ὁποίοι ξεκινοῦν ἀπό τό πετρέλαιο πού χρησιμοποιεῖ μέχρι τήν ἀκραία ὓβρι πού λέγεται "φόρος ἐπιτηδέυματος", τά ὁποία ὃλα, ἐμεῖς καλύπτουμε μέσα ἀπό τήν τιμή τοῦ ψωμιοῦ. Δηλαδή κι' ἐδῶ , πάλι ἀφαιρεῖται ποσοστό ἀπό τό εἰσόδημα μας πού κατευθύνεται σε φόρους...
Ἐδῶ βέβαια ἡ ἂρχουσα "ἰδεολογία" πού δέν ἐργάστηκε ποτέ στήν ζωή της, θά καταγγείλλει  τά "ὑπερκέρδη" αὐτῶν πού ἐργάζονται ἀπό τά ἂγρια χαράματα μέχρι τά ἑπόμενα μεσάνυκτα...
Χρησιμοποιοῦμε ὃμως καί καύσιμα γιά τίς μετακινήσεις μας...
Ὁ φόρος ἐδῶ στά καύσιμα, εἶναι τεράστιος πού φθάνει σε ἀπύθμενα ποσοστά ! Δηλαδή βᾶλε 70% καί πλέον μέ τά ψιλά...
Σέ κάθε τι πού ἀγοράζουμε, εἶναι ἐνσωματωμένοι οἱ ΦΠΑ πού φθάνουν στό αἰσχρό 24%, εἶναι καί ἡ ἂλλη αἰσχρότητα πού ἀποκαλοῦν ΕΜΦΙΑ καί ὁ ὁποῖος ἒμμεσα ἐνσωματώνεται στά δικά μας ἒξοδα. Δηλαδή, πέρα ἀπό τόν δικό μας, πληρώνουμε ἒμμεσα καί αὐτόν τοῦ παραγωγοῦ μέσα ἀπό τά προϊόντα του πού ἀγοράζουμε...
Ὃλα αὐτά, μαζί με ὃλες τίς ἂλλες ἂθλιες αὐθαιρεσίες πού μᾶς ἐπιβαρύνουν δολοφονικά, μετροῦν την ποιότητα τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς μιᾶς κοινωνίας ἀποχαυνωμένων ἀπό τά κόμματα ἀποδεκτῶν ἀπό τούς ὁποίους ἃρπαξαν τό χρυσάφι καί τούς ἐξαγόρασαν με καθρεφτάκια...
Αὐτή δέ ἡ κοινωνία -φυσικά ὂχι ὃλοι, - ὃταν φταίει ὁ γάϊδαρος κτυπᾶ το σαμάρι...Καί εἶναι τόσο φρικτά πυροβολημένη σέ μεγάλο ποσοστό πού στό βάθος ἀντί να σκύψει καί να παλέψει ἑνωτικά με τούς ἂλλους για τα αὐτονόητα, χαίρεται διότι βλέπει κρίσι τοῦ "καπιταλιστικοῦ" συστήματος... ( Ἒτσι ὃταν καταφέρει να το γκρεμίσει δέν θα χρησιμοποιεῖ κεφάλαια ἀλλά αὐγά καί ζαρζαβάτια γιά νά κτίσει τήν κατοικία του...)
Καί τό φρικτότερο εἶναι  ὃτι στήν πλειοψηφία τους ὃλοι ἒχουν χαρτί ἀπό μέση μέχρι πανεπιστημιακή παρα...μόρφωσι !!!
Αὐτή  ἒχει περιορίσει τήν δρᾶσι της στό να ὑπερασπίζεται τίς ἐπαγγελματικές διεκδικήσεις ἢ τό δικαιωμα να μετατρέπωνται οἱ χῶροι τῶν σπουδῶν σέ ἐκτροφεῖα ἀρουραίων καί διάφορων ἐντόμων, ἀλλά ὂχι τό δικαίωμα τῶν πολιτῶν να ζοῦν με ἀξιοπρέπεια.
Ἀπό δῶ βγαίνουν καί κάποιες "ἐπαναστάτες" πού ...ἐκδικοῦνται τίς ἐξουσίες καίγοντας τίς περιουσίες τῶν πολιτῶν...
Ἒτσι καμμία ἂλλη ὀργανωμένη κοινωνία σκεφτόμενων πολιτῶν δέν θα δεχόταν να τήν κοροϊδεύουν καί να τίς λένε ὃτι μειώνεται  τό ἀφορολόγητο ποσό τήν στιγμή πού γίνεται τό ἀντίθετο ἀπ'ὃτι θέλουν να μᾶς δώσουν να πιστεύουμε καί ἀπό τήν στιγμή πού ἀφορολόγητο δέν ὑπάρχει ...
Διότι φορολογούμαστε ἀπό τήν πρώτη πεντάρα ...
Σέ τέτοιο αἰσχρό σημεῖο ἒχουμε φθάσει πού ἀντί να πιστώνεται ὁ νέος πολίτης με προοπτικές ἀναπτυξιακές, τοῦ φορτώνουν στίς πλάτες καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό ἀμέσως μέ την γεννησί του!!!...
Καί μετά ὃλοι οἱ ...ἰδεολῆπτες, ἀπό ὃλο τό φᾶσμα τοῦ πολιτικαντισμοῦ,  ἀναρωτιοῦνται γιατί κλείνουν τό ἓνα μετά τό ἂλλο τα νηπιαγωγεῖα καί τά δημοτικά στά χωριά μας !!!
Ἀλλά ὃταν ἐπικρατοῦν οἱ ἀφελεῖς καί οἱ κουτοπόνηροι, ὃλα εἶναι ἀποδεκτά. Ἀκόμη καί ὰν τό κόμμα μέσα ἀπό τά κανάλια του μας πεῖ ὃτι πετάει ὁ γάϊδαρος, θά   σκύψουμε, θα τό ἀποδεχτοῦμε καί θα τρέξουμε να χειροκροτήσουμε τούς ἐκπροσώπους του στίς φιέστες καί στά καρναβάλια ...
Γιατί πάντα ἐλπίζουμε ὃτι θα ἐξαργυρώσουμε με προσωπικά ὀφέλη τήν ὃποια κωλοτοῦμπα κάνει ἡ ἠθική μας ὑπόστασις...
Ἒ ρε κύριε "ἐκπαιδευτικέ"μου, ἐσύ πού σέ εἶδα ἀπόντα ἀπό ὃλα αὐτά τά σοβαρά, ἀλλά σέ εἶδα νά τρέχεις γιά τό κόμμα προεκλογικά, σκέψου ὃτι μέσα ἀπό αὐτήν τήν δρᾶσι θα προκόψεις καί θα γίνεις διευθυντής!!!...
Ἒτσι, θα σε θαυμάζουν ὃλοι στήν κοινωνία μέ τά καθρεφτάκια, ἀλλά, θα ἀνέβει καί ὁ μισθός  σου...
Πόσο διαφέρεις ἀπό τούς ἀγράμματους τῶν προηγούμενων ἐποχῶν πού μπορεῖ να μήν ἢξεραν γράμματα ἀλλά ἂν τούς κατήγγειλες τήν ἀδικία, ἦσαν ἱκανοί να πέσουν καί στήν φωτιά !!!
Ἐξ ἂλλου, τό θέμα τῆς οἰκονομίας δέν εἶναι μπαρουφάκειοι λαβύρινθοι... Εἶναι ἁπλές πρακτικές πού ἐφάρμωζαν οἱ κοινωνίες καί οἱ ἂρχοντες ἀπό καταβολῆς κόσμου...

Τελικό συμπέρασμα ...Γ@@@μῶ τίς "ἀντιστασιακές" μας περγαμηνές ... Γ@@@μῶ τά φτυχεῖα μας ...

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ποιοί γιορτάζουν σήμερα ;Ἒχει τόση σημασία,ἀνάμεσα σ'αὐτά πού μᾶς θλίβουν καί συμπιέζουν μέχρι τοῦ σημείου τῆς πλήρους ἐξοντώσεώς μας ;
Καί ὃμως ἒχει !
Ἂς ψάξουμε τά σημερινά ἑορτολόγια σε ἡμερολόγια καί ἐκκλησιαστικές πηγές καί θά δοῦμε ὃτι ἀλλοῦ θεωρεῖται γιορτή πρός τιμή τοῦ Ζαχαρία τοῦ Πατέρα τοῦ Βαπτιστῆ Ἰωάννη , ἐνῶ ἀλλοῦ πρός τιμή τοῦ Ζαχαρία τοῦ προφήτη. Ἀλλοῦ, δύο σε ἓναν...
Ὁ πρῶτος ἦταν ἀρχιερέας ἀπό τήν οἰκογένεια πού δίδαξε τήν ἀγάπη καί πού ὁ ὑιός του Ἰωάννης,  ὑπῆρξε ἓνας ἀπό τούς πρώτους πραγματικούς ἀναρχικούς τῆς ἱστορίας....(Ἀναρχικος σύμφωνα με τις σημερινές ἀντιλήψεις, εἶναι αὐτός πού δέν ὑπακούει σε ἐξουσίες γενικά, ἐνῶ σύμφωνα μέ τίς τότε, αὐτός πού δέν ὑπακούει σε ἂρχοντες οἱ ὁποίοι δέν σέβονται τούς Θεϊκούς νόμους)  
Ὁ δέυτερος,  ἦταν προφήτης πού ἒζησε στά χρόνια τοῦ Δαρείου γύρω στό 520 π.Χ. καί πού εἶπε αὐτά γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἓλληνες  : Ζα 9,13-16)˙
           
Ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον,
                  ἔπλησα τὸν Ἐφραΐμ.
            ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων
                  καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ.
            καὶ Κύριος ἔσται ἐπ̉ αὐτούς,
                  καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς.
            Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ
                  καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.
            Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς,
                 καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς.
            καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης
                καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον,
                καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας τὸ θυσιαστήριον.
            σώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ,
                ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ.
Ἀφοῦ λοιπόν ἒχουμε τέτοια σύγχυσι ὃσον ἀφορᾶ τό ἑορτολόγιο, πόσο περισσότερο δεν θα ἒχουμε σύγχυσι στό να καταλάβουμε αὐτήν τήν πάρα πάνω προφητεία καί να σκεφτοῦμε μήπως τά σήμερινά δράματα πού ἀντιμετωπίζει ὁ Ἑλληνικός λαός,  ἀποτελοῦν ἐκπλήρωσί της ...
Ἀπό το πολύ πές πές, μήπως φτάνουν κάποτε να γίνονται ἀποδεκτά καί ἐφαρμόσιμα τά σχέδια πού κάποιοι μέσα ἀπό τούς αἰῶνες προβάλλουν ὡς προφητείες ;...

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Εἰκόνες πού συνέβαλαν στα πρωτογενῆ πλεονάσματα...

Ἐδῶ, τό ἐσωτερικό πολυτελοῦς ἀχουριοῦ πού σενέβαλε ἀποτελεσματικά στό πρωτογενές πλεόνασμα...
Αὐτή εἶναι ἡ συμβολή μου στά "πρωτογενῆ πλεονάσματα"...
Θα εἶναι μεγάλο κενό στήν ψυχή σου να μήν ἐπιβραβεύσεις ὁ ἲδιος τουλλάχιστον τόν ἑαυτόν σου, σ'αὐτή  τήν μεγάλη καί ζωτική ὑπόθεσι τῆς χώρας ...
Βέβαια, τά πρῶτα βραβεῖα τά δικαιοῦνται  ὁ κουλουρᾶς πού πωλοῦσε "παράνομα" τα κουλούρια του, οἱ γριοῦλες πού πωλοῦσαν ζωχούς ἢ "τερλίκια" καί ἂλλοι ὃπου ἐκπλήρωσαν τήν ...ἀδικία τους πρός τό κράτος μέ μία τεράστια για τα δεδομένα τους οἰκονομική  ἀποπληρωμή...
Ὃλοι ἐμεῖς, ἒχουμε τήν αὐτογνωσία τοῦ παραβάτη τοῦ νόμου, τῆς τάξεως καί τῆς ἠθικῆς...
Διότι, ποιός θα πληρώσει γιά τό κράτος μας τό ὁποῖο ὀφείλει να εἶναι συνεπές πρός τίς ὑποχρεώσεις του ἀπέναντι στήν μεγάλη αὐτοθυσία τῶν "δανειστῶν " ;...
Οἱ ἀλλοδαποί πού ἒχουν καταλάβει ὃλες τίς πλατεῖες  καί πωλοῦν ...ἒκνομα τις πραγμάτιες τους;... (ὂχι  παράνομα, πρέπει να προσέχουμε πολύ το λεξιλόγιό μας στήν ἐποχή τῶν παγκόσμιων ἀνθρωπιστικῶν ἰδεῶν ...Παράνομοι ἦσαν μονον ὁ κουλουρᾶς μέ τίς γριές...)
Οἱ ὑπάλληλοι πού τούς ὑπηρετοῦν καί διασφαλίζουν τήν ψῆφο στίς ...ἀνθρωπιστικές κυβερνήσεις, ἢ οἱ βολευτές πού ἂμεσα παίρνουν με τά ἐπιδόματά τους  τό ταπεινό εἰσόδημα τῶν δεκα χιλιάδων εὐρῶν μηνιαίως καί πού μᾶς ἒχουν σε ἀγωνίες μήπως δέν τούς φθάνουν αὐτά τά λεφτά καί μήπως δέν βρίσκονται καί ἂλλοι ἀφανεῖς πόροι να τούς ἐνισχύσουν...
Πάντως ὁ ἐνθουσιασμός με τόν ὁποῖο χειροκροτοῦνται στίς ἐκδηλώσεις, δείχνει ὃτι ὑπάρχουν ἀρκετοί που ἒχουν τήν συναίσθησι τῆς κοινῆς τύχης...
Τώρα ὃσον ἀφορᾶ τό βραβεῖο που μᾶς ἀνήκει, εἶναι σπουδαῖο να τό περιγράψουμε διότι ἒχει βαθύ ἠθικό περιεχόμενο...
Αὐτό ἒχει τίς ρίζες του στα χρόνια τα Βυζαντινά, ἒχει ἀποδειχτεῖ εἰδικά εὒχρηστο στήν σημερινή καθημερινότητα καί ἒχει σχέσι μέ τήν παλάμη πού βρίσκεται σε πλήρη ἐκτόνωσι...
Συνοδεύεται συχνά καί ἀπό τήν ποιό εὐγενῆ Ἑλληνική λέξι πού ἒχει γίνει παγκόσμια γνωστή... Σέ ὃλα τά λιμάνια τοῦ κόσμου θά ἀκούσεις Ρε μαλ@@@@@@κα....
Εἶναι τό τελευταῖο ἐξαγώγιμο προϊόν πού προωθοῦμε με ὑπερηφάνεια...
Καί ἒτσι ἀποφάσισα  νά παρουσιάσω μερικές φωτογραφίες ἀντιπροσωπευτικές, πού δείχνουν τίς δικές μου παραγωγικές δομές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μέρος  τῶν παραγωγικῶν δομῶν τῆς χώρας πού δημιούργησαν αὐτό τό πλεόνασμα καί γιά το ὁποῖο ὃλοι οἱ παρα... μορφωμένοι ἀπό τό σημερινό σύστημα ἀπαιδείας, μιλοῦν με ὑπερηφάνεια !...
 Δέν ξέρω βέβαια ἂν θα  τίς τιμήσουν καί ὃλοι αὐτοί πού ἀποτελοῦν τήν "κουλτοῦρα" τῆς πατρίδας μας καί βιώνουν τίς ...μπαρουφάκειες μπαροῦφες μέσα στίς γεμᾶτο βάθος ἀμέτρητο ἀναζητήσεις τους...

Αὐτοί πού τά τσαρούχια τῆς παιδείας των τα βερνίκωσαν ὑπερήφανα με χρώματα Εὐρωπαϊκά, ἒχοντας περάσει προηγουμένως  μέσα ἀπό τούς "ἀντιαμερικανικούς" ἀγῶνες, ἀπό τά "ἡρωϊκά" πολυτεχνεῖα, ἀπό τίς πανεπιστημιακές μπόχες με τίς κατσαρίδες και τά τρωκτικά, ἐκπαιδευμένοι εἰδικά γιά τά σημερινά  survivor, πλάϊ -πλάϊ  με τόν Σουλεϊμᾶν τον Μεγαλοπρεπῆ καί ἐκπέμποντας τίς ἲδιες ἀναθυμιάσεις πού  διεγείρουν τήν εὐτυχία μέσα ἀπό τά κοινωνικά μαστουρώματα... 
Παρουσιάζω ἐδῶ φωτογραφίες μέ τούς δικούς μου συντελεστές τῶν "πρωτογενῶν πλεονασμάτων" στήν χώρα μας, αὐτά πού στηρίζονται στόν δικό μου ΕΜΦΙΑ, στίς δικές μου εἰσφορές, σ΄αὐτές τῶν παιδιῶν μου καί ὃσοι καταδεχτεῖτε να ρίξετε ἓνα βλέμμα χαμηλά, ἀπό ἐκεῖ πάνω ἀπό τά κουλτουριάρικα πεδία στήν δική μου, φτωχή ἀπό ἐπιστήμη ἀναφορά,  καμαρώσετε τόν πλοῦτο πού ἒχετε να μοιραστεῖτε ἀπό τήν κάθε μνημονιακή ἢ διαφορετικά μνημοσυνιακή κυβέρνησι ... (διότι γενικά, περί  μνημοσύνων πρόκειται...) 
Ἃλλωστε καί τά παιδιά μας, μέσα στά πλαίσια τῆς ἐθνικῆς σοβαρότητας, συμμετέχουν στήν δημιουργία αὐτοῦ τοῦ πλούτου... Διότι δέν εἶναι σάν αὐτά τα μαμόθρευτα κάποιων χωρῶν πού οἱ πολιτικές ἀποφάσεις τῶν γονιῶν τους τούς παρέχουν ἀκόμη καί δωρεάν στέγη ὃταν ἐνηλικιωθοῦν...
Ἐδῶ οἱ σοβαρές καί ὑπεύθυνες ἀποφάσεις τῶν γονιῶν πού συνήθως τα ξέρουν ὃλα καί δέν ἀνέχονται μύιγα στό σπαθί να τους ἀμφισβητεῖ, ἀποφάσισαν ὑπεύθυνα καί ὑπερήφανα, ἀντί γιά στέγη να φορτώσουν στίς πλᾶτες τῶν παιδιῶν τους καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό ἀμέσως με τήν γεννησί των !!!
Γι' αὐτόν ἰδιαίτερα τόν λόγο, τούς ἀξίζει τό βραβεῖο τῆς παλάμης πού ἀναφέραμε ἀλλά μέ ἰδιαίτερο, Νομπελίστικο κῦρος...   
Διότι σπάσαμε ἐδῶ ρεκόρ παγκόσμιας μαλ@@@@@@@@@@κίας καί πολύ φοβᾶμαι ὃτι καί αὐτή ἡ ἱερή μοῦτζα, θα ντραπεῖ να κοσμήσει τέτοιες μοναδικές ἀξίες...

Ἡ πολυτελής εἲσοδος τοῦ ἀχουριοῦ...

Ἂλλο ἀχοῦρι πού κάποτε ἐξέτρεφε ζῶα με τά ὁποία μεγάλωσαν τέσσερα παιδιά καί ἀπό τά ὁποία τά τρία ἐκτελοῦν ἱερή ἀποστολή να συμβάλλουν στήν οἰκονομία ἂλλων χωρῶν... Δέν ἒχει βέβαια πόρτες καί παράθυρα διότι τήν ἀσφάλειά του τήν ἀγκαλιάζει μέ εἰδική θέρμη ἡ Ἑλλαδική πολιτεία...

Ἐδῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι νοιώθω κάποιες τύψεις.... Εἶναι ὁ θερεινός ὀρνιθώνας μου πού δέν τόν δήλωσα μέ ἀποτέλεσμα να ἀδικησω τό πρωτογενές πλεόνασμα...

Τό ἀγροτικό μου Οπελάκι χάλασε πρίν πάνω ἀπό δεκά χρόνια καί περιμένει ὑπομονετικά στό κτῆμα να το ἐπισκευάσω. Σήν πάρα πάνω ἀπόδειξι, φαίνεται ὃτι ἒχω καταθέσει τίς πυνακιδες ἀπό τό 2007...  Δέν μέ ξέχασε ὃμως ἡ πολιτεία καί μοῦ ἒστειλε δύο ἀπανωτά μηνύματα ὃτι ἒχω χρεωθεῖ με τό πρόστιμο τοῦ ἀνασφάλιστου.. Ἒτσι, κάποια μέρα, εἶδα να λείπει ἀπό τήν συνταξί μου ὃλο το μηνιάτικο...Καί τιθάσευσα με ἐθνική ὑπερηφάνεια καί στοϊκότητα  τά ἀντανακλαστικά τῆς ὑπευθυνότητας, ὃταν ἒνοιωσα φτωχός συγγενής μπροστά στούς καλογυαλισμένους νεους ἐποίκους πού ξόδευαν πλουσιοπάρωχα στό πολυκατάστημα... Ὂχι "φασιστόμουτρα"  κερατάδες, εἶμαι φιλόξενος καί συχαίνομαι τήν ξενοφοβία σας διότι καί οἱ παπποῦδες μου ἦσαν μετανάστες καί οἱ Ἓλληνες γενικά ἒχετε καβαλήσει τό καλάμι ... Ἐπεῖγον εἶναι να σβήσει αὐτό τό κράτος τοῦ μίσους κατά τῶν ἂλλων λαῶν, να συνεχίσει ἡ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου εἲτε με τήν "ἀριστερή" ,εἲτε με τήν "δεξιά "της μορφή, γιά να ἀπολαύσουμε μιά μέρα ὃλοι οἱ πολίτες τῆς γῆς  τόν παράδεισο με τίς 72 παρθένες, παρέα μέ τούς νέους ἒποικους οἱ ὁποίοι θα μᾶς παραδώσουν σπουδαία μαθήματα πάνω σ' αὐτό....
www.dermatas.blogspot.com