ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ι. Μάζης: "Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε απώλεια εθνικού χώρου χωρί...

Δέν μᾶς λείπουν λοιπόν οἱ σπουδαῖοι ἐγκέφαλοι πού γνωρίζουν τα πράγματα καί στέλνουν τα μηνύματα τους !
Ποῦ τά στέλνουν ὃμως  ;
Σ'ἓνα ἀδύναμο καί δουλοπρεπές σέ ξένα συμφέροντα πολιτικό κατεστημένο καί σέ μία κοινωνία ἡ ὁποία ἀκόμη δέν ἒχει συνειδητοποιήσει τα μηνύματα τῶν καιρῶν με ἀποτέλεσμα να μένει προσκολημένη σ'αὐτό ἐπειδή ἒτσι διασφαλίζονται τά ἰδιαίτερα συμφέροντα τοῦ καθ'ἑνός   !
Ἒτσι, ἐπιδερμικά δέχεται τα μηνύματα τοῦ κάθε κ. Μάζη διότι τήν ἲδια στιγμή στηρίζει τήν κάστα τῶν ἀνεπαρκῶν  κοροϊδεύοντας τον ἑαυτόν της με τήν μεταπήδησι σε διαφορετική πολιτική μουτσούνα πού φοροῦν οἱ ἲδιες  δυνάμεις ...
Πρόκειται γιά ὃλες αὐτές πού ὑπέταξαν τά ἐθνικά καί κοινωνικά μας δίκαια στά ἂνομα μνημόνια καί στήν κλίκα τῶν ξένων πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτά .
Ἀφοῦ ἒριξαν ὁλόκληρο λαό στήν φτώχια καί δυστυχία, θα σκεφτοῦν γιά τήν ἀμυνά του ;...
Αὐτή, στηρίζεται μόνον στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν οἱ ὁποῖοι  παρά τό γεγονός τῆς πενίας τους δέν ἒχασαν τήν ψυχή τους !
Διότι ξέρουν ὃτι θα ὑπερασπιστοῦν τίς οἰκογένειές τους. 
Εἶναι πραγματικά μεῖζον το μήνυμα τοῦ κ.Μάζη ὃτι αὐτή τήν στιγμή ἒπρεπε να ἐκμεταλλευτοῦμε τήν συμπεριφορά τῶν Τούρκων καί να φέρουμε στήν ἐπικαιρότητα τήν ἐπέμβασι στήν Β. Κύπρο .
Ὃπως εἶναι μειζονος σημασίας ἡ ἐπαναφορά τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Δόγματος με τήν Κύπρο τό ὁποῖο κατήργησε ὁ Σημίτης καί δέν ἐπανέφεραν οἱ "πατριῶτες" διάδοχοί του ...
Ἀλλά εἶναι μείζονος σημασίας καί οἱ ἐπείγοντες βραχυπρόθεσμοι ἐξοπλισμοί με τά ἀπαραίτητα ὁπλικά.

Νότης Μαριάς: Να πως θα καταργηθούν τρόικα και μνημόνια

Ἂν καί τα γεγονότα τρέχουν με ἀπίστευτες ταχύτητες καί μέσα σέ ὁρίζοντες πού δέν μπορεῖ να προβλέψει ὁ κοινός νοῦς, μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο, φαίνεται γιά ἂλλη μία φορά ὃτι θά ὑπῆρξε ἀπάντησις σέ ὃλα τα μεγάλα μας προβλήματα, ἰδίως με τά ἁρπακτικά τοῦ Βορρᾶ, ἀρκεῖ να μᾶς ἐκπροσωποῦσαν  οἱ σωστοί ἂνθρωποι στήν διακυβέρνησι .
Καί ἐπειδή τό σύστημα ἒχει τα μέσα να θάβει αὐτές τίς φωνές, ἐμεῖς ὀφείλουμε να τίς κοινοποιοῦμε μέ πεῖσμα γιά να μαθαίνουν ὃλοι. 
Μέ ἓνα βασικό μήνυμα ὃτι τό ἒργο ὃλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι μπροστά καί ὃτι ὀφείλουν να ἑτοιμάζωνται, νά συνυπάρξουν  καί να συνυπάρχουμε ὃλοι μπροστά στόν ἒσχατο κίνδυνο πού διανύουμε.
Λαός μέ ἱκανούς ἐκπροσώπους καί στρατός ἐλεύθερος ἀπό τα δεσμά τοῦ πολιτικαντισμοῦ, ἀποτελοῦν τήν μοναδική ἀπάντησι ! 
Γιά νά εἶναι ὁ καθ' ἓνας, ἀπόλυτα ἀπερίσπαστος στό ἒργο του...

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ὀφείλουμε να τό δοῦμε καί αὐτό....

Ὁ ἀριστερός λαϊκισμός, φόρτωσε ὃλη τήν περιθωριακή ἀχρηστίλα τῆς κοινωνίας με τον λαβυρυνθώδη συμπλεγματισμό που τήν συνοδεύει, πάνω στίς πλᾶτες μας καί στό μέλλον τῆς χώρας  !
Καί αὐτό, ἒγινε ὡς ἀπάντησις στήν σκοτεινή καί ἂπληστη παλαιοκομματική οἰκογενειοκρατίλα πού βασανίζει τόν λαό καί ξεπουλᾶ τήν χώρα ἐπί πολλές δεκαετίες στα καταγώγεια τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν. 
Μέσα σ'αὐτά τα σύγχρονα δραματικά δεδομένα, ὃ,που μία σειρά ἀπό ὁμοειδῆ σχήματα, με διαφορετικά ἐξωτερικά χρώματα καί μέ δυνατά ἐπικοινωνιακά ἐργαλεῖα, κατάφεραν να παραπλανήσουν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς κοινωνίας καί να το ἀπογοητεύσουν, πολλοί ἀναρωτοῦνται  : Μά ποιούς ἐπι τέλους να ψηφίσουμε ;
Ἰδοῦ !  Μέσα σ'αὐτό τό βίντεο, εἶναι καταφανέστατο τό ἦθος, ἡ συνέπεια, τό μέτρο καί ἡ βαθιά γνῶσις τῶν πραγμάτων, στοιχεῖα που χαρακτηρίζουν ἓναν σοβαρό ἀνώτατο ἐκπαιδευτικό !
Δέν εἶναι εἰκόνα ἀπό πομπώδεις  φανφάρες πού συγκινοῦν τούς ἀφελεῖς καί δίνουν εἰκόνες πεζοδρομίου...
Καί δέν εἶναι ὁ μόνος ! 
Πρόβλημα μοναδικό μας πρέπει να εἶναι πῶς, μέ ποιό τρόπο, ὃλους αὐτούς πού τό σύστημα ἐχθρεύεται καί θάβει ἐπικοινωνιακά, να τούς ἀναδείξουμε καί ἑνώσουμε σε μία δυνατή γροθιά γιά τήν χώρα . 
Τό πρόγραμμα του εἶναι ἐδῶ.
Πλῆρες, σαφέστατο, κατανοητό, μέ πλήρεις ἐθνικές καί κοινωνικές διαστάσεις, με βαθιά στρατηγική πού μεθοδικά θέτει τόν ἀντίπαλο ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του καί τόν ἐκθέτει, δικαιολογώντας ἒτσι τίς ἀπρόβλεπτες κινήσεις που διασφαλίζουν τό ἐθνικό συμφέρον,  χωρίς λαϊκίστικες ἀκρότητες καί σχοινοβασίες ! 
Μά ὁ ἂνθρωπος εἶναι καθηγητής ! Δέν εἶναι δημιούργημα τῶν πεζοδρομίων !
Ἒχουμε χρέος ζωτικῆς σημασίας να τό δοῦμε καί αὐτό, ἀφοῦ πρῶτα ἒχουμε ἀπαλλάξει τόν ἑαυτόν μας ἀπό κάθε μορφῆς ἀριστερόστροφες ἢ δεξιόστροφες προκαταλήψεις .

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ὂνειρο ἀπατηλό ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν F-16 ; ...

Μήπως τίς "συμμαχικές" μας ἐμμονές τίς πληρώνουμε με κόστη πού ἒχουν πολλές κακές παρενέργειες ;..
Δηλαδή, στήν ἀσφάλεια, στήν οἰκονομία, στήν ἐθνική καί κοινωνική μας ἀξιοπρέπεια ;
Ἡ κοινή ἂποψις στίς μεταξύ μας συναλλαγές ὃταν βρίσκουμε δυσκολίες ἢ ἀσυνενοησία, εἶναι νά λέμε ὃτι "ὑπάρχουν κι'ἀλλοῦ πορτοκαλιές" ...
Ἐδῶ μᾶλλον προτιμᾶμε να στερηθοῦμε παρά να ἀγοράσουμε ἆλλα πορτοκάλια πού εἶναι ἡ τιμή τους προσιτή  στίς δικές μας δυνατότητες ...
Ἀγνωόντας ὃτι καί στούς ἐκσυγχρονισμούς, καί στήν ἀγορά νέων ὁπλικῶν συστημάτων ἡ ἀγορά εἶναι γεμάτη ἀπό φθηνές καί καλές πραμάτιες ... 
Ὡς ἀγρότης πού εἶμαι χρειαζόμουν ἓνα σκαπτικό ἐργαλεῖο γιά τίς καλλιέργειές μου. 
Ψάχνω τίς τιμές καί ὃλα τά Εὐρωπαϊκά κόστιζαν ἀπό τέσσερες μέ πέντε χιλιάδες Εύρώ για συγκεκριμένο εἶδος . Δηλαδή πετρελαιοκίνητο 10 ἳππων .
Ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη με τά μνημόνια καί τίς γραφειοκρατικές της τακτικές μοῦ ἒκανε ἀδύνατη τήν πρόσβασι σε Εὐρωπαϊκό ἐργαλεῖο, στράφηκα ἀναγκαστικά σε Κινέζικο ...
Εἶχα τήν προκατάληψι ὃτι τα Κινέζικα δέν εἶναι καλά καί με χίλια Εὐρώ πού κόστιζε δέν θα ἦταν καλό ἐργαλεῖο .
Καί ὃμως ! Ἀποδείχτηκε στιβαρό ὂχι μόνον στήν εἰκόνα ἀλλά καί στήν σκληρή ἐργασία !
Ἐγώ φυσικά καί ὁ κάθε πολίτης, ἀποτελοῦμε τήν μικρογραφία ἑνός σωστοῦ κράτους ...
Καί τό ἐρώτημα : Γιατί τό κράτος πού ὑποτίθεται ὃτι ἀποτελεῖ τό ἂθροισμα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν σ΄αὐτό τόν τομέα, ἐδῶ ἒχει μπλοκάρει ;...
Ἡ εἲδησις  τῆς ἡμέρας εἶναι ἐδῶ
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Κασιδιάρης: Σαμαράς-Άδωνις να πάρουν ταξί κατευθείαν για Κορυδαλλό

Καταγγελία Κασιδιάρη :

Ὁ Τσίπρας κρατᾶ τόν φάκελο  κατά τῆς Ν.Δ. πού τοῦ ζητᾶ ὁ εἰσαγγελέας !!!
Λέτε να ὑπάρχει συναδελφική ἀλληλεγγύη ;...

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ μοναδική βάσις θανάτου, εἶναι στά μυαλά τῶν ἀνθρώπων...

Αὐτό ἒγραψα ὡς σχόλιο ἀφοῦ παρακολούθησα αὐτό τό βίντεο .
Ναί, εἶναι πολλές οἱ ἀλήθειες πού βγαίνουν ἀπό διάφορες φωνές πού τίς κατέχει  εἰλικρίνεια καί καλές προθέσεις σέ συνδυασμό με τήν γνῶσι.
Ἐννοεῖται ὁ καθ' ἓνας στό πεδίον του. Δηλαδή ὁ ἐπιστήμων τῆς οἰκονομίας στά οἰκονομικά,  ὁ στρατιωτικός στα στρατηγικά, κλπ .
Ἀρκεῖ να ἒχεις στραμμένες  τίς κεραῖες σου γυροσκοπικά να δέχεσαι ὃλα τα μηνύματα, να τα ἀξιολογεῖς καί να τα ἀξιοποιεῖς ἀνάλογα.
Αὐτή  ἡ συμπεριφορά ἀποτελεῖ τόν πραγματικό διάλογο.  Ἀκούω τά πᾶντα, τα ἀξιολογῶ, ἀποφασίζω.
Καί ὁ πραγματικός διάλογος, ἀποτελεῖ τήν μοναδική πηγή τῆς δημοκρατίας.
Σήμερα ὃμως οἱ κεραῖες τῶν πολιτῶν ἀδυνατοῦν  να καλύψουν ὃλο τό εὖρος τοῦ ὁρίζοντα και ἒχουν κολήσει σε κάποια περιοχή συχνοτήτων ἡ ὁποία ἐκπέμπει φόβους καί θανατηφόρα μηνύματα.
Εἶναι σημαντικό καί ἐπεῖγον να τίς ἀπελευθερώσουμε ἀπό τήν σκουριά πού ἐσκεμμένα συσσωρεύτηκε ὃλες αὐτές τίς δεκαετίες τῆς κομματικῆς ἀκολασίας ...
Διότι οἱ οἰκογένεις πού διαχειρίζονταν τούς μηχανισμούς, δέν ἢθελαν πολίτες πού να συντονίζωνται σε εὐρεῖς ὁρίζοντες...

Καί ὃσο οἱ κεραῖες παραμένουν κολημένες, τόσο θά αὐθαδειάζουν αὐτοί πού χειρίζονται τό ψέμα για τα δικά τους συμφέροντα.
Για να ἀποφύγουμε τό ψέμα, όφείλουμε να συντονιστοῦμε με προσοχή καί καλές προθέσεις σε κάθε φωνή πού ἒχει να προσθέσει κάτι στόν κοινό μας ἀγῶνα.
Καί στήν συνέχεια ὃλοι ἐμεῖς πού ἀποβάλαμε τίς σκουριές, να γίνουμε ἓνα . Δηλαδή τό νέο ξεκίνημα πού θα ἀναστρέψει τά πᾶντα .
Ἐδῶ λοιπόν σ'αὐτό τό βίντεο, ἒχουμε μία πρόκλησι.
Δύο οἰκονομολόγοι ἀναλύουν τήν σημερινή κατάστασι με τρόπο ἁπλό καί σαφῆ πού ἀνταποκρίνεται στήν κοινή λογική .  

Μετά τήν παρακολούθησι, περιμένουμε ἀντεπιχειρήματα ...

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ" !!!... ...καί  κάτω  ἀπό τήν σκιά τῆς ψυχῆς τοῦ Κολοκοτρώνη !!!


Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Παλαιό Δημαρχείο, παρουσία του αντιπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα κ. Phillipe Leclerc θα μπουν οι τελικές υπογραφές και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ESTIA για υποδοχή και φιλοξενία «προσφύγων»   


Δέν ξέρουμε ἂν ἀνέβασαν καί σέ ποιό περίοπτη  θέσι  τίς εἰκόνες τῶν Κολοκοτρωναίων ....

ἢ ἂν θα τούς προσέφεραν καί θυμιάματα εὐγνωμοσύνης ... 

Γιατί οἱ κάτοικοι τῆς ἱστορικῆς Τριπολιτσᾶς, φαίνεται ὃτι ἀποτελοῦν ἐξαίρεσι ἀπό τήν γενική εἰκόνα που χαρακτηρίζει τήν Ἑλλάδα... 

Στήν ὑπόλοιπη χώρα,  ἑκατομύρια αὐτόχθονες πολίτες στενάζουν  κάτω ἀπό τήν βάρβαρη καί ἐπιστημονικά σχεδιασμένη σκλαβιά τῶν μνημονίων καί τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων μαζί, γιά τήν ὁποία  οἱ δήμαρχοι δέν καλέσαν  κάποια ... εὐαίσθητη "Ὓπατη Ἁρμοστεία"  να λύσει το πρόβλημά τους...

Κανείς ἐκεῖ δέν ἂκουσε καί δέν κατάλαβε τόν ἒντονο ψυχισμό πού ὁδηγεῖ σε πρωτοφανεῖς πράξεις ἀπογνώσεώς των πού φθάνουν μέχρι τήν ἑκούσια ἒξοδο ἀπό τήν ζωή.

Βέβαια στόν δῆμο Τριπόλεως, φαίνεται καθαρά ὃτι δέν ὑπάρχουν τέτοια προβλήματα... Ἐδῶ οἱ κτηνοτρόφοι πουλᾶνε σέ καλές τιμές τα προϊόντα τους, ἡ βιομηχανική ζώνη βρίσκεται σέ ἂνθησι, ὁ κάμπος ἐξακολουθεῖ να πλουτίζει τούς κατοίκους μέ τίς κύριες παραγωγές πού εἶναι τα σιτηρά, οἱ πατάτες καί τα μῆλα, ἒτσι οἱ νέοι βρίσκουν ἐργασία καί δέν μεταναστεύουν, τα νοικοκυριά ζοῦν καλά, δέν ὑπάρχουν ψυχολογικές πιέσεις, οὒτε ἂστεγοι,  οὒτε αὐτοκτονίες ...

Ἀφοῦ λοιπόν ἒχουμε λυμένα τα δικά μας προβλήματα, χρέος μας εἶναι να εἲμαστε καί φιλόξενοι σ'αὐτούς πού μᾶς στέλνονται  ἀπό  ἂλλες χῶρες...Μιά καί ἀποτελοῦν ἂλλη κατάστασι στήν Τριπολιτσᾶ ἂς μήν κάνουν μισό ἒργο ...  Ἂς προσφέρουν ὁλοκληρωμένη φροντίδα στούς "κακόμοιρους οἰκονομικούς μετανάστες"  πού νά ἀνταποκρίνεται πλήρως στίς ἀνάγκες τους καί στα πολιτιστικά τους δεδομένα....  Ἒτσι γιά πλῆρες θυμίαμα στήν ψυχή τῶν Κολοκοτρωναίων...

Πρῶτο βῆμα τους  να κτίσουν μεγαλοπρεπές τέμενος στήν Κεντρική πλατεῖα, ἒτσι για τήν ψυχή τοῦ Κολοκοτρώνη...

Δεύτερον, ἂς ψάξουν τα δημοτικά συμβούλια να βροῦν καί κάποια παραμελημένα ἢ ἐρειπωμένα Τουρκικά χαμάμ γιά να ὁλοκληρώσουν τήν φιλοξενεία... 

Ἒτσι γιά τήν ψυχή καί τῶν ἂλλων ἀγωνιστῶν...

Ὃπως ἀκριβῶς ἒκαναν ἐδῶ χωρίς τύμπανα καί ἀλλαλαγμούς ...

(Πρώτη πηγή γιά τήν εἲδησι ἐδῶ... )