ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Μήπως ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου ;...


Γι'αὐτό τόσες ἐπιθέσεις καί ἀρνητικά σχόλια ἀπέναντι στό πρόσωπου τῆς Κυρίας  πού εἶχε πάντα τό θάρρος να καταγγέλλει χωρίς μισόλογα... 
Μία ματιά στά σχόλια τῶν φιλάδων που στηρίζουν τίς διαπλοκές, θά δείξει ὃτι  δέν βρίσκουν ἓνα θετικό στοιχεῖο ἀπό αὐτό τό ἂτομο πού δέν ἒφτυσε τήν ἱστορία μας καί τίς ἀξίες μας γιά να προωθηθεῖ στό σκαρφάλωμα...
Ἀντίθετα, ὑπέρασπίστηκε πάντα μέ σθένος ὃλα αὐτά, ὑπερασπίστηκετό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια! 
Ἂς μήν μᾶς παρασύρει λοιπόν ἡ βρωμιά τῆς διαπλοκῆς πού αὐτή τήν στιγμή ἒχει διαβρώσει ὃλους τούς θεσμούς !!!...
Καί ἂς καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι μέ ὃλα  τά ἂτομα πού κατέχονται ἀπό τέτοιες συμπεριφορές μᾶς συνδέουν κοινά συμφεροντα.
Ἃλλωστε ἡ ἀποσιώπησις τῆς κάθε ἀλήθειας, σημαίνει συμμετοχή στό ψέμα...
Δέν μᾶς χαλοῦν τά μητρῶα οὒτε μᾶς πιάνουν πολιτικές στάμπες ὃταν παλεύουμε να προβάλουμε θέσεις πού ἐκφτάζουν ἀλήθειες ἀπ' ὃ,που καί νά προέρχωνται...
Ὑπέρτατος σκοπός εἶναι ἡ συνεύρεσις ὃλων τῶν ἠθικῶν δυνάμεων τῆς πατρίδας μας σε μια κοινή πορεία πού νά στηρίζεται σε πραγματικές ἀρχές καί ὂχι σε ἀρχηγούς...
( Πάρα κάτω, οἱ δημοσιεύσεις της στήν σελίδα της στό fb ὃ,που ἐκεῖ παραθέττει καί ἀποδεικτικά στοιχεῖα στά ὁποία στηριζονται οἱ καταγγελίες...)

Στις 18/3/2020 η ΜΚΟ της εκκλησίας της Ελλάδος εισέπραξε 393 χιλιάδες ευρώ ως προκαταβολή του 10% από το Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την διαχείριση δομών <ασυνόδευτων> προσφύγων. Οι καλοί μητροπολίτες κάνουν ΜΚΟ και προσφέρουν με αμοιβή <φιλανθρωπικό > έργο . Οι κακοί συλλαμβάνονται γιατί χτυπούσαν τις καμπάνες στην εκκλησία και ήθελαν να ψάλλουν
Κατάλαβες Έλληνα τι κάνουν ;
Πλήρωνε Έλληνα κορόιδο . Πλήρωνε πλήρωνε πλήρωνε
3,8 εκατ € εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ΜΚΟ της εκκλησίας της Ελλάδος για να διαχειριστεί τις δομές με τα ανήλικα μεταξύ της οποίας αυτή στο Γέρακα . Καταλάβατε τώρα γιατί με προπηλάκισαν στο δημοτικό συμβούλιο οι αντιεξουσιαστές; 3,8 εκατ ευρώ ΜΚΟ με τρεις μητροπολίτες ιδιοκτήτες της ΜΚΟ ; Μωρέ τι μας λέτε; Για αυτό οι επιθέσεις με τα ψεύτικα δημοσιεύματα ; Έτσι η εκκλησία προσφέρει έργο στον άνθρωπο; Με λεφτά από τις τσέπες των Ελλήνων ;

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020

Φράγκος Φ.:Εαν θέλουν να σφραγίσουν τα σύνορα,ο στρατός μια εντολή θα πά...

Τά πράγματα εἶναι ἁπλᾶ!
Ὁ στρατηγός τό φωνάζει ἀπό χρόνια ἀλλά δυστυχῶς οἱ κυβερνήσεις ἀντί νά ἀκοῦνε τούς εἰδήμονες ἒγιναν φτηνοί ἐντολοδόχοι τῶν ἀποφάσεων τοῦ Βορρᾶ...
Καί τώρα ἀκόμη τήν στιγμή πού μιλᾶμε, ἂς μήν εἲμαστε βέβαιοι ὃτι ὁ δρόμος γιά τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί ἀσφάλεια, δέν θά ἒχει ἀκόμη πολλά ἀγκάθια ...
Βέβαια, ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη δέν εἶναι ἲδια, μ' αὐτήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ...
Ὂχι ἐπειδή διαφέρουν οἱ ἀρχηγοί ὡς πρός τό ἦθος καί τίς ἀρχές...
Ἁπλῶς διαφέρει ἡ πολιτική βάσις .  Διότι ἂλλο νά στηρίζεται σέ πυροβολημένους "ἰδεολόγους" πού θεωροῦν ἐχθρό τήν πατρίδα καί ἂλλο σε πατριῶτες πολίτες πού ἁγωνιοῦν γιά τήν χώρα τους.
Οἱ πρῶτοι, ἀκόμη καί αὐτή τήν ἒσχατη στιγμή πού ὁ κίνδυνος ἒφθασε στήν κορύφωσί του, πού ἂν καί ἒχουν μείνει ἐλάχιστοι στούς κομματικούς μηχανισμούς, χωρίς καμία ντροπή συνταυτίζονται μέ τόν ἲδιον τόν Ἐρντογάν κατηγορώντας τήν χώρα τους με τις ἲδιες κατηγορίες πού αὐτός μᾶς ἀπευθύνει καί βγάζουν ἀνακοινώσεις συμπαραστάσεως στούς ἀπεσταλμένους του!
Ἐνῶ οἱ δεύτεροι, πού σέ μεγάλο ποσοστό δέν εἶχαν διστάσει κάποτε να ψηφίσουν καί Τσίπρα ἐλπίζοντας ὃτι αὐτός ὡς νέος καί δυναμικός θά μᾶς ἀπελευθέρωνε ἀπό τίς ἀπάτες τῶν μνημονίων καί ἀποδεικνύοντας ὃτι σέ μεγάλο βαθμό ἒχουν ἀπελευθερωθεῖ ἀπό πελατειακές νοοτροπίες, σήμερα  ἐθεώρησαν ὡς λύσι ἀνάγκης να συγκροτήσουν πάλι τήν Ν.Δ. γιά τούς ἑξῆς λόγους: Ὁ ἓνας εἶναι ὃτι ὁ Τσίπρας ἀποτελεῖ μέγιστο κίνδυνο γιά να ἐθνικά συμφέροντα, ὁ ἂλλος εἶναι ὃτι μέ τήν ψῆφο σ΄ἓνα μικρό πατριωτικό κόμμα αὐξάνονταν ὁ κίνδυνος νά ἐπικρατήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ὁ τρίτος ἡ ἐλπίδα ὃτι μέ τήν στήριξι ἑνός πολιτικοῦ χώρου πού ἒχει βάσι πατριωτική, οἱ πιέσεις θά ἒχουν κάποια ἀποτελέσματα...
Καί φαίνονται βέβαια τά κάποια ἀποτελέσματα, ἒστω καί ἂν βαδίζουν μέ ἀργούς ρυθμούς καί ἀμφιταλαντεύσεις...
Διότι ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη βρίσκεται ἀνάμεσα σέ δύο ἀντίρροπες πιέσεις...
Ἡ μία εἶναι τῆς ἐχθρικότατης ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό Γερμανίας ἡ ὁποία ἀφοῦ μέ βρώμικες στρατηγικές ἃρπαξε τήν οἰκονομία μας καί κατάφερε ἀντι νά μᾶς ξεχρεώσει τίς ὀφειλές της ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα, να μᾶς φορτώσει ἐπί πλέον τά ἀντίστοιχα ποσά (!!!!!!!!....), σήμερα θέλει σέ συνεργασία μέ τήν αἰώνια σύμμαχο της Τουρκία, νά μᾶς δώσει τήν χαριστική βολή ! Ἒτσι μᾶς πιέζει γιά ἀνοικτά σύνορα !
Ἡ ἂλλη πίεσις, ἡ ἀντίρροπη, εἶναι αὐτή τοῦ λαοῦ, τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας.
Πρίν λίγες ἡμέρες κάτω ἀπό τις Γερμανικές πιέσεις, ἐξέθεσε ἡ κυβέρνησις τήν ἀστυνομία φέρνοντάς την σέ ἀντιπαλότητα μέ τούς κατοίκους τῶν νησιῶν!
Ἀντιμετώπισε ὃμως τήν ἀποφασιστικότητα τῶν νησιωτῶν καί εἶδε ὃτι αὐτή ἡ τακτική δέν χωράει...
Ἒτσι ἒκανε πίσω καί ἂκουσε τούς στρατηγούς πού ζητοῦν τήν φυλαξι τῶν συνόρων ἀπέναντι στίς νέες ὀρδές τοῦ Σουλτάνου.
Ἀλλά δέν  εἶναι μόνον οἱ στρατηγοί ! Εἶναι καί τό πληγωμένο σῶμα τῆς ἀστυνομίας ἡ ὁποία ἐπί χρόνια ἒχει γίνει τό κλωτσοσκούφι τῶν φτηνῶν πολιτικάντηδων ! 
Ἓνας ὀργανισμός πού ζεῖ στήν ἀπαξίωσι, στήν ὑπονόμευσι τοῦ ἠθικοῦ καί τῆς ἀξιοπρέπειας αὐτῶν πού τήν ὑπηρετοῦν, ὃ,που ἐδῶ οἱ ἂνθρωποι δέν γνωρίζουν ποιά εἶναι τά ὃρια τῶν ἁρμοδιοτήτων τους ἀπέναντι στήν παρανομία καί ὃ,που τό κάθε συμπλεγματικό κομματικό κατακάθι μπορεῖ να βγάζει πάνω τους τα ἀπωθημένα του !...
Παρ'ὃλα αὐτά, εἲδαμε τούς ἀστυνομικούς τοῦ Ἡρακλείου να δηλώνουν σήμερα ἐθελοντές γιά τά σύνορα !
Βρισκόμαστε λοιπόν σε σημεῖα ὁριακά πού πρέπει να ληφθοῦν  ἀποφάσεις ...
Ἡ μία θά ἀπευθύνεται στό πανοῦργο φιλοτουρκικό ἐπιτελεῖο τῆς Μέρκελ καί ἡ ἂλλη στήν ἀποφασιτική ἀντιμετώπισι τῆς λαθροεισβολῆς στά σύνορα και  στό ἐσωτερικό.
Για τήν Μέρκελ τήν ἀπάντισι τήν ἐπαναλαμβάνουμε ἐδῶ . Γιά τά σύνορα ἂς ἀκούσουμε τούς στρατηγούς οἱ ὁποίοι ἒχουν ἐπεξεργασμένες λύσεις. Καί παράδειγμα ἐδῶ εἶναι ὁ στρατηγός Φράγκος πού εἶχε ξεκινήσει τόν φράκτη τόν ὁποῖον δέν ἐπιθυμοῦσαν οἱ καμουφλαρισμένοι σε "δημοκράτες" καί "ἀνθρωπιστές" στυγνοί ἀπάτριδες ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς καί τῶν ΜΚΟ !

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Ὁ ἒχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω...

Οἱ ὑπόλοιποι, μποροῦν να πάρουν ἂδεια ἀπό τά ψάρια στα ὁποῖα "ἀνήκει τό Αἰγαῖο" , νά περάσουν ἀνάμεσα σε ...Λέσβο καί Μυτιλήνη γιά να συναντήσουν τούς ἀνθρώπους  τοῦ μεγάλου Βεζύρη καί να τοῦ ζητησουν ἐπιείκια γιά να γλυτώσουν oί ἲδιοι με τίς οἰκογένειές τους  ἀπό τίς συνέπειες τοῦ casus belli ...

Καί ἐπειδή ὃσοι δέν ἒχουν διάθεσι νά ἒχουν ἐλεύθερα ὦτα (=αὐτιά γιά ὃσους πρός χάρι τῆς κομματικῆς παιδείας δέν ἒμαθαν Ἑλληνικά...) ἀλλά ἒχουν κολήσει σε δικαιολογίες λέγοντας, μά δέν ὑπάρχουν ἂλλοι ἐκτός ἀπό  Ἀλέκσηδες καί  Κούληδες ( = αὐτοί πού  κουβαλᾶνε ξένα φορτεῖα ἒναντι ἀμοιβῆς) ... μία τολμηρή ματιά πού θα εἶναι κόντρα στίς φυτεμένες προκαταλήψεις τους, θα τούς πείσει γιά τήν πραγματικότητα...

  Μένει νά πάρουν τήν πρωτοβουλία σε συνδυασμό μέ τίς δικές μας πιέσεις γιά νά δώσουν ὀργανωμένα τήν ἀπάντισι στό σύστημα τῶν ἐθελόδουλων....

Καί ἐπαναλαμβάνουμε τήν ἀπάντισι ἐδῶ  ἒτσι δυνατά καί σταράτα γιά να καταλάβουν οἱ Βόρειοι ὃτι  τέλειωσαν οἱ εὒκολοι καί ἀφελεῖς ...

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Παραιτηθεῖτε θλιβερές μειοψηφικές μαριονέτες τῆς Γερμανίας !!!

 Πρόκειται  ἢ γιά θλιβερή ἀνεπάρκεια, ἢ γιά πανάθλια ἐθνική προδοσία !!! 
Τό εἲχαμε ξαναγράψει ἐδῶ δηλαδή ἡ προθεσμία γιά τήν ἀνακήρυξι τῆς ΑΟΖ ἒληγε 17 Ἰανουαρίου ...Τό εἶχαν ἀναγγείλει ἒγκριτοι νομικοί ...
Τί ἒγινε ; Δέν τό ἐπέτρεψε ἡ Μέρκελ ; Τί ἒγινε ; Ἒχουμε δικαίωμα να αἰσθανώμαστε ὃτι μᾶς κυβερνοῦν Ἓλληνες πατριῶτες ;..
Τά πάρα κάτω γράφει ὁ ἲδιος ἀρθρογράφος πού ἒγραψε καί τότε το προειδοποιητικό μήνυμα ....
 
Πέτρος Μώκος Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όποια χώρα έχει αντίρρηση στις συντεταγμένες για ΑΟΖ που κατέθεσε κάποια άλλη χώρα στον ΟΗΕ, πρέπει εντός 40 ημερών να καταθέσει τις συντεταγμένες για τη δική της ΑΟΖ. Όπως αυτή αντιλαμβάνεται την ΑΟΖ της.
Σε διαφορετική περίπτωση αποδέχεται την ...ΑΟΖ που κατατέθηκε.
Οι 40 μέρες πέρασαν από την ημέρα που η Τουρκία κατέθεσε τις δικές της συντεταγμένες για ΑΟΖ με τη Λιβύη και ο Μητσοτάκης δεν κατέθεσε αντίρρηση. Που σημαίνει ότι συμφωνεί με αυτή την οριοθέτηση ΑΟΖ της Τουρκίας.
Η ...αναγνώριση όμως μιας τέτοιας ΑΟΖ είναι εθνική προδοσία.
Και μπορεί ο Μητσοτάκης να ισχυριστεί ότι ...δεν γνώριζε, ...δεν ήξερε, ...δεν τον ενημέρωσαν ή οτιδήποτε άλλο.
Θα τον ενημερώσω εγώ όμως ότι η ...άγνοια προσφέρει ελαφρυντικά σε μια ενδεχόμενη δίκη, αλλά όμως η εθνική προδοσία παραμένει.
Και η εθνική προδοσία είναι εσχάτη προδοσία κατά της Ελλάδας, με ποινή ισόβιας κάθειρξης αφού έχει καταργηθεί η θανατική ποινή. Επίσης, η εσχάτη προδοσία ποτέ δεν παραγράφεται ούτε με το νόμο περί ...μη ευθύνης υπουργών του Βαγγέλη Τούρκογλου (νυν Ευάγγελου Βενιζέλου).
Αυτό, σημειώστε το.
Και μπορεί να μην περιμένω κάτι από το νυν κυβερνητικό μας σύστημα, από την κλίκα που τώρα μας κυβερνάει αλλά, όπως έγραψα, η εσχάτη προδοσία ποτέ δεν παραγράφεται.

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

'Ἐδῶ καί τώρα Grexit...


Βέβαια, ὑπάρχει ὁ φόβος... Ὃσοι βολεύτηκαν φοβοῦνται μήν χάσουν τούς κόπους τῶν συμβιβασμῶν τους, ἐνῶ οἱ ἀφελεῖς  Εὐρωλάτρες, φοβοῦνται ὃτι ἂν φύγουν ἀπό τό μαντρί θά τούς φάει ὁ λύκος ὁ ὁποῖος δέν ἒχει καμία σχέσι μέ τόν χασάπη...
 

Οὒτε λόγος γιά τήν ξεδιάντροπη συμπεριφορά τῶν "ἑταίρων" ἀπέναντι στο ἒθνος καί στήν κοινωνία μας!

Χθές οἱ "ἑταῖροι" μας βομβάρδιζαν την Σερβία, ἐνῶ σήμερα βομβαρδίζουν  ἐπιστημονικά τήν Ἑλλάδα κάτω ἀπό τήν ἀνοχή καί συνενοχή τῶν στρατευμένων ὁπαδῶν τοῦ βολέματος καί τῆς ἁρπαχτῆς, πού ἒχουν καταλάβει τίς θέσεις κλειδιά στήν Ἑλληνική κοινωνία καί οἱ ὁποίοι φοροῦν προβιές "ἀντιπαλότητας", "προόδου", "νεοφιλευθερισμῶν", "ἀνθρωπισμῶν", "πνεύματος" , "ἐκκλησίας" , "καλλιτεχνίας",κλπ


Ὃλη αύτή ἡ πυραμίδα ἡ ὁποία καταλήγει στόν τελευταῖο βολεψάκια, δέν ἒχει τήν αἲσθησι τῶν προβλημάτων τοῦ διπλανοῦ, οὒτε τήν ἀπασχολοῦν τά ἐθνικά, ἀλλά μόνο μέλημά της εἶναι να μήν χάσει αὐτό τό ἀπατηλό μέσο συναλλαγῆς τό ὁποῖο ἀπό ἁπλό χαρτί μετέβαλαν σέ ἀξία ἡ ὁποία καταλήστεψε τον δημόσιο καί ἰδιωτικό μας πλοῦτο φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου να ὑπονομεύει δραματικά τήν ἐθνική μας ἃμυνα καί τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια.


Ὑπάρχουν ὃμως οἱ πολλοί πού δέν συμβιβάζονται μ'αὐτή τήν ξεφτίλα. 


 Καί τό  ἐρώτημα εἶναι γιατί ἒχουμε τέτοια αὐτοκαταστροφική στασιμότητα ;


Σέ τέτοιες καταστάσεις ὃλοι οι πολίτες βρίσκονται ἑνωμένοι κάτω ἀπό κοινές ἀρχές παραμερίζοντας τίς ὃποιες μικροδιαφορές καί μέ μοναδικό στόχο τήν κοινή σωτηρία.


Δυστυχῶς ὃμως ἐδῶ, αὐτό δέν συμβαίνει. Μία περίεργη ἐμπλοκή ἒχει προκαλέσει τήν αὐτοκαταστροφική στασιμότητα  διότι περιμένει  ὁ καθ' ἓνας τόν δικό του "σωτῆρα" που θά ἐκμεταλλευτεῖ τήν μεγάλη εὐκαιρία...
Πάνω σ'αὐτόν ἒχει ἐπενδύσει κάθε εἲδους ἰδεοληψία πού ξεκινᾶ ἀπό τά ψευτοαριστερά  σύνδρομα φθάνοντας ὡς τήν ἀνάστασι κάποιας ἀρχαίας θρησκείας ἡ ὁποία θα μᾶς ἀπελευθρώσει ἀπό πᾶσα νόσο καί μαλακία ...


Ἒτσι, κάθε φορά πού τολμᾶς μέ πνεῦμα ἑνωτικό να ἀναφέρεις κάποιο ὂνομα πού παρουσιάζει ἀντιστασιακό λόγο, με σκοπό να προκύψουν ἐπαφές καί διάλογος ἀνάμεσα σε ὃλον αὐτό τόν κόσμο πού ἀντιτιθεται στό σημερινό ἒγκλημα, θά  ξεσπάσει μπόρα ἐναντίον σου ἀπό ὃλους τούς ''ἀναμάρτητους",  διότι τόλμησες μέσα ἀπό ἓνα ἱστολόγιο να προβάλεις  ἓναν "ἁμαρτωλό" τόν ὁποῖο ἡ φαντασία ἐπιβαρύνει μέ τοῦ κόσμου τά ἀνομήματα...


Προβάλαμε πολίτες, πατριωτικά κινήματα, μεμονωμένα ἂτομα, στρατιωτικούς.


Καί ἂς σταθοῦμε στούς τελευταίους διότι ἀποτελοῦν σημαντικό ἐθνικό κεφάλαιο...


Ἓνας στρατηγός ὃμως, κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του, βρίσκεται κάτω ἀπό πιέσεις τῶν νόμων τούς ὁποίους ψηφίζουν οἱ κυβερνήσεις καθώς καί τῶν ἐντολῶν τους. Εἶναι ἀναγκασμένος νά ἐνεργεῖ ὑπόγεια, ὃπως ὁ γνήσιος ἐκπαιδευτικός πού τον ἐξαναγκάζουν να διδάσκει Ρεπούστεια ἱστορία, ἢ νά ὑπηρετεῖ, ἢ να προβεῖ σε ἁπλῆ ἂρνησι ἢ ἀκόμη σε ἐνεργή ἡ ὁποία θα θεωρηθεῖ πραξικόπημα.


Καί ἂν μέν ἒχουμε ἁπλῆ ἂρνησι, τιμωρεῖται ἀπό στέρησι βαθμῶν, μέχρι ἀποστρατεία. 


Ἂν ἒχουμε ὀργανωμένη ἀντίδρασι, τότε σημαίνει ὃτι ἒχουμε πραξικόπημα. Πρᾶγμα δηλαδή δύσκολο διότι ἀπό τήν μία μεριά τά ἀποκόμματα ἒχουν τούς μηχανισμούς πού παρακολουθοῦν, ἐνῶ  ἀπό την ἂλλη ἀπαιτοῦνται στηρίγματα διεθνῆ καί ἐσωτερικά.


Καί γι'αὐτό τόν λόγο πολλοί στρατηγοί, μόλις ἀποστρατεύονται προσπαθοῦν να ἐκφράσουν δημόσια τήν ἀγανάκτησί τους γιά τά ἂθλια πολιτικά δρώμενα. 


Ἂν συνέβαινε καί εἲχαμε αὐστηρές ἐσωτερικές διαδικασίες στό στράτευμα, μέ κανόνες αὐστηρούς ὃ,που οἱ πρῶτοι στήν τάξι θά διοικοῦσαν αὐτοδίκαια καί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις καί ἐξαρτήσεις γιά δύο χρόνια, ὡς θεματοφύλακες τῶν ἀρχῶν γιά τίς ὁποῖες ἒχουν ὁρκιστεῖ, ὃ,που δέν θα μποροῦσε να τούς ἀγγίξει κανένας ψεύτης πολιτικός, πιστεύει ὁ καθ ἓνας μας ὃτι θά ἦταν σήμερα  σ'αὐτόν τόν ξεπεσμό ἡ πορεία μας σέ θέματα ἐθνικῆς καί κοινωνικῆς ἀσφάλειας ;


Ἂν παράλληλα με τήν αὐστηρή ἀξιοκρατική δομή τοῦ στρατοῦ, εἲχαμε ἒξ ἲσου ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη ἡ ὁποία δέν θα ἀναγνώριζε στεγανά  προστασίας τῶν πολιτικῶν, ξεκινῶντας ἀπό τά ψεύδη μέ τά ὁποία ὑφαρπάζουν τήν ἐξουσία καί φθάνοντας  στήν δαχείρησι τῶν δημόσιων πραγμάτων, θά εἲχαμε φθάσει σήμερα σ΄αὐτόν τόν ἐκφυλισμό καί τήν προσβολή τῆς ἀτομικῆς καί ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας; Θά εἲχαμε ὑποστεῖ αὐτή τήν ἐπιστημονική γενοκτονία πού παρόμοιά της ἦταν μόνον αὐτή με τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων στήν Πόλι, στόν Πόντο καί ἀλλοῦ καί ὃ,που κατά περίεργο τρόπο κάθε τέτοια περιπέτεια ἒχει πίσω καί τον γερμανό της ;...


Ἂς εἲμαστε λοιπόν ἐπιεικεῖς μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ στρατοῦ . 


Δέν προέρχονται ἀπό πολιτικά τζάκια πού σπούδασαν στά Harvards και στα High scool of economics γιά νά γίνουν πολιτικοί ἀπατεῶνες πού ξεπουλοῦν τόν λαό τους σε ξένα συμφέροντα γιά να εἶναι ἀσφαλεῖς στο πατρογονικό τους ἐπάγγελμα...


Ἒχουν ὃμως μπεῖ μέ σκληρή δουλειά σε κάποια στρατιωτική σχολή,  ἒχουν ὑπηρετήσει σέ δύσκολες θέσεις, ἒχουν περάσει ἀπό σχολές πολέμου, ἒχουν σπουδάσει παράλληλα σε πανεπιστήμια, ἒχουν ἀπό τά πρῶτα τους βήματα ἐξαναγκαστεῖ να πορεύωνται ἀνάμεσα στίς συμπληγάδες πού τούς ἒστησε τό κομματικό κράτος τοῦ Ἑλλαδίτη αἰώνιου Κιμ Γιονγκ Ουν...


Καί ἐπειδή μέσα στήν ζωή τίποτα δέν εἶναι ἀπόλυτο ἀλλά παντοῦ πρυτανεύει ἡ ἀρχή τῶν πιθανοτήτων, μέσα ἀπό τήν πρακτική εἲδαμε ἆραγε ἓναν ἀπό τίς σχολές τῶν κολλεγίων, ἓναν ἀπό τούς "ἀγωνιστές" τῶν καταλήψεων, ἓναν "συνδικαλιστή", ἓναν μεγαλόσχημο "καλλιτέχνη" πού να ποῦμε, νά αὐτός μᾶς ἐμπνέει ; 


Δυστυχῶς , οὒτε ἓναν !


Τί θα συνέβαινε ἂν προσβλέπαμε σε ἀνθρώπους πού προέρχονται ἀπό τό στράτευμα ; 


Βέβαια ὁ συχαμερός κομματικός πολιτικαντισμός δέν ἒχει ἀφήσει χῶρο πού νά μήν τόν ἒχει μολύνει...


Ἀλλά ὃσο και νά ἒχει παρέμβει στόν στρατό, πάντα θα ὑπάχουν ἐδῶ οἱ ἂνθρωποι πού περάτωσαν τίς σπουδές τους μέσα ἀπό σκληρή ἐργασία καί ὂχι μέσα ἀπό σχονάκια καί κομματικές παρεμβάσεις.


Γι'αὐτό λοιπόν ἂς κρατήσουμε τόν σεβασμό μας καί τίς ἐλπίδες στούς ἀνθρώπους πού προέρχονται ἀπό αὐτόν τόν ἱερό χῶρο.


Ἡ πλειοψηφία τους, ἒχει κάνει βίωμα τήν πειθαρχία, ἀκριβῶς αὐτή πού σήμερα ἒχουμε περισσότερο ἀνάγκη διότι καταντήσαμε ἀκραία ἀπείθαρχοι.


Καί ἐπειδή τό μεγάλο θῦμα τῶν σοσιαλ ληστρικῶν "μεταρυθμίσεων", μαζί με τίς ἀδελφές νεοφιλελέ, ἦταν ἡ παιδεία, στόν τομέα τῆς συμπεριφορᾶς, τῆς σκέψεως καί τοῦ ἐργαλείου της πού εἶναι ἡ γλῶσσα, πρέπει να τονίσουμε ὃτι ἡ ἒννοια τῆς πειθαρχίας, δέν ἀναφέρεται σε ἂρχοντες ἀλλά σε ἀρχές τίς ὁποῖες σέβονται καί ὑπηρετοῦν ἀπό κοινοῦ ἂρχοντες καί ἀρχόμενοι.


Καί φυσικά ὑπάρχουν καί οἱ ἂνθρωποι τῆς πραγματικῆς πολιτικῆς σκέψεως τούς ὁποίους τό κομματικό κρᾶτος μέσα ἀπό τά ἐργαλεῖα του ἒχει καταφέρει διαρκῶς να ρίχνει στό περιθώριο. 


Καί ἐνῶ ὃλοι αὐτοί πού διαχειρίζονται τίς δημόσιες ὑποθέσεις μας κολυμποῦν στά σκατά, ἒχουν τόν τρόπο μέ ὂργανα τα παπαγαλάκια τους, να βάλλουν ἐναντίον ὃσων ἀπειλοῦν τίς θέσεις των, βρίσκοντας ἓνα ψεγάδι.


Καί ὁ ἀγράμματος τηλεπυροβολημένος άπό τίς μυαρές ὀθόνες, ἐξισώνει τό ψεγάδι με τό ἐπιχείρημα ὃτι ὃλοι εἶναι ἲδιοι...


Καί πέφτει στήν παγίδα ψηφίζοντας κάποιον πού εἶναι χρήσιμο ἀμορτυσέρ τό ὁποῖο θα ἀπορροφήσει κάθε ἀντιστασιακό κραδασμό...


Αὐτή εἶναι ἡ κατάστασις πού συνθέττει το πραγματικό μας πρόβλημα καί δίνει τήν δύναμι σέ κάθε κοινωνικο δολοφόνο να αὐθαδιάζει εἰς βάρος μας. 


Μέσα ἀπό αύτή τήν συμπεριφορά, ἒχουμε κλείσει τόν δρόμο σε κάθε Ἓλληνα Σαλβίνι ἢ Νigel Farage, νά ἒρθει στά πράγματα καί να μᾶς συντονίζει στή ὑπερήφανη ἀπάντισι τήν ὁποία ὀφείλουμε ἀπέναντι σέ ὃλες αὐτούς τούς δολοφόνους βιαστές μας . 


Ἂς τό πάρουμε σοβαρά ὑπ΄ ὂψιν, ὃτι ὁ ἐγκέφαλος πολλῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποίοι ἀγανακτοῦν ἀπό τήν ἐθνική ὑποτέλεια καί θά ἢθελαν μια Ἑλλάδα ἐλεύθερη, μέ ἀξιοπρεπῆ ζωή τῶν πολιτῶν, ἒχει καταντήσει σάν τόν ἀνεπαρκῆ δικαστή...


Αὐτόν πού μαγεύεται ἀπό τήν μία πλευρά τῶν διαδίκων καί ἀδυνατεῖ ν' ἀκούει τήν ἂλλη...


Καί ὃσο περισότερο ἀκούει μονόπλευρα, τόσο περισσότερο βυθίζεται στό ψέμα, στήν ἀδικία, στήν προκατάληψι, στήν φθορά, στήν ἀκρότητα...


Εἶναι βασικό λοιπόν να τεντώσουμε τά αὐτιά μας, καλοπροαίρετα, σέ ὃσους ἀποτελοῦν τόν ἀντίλογο ἀπέναντι σ΄ αὐτούς πού διαπράττουν αὐτό τό στυγερό ἐθνικό καί κοινωνικό ἒγκλημα ! 


Ξεκινᾶμε ἀπό τήν Ἑλληνική Λύσι, τήν Χ.Α. , τόν Κασιδιάρη, τόν στρατηγό Φράγκο,  τόν Θάνο Τζήμερο, τόν Φαῆλο Κρανιδιώτη, τόν Παναγιώτη Ἀποστολόπουλο, τόν Νότη Μαριᾶ, τόν καθηγητή Θεόδωρο Κατσανέβα, τόν Νῖκο Λυγερό, τόν Ἰωάννη Μάζη, τήν Γεωργία Μπιτάκου, τήν Εἰρήνη Μαρούπα, τόν Σάββα Καλεντερίδη καί ἀναρίθμητους ἂλλους, τούς ὁποίους οἱ ἐχθροί μας συστηματικά ρίχνουν στό περιθώριο καί οἱ ὁποίοι πιθανόν να εἶναι σημαντικότεροι.


Καί γιά νά ἐπικοινωνήσουμε ὃλοι μεταξύ μας, ὀφείλουμε να σπάσουμε ὃλες τις προκαταλήψεις, νά ἀποκαταστήσουμε τήν κοινή μας γλῶσσα πάνω στίς βασικές ἀρχές λειτουργίας τοῦ κράτους καί πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα ἡ ὁποία θά ὀνομάζεται "Κίνημα Ἐθνικῆς Σωτηρίας" .


Στό ἑπόμενο, οἱ κοινές μας θέσεις.
 

(( Ἂν συμφωνεῖς μέ τό περιεχόμενο, ἀναδημοσίευσέ το καί κοινοποήσέ το παντοῦ))
 

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Στήν καταστροφική δύνη ἑνός καλοστημένου σκηνικοῦ...

 
Τό προανήγγειλε πρίν κάποια χρόνια ἡ τότε πρόεδρος τῆς βουλῆς ὃταν ἀνακοίνωσε τήν ἐκλογή τοῦ τότε Παπούλια, καθαρά καί ἐπίσημα, ὃτι κατά τήν διάρκεια τῆς προεδρίας του, " τά ἐθνικά μας σύνορα καί ἒνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θα περιοριστοῦν", καθώς καί ἆλλα τραγικά καί ἀκατονόμαστα πού ἀφοροῦν τίς δημοκρατικές μας ἐλευθερίας καί τά δικαιώματά μας ὡς πολιτῶν !!!
 

Καί αὐτός, μαζί με τήν πολιτική παρέα πού στεκόταν δίπλα του, ἡ ὁποία εἶχε "δεξιά" καί "ἀριστερή"  μουτσοῦνα, κατάπιε ἀκίνητος τό μήνυμα, στέλνοντας μήνυμα σε ὃλους τούς κομματικούς εὐνούχους, βολεμένους καί ἠλίθιους, να καθίσουν φρόνημα καί να δεχτοῦν τήν μοῖρα τους...
 

Καί μεσολάβησε καί ἂλλος "πρόεδρος" πού συνέχισε τό ἒργο αὐτό τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐθνικῶν μας συνόρων, μέσα ἀπό τήν νομιμοποίησι "δικαιωμάτων" τῶν διεκδικητῶν, στό δικό μας οἰκόπεδο !

Καί ἦταν τόσο ὡραιοποιημένη ἡ εἰκόνα τοῦ συνένοχου στό μυαρό ἒργο τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας πού μετετράπη σε θαυμασμό καί ἁγιοποίησι  μέσα σέ κοινωνικές μᾶζες οἱ ὁποῖες ἒχουν ἐναποθέσει τήν ψυχή τους στόν διάβολο πού μπῆκε μέσω τοῦ κουτιοῦ στήν κατοικία τους καί τό ὁποῖο κατευθύνουν εἰδικές καλοπληρωμένες διαβολοπουτ@@@ᾶνες , βαμμένες με φανταχτερά πουτα@@νίστικα γιά να στραβώνουν καί ἐνθουσιάζουν τούς ἀποδέκτες  !!!...
 

Ἒτσι συνοστίζονταν ὃλοι αὐτοί οἱ ἠλίθιοι γιά να ἀκουμπήσουν κάτι ἀπό το ὑποκείμενο ἀλλά καί γιά να τούς δείξει ὁ φακός διότι ἒτσι προβάλλεται ὁ διαστροφικός τους συμπλεγματισμός... ( = κομπλεξισμός στήν ἀργκό τῶν παραμορφωμένων ἀπό τήν σύγχρονη ἀπαιδεία...)

Καί προχωρᾶ τό ἒργο πού ἒχει γιά στόχο τό ἐθνικό μας κομμάτιασμα ὃπως προανήγγειλε ἡ κ. Μπενάκη...


Ποιός δούλεψε γιά τό μυαρό ἒργο; Ποιός ὑπονόμευσε σε ὁποιοδήποτε πεδίο; ...


Αὐτός καί θα τιμηθεῖ μέ τά ὓπατα ἀξιώματα!!!...


Σέ μία σοβαρή χώρα, ἂν γιά παράδειγμα προανήγγειλαν  στόν Ἐρντογάν ὃτι κατά τήν διάρκεια τῆς προεδρίας σου θα κομματιαστεῖ ἡ χώρα σου, ὂχι μόνον ἀξιώματα δέν θά ἒβλεπαν, ἀλλά θα τούς εἶχε πάρει ὁ διάβολος ὁριστικά καί ἀμετάκλητα !

 
Σέ ὁποιανδήποτε ἒστω μέσης πατριωτικῆς κουλτούρας χώρα, θά εἶχε κινηθεῖ ἐναντιον τους ἡ δικαιοσύνη, οἱ ἂνθρωποι τῆς παιδείας, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ !


Ἀλλά ποιά παιδεία, αὐτή τοῦ σκαρφαλώματος καί τοῦ διεφθαρμένου ἀναξιοκρατικοῦ κομματισμοῦ; Ἡ παιδεία πού Ρεπουστεύεται σε ὃλη της τήν ἒκτασι, πού ἀντί γιά ἱερή Ἑστιάδα τῶν μεγάλων μας ἀξιῶν, τίς ἒχει βγάλει ὃλες στό σφυρί μέ ἀντάλλαγμα τήν ἱκανοποιησι τῶν ἀτομικῶν  διαστροφῶν μέσα ἀπό τά παντοειδῆ σκαρφαλώματα;...


Ποιά τέχνη καί ποιός πολιτισμός ;  Στοιχεῖα πού ἂν ἀπογαλακτιστοῦν ἀπό τά κρατικά ταμεῖα, θά ἀφανιστοῦν στούς φυσικούς των χώρους, δηλαδή στό μηδέν;..  


Αὐτοί πού μᾶς πουλοῦσαν "κουλτοῦρα" καί "τέχνη" μέσα ἀπό τόν ἱδρῶτα μας καί πού μέχρι καί στό τέλος τους τούς πληρώνουμε τά ἐξόδεια μέ χρήματα πού στερήσαμε ἀπό τήν ἰσόβια σύνταξι τῆς γυναίκας μέ τά τέσσερα παιδιά, διότι αὐτή μέσα στό κρᾶτος τῶν Ἑλληνόφωνων βρωμίλων δέν δικαιοῦται κανένα ἒπαθλο ἀρετῆς καί ἀξίας !

( Ἂν ἓνας ἀπό αὐτούς εἶχε καλλιτεχνικό ἦθος, στό ὁποῖο βασικό στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀρετές, θά ἒλεγε : Δέν προηγοῦμαι ἐγώ, ἀλλά ἡ πολύτεκνη ἡρωΐδα...)


Καί ἀφήνουμε τήν δικαιοσύνη. Διότι τό νά δικάζει σήμερα κάποιος, μέσα σ' αὐτό τό πανάθλιο πριβᾶλλον πού βάλλεται ἀπό κυκλώματα, ὑπονομεύεται ἀπό τήν ἲδια τήν πολιτεία, δημιουργεῖ ἀπαίσιες διακρίσεις πού προστατεύουν πολιτικούς ἀπατεῶνες μέσα ἀπό στεγανά, παραγραφές καί ἂσυλα, ἀποτελεῖ ἆθλο !


Γιατί, ἀλήθεια, πῶς μπορεῖς να δικάζεις πταίσματα καί να ὑποχρεώνεσαι να θάβεις σοβαρές καταγγελίες ὁμάδων πολιτῶν πού ἀφοροῦν ἐθνική μειοδοσία ;


Ἒτσι, ἐδῶ ὁ καθ΄ ἓνας κρίνεται ἀτομικά καί ὂχι συλλογικά. Διότι στήν κοινωνία ὑπάρχουν αὐτοί πού ἀντιστέκονται καί αὐτοί πού φόρεσαν ποδίτσες καί ἀνέπτυξαν ὑπερτροφία στά ὀπίσθια...


Μέσα ἀπό τούς ὑπηρέτες του, θά ἐπιβραβεύσει ὃσους συνέργησαν ἀποφασιστικά σ' αὐτό τό κομμάτιασμα, στήν παραχώρισι τῶν ἐθνικῶν μας τίτλων, ὃπως εἶχε εἰδοποιήσει κάποιος πατριώτης πρόεδρος πού ἂκουγε στό ὂνομα Σαρτζετάκης.


Ἀλλά μέχρι ἐδῶ ... Οἱ συλλογικές μπαταρίες εἶναι ἀφάνταστα φορτισμένες καί εἶναι θέμα χρόνου να προκύψει ὁ σπινθῆρας ...


Ἂν ἡ ψυχή σου βρίσκεται μέσα σ' αὐτήν τήν συλλογική μπαταρία, διάδωσέ το...

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Ἒξω ἀπό την φωλιά τῆς Εὐρωοχιᾶς, ἐδῶ καί τώρα...


Ἀφοῦ μᾶς σακάτεψε οἰκονομικά με τά πολιτικά της  ἀνδρείκελα πού μᾶς καταχρέωσαν πονηρά καί ἀτιμώρητα γιά λογαριασμό ξένων τραπεζιτῶν, ἀφοῦ μαζί με το προηγούμενο συνάφι της,  μεθοδικά, μας ἃρπαξαν βιομηχανία, ἐμπόριο, συγκοινωνίες, ὑποδομές καί ὑπονόμευσαν ὃλες τίς παραγωγικές μας δομές, ἀφοῦ ἀκόμη καί σήμερα προκειμένου να μᾶς πουλήσει τίς πραμάτειες της μας ἐπιβάλλει ποινές γιατί ἒχουμε λέει παλιά "ρυπογόνα" ὀχήματα, ἀφοῦ μᾶς "ἀπαγόρευσε" να πουλᾶμε καί νά ἀγοράζουμε μέ χῶρες πού μᾶς συμφέρει ἐνῶ ἡ ἲδια διατηρεῖ τό δικαίωμα να συναλλάσσεται μέ ὃποιους θέλει, ἀφοῦ μᾶς στερεῖ τό δικαίωμα να στηρίζουμε ἀποτελεσματικά τίς ἁμυντικές μας ὑποδομές, ἀφοῦ μᾶς ἐπέβαλε φόρους καί ποινές πού ἀποβλέπουν στήν ἒν ψυχρῶ ἐξόντωσί μας, ἀφοῦ μᾶς στράβωσε μέ ἀντιπαραγωγικές ἐπιδοτήσεις πού ἒβγαιναν ἀπό τήν ὑποθήκευσι τοῦ δικοῦ μας πλούτου καί οἱ ὁποῖες κατέληγαν στήν δική της ἀγορά, ἀφοῦ κατάφερε να διαπράττει τήν ἐπιστημονικότερη γενοκτονία πού ἒχει ὑποστεῖ τό ἒθνος μας μέσα στήν μακραίωνη ἱστορία του, ἀφοῦ κατάφερε στόν κάθε νέο πού γεννιέται στήν Ἑλλάδα ἀντί γιά ἐφόδια προκοπῆς νά τοῦ ἐπιβάλλει καί ἀπό ἓναν φοροτεχνικό στίς πλᾶτες του, ἀφοῦ μᾶς ἒχει ἐκθέσει σε παντοειδεῖς κινδύνους, σε ἀτομικές καί συλλογικές ταπεινώσεις, σήμερα ἒβγαλε τήν μουτσούνα της καί ἀπέδειξε γιά μία ἀκόμη φορά ποιοί εἶναι οἱ "σύμμαχοί" μας καί οἱ "ἑταῖροι" μας ... 


Ναί αὐτήν κίνησε γῆ καί ουρανό γιά νά βοηθήσει τόν πραγματικό της σύμμαχο, τήν   Τουρκία προκειμένου αὐτή νά διασφαλίσει τίς εἰς βάρος μας αὐθαιρεσίες στό Αἰγαῖο καί στήν Μεσσόγειο, καταφανέστατα γιά μία μοιρασιά πού ἀποβλέπει στή ἀχόρταγη καταλήστεψί μας!


Αὐτή, πού τήν ἲδια στίγμή μέσα ἀπό τά οἰκονομικά σφιξίματα ὑπονομεύει τίς ἀμυντικές μας προοπτικές ἀπέναντι στήν Τουρκία.


Κι'ἐμεῖς ἐδῶ, ἀντί νά δώσουμε δραστικές ἀπαντήσεις, νοιώθουμε ἀκόμη καλά διότι τά τσαρούχια τῆς ψυχῆς καί τῆς βαθιᾶς ἀμορφοσιᾶς τῶν βολεμένων, μυρίζουν "Εὐρώπη" καί ἒτσι ἒγιναν εὐρωτσαρούχια...


Ἐσένα προκαλῶ βολεμένο ἀγράμματο στήριγμα πού πῆρες τό φτυχεῖο σου ἀπό τό κόμμα, πού ἒγινες ἐργαλεῖο γιά νά ληστεύεται καί καταστρέφεται ἡ χώρα ἀπό τήν καθε εὐρωλινάτσα, πού στέρησες στά παιδιά σου τό δικαίωμα γιά ἀξιοπρεπῆ ἐργασία στόν τόπο τους γιά χάρι τοῦ κόμματος καί τῶν ἀνήθικων συμβιβασμῶν σου, πού ἒφθασες στήν ξευτίλα να κοκορεύεσαι ὃτι να παιδιά σου βρῆκαν δουλειά σέ χώρα σοβαρή τῆς Εὐρώπης καί ἒγιναν Εὐρω...πέη ! 


Ναί ἀμόρφωτο κομματικό ἐργαλεῖο, ἐσένα σε ἐνοχλοῦσε κάθε παραγωγική ἐργασία στόν τόπο σου καί πάντα σκεφτόσουν πρῶτο μέλημα να ὑπονομεύσεις μέσα ἀπό τούς κομματικούς συνδικαλισμούς, γιατί σέ προβλημάτιζε τό ποῦ βρῆκε τά λεφτά ὁ κάθε ἐπενδυτής...


Ἒτσι βοήθησες νά κλείσουν τά ναυπηγεῖα πρός ὢφελος τῆς Τουρκίας καί τῆς Κορέας, ἐνῶ στήν Εὐρώπη πού στέλνεις ὑπερήφανα τά παιδιά σου, ὃλοι αὐτοί πού ἒχουν ἐπενδύσει ἒχουν γεννηθεῖ μέσα ἀπό ἠθική παρθενογένεσι, ὃπως δηλαδή ἐσύ...


Ἂς θυμηθοῦμε, τότε, στήν ἐποχή Καραμανλῆ πού ἒγινε προσπάθεια να ὑπογραφοῦν συμφέρουσες ἐμπορικές καί στρατιωτικές συμφωνίες μέ τήν Ρωσία, τότε πού ἡ Τουρκική ΜΙΤ ἒκαιγε τήν ὓπαιθρο, οἱ ἂνθρωποι τῆς παιδείας στά σχολεῖα συστρατεύτηκαν μέ τούς ἐχθρούς μας καί ἒπνιγαν τήν Ἑλλάδα στό ὂνομα τοῦ Γρηγορόπουλου...


Ἀλλά σήμερα πού δολοφονεῖται ὁλόκληρος λαός πού εἶναι ὃλοι αὐτοί ;...


Σήμερα πού οἱ βρωμίλες ἐπικυρίαρχοι τῶν ἐθελόδουλων ὁπαδῶν δέχονται σκληρές καρπαζιές ἀπό μία βρώμικη κολεγιά ἡ ὁποία ἀντί να ἐκφράζει τό χρέος της στήν ἃμυνα τοῦ συνεταίρου ὂχι μόνον τόν ὑπονομεύει ἀλλά μέ ἂκρατη θρασύτητα στηρίζει τόν ἐχθρό του, ποῦ εἶστε ὦρε τώρα, ὃλοι ἐσεῖς, ;


Καί σε τελική ἀνάλυσι, ὁ ἀγρότης πού ἒχασε τίς ἀγορές ἐξ αἰτίας τῶν βιασμῶν πού ὑπέστη ἡ χώρα ἀπό τούς Εὐρωπαίους πάτρωνες, γιατί να νοιάζεται γιά μία παιδεία κομματική πού Ρεπουστεύεται χωρίς ἀντιδράσεις, πού γίνεται ἐργαλεῖο ἐναντίον του καί πού ἐργάζεται στά μουλωχτά καί φανερά γιά τά συμφέροντα τῶν ἐχθρῶν του καί πού εἶναι σέ ὃλη της τήν ἒκτασι δραματικά ἀποῦσα ἀπό τά σημερινά τεκτενόμενα ;


Τά ἲδια πού ἰσχύουν γιά σᾶς, ἰσχύουν γιά ὃλους τούς ἀνθρώπους  τοῦ "πνεύματος" καί τοῦ "πολιτισμοῦ".

Αἶσχος στίς ἀνοχές μας ! Αἶσχος στή ἐθνική μας ξεφτίλα. ! Αἶσχος στήν κακομοιριά καί στό σκύψιμο! 


Αἶσχος ὦρε ΓΚΙΑΟΥΡΗΔΕΣ , ὃλοι ἐσεῖς πού τρέχετε να δίνετε τό χέρι στά ἐθνικά πιόνια ἐπειδή κάπου σᾶς βόλεψαν σέ βάρος τῶν συνανθρώπων σας! 


Ὃσοι μείναμε ὂρθιοι, κοινοποιοῦμε καί ἀπαιτοῦμε ! 


Ἐδῶ καί τώρα , ἒξω ἀπό τό μαντρί τῶν Εὐρωληστῶν, τῶν Ευρογενοκτόνων τῆς φυλῆς μας, πού ἒχουν τήν ἓδρα τους στήν Γερμανία ! 


Τέρμα ὁ ἀτομικός καί συλλογικός μας ξεφτιλισμός ! Ἒξω ἀπό τήν φωλιά τῆς Ευρωοχιᾶς ἐδῶ καί τώρα...