ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Ἒξω ἀπό την φωλιά τῆς Εὐρωοχιᾶς, ἐδῶ καί τώρα...


Ἀφοῦ μᾶς σακάτεψε οἰκονομικά με τά πολιτικά της  ἀνδρείκελα πού μᾶς καταχρέωσαν πονηρά καί ἀτιμώρητα γιά λογαριασμό ξένων τραπεζιτῶν, ἀφοῦ μαζί με το προηγούμενο συνάφι της,  μεθοδικά, μας ἃρπαξαν βιομηχανία, ἐμπόριο, συγκοινωνίες, ὑποδομές καί ὑπονόμευσαν ὃλες τίς παραγωγικές μας δομές, ἀφοῦ ἀκόμη καί σήμερα προκειμένου να μᾶς πουλήσει τίς πραμάτειες της μας ἐπιβάλλει ποινές γιατί ἒχουμε λέει παλιά "ρυπογόνα" ὀχήματα, ἀφοῦ μᾶς "ἀπαγόρευσε" να πουλᾶμε καί νά ἀγοράζουμε μέ χῶρες πού μᾶς συμφέρει ἐνῶ ἡ ἲδια διατηρεῖ τό δικαίωμα να συναλλάσσεται μέ ὃποιους θέλει, ἀφοῦ μᾶς στερεῖ τό δικαίωμα να στηρίζουμε ἀποτελεσματικά τίς ἁμυντικές μας ὑποδομές, ἀφοῦ μᾶς ἐπέβαλε φόρους καί ποινές πού ἀποβλέπουν στήν ἒν ψυχρῶ ἐξόντωσί μας, ἀφοῦ μᾶς στράβωσε μέ ἀντιπαραγωγικές ἐπιδοτήσεις πού ἒβγαιναν ἀπό τήν ὑποθήκευσι τοῦ δικοῦ μας πλούτου καί οἱ ὁποῖες κατέληγαν στήν δική της ἀγορά, ἀφοῦ κατάφερε να διαπράττει τήν ἐπιστημονικότερη γενοκτονία πού ἒχει ὑποστεῖ τό ἒθνος μας μέσα στήν μακραίωνη ἱστορία του, ἀφοῦ κατάφερε στόν κάθε νέο πού γεννιέται στήν Ἑλλάδα ἀντί γιά ἐφόδια προκοπῆς νά τοῦ ἐπιβάλλει καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό στίς πλᾶτες του, ἀφοῦ μᾶς ἒχει ἐκθέσει σε παντοειδεῖς κινδύνους, σε ἀτομικές καί συλλογικές ταπεινώσεις, σήμερα ἒβγαλε τήν μουτσούνα της καί ἀπέδειξε γιά μία ἀκόμη φορά ποιοί εἶναι οἱ "σύμμαχοί" μας καί οἱ "ἑταῖροι" μας ... 


Ναί αὐτήν κίνησε γῆ καί ουρανό γιά νά βοηθήσει τόν πραγματικό της σύμμαχο, τήν   Τουρκία προκειμένου αὐτή νά διασφαλίσει τίς εἰς βάρος μας αὐθαιρεσίες στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσσόγειο, καταφανέστατα γιά μία μοιρασιά πού ἀποβλέπει στή ἀχόρταγη καταλήστεψί μας!


Αὐτή, πού τήν ἲδια στίγμή μέσα ἀπό τά οἰκονομικά σφιξίματα ὑπονομεύει τίς ἀμυντικές μας προοπτικές ἀπέναντι στήν Τουρκία.


Κι'ἐμεῖς ἐδῶ, ἀντί νά δώσουμε δραστικές ἀπαντήσεις, νοιώθουμε ἀκόμη καλά διότι τά τσαρούχια τῆς ψυχῆς καί τῆς βαθιᾶς ἀμορφοσιᾶς τῶν βολεμένων, μυρίζουν "Εὐρώπη" καί ἒτσι ἒγιναν εὐρωτσαρούχια...


Ἐσένα προκαλῶ βολεμένο ἀγράμματο στήριγμα πού πῆρες τό φτυχεῖο σου ἀπό τό κόμμα, πού ἒγινες ἐργαλεῖο γιά νά ληστεύεται καί καταστρέφεται ἡ χώρα ἀπό τήν καθε εὐρωλινάτσα, πού στέρησες στά παιδιά σου τό δικαίωμα γιά ἀξιοπρεπῆ ἐργασία στόν τόπο τους γιά χάρι τοῦ κόμματος καί τῶν ἀνήθικων συμβιβασμῶν σου, πού ἒφθασες στήν ξευτίλα να κοκορεύεσαι ὃτι να παιδιά σου βρῆκαν δουλειά σέ χώρα σοβαρή τῆς Εὐρώπης καί ἒγιναν Εὐρω...πέη ! 


Ναί ἀμόρφωτο κομματικό ἐργαλεῖο, ἐσένα σε ἐνοχλοῦσε κάθε παραγωγική ἐργασία στόν τόπο σου καί πάντα σκεφτόσουν πρῶτο μέλημα να ὑπονομεύσεις μέσα ἀπό τούς κομματικούς συνδικαλισμούς, γιατί σέ προβλημάτιζε τό ποῦ βρῆκε τά λεφτά ὁ κάθε ἐπενδυτής...


Ἒτσι βοήθησες νά κλείσουν τά ναυπηγεῖα πρός ὢφελος τῆς Τουρκίας καί τῆς Κορέας, ἐνῶ στήν Εὐρώπη πού στέλνεις ὑπερήφανα τά παιδιά σου, ὃλοι αὐτοί πού ἒχουν ἐπενδύσει ἒχουν γεννηθεῖ μέσα ἀπό ἠθική παρθενογένεσι, ὃπως δηλαδή ἐσύ...


Ἂς θυμηθοῦμε, τότε, στήν ἐποχή Καραμανλῆ πού ἒγινε προσπάθεια να ὑπογραφοῦν συμφέρουσες ἐμπορικές καί στρατιωτικές συμφωνίες μέ τήν Ρωσία, τότε πού ἡ Τουρκική ΜΙΤ ἒκαιγε τήν ὓπαιθρο, οἱ ἂνθρωποι τῆς παιδείας στά σχολεῖα συστρατεύτηκαν μέ τούς ἐχθρούς μας καί ἒπνιγαν τήν Ἑλλάδα στό ὂνομα τοῦ Γρηγορόπουλου...


Ἀλλά σήμερα πού δολοφονεῖται ὁλόκληρος λαός πού εἶναι ὃλοι αὐτοί ;...


Σήμερα πού οἱ βρωμίλες ἐπικυρίαρχοι τῶν ἐθελόδουλων ὁπαδῶν δέχονται σκληρές καρπαζιές ἀπό μία βρώμικη κολεγιά ἡ ὁποία ἀντί να ἐκφράζει τό χρέος της στήν ἃμυνα τοῦ συνεταίρου ὂχι μόνον τόν ὑπονομεύει ἀλλά μέ ἂκρατη θρασύτητα στηρίζει τόν ἐχθρό του, ποῦ εἶστε ὦρε τώρα, ὃλοι ἐσεῖς, ;


Καί σε τελική ἀνάλυσι, ὁ ἀγρότης πού ἒχασε τίς ἀγορές ἐξ αἰτίας τῶν βιασμῶν πού ὑπέστη ἡ χώρα ἀπό τούς Εὐρωπαίους πάτρωνες, γιατί να νοιάζεται γιά μία παιδεία κομματική πού Ρεπουστεύεται χωρίς ἀντιδράσεις, πού γίνεται ἐργαλεῖο ἐναντίον του καί πού ἐργάζεται στά μουλωχτά καί φανερά γιά τά συμφέροντα τῶν ἐχθρῶν του καί πού εἶναι σέ ὃλη της τήν ἒκτασι δραματικά ἀποῦσα ἀπό τά σημερινά τεκτενόμενα ;


Τά ἲδια πού ἰσχύουν γιά σᾶς, ἰσχύουν γιά ὃλους τούς ἀνθρώπους  τοῦ "πνεύματος" καί τοῦ "πολιτισμοῦ".

Αἶσχος στίς ἀνοχές μας ! Αἶσχος στή ἐθνική μας ξεφτίλα. ! Αἶσχος στήν κακομοιριά καί στό σκύψιμο! 


Αἶσχος ὦρε ΓΚΙΑΟΥΡΗΔΕΣ , ὃλοι ἐσεῖς πού τρέχετε να δίνετε τό χέρι στά ἐθνικά πιόνια ἐπειδή κάπου σᾶς βόλεψαν σέ βάρος τῶν συνανθρώπων σας! 


Ὃσοι μείναμε ὂρθιοι, κοινοποιοῦμε καί ἀπαιτοῦμε ! 


Ἐδῶ καί τώρα , ἒξω ἀπό τό μαντρί τῶν Εὐρωληστῶν, τῶν Ευρογενοκτόνων τῆς φυλῆς μας, πού ἒχουν τήν ἓδρα τους στήν Γερμανία ! 


Τέρμα ὁ ἀτομικός καί συλλογικός μας ξεφτιλισμός ! Ἒξω ἀπό τήν φωλιά τῆς Ευρωοχιᾶς ἐδῶ καί τώρα...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Ναί ρεεεεε... ὑπερασπιζόμαστε τά ἀδύναμα ἀγέννητα παιδιά μας !!!Αὐτά τά ἀνυπεράσπιστα  θύματα πού ὃλο τό φᾶσμα τῆς "προοδευτικῆς" δεξιᾶς καί ἀριστερῆς ἀνώμαλης συνουσίας τά πολεμᾶ ἀνελέητα !

Κανείς δέν ἀρνήθηκε βέβαια στόν καθ ἓναν, εἲτε πρόκειται γιά ἁπλό θῦμα καταστάσεων βίας ἢ ὑγείας, εἲτε πρόκειται γιά τήν κλάσι τῶν ὑποκριτῶν τῆς ἠθικῆς, νά εἶναι "κυρίαρχοι" τῶν σωμάτων τους...- τό ποιές ψυχές βέβαια τά κυβερνοῦν, εἶναι ἂλλο θέμα...- 

Οἱ ἲδιοι ὃμως πού ἒσκιζαν τά ροῦχα τους ἐπειδή λέει "ἐθίγησαν" ἀπό τήν ἀφίσα πού ἐνημέρωνε ἓνα ποσοστό τῆς κοινωνίας να γνωρίζει τι σημαίνει ἃμβλωσις, δέν ἒχουν θιγεῖ ποτέ για τό γεγονός ὃτι κάπου γαλακτίζονται ποικιλοτρόπως ἀπό τά κρατικά ταμεῖα καί ἂν κάπου τούς βαραίνει ὁ γαλακτισμός μιᾶς νέας ζωῆς, ἂς φροντίσουν ἐδῶ καί τώρα οἱ ἲδιοι να ἀπογαλακτιστοῦν ἀπό τίς πλᾶτες τῶν πολλῶν...

Διότι ἀπό τήν ὑπερτροφία, ἒχουν καταντήσει ἠθικά παχύδερμα τα ὁποία προκαλοῦν μέ τήν παρουσία τους καί τίς γεμᾶτες ὑποκρισία παρεμβάσεις τους...

"Θίγηκε" λέει κάποιος Καραμάν αλῆς πού ἀποτελεῖ ἐξουσία, διότι ἡ  ἐνημερωτική ἀφίσα ἒθιξε τήν προοδευτική του καφρίλα καί ἒδωσε ἐντολή να τήν κατεβάσουν ἀμέσως !!!

Καί ἀμέσως οἱ ἐπαγγελματίες τῆς ἐνημερώσεως πού εἶναι ἀπόντες ἀπό τά  δράματα αὐτῶν πού ἒχουν γεννηθεῖ, μετέφεραν παθιασμενα τήν δῆθεν "ἀγανάκτησι" τῶν πολιτῶν ἐνάντια στά  δικαιώματα τῶν ἀγένητων παιδιῶν !!!

Ὃλοι αὐτοί, ἒχουν δικαίωμα νά προβάλλουν παντός εἲδους σαχλά θέματα καί ἀπαιτοῦν ἀπό τούς ὑπόλοιπους  πολίτες να τά ἀνεχθοῦν !

Δέν ἀνέχονται ὃμως ὃτι, δήποτε εἶναι ἀντίθετο πρός τήν δικη τους κεκτημένη σαχλότητα, τούς ἠθικούς τους συμβιβασμούς καί τίς παντός εἲδους ἰδεοληψίες τους.

Καί ἐπειδή οἱ ἐποχές δέν ἐπιδέχονται ἆλλες ἀνοχές ἀπέναντι στήν ἐχθρική καί ὓπουλη ἐππαγγελματική ὑποκρισία τους, ἂς καταλάβει ὁ καθ' ἓνας μας ὃτι δέν ὑπάρχουν πάρα πέρα περιθώρια σιωπῆς !

Διότι ἡ σιωπή σημαίνει συναίνεσις στό ἒγκλημα. 

Ἐξ ἂλλου, ὁπως ἐμεῖς ὑποφέραμε με τίς γκέϋ ἀφίσες τους, ἒτσι καί αὐτοί θά ὑποφέρουν μέ τίς δικές μας...

Κοινοποιοῦμε λοιπόν παντοῦ καί ἀπαιτοῦμε να ξανατοποθετηθοῦν ἐδῶ καί τώρα οἱ ἐνημερωτικές ἀφίσες... 

((Ὑ.Γ. Ἡ ἀντρίκια θέσις τοῦ βουλευτῆ κ. Μπογδάνου πανω στό θέμα, σημαίνει πολλά... Σημαίνει ὃτι τά κόμματα τελειώνουν καί παραμένουν μόνον οἱ ἀρχές οἱ ὁποῖες πρέπει να μᾶς συνδέουν...))


Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΟΖ.!!!...

...διαφορετικά, αποδοχή τελελεσμένων από τήν κυβέρνησι Μητσοτάκη με τήν συγκατάθεσι τού πολιτικού συστήματος...

Καί τώ ερώτημα, μήπως η μέγαιρα  τής Ευρώπης , έχει επιβάλει  βαρυκοΐα στούς τοπικούς της δουλευτάδες...

Τό πάρα κάτω κείμενο είναι από δημοσίευμα διαδικτυακού φίλου ο οποίος είναι βαθύς γνώστης τής πολιτικής καί τής οικονομίας.

Πέτρος Μώκος
Η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει συντεταγμένες για ΑΟΖ στον ΟΗΕ, εντός 40 ημερών από τη στιγμή που κατέθεσε η Τουρκία.
Δηλαδή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου.
Εάν δεν καταθέσει συντεταγμένες, σημαίνει ότι αποδέχεται την οριοθέτηση της Τουρκίας.
Επειδή ο Μητσοτάκης δήθεν δεν το γνωρίζει αυτό και δεν πρόκειται να κάνει την οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ μας, εγώ σας ενημερώνω...
Επίσης θα ενημερώσω ότι η …άγνοια μπορεί να προσδίδει ελαφρυντικά σε μια ενδεχόμενη δίκη, αλλά όμως η προδοσία είναι προδοσία.
Και η προδοσία παραμένει. Μιας και είναι εθνική προδοσία να αποδεχτείς μια τέτοια οριοθέτηση από την Τουρκία. Και η εθνική προδοσία είναι εσχάτη προδοσία κατά της πατρίδας!
Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης…
ΥΓ. Την Παρασκευή έχει 17 Ιανουαρίου...
Συντεταγμένες για την ελληνική ΑΟΖ έχουν όλοι οι έγκριτοι που ασχολούνται με το ζήτημα.
Κονοφάγος, Λυγερός, Φώσκολος κλπ.
Kαι δίνονται άμεσα...
Και ούτε βέβαια χρειάζονται ...δύο για κατάθεση συντεταγμένων ΑΟΖ...

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Καί αὐτή ἡ ἀδικία στρέφεται κατά τῆς Ἑλλάδας !!!... Γερμανοί ψευδοεπιστήμονες συνεργαζόμενοι με Έλληνες ακαδημαϊκούς εξαπάτησαν το Ελλαδικό κράτος !!!

Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Δ. Σιδηρούντιος
Το 1979 το Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης πήρε ένα δείγμα από το πανάρχαιο κρανίο του Αρχανθρώπου που βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο των Πετραλώνων της Χαλκιδικής για να το χρονολογήσει. O μοναδικός που είχε άδεια να χρησιμοποιεί ειδικά μηχανήματα για τη χρονολόγηση ήταν ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ρέινερ Προτς. Ο ίδιος έκανε τη χρονολόγηση και παρέδωσε τα αποτελέσματα σε υφισταμένους του. Αυτοί τα αναπαρήγαγαν και τα δημοσίευσαν στον επιστημονικό τύπο το 1981 και αργότερα.
Με βάση τη χρονολόγηση του Προτς, καταδικάστηκαν ως ανακριβείς άλλες χρονολογήσεις του Αρχανθρώπου που είχε κάνει ο Δρ Άρης Πουλιανός και άλλοι επιστήμονες. Ο Πουλιανός είχε αποκτήσει εχθρούς από τη δεκαετία του εξήντα, όταν είχε παρουσιάσει ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις για τη στενή ανθρωπολογική συγγένεια των προϊστορικών κατοίκων της Ελλάδας με τους σημερινούς. Δηλαδή, ο Πουλιανός είχε συγκρουστεί με μέρος του ακαδημαϊκού κατεστημένου, ειδικά του Γερμανικού, που έλεγε τα αντίθετα. Επί τη ευκαιρία των χρονολογήσεων του Ινστιτούτου της Φρανκφούρτης, ο Πουλιανός κατηγορήθηκε και πάλι από τους αντιπάλους του ότι προσπαθούσε να επιβάλει φανταστικές χρονολογήσεις ως επιστημονικές.
Όμως, έρευνες που έγιναν 23 χρόνια μετά το 1981 στη Βρετανία και στη Γερμανία από επιτροπές και εργαστήρια, απέδειξαν πως ο Προτς όχι μόνο είχε ένα πλαστό διδακτορικό που του είχε δώσει ο φανατικός αντίπαλος του Πουλιανού καθηγητής Έμιλ Μπρέιτινγκερ (πρώην αξιωματικός των ΕςΕς), όχι μόνο έκλεβε και πουλούσε παλαιολιθικά ευρήματα στη μαύρη αγορά, αλλά και δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το πως να χειριστεί τα ειδικά μηχανήματα για να κάνει χρονολογήσεις. Όλες οι χρονολογήσεις που παρουσίαζε ο Προτς ήταν ψεύτικες. Ορισμένες από αυτές μάλιστα τις έπλασε για να ενισχύσει θεωρίες ρατσιστικής ανωτερότητας της Γερμανικής φυλής. Παιδί ενός εκ των πρώτων ηγετών του Ναζιστικού κινήματος ο ίδιος, παρέλαβε την πανεπιστημιακή του έδρα από τα χέρια ενός άλλου αξιωματικού των ΕςΕς, του Φλέισχάκερ, συνεργάτη του Μέγκελε στο Άουσβιτς και φίλο του Μπρέιτιγκερ.
Η τοποθέτηση του Προτς σε πανεπιστημιακή έδρα έγινε κατα παράβαση της εισήγησης των εξεταστών του που από το 1974 δήλωναν ότι ο Προτς ήταν επικίνδυνα άσχετος. Με την καθοδήγηση των πρώην αξιωματικών των ΕςΕς ο Προτς όχι μόνο πήρε την έδρα και έγινε γενικός διευθυντής, αλλά και για δεκαετίες μαζί με τα όργανά του γέμισαν το διεθνή επιστημονικό τύπο και τις βιβλιοθήκες με απάτες που έγιναν αποδεκτές από χιλιάδες καθηγητές πανεπιστημίου. Μόνο μετά από περίπου τριάντα χρόνια καταγγελιών, ο Προτς τελικά συνελήφθη και το Ινστιτούτο της απάτης έκλεισε το 2005. Όμως, οι Γερμανικές αρχές ακύρωσαν μια σχετική συνέντευξη τύπου και το αρχείο της υπόθεσης έχει σφραγιστεί… Τελικά, λίγοι έμαθαν ότι ο Προτς υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες στην ιστορία της επιστήμης.
Στην Ελλάδα ορισμένα δημόσια πρόσωπα, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Παναγιώτης Πικραμμένος πίστεψαν το Ινστιτούτο του Προτς και τους Έλληνες συνεργάτες του κατά του Πουλιανού. Ως αποτέλεσμα, το Ελλαδικό κράτος σταμάτησε το έργο του Πουλιανού και του απαγόρευσε να μπαίνει στο σπήλαιο όπου εργάστηκε μια ζωή και όπου ξόδεψε την οικογενειακή του περιουσία, διότι το Ελληνικό δημόσιο δεν τον χρηματοδοτούσε. Το δε κρανίο του Αρχανθρώπου παραμένει στα χέρια του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που συνεργάστηκε σχεδόν τυφλά με τον Μπρέιτιγκερ και τον Προτς. Μάλιστα, το κρανίο όχι μόνο έχει περάσει μια σειρά από ύποπτες επεξεργασίες, αλλά δεν φυλάσσεται και έχει κινδυνεύσει να πέσει σε χέρια καταληψιών και κλεφτών. Ο δε σκελετός του Αρχανθρώπου που επίσης τον πήραν ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχει χαθεί και κανένας δεν ξέρει που είναι.
Την όλη υπόθεση αναλύω με πολλά άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου με τίτλο “Against the Professors” (Κατά των Καθηγητών), το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά. Όμως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, και όσοι σαν αυτούς τους δύο δημόσιους άνδρες ενήργησαν υπό την επίδραση των ψευδοεπιστημονικών κυκλωμάτων κατά του Πουλιανού, οφείλουν να μελετήσουν, να επανεξετάσουν την όλη υπόθεση και να επανορθώσουν. Τόσο ο Αρχάνθρωπος έχει καταποντιστεί, όσο και ο Άρης Πουλιανός (95 ετών σήμερα), η οικογένειά του, η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος και άλλοι έχουν υποφέρει τα πάνδεινα από την αδικία. Άμεσα, οι Ελληνικές αρχές πρέπει να επιτέλους να ενεργήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πηγή georgesaos.com

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Ἒφυγε και ὁ Γιάννης Δερματᾶς !!!Τό νέο ἒτος μᾶς βρῆκε φτωχότερους κατά ἓναν ἀσυμβίβαστο ἀγωνιστή τοῦ δικαίου, τῆς ἒρευνας καί τῆς πατρίδας ! 
Ἒχθές, τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του τό μάθαμε πάνω στήν προσπάθεια μας να τοῦ εὐχηθοῦμε χρόνια πολλά!  
Τελικά δέν τοῦ χρειάστηκαν, διότι ἢδη βρίσκεται στήν "εὒφορη Φθία" ὃ,που ἐκεῖ, τά πάντα ταυτίζονται με την αἰωνιότητα !
Εἶναι ἐκεῖ ὃ,που ἒχει κάνει τίς ἐπενδύσεις του  στήνοντας ἐπί χρόνια μέ ἀγῶνες καί χωρίς συμβιβασμούς τον δικό του κόσμο !
Τον κόσμο τοῦ δικαίου, τῆς βαθιᾶς γνώσεως τῶν πραγμάτων ἡ ὁποία προέκυπτε μέσα ἀπό πολύπλευρες ἒρευνες, τῆς ἀλήθειας, πού δέν χωρᾶ τίποτα τό κίβδηλο τό ὁποῖο ἒχουν ἐρωτευτεῖ ὃλοι οἱ ἐραστές τῶν ἐφήμερων ἀξιῶν. Ὃλοι αὐτοί  πού μαστίζουν καί λερώνουν με τήν παρουσία αὐτόν τόν προσωρινό ἀγωνιστικό στῖβο στόν ὁποῖο ζοῦμε.
Ἦταν φτωχός παρά τό γεγονός ὃτι εἶχαν περάσει πολλά λεφτά ἀπό τά χέρια του. Δέν εἶχε οὒτε σύνταξι καί τον συντηροῦσε ἡ οἰκογενειά του μέ βασικο ἒξοδο τό τηλέφωνο γιά νά ἐπικοινωνεῖ με τούς φίλους του καί να διατυπώνει τά πορίσματα του... 
Δέν δίστασε να τά βάλει μέ τόν ἀνηψιό του πού ἒγινε ὑπουργός στήν ἃμυνα τῆς χώρας τοῦ ὁποίου δεν ἐνέκρινε τήν πολιτική καί ἒτσι ἀντιμετώπισε δικαστικές διαμάχες πού ἐπιβάρυναν τήν ὑγεία του.
Ἡ καταγωγή του ἀπό τόν παπποῦ του, ἦταν ἀπό τα Δίδυμα τά ὁποία δέν εἶχε ποτέ ἐπισκεφτεῖ. 
Τό μόνο στοιχεῖο πού κράτησε ζωντανό καί μέ εὐλάβεια ἀπό τόν τόπο, ἦταν ἡ φωτογραφία πού τοῦ ἒστειλα ἑνός ἂλλου Γιάννη Δερματᾶ, συγγενοῦς,  πού ἒμοιαζαν στό ἀνάστημα καί στό κάλος καί ὁ ὁποῖος ἂφησε τά ἱερά του λείψανα στήν Ἀλβανία !
Ἀσχολήθηκε μέ τήν μυθολογία, τήν ἱστορία, τήν θρησκεία, τήν γλῶσσα . 
Εἶχε ἐρευνήσει σέ βάθος τήν Παλαιά Διαθήκη καί εἶχε βρεῖ στοιχεῖα πού δείχνουν ἀντιγραφές ἀπό τούς πανάρχαιους Ἑλληνικούς μύθους χωρίς βεβαια νά ἒχουν ἀλοιώσει τήν ἠθική διάστασι τοῦ περιεχομένου.
Εἶχε βρεῖ θρησκευτικά λατρευτικά σύμβολα καί διατυπώσεις με καθαρή Ἑλληνική προέλευσι .
Συζητοῦσε μέ θεολόγους καί μοναχούς οἱ ὁποίοι ἂκουγαν μέ προσοχή τίς ἀναλύσεις του. 
Ἒτσι εἶχε βγάλει το συμπέρασμα ὃτι πρέπει να γίνει 8η Οἰκουμενική σύνοδος γιά να βάλει πολλά πράγματα στήν  θέσι τους .
Ἀλλά δέν μπορεῖ  νά γίνει αὐτὀ σ΄αὐτή τἠν ἐποχή πού τά πάντα ἒχουν ἁλωθεῖ ἀπό τό σκοτάδι τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ἀνικανότητας, τῶν καιροσκόπων, τῶν  ἀγράμματων, τῶν ἠλιθίων . Ἦταν ἡ δική μου ἂποψις.
Και συμφωνοῦσε σ' αὐτό . 
Καί διαρκῶς μοῦ ἒλεγε ὃτι φεύγει ἡ ζωή μας καί δεν προλάβαμε νά κάνουμε τίποτα ! 
Καί τοῦ ἒλεγα, μήν τό σκέφτεσαι ἒτσι διότι δέν ξέρεις τί μπορεῖ να συμβεῖ μέ ἓνα ἀπό τα σποράκια πού ἒριξες ...

Ναί ἒριχνε σπόρους παντοῦ ! Τά βράδυα σε ραδιοφωνικές ἐκπομπές μετέδιδε τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του χωρίς να δογματίζει . Ἀντιμετώπιζε τίς σκλαβωμένες συνειδήσεις ὃλων τῶν δογματιστῶν τῆς πολιτικῆς καί τῆς θρησκείας, με παρρησία καί σεβασμό πρός τήν ἀλήθεια .
Ναί εἶναι βεβαιο ὃτι αὐτή ἡ γῆ πού σήμερα ἀναστατώνεται ἀπό τήν μία ἂκρη τοῦ πλανήτη ὡς τήν ἂλλη, δέχεται μέσα της πολλούς σπόρους...
Θά καρπίσουν οἱ χρήσιμοι γιά να δώσουν πάρα περα ζωή ...
Διότι διαφορετικά, τελειώνει ὁ κόσμος !
Διαφορετικά, θα προκυψει ζοῦγκλα μέσα ἀπό την ὁποία θά χρειαστοῦν αἰῶνες ἢ χιλιετηρίες γιά να καθαρίσει ἡ ἀτμόσφαιρα με νέα ζωή στήν ὁποία ἡ ἀέναη διαμάχη ἀνάμεσα σε καλό καί κακό δε ξέρουμε τί εἲδους μορφές μπορεῖ να δώσει... 
Μέσα σ' αὐτόν τόν κόσμο ἡ μνημοσύνη ἒχει τούς δικούς της κανόνες... Δέν μνημονεύει με λόγια ἀλλά μέ ἒργα διότι πάνω στά ἒργα τά ἀγαθά στηρίζει τήν αἰώνια πορεία της μέσα ἀπό τήν ὁποία πολεμᾶ τήν αἰώνια φαυλότητα...
((Τό δημοσίευμα τοῦ Γιάννη πού διάβασαν χιλιάδες ἂνθρωποι καί πού ἐνημερώνει ἀπό πρῶτο χέρι γιά μία σκοτεινή κατάστασι τῆς σύγχρονης πολιτικῆς ἐδῶ ))

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

Πᾶμε γιά Μακεδονία Νο 2 στό Αἰγαῖο ;...


Ἒχεις κάποιο ἀκίνητο μέ μοναδικούς τίτλους ἰδιοκτησίας οἱ ὁποίοι χάνονται στά βάθη τῶν χιλιετηρίδων, μέ πρόσφατες ἀναγνωρίσεις μέσα ἀπό πράξεις πού ὀνομάζοται διεθνεῖς συνθῆκες καί ὁ πονηρός γείτονας, αὐτός πού διαχρονικά ἒχει στηρίξει τήν ζωή τους μόνον σε ἁρπαγές καί λεηλασίες γιά τίς ὁποῖες ὂχι ἁπλῶς δέν ντρέπεται ἀλλά ἀντίθετα, τίς θεωρεῖ καύχημα ,ἒρχεται καί σέ ἀμφισβητεῖ ὡς κυρίαρχο του !
Τότε τί κάνεις ;
Ἡ παγκόσμια πρακτική ἡ ὁποία ἒχει ἀποτυπωθεῖ στήν ἱστορία τῶν ἐθνῶν μέ κύριο πρωταγωνιστῆ τήν δική μας, ἒχει ἀποδείξει ὃτι γιά νά προστατευτεῖς ἀπό τόν κάθε πονηρό γείτονα ἢ ἃρπαγα, ἀναπτύσεις  ἃμυνα .
Αὐτή, ἒχει δύο σκέλη. Τήν ἃμυνα ὃσον ἀφορᾶ τό φρόνημα τῶν πολιτῶν καθιερώνοτας ὡς ἀρχή τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα τήν ὁποία καλλιεργεῖς μέσα ἀπό τό δίπτυχο παιδεία - δικαιοσύνη καί δέυτερον τήν ἰσχῦ μέσω τοῦ στρατοῦ.
Γι΄αὐτό ἒλεγαν οἱ  παλιοί : Ἂν θέλεις εἰρήνη, ἑτοιμάσου γιά πόλεμο... Γι'αὐτό διδάσκουν οἱ Τοῦρκοι στα σχολεῖα να εἶναι ὑπερήφανοι οἱ νέοι πού γεννήθηκαν Τοῦρκοι, οἱ Σκοπιανοί πού γεννήθηκαν "Μακεδόνες", σέ ἀντίθεσι μέ τήν χῶρα τῶν πτωμάτων πού διδάσκονται  οἱ νέοι να εἶναι τά πτώματα τῆς ἱστορίας καί τῶν ὁποίων πτωμάτων ἡ ἀναφορά στήν πατρίδα διαταράσσει τήν διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως γιά τήν ὁποία ἀμείβονται πλῆθος ἀπό δολιοφθορεῖς νεκροθάπτες ἐκπαιδευτικούς... - Γι'αὐτό ἃλλωστε σύμπαν τό σύστημα τῆς ἐθνικῆς μας ἀπαιδείας, αὐτό πού ἒσκιζε τά ροῦχα του για τούς "φονιᾶδες τῶν λαῶν", σήμερα πού ἡ Ἑλλάδα ἒχει μετατραπεῖ σ'ἓνα ἀπέραντο δρᾶμα, ἒχουν χαθεῖ μέσα στίς σκοτεινές τους σκωληκότρυπες... -
Ὁ πόλεμος εἶναι χαρακτηριστικό στοιχεῖο μέσα στήν φύσι, σε κάθε ζωντανό ὀργανισμό ἢ  κοινωνία. "Πόλεμος πατήρ πάντων" ἒλεγαν κάποτε οἱ ἀποκλεισμένοι μέ χτύσιμο ἀπό τούς σύγχρονους ἐκπαιδευόμενους "προοδευτικούς" εὐνούχους...  Καί κύριο στοιχεῖο ἃμυνας, εἶναι τά ἀντισώματα πού ξεκινοῦν ἀπό τό φυσικό περιβᾶλλον, τά ζῶα,  φθάνουν στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό καί στίς κοινωνίες.
Ἐκεῖ πού δέν λειτουργοῦν ἀντισώματα, εἶναι οἱ χῶροι τῆς ἀποσυνθέσεως, ἢ κοινῶς, οἱ χῶροι ταφῆς ...
Παραδείγματα τέτοιων φρικτῶν καταστάσεων, ἒχουμε στά τελευταία χρόνια τοῦ Βυζαντίου, τότε πού εἶχαν σκοτώσει τά κοινωνικά καί ἠθικά ἀντισώματα μέ ἀποτέλεσμα να τρέχουν στήν Δύσι γιά να βροῦν λύσεις μέσα ἀπό τούς τότε νεκροθάφτες τους...
Ἡ τότε ἐποχή, ἒχει δυστυχῶς πολλά κοινά μέ τήν σημερινή.
Καί τότε εἶχαν πέσει σε ἀσωτίες στό ἐσωτερικό, σέ ἠλίθιες ἒριδες καί σε κακή παιδεία ἡ ὁποία κατευθύνοταν ἀπό πονηρούς καιροσκόπους τυχοδιῶκτες οἱ ὁποίοι διαμόρφωναν τό φρόνημα τῶν πολιτῶν μέσα ἀπό ἂθλια κοινωνικά πρότυπα καί καθημερινά ψέματα .
Αὐτοί πού ἐπικρατοῦσαν τοτε στις κοινωνίες, δηλαδή στά τελευταία χρόνια τοῦ Βυζαντίου, νά πᾶμε καί στά παλαιότερα ἂν θέλετε, δηλαδή τῆς Ἀθήνας καί τῆς Ρώμης ὃπως συμβαίνει καί στά σύγχρονα Ἑλλαδικά, δέν εἶχαν, δέν ἒχουν  τήν αἲσθησι τῆς κληρονομιᾶς ἡ ὁποία τούς βαραίνει καί την ὁποία ὢφειλαν ἢ ὀφείλουν να ὑπερασπιστοῦν .
Ἡ μόνη αἲσθησις γι'αὐτούς, εἶναι τό τώρα .
Αὐτό βιώνεται μέσα ἀπό ὁποιοδήποτε σκαρφάλωμα το ὁποῖο σοῦ φέρνει ἀτομικά κέρδη τά ὁποία θά γεμίσουν κούφιες ἐφήμερες πλαστικές χαρές, ζωές οἱ ὁποῖες πίστεψαν ὃτι γκαστρώθηκαν οἱ αἰῶνες γιά να γεννήσουν τήν δική τους χλαπάτσα !
Αὐτοί λοιπον δέν θά πονέσουν τήν κληρονομιά.  Δέν θά τούς ἀπασχολεῖ ἂν την στερήσουν ἀπό τίς αὐριανές γεννεές. Δέν ἒχουν  ὂνειδος, ὑπερηφάνεια ! Διότι τούς ἀρέσει να ἐπιπλέουν πάνω στό ψέμα, στήν πολιτική ἀπάτη, στήν διαφθορά, στό φαίνεσθαι...
Προκειμένου να κινδυνέψει ἡ ἐξουσία τους, τά συμφέροντά τους τά ἀτομικά ἢ οἰκογενειακά, οἱ ἐφήμερες καί πλαστικές δόξες, δέν θά σκεφτοῦν να ὑπερασπιστοῦν τήν δημόσια περιουσία ἀπό τόν πονηρό γείτονα. Αὐτο περιέχει φόβους καί κινδύνους γιά τά συμφέροντα τοῦ διαχειριστῆ καί τῆς στηριγμένης σέ ξένα κέντρα οἰκογένειάς του .
Και ξέρουμε ἀκόμη ὃτι ὁ πονηρός γείτονας ἒχει διαπρέψει στό να ἐξαγοράζει μέ χρῆμα καθε ἐπιπλέοντα φελλό  στόν περίγυρο καί στά μεγάλα κέντρα ἀποφάσεων... Ξεκινῶτας ἐδῶ, ἀπό "συνοστισμένα" ρεπουστοειδῆ, ἀπό "κουμπάρους" πολιτικούς, μέχρι φτωχομπινέδες τῆς  καρπαζόδουλης θολῆς κουλτούρας πού ἀνίκανη ὃπως εἶναι γιά δημιουργία, τό παίζει "διανόησις" καί περιμένει να χορτάσει τήν κοιλιά της ἀπό τό τραπέζι τῶν Σουλτάνων.
Ἒτσι παρά τις πληγές στην Πόλι, στήν Ἲμβρο, στήν Τένεδο, στήν Κύπρο καί στό Αἰγαῖο, ἀκμάζουν οἱ ἐραστές γιά τις Ἑλληνοτουρκικές λυκοφιλίες !!!. ..
Ὃλοι αὐτοί, ἒχουν βρεῖ καί τό παραμῦθι γιά τήν "Εὐρωπαϊκή προοπτική" τῆς Τουρκίας !
Δηλαδή, ἂν τον λύκο τόν κάνουμε "Εὐρωπαῖο", θά ἀλλάξει συνήθειες ...
Ὃλοι αὐτοί, σήμερα ἒφθασαν στήν ἀποκορύφωσι τῆς ξευτίλας  να μᾶς πούν ὃτι εἶναι σωφροσύνη να πεῖς στον πονηρό γείτονα που διεκδικεῖ τήν περιουσία σου, ἒλα να τά βροῦμε !!! ...
Και ἀπό τήν στιγμή πού ἒχεις προβεῖ  σ αὐτή τή ἐνέργεια, ἢδη τήν παραχώρησες !
Καί ἐπειδή ἡ θρασύτητα πού προέρχεται ἀπό τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, θέλει να διατηρεῖ τά προσχήματα τοῦ "ρεαλισμοῦ", λέει καί αὐτό: "Θά πᾶμε στό δικαστήριο καί ὃ,τι προκύψει θα το δεχτοῦμε"  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........
 - Ὃταν ἀκοῦμε γιά ρεαλισμό στήν χώρα τῶν ἐθελόδουλων, θα ἐννοῦμε πάντα ξεβράκωμα.... - 
Δηλαδή, ὃλα τελειωμένα !  Πρῶτα παραδώσαμε τήν Θράκη στο Τουρκικό προξενεῖο, δεχτήκαμε τήν προδοσία τῆς Κύπρου μέ τό θάψιμο τοῦ φακέλου τῆς Κυπρακῆς προδοσίας ὣστε ἒτσι να βγάλουμε ἀπό πάνω τίς εὐθῦνες τῶν πολιτικῶν "σωτήρων",  παραδώσαμε τούς ἐθνικούς τίτλους τῆς Μακεδονίας μας καί τώρα τό Αἰγαῖο, μέσα ἀπό δικαστήρια πού δικάζουν λύκοι με προβιές δικαιοσύνης - Ἰδέ τύχη Μηλόσεβιτς... -  !!!!!!!!!!!!!!
Πόσο πιό πάτο θα πιάσεις ἀνόητε ὁπαδε΄!!! Μέ αὐτή σου τήν συμπεριφορά σέ ἒχει ἢδη σιχαθεί καί θά σέ φτύσει ἡ ἱστορία... Διότι  κοινωνίες χωρίς ἢθικά καί πατριωτικά ἀντισώματα, εἶναι προωρισμένες μόνον γιά τόν Καιάδα τῆς ἱστορίας ὁ ὁποῖος μόνος δικαιοῦται να γευθεῖ τήν πτωμαΐλα τους....

(((Ἂν συμφωνεῖς με το περιεχόμενο κοινοποίησε το ... Πατώντας στήν ἀναζήτησι  ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ἒχουμε πλῆθος ἀπό ἆρθρα μέ σύγχρονα ἐθνικά καί κοινωνικά προβλήματα ... )))

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Μαζί με τίς εὐχες γιά Χριστούγεννα στίς καρδιές μας ...

Ἂς ἀφιερώσουμε τήν ἡμέρα στόν ἂξιο Πατριάρχη Κύριλλο τῆς Ρωσίας !

Διότι παράμένει σταθερός στίς ἐπάλξεις τῆς πίστεώς του ἐπαναλαμβάνοντας τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τῆς Ἐφέσου, πού ἀντιστάθηκε στήν ἓνωσι μέ τούς πανούργους τῆς Δύσεως, τότε, στήν Σύνοδο τῆς Φεράρας - Φλωρεντίας, τό 1438 1439, τότε πού στό Βυζάντιο εἶχαν χάσει τόν ἑαυτόν τους καί ἒψαχναν τήν σωτηρία στούς δυτικούς τυχοδιῶκτες! ( Μήπως αὐτό μᾶς θυμίζει κάτι ἀπό τά σημερινά;...)
Τότε, πού ἓνας ἂνθρωπος καί μόνος, ὁ μετέπειτα Ἃγιος, ἀνέτρεψε τά σχέδια καί τίς γελοῖες ἐλπίδες τῆς στρατιᾶς τῶν προσκυνημένων τῆς ἐποχῆς !
Ἐμεῖς ἐδῶ, ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν ὁμόδοξο Πατριάρχη διοτι ἒχουμε ἀνεχθεῖ ἀπό χρόνια νά  ἒχουν βάλει παραπετάσματα μπροστά ἀπό τήν ἱστορική μας πεῖρα, γιά νά πέφτουμε διαρκῶς στά ἲδια αὐτοκτονικά λάθη ! 
Μά δέν ἦταν ἐχθρική ἡ δυτική ἐκκλησία μόνον ἀπέναντι σ' ἐμᾶς τῆς Ἀνατολῆς .

Ἡ Δυτική ἐκκλησία μέ τήν χλιαρότητα, τίς ὑπόγειες σκοπιμότητες, ἑτοίμασε ἀπό χρόνια τίς δυτικές κοινωνίες να δεχτοῦν τήν θρησκεία τοῦ κέρδους, τῶν αἰσθήσεων, τοῦ ἐφήμερου καί τά ὁποία μαζί ἒφτιαξαν τον σημερινό ἀποδέκτη τῶν ἰσοπεδομένων ἀξιῶν στίς ὁποῖες στηρίζεται ἡ νεα πανθρησκεία στήν ὁποία θα στηριχθεῖ ἡ νεα παγκοσμια δικτατορία τῶν νεωταξιτῶν .
Τά ἲδια βήματα δυστυχῶς,  ἀκολούθησε καί ἡ Ἑλλαδική ἐκκλησία ἡ ὁ ὁποία συμπλήρωσε τό ἒργο τῆς πολιτικῆς στήν προσπάθεια συστηματικῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν παραδοσιακῶν μας ἀξιῶν .
Ἒγινε ἀπόλυτο ὑποχείριο σ'αὐτά τά συμφέροντα βάλλοντας μαζί με τήν πολιτική ἐξουσία κατά τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ καί συνενεργῶντας  σκανδαλωδῶς στήν προνομιακή  ἐγκατάστασι λαῶν οἱ ὁποίοι ἐμφοροῦνται ἀπό ἂκρως ἐχθρικές προθεσεις ἀπέναντι στούς Χριστιανικους καί ὀρθόδοξους λαούς !

Τό πνεῦμα τῆς ὑποτέλειας τούς ἒβαλε να κρύβουν ακόμη καί τόν σταυρό μπροστά στούς ἀλλόδοξους !
Ποτέ δέν  συγκινήθηκαν ἀπό τούς Ἓλληνες πολύτεκνους οἱ οποίοι βάλλονται συστηματικά καί ὑπόγεια ἀπό τούς Ἑλληνόφωνους μειοψηφικούς ἐξουσιαστές.

Δίδει ὃμως τίς περιουσία της σε κατευθυνόμενους ἀλλόδοξους εἰσβολεῖς !

Ἀλλά ἡ ἀνάξια τῶν περιστάσεων συμπεριφορά, φάνηκε καί στό θέμα με τήν Οὐκρανία !

Ἐδῶ, ἡ τοπική ἐκκλησία χρησιμοποιώντας τό κῦρος τῆς ἱστορίας καί τῶν παραδοσεων, ἀντί νά ἐπιβάλλει πάσει θυσία, τήν ἐνότητα ἀνάμεσα στά δύο κέντρα, ἒδρασε ὡς ἁπλός ἐντολοδόχος τῶν δυτικῶν συμφερόντων ρίχνοντας λάδι στην φωτιά τῶν τεταμένων σχέσεων ἀναμεσα σε Ρώσους καί Οὐκρανούς !
Τἰ ἂλλο θά δοῦμε αὐτές τίς πονηρές ἡμέρες  !!!...
Πάντως ὃ,τι καί νά βγεῖ, τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης στίς ψυχές μας, τό ὁποῖο συμβολίζει ἡ σημερινή ἡμέρα, εἶναι τό μοναδικό μας ὃπλο σ'αὐτά τά σκοτεινά χρόνια !!!

Υ.Γ. Δέν μισοῦμε αὐτούς πού παραβιάζουν τά σύνορα μας... Ἁπλῶς, καταγγέλλουμε αὐτούς πού ἒχουν ἀναλάβει πονηρά ἒργα για χάρι τῆς ἐξουσίας ἢ ἂλλων συμφερόντων τους καί τά ὁποία ἒργα θα ἒχουν δραματικό κόστος στίς ζωές μας...